השכרת קרוואנים בחו"ל  
top_title_left.gif (1329 bytes)
תנאים כלליים

 תנאים כללים לדגמי   USA6


מינימום ימי השכרה

המינימום הנידרש לכל השכרה הינו 7 לילות
לחבילת "הכל כלול" נדרש מינימום של 14 לילות
להשכרות בשיא העונה שתחילתן בין התאריכים 24 באוגוסט - 3 בספטמבר 2020 נדרש מינימום של 10 לילות (תקף ליציאות מלוס אנג'לס, סן פרנסיסקו, לאס וגאס, סיאטל)
להשכרות בשיא העונה שתחילתן בין התאריכים 23-31 באוגוסט 2021 נדרש מינימום של 10 לילות (תקף ליציאות מלוס אנג'לס, סן פרנסיסקו, לאס וגאס, סיאטל)

דמי ביטול
דמי הביטול מתייחסים להזמנה יחידנית. לקבוצה של 3 רכבים או יותר יחולו תנאי ביטול שונים.

64 יום או יותר לפני יום איסוף הרכב -  5% מסה"כ ההזמנה, מינימום 300$ (המקדמה)
63 יום עד 35 יום לפני יום איסוף הרכב - 25% מסה"כ ההזמנה, מינימום 300$
34 יום עד 19 יום לפני יום איסוף הרכב - 55% מסה"כ ההזמנה
18 יום  עד 8 ימים לפני יום איסוף הרכב - 100% מסה"כ ההזמנה
7 ימים או פחות לפני יום איסוף הרכב או אי הגעה - 100% + תוספות עונתיות כמו תוספת ברנינג מן, תוספת שיא עונה ניו ג'רזי וכדומה.

בכל מקרה של ביטול - ייגבו דמי טיפול בהזמנה בסך 100$ בנוסף לדמי הביטול
בכל מקרה של ביטול השכרה לכיוון אחד - הלקוח יחויב על דמי ההחזר במלואם+מס.
דמי הביטול מחושבים לפי הסכום הכולל של ההזמנה כולל כל התוספות וללא הנחות מכל סוג שהוא במידה וניתנו (כולל הנחות לטווח ארוך, הנחות על תוספות, הנחות להזמנה מוקדמת או הנחות מיוחדות).
הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד ובשעות פעילות משרדי מוטורהום ישראל
במקרה של קיצור תקופת ההשכרה או שינוי תאריכי ההזמנה לעונה זולה יותר, במקרה של ביטול הזמנה יחושבו דמי הביטול לפי ההזמנה המקורית או לפי הגבוה מבין השתיים.
במקרה של שינוי הזמנה מ-2020 ל-2021 עקב הקורונה, יחושבו דמי הביטול לפי ההזמנה המקורית או לפי הסכום הגבוה מבין השתיים.
ביטול והזמנה מחדש אפשריים רק באותה שנה קלנדרית ובכפוף לאישור מספק הרכב.
NON SHOW - במקרה שהשוכר לא הגיע לאסוף את הרכב (non show) ולא יצר כל קשר עם חברת ההשכרה באותו יום של האיסוף או ביום שאחריו, חברת ההשכרה לא תשמור עבורו את הרכב ורשאית להשתמש ברכב עבור לקוח אחר.

לידיעתך, בהתאם לתיקון מספר 58 לחוק הגנת הצרכן לעניין עסקת מכר מרחוק, על שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל, כגון השכרת קרוואנים בתי מלון וכדומה, חלים דמי ביטול בהתאם למדיניות הביטול של נותן השירות. באפשרותך לבטל את ההזמנה על פי חוק הגנת הצרכן הישראלי לעניין עסקת מכר מרחוק בתוספת של 10% מסך כל עלות העיסקה.  יש להודיע לנו על כך מראש לפני ביצוע ההזמנה.  במידה ולא תבחר באפשרות הזו, יחולו דמי ביטול כמפורט לעיל.


שינוי הזמנה

שינוי יחשב שינוי בדגם, בתאריכים, מיקום איסוף, מיקום החזרה, שם השוכר.
שינוי ראשון בהזמנה לאחר אישורה יחויב ב-50$. שינוי שני ומעלה, יחויב ב-70$ לכל שינוי בניפרד. ניתן לבצע שינויים רק עד מועד התשלום כלומר עד 64 יום לפני תאריך תחילת ההשכרה. קיצור ימים, הפחתת מיילים והפחתת תוספות שיבוצעו לאחר מועד זה אינם מזכים בהחזר כספי. שינוי תאריך האיסוף או תאריך ההחזרה שייעשה פחות מ- 64 יום לפני תחילת ההשכרה- ייחשב כביטול הזמנה ויחייב הזמנה מחדש לפי המחיר החדש ביום השינוי או לפי הגבוה מביניהם.
לא ניתן לשנות שם בהזמנה כאשר ההזמנה כוללת תוספת לחג או פסטיבל, או כאשר ההזמנה כוללת מינימום ימי הזמנה שונה מהרגיל.

עלות ההזמנה החדשה לאחר השינוי בהזמנה המקורית, תיקבע לפי המחיר הגבוה מבין שתיהן. הנחות שניתנו בהזמנה המקורית כגון הנחה להזמנה מוקדמת והנחות מיוחדות אחרות יתבטלו.

תשלומים וכרטיסי אשראי

ההזמנה בתוקף רק לאחר אישור בכתב מהספק המקומי.

ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב מסוים.

 

תנאי התשלום:

עם אישור ההזמנה נדרשת מקדמה בשווה ערך ל- 300 דולר או 5% מסה"כ ההזמנה ללא הנחות (הגבוה מביניהם). להשכרה חד כיוונית (עם החזרה בתחנה אחרת) תוספת 200$
המקדמה תחויב בכרטיס אשראי ישראלי ויזה או מסטרכארד שניתן בעת ההזמנה.

המקדמה לא תוחזר במקרה של ביטול הזמנה.
את יתרת התשלום יש להעביר למוטורהום לא יאוחר מ- 64 יום לפני יום קבלת הרכב בכרטיס אשראי, בהעברה בנקאית, צ'ק או מזומן.
חיובים בכרטיס אשראי יבוצעו בשקלים בתשלום אחד, לפי שער מזומנים גבוה של הדולר ביום התשלום.
ניתן לפצל את התשלום בכרטיס אשראי ל-3-18 תשלומים במסלול תשלומי קרדיט.

תשלום היתרה באמצעות כרטיס אשראי אמריקן אקספרס נושא תוספת של 4% .

כרטיסי אשראי זרים יחויבו ב-2% תוספת (בכרטיסים מסוג ויזה ומסטרכארד, ו-4% לכרטיס אמריקן אקספרס). 
על תשלום במזומן במטבע חוץ תחול עמלת הפקדה בבנק בגובה 1%  

להזמנות שיבוצעו פחות מ-64 יום לפני תחילת ההשכרה - נדרש תשלום מלא עם אישור ההזמנה.

החזרים לאחר התשלום, יבוצעו לפי שער מזומנים נמוך ביום ההחזר.

בעת ההזמנה יש לספק פרטי כרטיס אשראי, מספר הנוסעים, פרטי הטיסות, פרטי המלון.

הזמנת חבילות מיילים - יש לשלם מראש!

ציוד נוסף - ניתן לשלם בתחנה ביום האיסוף.

חברות ההשכרה שומרות לעצמן את הזכות לבטל את ההזמנה במידה ולא התקבל התשלום בזמן


דמי בטחון
על השוכר להפקיד דמי בטחון בגובה 1,000$ ביום איסוף הרכב בכרטיס אשראי בינלאומי ויזה, מסטרכארד או אמריקן אקספרס בלבד. כרטיסים נטענים או מזומן לא יתקבלו.
כרטיס האשראי יילקח כפרינט להשכרות עד 29 יום. להשכרות מ-30 יום ומעלה, דמי הביטחון יחויבו בפועל והסכום יירד ממסגרת כרטיס האשראי של השוכר.
להשכרות שתחילתן בין התאריכים 24 באוגוסט - 3 בספטמבר 2020 ובין התאריכים 23-31 באוגוסט 2021 בסן פרנסיסקו, לוס אנג'לס, לאס וגאס וסיאטל - דמי הבטחון הינם 1,500$ והסכום יירד בפועל ביום קבלת הרכב.
על השוכר/בעל הכרטיס להיות נוכח בתחנה כדי לחתום על חוזה השכירות ולהציג כרטיס אשראי בינלאומי על שמו לצורך הפקדת דמי הביטחון. על השוכר לדאוג למסגרת מתאימה בחשבון. ללא מסגרת בכרטיס האשראי הרכב לא יימסר לשוכר ולא יינתן החזר כספי על עלות ההשכרה.

במקרים מיוחדים כמו אירועים מקומיים, פסטיבל "Burning Man",”Stagecoac”  
,"Coachella“Nascar”, “Further Future”  וכדומה, או אם לא נרכשו מיילים מראש כלל, החברה רשאית לגבות פיקדון נוסף.

דמי הביטחון ישמשו לגביית נזקים או קנסות בעת החזרת הרכב.

החברה אינה אחראית לשינויים הנובעים כתוצאה משערי החיוב של חברות האשראי.

פסטיבלים / אירועים מיוחדים
על כל שוכר להודיע מראש לפני ביצוע הזמנה לקרוואן, על כוונתו לנסוע לפסטיבלים או לאירועים מיוחדים, לדוגמא פסטיבל "ברנינג מן", לחתום על טופס בתחנה המסביר את הכללים הנדרשים במקרים אלו ולשאת בכל התשלומים הנדרשים כגון תוספת שיא עונה, דמי בטחון מוגדלים וכן דמי ניקיון מיוחדים במידה ויידרשו. במידה והשוכר לא הודיע מראש על כוונתו זו, חברת ההשכרה רשאית לחייבו בכל ההוצאות שיידרשו.
ניקיון מיוחד - יש לדעת כי רכבים חוזרים מהברנינג מן מכוסים באבק מדברי הדורש ניקוי מיוחד. במידה והקרוואן יחזור במצב המחייב ניקוי כזה, השוכר יחויב במינימום של 500 דולר על המקום.


רשיון נהיגה/גיל הנהג

גיל מינימום לנהג - 25 שנה ומקסימום 79 שנה.
נהגים צעירים מתחת גיל 25 ומעל גיל 21 חייבים באישור מיוחד מראש כדי לנהוג ברכב.
אין תוספת תשלום עבור נהג/ים נוספ/ים אך על כל הנהגים להיות נוכחים ביום קבלת הרכב בתחנה ולחתום על חוזה השכירות.

על כל נהג להחזיק ברשיון בתוקף.
חשוב: על כל נהג (הנהג הראשי ונהגים נוספים) להצטייד ולהציג רשיון נהיגה מקורי בלבד. העתק לא יתקבל !!! הרשיון המקורי חייב להיות באחת משפות הבאות: אנגלית / צרפתית / גרמנית / ספרדית / איטלקית או פורטוגזית.
במידה והרשיון המקורי אינו באחת מהשפות הנ"ל- חובה להצטייד ברשיון בינלאומי באנגלית בנוסף על הצגת הרשיון המקורי.

 
כיסוי ביטוחי

 

ביטוח בסיסי הכלול במחיר ההשכרה PLI -Insurance Public Liability

כל הרכבים מבוטחים בביטוח חובה עד מליון דולר למקרה של תאונה כנגד נזק לרכוש או פגיעה גופנית שנגרמו כתוצאה משימוש ברכב החברה. כיסוי הביטוח כנגד צד ג' מוגבל למינימום הנדרש בכל מדינה בה אירעה התאונה (מינימום זה עלול להשתנות בכל עת בהתאם לחוקי המדינה בה קרה האירוע) חברת ההשכרה אינה אחראית לתביעות מעבר למינימום הנדרש, אלא אם כן הלקוח רכש ביטוח SLI (בהמשך). 

 

ביטוח SLI- Supplemental Liability Insurance ביטוח מורחב בתוספת 10$ ליום –מומלץ!

ביטוח SLI נועד להעניק לשוכר (ולשאר הנהגים המורשים ברכב), כיסוי ביטוחי נוסף מעל המינימום הנדרש בכל מדינה בה אירעה התאונה ועד 1 מיליון דולר ארה"ב, כנגד תביעות צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש, שנגרמו כתוצאה מתאונה בה היה מעורב הרכב השכור.


ביטוח
VIP - כנגד נזקים לרכב- כלול במחיר ההשכרה

ביטוח זה נועד להעניק כיסוי נוסף במקרה של נזק לרכב. אחריות הלקוח היא מקסימום 1000$ (השתתפות עצמית) לאירוע. ההשתתפות העצמית חלה על כל ארוע בניפרד, בלי קשר למי אשם בנזק.
על הלקוח להפקיד בתחנה דמי ביטחון בסך 1000$, באמצעות כרטיס האשראי בינלאומי.
ביטוח זה מכסה , אך לא רק:
* נזקים תאונתיים לרכב השכור(באשמת השוכר או שלא באשמתו)
* מקרה של תאונה בה היה מעורב נהג שאינו מבוטח
* נזק לחלונות ושמשות
* גניבה ושריפה (חפצים אישיים אינם מכוסים)
* ונדליזם
לא יחול כל כיסוי ביטוחי במידה והשוכר הפר את החוזה ונכנס עם הרכב לאזורים האסורים ע"פ החוזה כמו מכסיקו, ניו יורק, מונטריאול, קוויבק.


השימוש בקרוואן הוא למטרת נופש וטיול בלבד. חל איסור מוחלט להשתמש ברכב למטרות אחרות, תחרויות, אירועי ספורט, מבחני רכב מכל סוג או להובלת חומרים דליקים, רעילים או מסוכנים או לבצע כל פעולה אחרת המהווה עברה על החוק, או כל שימוש אחר שמנוגד לחוזה, במיוחד באזורים שאינם מיועדים לנהיגה. אין להשכיר את הרכב לגורם אחר. אין לנהוג בדרכים לא סלולות או שאינן מיועדות לנהיגה.

 

לא יחול כל כיסוי ביטוחי במקרים הבאים:
* רשלנות מצד השוכר, לדוגמא נזק שנגרם לרכב כתוצאה מאי הבאה בחשבון של מידות הרכב - כגון נסיעה לא זהירה לאחור (רוורס) ללא הכוונה, חריגה מכמות המשקל המותרת לנשיאה ברכב, היתקלות באובייקטים בחלקו העליון של הרכב וכיוצ"ב

* הפרת תנאי החוזה,
* נזק לפנים הרכב,
* נזק שיגרם מקפיאה או מחימום יתר של מערכות הרכב (יש להקפיד על כללי שימוש בנושא
Winterization)

* נזק ממעשי זדון מצד השוכר או מישהו מאורחיו

* נזק משימוש בלתי ראוי או בלתי חוקי ברכב , או משימוש שלא למטרה שלמענה נשכר
* נזק במקרה שהשוכר חויב ע"י השלטונות המקומיים בשל רשלנות או אי זהירות

* נזק שניגרם מתפעול לא נכון או לא זהיר, לדוגמא: שימוש בדלקים הלא נכונים, התעלמות מלחץ הצמיגים,מדי השמן אוהנוזלים ברכב וכיוצב

* נזק כתוצאה מנהיגה באזורים אסורים או בדרכים שאינן סלולות, דרכי עפר, שקיעה במים,

* נזק או תאונה שניגרם מנהיגה תחת אלכוהול, סמים או חומרים משפיעים אחרים, 

* נזק או פגיעה כתוצאה מחריגה בכמות המשקל המותרת לנשיאה ברכב או גרירה מעל המותר (גרירת סירה, אופנוע, קרון וכדומה אסורה בהחלט !)

* נזק כתוצאה מהסעת כמות נוסעים גדולה ממספר חגורות הבטיחות ברכב

* נהיגה תחת עייפות או חוסר עירנות של הנהג, 

* נזק שנגרם לרכב ובמיוחד לחלקו העליון של הרכב או לפרגולה במקרים של אי ציות לחוקי תנועה כגון התעלמות משלטי הגבלת גובה, גשרים, מנהרות וכדומה
* נזק שנגרם בשל כשל של השוכר בציות לחוקים ולכללים או אי הבאה בחשבון של מצבים העלולים לגרום נזק רכב המושכר או לרכב צד שלישי, אם זה ברשלנות או בכוונה תחילה של השוכר.
* נזק שנגרם כתוצאה מנהיגה ע"י נהג שאינו מורשה לנהוג ברכב ע"פ החוזה, נהג שאינו רשום בחוזה, נהג שאין ברשותו רישיון נהיגה מקורי תקף,
 נהג צעיר מגיל המינימום.

* עזיבת מקום תאונה ללא דיווח למשטרה ולחברת ההשכרה

* נטישת רכב
נזקי גוף ורכוש אינם מבוטחים בביטוח הרכב. אנו ממליצים לכל נוסע לרכוש ביטוח נסיעות טרם יציאתו מישראל.

ביטוח VIP - כלול במחיר ההשכרה

חשוב - חובת דיווח: בכל מקרה של תקלה, נזק או בעיה בתפעול מערכות ברכב או בציוד, חובה על הלקוח לדווח לקו הסיוע הטלפוני של החברה סמוך לזמן התרחשות הארוע על מנת לאפשר לחברת להגיש סיוע בפתרון הבעיה.
במקרה של השבתת רכב עקב תקלה מכנית (לא במקרה של תאונה או נזק שנגרם באשמת הלקוח) שאורכת יותר מ-12 שעות עבודה לאחר שהלקוח דיווח לחברת ההשכרה מתוקף חובתו, חברת ההשכרה תפצה את הלקוח בגובה העלות היומית של ההשכרה או לחילופין ב- 25 דולר ליום לאדם עבור לינה ו-50$ ליום סה"כ עבור תחבורה אחרת שתסופק (רכב רגיל) עד מקסימום של 1500$ לכל הטיול. פיצוי כמוגדר בתנאים אלה מותנה בכך שהשוכר פנה לחברה ודיווח בזמן ואיפשר לה להגיש סיוע וכן מותנה בשיתוף פעולה מצד השוכר במטרה לפתור את התקלה.

לכל מקרה של בקשת החזר יש להציג קבלות רשמיות.
"השבתת רכב" (Mechanical Breakdown) מוגדרת כמצב בו המנוע חדל מלפעול והרכב מושבת מנהיגה.
"אי נוחות" (
Inconvenience) מוגדר כמצב בו הלקוח נדרש לבזבז זמן כמו במצב של רכישת ארגז קרח במקרה שהמקרר חדל לפעול או התקלקל.
תקלות של מכשירי חשמל כגון רדיו, מזגן, מקרר, מיקרו, קרוז קונטרול,
GPSSlide out, פרגולה, חימום, חימום מים, גנרטור, אינם נחשבים תקלה המצדיקה פיצוי זה.
תוכנית פיצוי זו אינה תופסת במקרה של תאונה.

לא יינתנו החזרים עבור תקלות או שירותי גרר שייגרמו בנסיעה ב"עמק המוות" בתקופה שבין ה- 15 ביוני עד 15 בספטמבר, וכן בסביבת הערים ניו יורק, מונטריאול וקוויבק סיטי.

חברת ההשכרה לא תשמש ולא תפעל כשמאי עבור אף חברת ביטוח מטעם השוכר.

 

ימים ושעות פעילות התחנות

בימי שני עד שישי בין השעות 08:00-17:00

בשבת  בין השעות 08:00-13:00.

בימי ראשון כל התחנות סגורות.

בחגים - כל התחנות סגורות.
תחנת דנוור סגורה בחורף מ-27 בנובמבר ועד 27 בפברואר
בין נובמבר לפברואר - תחנת ניו יורק ותחנת סיאטל
 פתוחות בין השעות 9:00-16:00 בימים שני עד שיש , ובימי שבת בתיאום מראש בלבד.

חגים בארה"ב  2020
2+1 בינואר 2020 - יום אחרי ראש השנה האזרחי
17 בפברואר 2020 - פרזידנט דיי
25 במאי 2020 - יום הזכרון
4 ביולי 2020 - יום העצמאות
7 בספטמבר 2020 - חג הפועלים - לייבור דיי
26 בנובמבר 2020 - חג ההודיה
25-26 בדצמבר 2020 - כריסטמס
1 בינואר 2021 - יום אחרי ראש השנה האזרחי
15 בפברואר 2021 - פרזידנט דיי

חגים בארה"ב  2021

31 במאי 2021 - יום הזכרון
4
ביולי 2021 - יום העצמאות
6 בספטמבר 2021 - חג הפועלים - לייבור דיי
25 בנובמבר 2021 - חג ההודיה
25
בדצמבר 2021 – כריסטמס
1 בינואר 2022 – ראש השנה האזרחי
21 בפברואר 2022 – פרזידנט דיי

לילה ראשון במלון

לקוחות המגיעים בטיסות טרנסאטלנטיות, חייבים ללון לילה ראשון במלון/מוטל ולאסוף את הרכב למחרת. לא ניתן לקבל את הרכב ביום הנחיתה.

שירות העברות מ/אל תחנות האיסוף
* חברת ההשכרה מספקת שירות הסעה מ/אל תחנות ההשכרה ללא תשלום.
ההסעה מסופקת רק משדות התעופה שברשימה, וממלונות שדות תעופה בינלאומיים מסוימים - רשימת המלונות מסוקפת לאחר אישור ההזמנה לקרואן.
* חשוב - שירות הסעה חינם בהלוך ממלונות שברשימה יסופק רק ללקוחות שילונו את הלילה שלפני, באותו בית מלון ממנו הם רוצים שההסעה תאסוף אותם.
* לא תסופקנה הסעות מ/אל מרכז העיר.
* לקוחות המעונינים בהסעה, חייבים להזמין אותה בזמן ביצוע ההזמנה או לא יאוחר מחמישה ימי עבודה לפני תאריך איסוף הרכב. הזמנת ההסעה מתבצעת עי הלקוח עצמו באמצעות מילוי פרטים דרך אתר צ'ק אין של החברה או באמצעות שליחת טופס בפקס ישירות לחברת ההשכרה. באחריות הלקוח להתקשר לתחנה לאחר שביצע את ההזמנה להסעה, ולוודא כי הזמנתו נקלטה ואושרה  וכן להשאיר פרטים היכן כיצד ובאיזה מספר טלפון ניתן למצוא אותו כדי לתאם עימו את שעת ההסעה המדויקת.
במידה והלקוח עשה ככל הנדרש אך לא קיבל את המידע הסופי באשר להסעה עד השעה 4 אחר הצהריים שביום שלפני יום האיסוף, עליו להתקשר בבוקר יום האיסוף בין השעות 8-9 בבוקר לתחנת האיסוף
* לא ניתן יהיה להבטיח מקום בהסעה ללקוח שלא הזמין לפחות 5 ימי עסקים מראש.
* לא יהיה החזר כספי עקב עיכוב או איחור של ההסעה.
* ההסעה בהלוך ניתנת בימים שני עד שישי  בדר"כ אחרי השעה 12:30 ובשבת ע"פ קביעה מראש
* ההסעה חזרה יוצאת פעם ביום בין השעות 13:00- 11:00 בצהריים בלבד.
* הסעה חזרה ניתנת לשדה התעופה בלבד או למלונות שדה תעופה שבהסדר.
* חשוב ! ללקוחות המעוניינים להשתמש בשירות ההסעות לשדה התעופה מומלץ לא לקבוע טיסה לפני השעה 16:00 !
* הסעה ביום האחרון מתחנת ההשכרה לשדה התעופה לא תסופק ללקוחות שיאחרו בהחזרת הרכב לאחר השעה 10:30 . לפיכך על להלקוח להיות בתחנה מוקדם ביום החזרת הרכב ולסיים את ההחזרה לפני השעה 10:30.
* ההסעה ניתנת חינם לנוסעים ולמטען המוגבל לפי החוק למזוודה אחת לנוסע במשקל עד 23 ק"ג + עד שני תיקי יד לנוסע. כל חריגה במטען תהיה באחריות הלקוח ולא יהיה ניתן להבטיח לו מקום בהסעה. אין אפשרות להסיע חפצים חריגים בגודלים כגון אופניים, גלשנים וכדומה. 
* חברת ההשכרה אינה מספקת כסאות בטיחות בהסעות. באחריות ההורים (או המבוגרים המלווים) לדאוג להביא/לקנות כסאות בטיחות לילדיהם שישמשו אותם בהסעה על פי דרישות החוק.

הערות מיוחדות:
ניו גרזי:
ההסעה חינם רק משדה התעופה ניו ארק-
Newark ו/או ממלונות שדה התעופה ניו ארק- Newark
חשוב: לא ניתן לקבל הסעות מ/א לשדה התעופה JFK ולא לשדה התעופה La Guardia
סן פרנסיסקו: הסעה חינם מסופקת רק משדה התעופה הבינלאומי SFO כאשר הלקוח חייב להגיע בעצמו ברכבת או במונית אל אזור Kiss&Fly שם עובר השאטל , או ממלונות שדה התעופה SFO לפי הרשימה המסופקת. אין הסעות משדה התעופה OAK (אוקלנד)!.  יש אפשרות לקבל הסעה חינם מדאון טאון סן פרנסיסקו מתחנת הרכב
BART שב- South Hayward. בתיאום מראש.
דאלאס -
תחנת החזרה בלבד, מידע יינתן עפ"י דרישה. לא  תסופקנה הסעות לאחר החזרת הקרוואן.

תחנת ההשכרה

העברות מ/אל
שדה התעופה
וממלונות שדה"ת

מרחק התחנה משדה התעופה
הבינלאומי

מרחק התחנה
ממרכז העיר

הערות

ניו גרזי

EWR (ניו ארק)

35 מייל

50 מייל
ממנהטן

60 מייל משדה"ת JFK ומשדה"ת La Guardia
הסעות מ/אל שדות תעופה אלו אינן מסופקות

להגעה עצמאית ממנהטן -
יש תחבורה ציבורית
מ -Penn station

לוס אנג'לס

LAX
העברות בהלוך רק ממלונות שדה"ת ולא מהשדה 

40 מייל

35 מייל


70 מייל מדיסני אנהיים

25 מייל מסנטה מוניקה

30 מייל ממרינה דל ריי/ וניס

 

לאס ווגאס

LAS

 

5 מייל

 

7 מייל

5-15 מייל מהסטריפ
ניתן לקבל הסעה

 

 

סן פרנסיסקו

SFO

שדה התעופה הבינלאומי בלבד

30 מייל

20 מייל

איסוף משדה התעופה SFO
הוא רק מאזור Kiss&Fly
שההגעה אליו היא ברכבת או במונית Uber / Lyft
מטרמינל שדה התעופה.
לשוהים בדאון טאון - ניתן לקבל הסעה חינם מתחנת הרכבת
BART San Leandro  הנמצאת כ-25 דקות ממרכז העיר סן פרנסיסקו בתאום מראש


אורלנדו

MCO
העברות בהלוך רק ממלונות שדה"ת ולא מהשדה 

17 מייל

5 מייל


23 מייל מדיסניוורלד

לא ניתן לקבל הסעה מ/אל שדה התעופה Sanford


דנוור


DEN

20 מייל

15 מייל

 

 

סיאטל 

SEA

העברות בהלוך רק ממלונות שדה"ת ולא מהשדה 

1 מייל

12 מייל

הסעות חינם מכל מלון במרחק של עד 3 מייל משדה התעופה SEA
ניתן להגיע עצמאית בתחבורה ציבורית ברכבת הקלה
Tukwila International Boulevard Light Rail Station

דאלאס 

DFW

תחנה להחזרה בלבד. לא ניתנות הסעות.

 

35 מייל

31 מייל


תחנה להחזרה בלבד


איסוף הרכב
:

קבלת רכבים בימים שני-שישי בין השעות 12:30-16:00
ובשבת בתיאום טלפוני בלבד בין השעות 12:00-13:00
כדי למנוע המתנה מיותרת, הלקוחות מתבקשים לעשות צ'ק אין מוקדם באינטרנט עד 5 ימים לפני יום איסוף הרכב וכן להתקשר לתחנת ההשכרה מבעוד מועד כדי לתאם את שעת איסוף הרכב. לעיתים נדירות יתאפשר איסוף בשעה מוקדמת יותר בתיאום טלפוני מצד השוכר יומיים או שלושה לפני יום איסוף הרכב.

 

חשוב: על השוכר הראשי שעל שמו בוצעה ההזמנה להיות נוכח בעת קבלת הרכב ולהציג רישיון נהיגה מקורי ,רישיון בינלאומי באנגלית וכרטיס אשראי בינלאומי כאשר כל המסמכים האלה צריכים להיות על שמו. במידה והשוכר הראשי אינו מתכוון לנהוג בקרוואן, עליו להראות מסמך ממשלתי רשמי נוסף אחר לצורך זיהוי.
חברת ההשכרה רשאית באופן חוקי לסרב למסור את הרכב לשוכר שלא יציג את המסמכים הנדרשים או/ו במידה והשוכר נראה לא כשיר לנהוג בקרוואן (למשל כשהוא שתוי או נתון תחת השפעת חומרים נרקוטים).
במקרה כזה, גם אם יימצא כי אחד הנוסעים האחרים כשיר לנהוג ברכב במקום השוכר הראשי, עדיין  השוכר הראשי שעל שמו בוצעה ההזמנה הוא האחראי בחוזה בפני חברת ההשכרה ועל כן אם ירצה גם הוא לנהוג, עליו להגיע מחדש במצב כשיר לאחת מתחנות ההשכרה של החברה ולהירשם מחדש בחוזה כנהג נוסף.

 

חשוב!

זמן ההדרכה נועד לכם ולטובתכם.

על מנת למנוע אי נעימויות וויכוחים בעת החזרת הרכב, מומלץ מאוד לפני החתימה על החוזה, לערוך בדיקה יסודית של הרכב מבחוץ ומבפנים (כולל הגג ותחתית הרכב) בנוכחות נציג החברה.

במידה ומצאתם ליקוי, תקלה או חלק שחסר- יידעו את הנציג וציינו זאת בכתב.

בדקו כי הרכב נמסר לכם נקי ולפי התנאים (דלק, גז, מים) וכי כל הציוד שהזמנתם נמצא ותקין.

נצלו את הזמן על מנת לשאול שאלות ולקבל מידע: היכן הסופרמרקט הקרוב, תחנת דלק, חניון קמפינג קרוב וכדומה.

עיברו על כל המערכות (חימום, מיזוג, מקרר, תנור, צינורות המים למילוי וריקון, כבל חשמל, מערכת בקרה וכדומה) וודאו כי הנכם יודעים היכן נמצא כל פריט וכיצד מפעילים אותו בטרם תצאו לדרך. 

 

החזרת הרכב

יום החזרת הרכב אינו נחשב במניין הימים, לכן יש להחזירו בבוקר
החזרת רכבים בימים שני-שבת בין השעות 08:00-10:30. לא תסופק הסעה למאחרים !

חשוב!

איחור בהחזרת הרכב ללא הודעה מצד הלקוח לאחר השעה 12:00 בצהריים יגרור קנס בגובה 300$ ליום (או חלק ממנו) בנוסף לעלות יום ההשכרה.
במידה והשוכר מעוניין להאריך את ההשכרה עליו ליצור קשר עם חברת ההשכרה לפחות יום עבודה אחד לפני מועד החזרת הרכב, ולקבל אישור לכך בכתב. במקרה זה החיוב יהיה לפי המחיר היומי.
הרכב יוחזר נקי מבפנים, עם מכל דלק מלא, מכלי מים ושירותים ריקים. במידה והרכב לא יחזור באותו מצב, הלקוח יחויב עבור מילוי הדלק, בדמי ניקיון ודמי ריקון מכל השירותים.

הלקוח יחויב עבור ציוד שלא הוחזר.
* רכבים שיחזרו מברנינג מן שלא במצב נקי ייקנסו במינימום 500 דולר.

* לא יינתן החזר עבור אי ניצול של מלוא ימי ההשכרה או בגין החזרה מוקדמת.
*
לא יינתן החזר בגין מיילים לא מנוצלים.

יש לקחת בחשבון שהחזרת הרכב עלולה לקחת יותר זמן מהצפוי. לקוחות החוזרים בטיסה- מתבקשים להזמין טיסות לשעות אחר הצהרים (רצוי מהשעה 16:00) ואילך.
לקוח שיסרב מכל סיבה שהיא להחזיר את הרכב למקום שנקבע בהסכם השכירות, יחויב בהכל הוצאות הכרוכות בשינוע והבאת הרכב למקום שנקבע.

 

גז/ דלק
הרכב מסופק עם מכל דלק מלא. כדי להמנע מקנסות - על השוכר להחזיר את הרכב עם מכל דלק מלא.
הוצאות דלק וגז הן על חשבון הלקוח. לא יינתן החזר עבור דלק.
  

אחריות על תפעול, תחזוקה ונקיון

באחריות השוכר לבדוק בכל מילוי דלק את מדי השמנים והנוזלים.
באחריות השוכר להפעיל את הרכב באופן בטוח, ולנהוג בזהירות ככל האפשר.
באחריות השוכר לדווח לחברת ההשכרה בכל מקרה של תקלה מכנית.

באחריות השוכר להחזיר את הרכב עם מכלי מים ושירותים מרוקנים, ונקי מבפנים. אין צורך בניקוי חיצוני, אלא אם כן נאמר אחרת (כגון בהשכרות ל"ברנינג מן" או אירועים מיוחדים אחרים). במידה והרכב הוחזר שלא לפי הכללים -השוכר יחויב בקנס.
החזר עבור מילוי שמנים או תיקונים שאושרו מראש, יינתן רק כנגד קבלות.
בכל קרוואן יש מדריך תפעול. בכל מקרה חירום, תקלה, תאונה וכדומה, על הלקוח להתקשר למספר הסיוע הפועל 24 שעות , 7 ימים בשבוע.

 

תיקונים/החזרים
תיקונים הכרחיים, עד לגובה 50$ ניתנים להחזר כספי כנגד קבלות ללא אישור מוקדם.

לתיקונים מעל 50$ חובה על השוכר לקבל אישור מחברת ההשכרה. לא יוחזרו כספים עבור תיקונים מעל 50$ ללא אישור מוקדם מהחברה.
החזר יבוצע רק מול הצגת קבלות.  חלקים שהוחלפו חובה להחזיר לחברה.
השוכר יהיה אחראי לכל נזק מכני שייגרם כתוצאה מרשלנות בתפעול או בתחזוקת הרכב.

במידה ויש בעיה לא צפויה ברכב, על השוכר ליצור קשר מיוזמתו עם מוקד התמיכה של החברה שעובד 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

חברת ההשכרה המקומית אינה מחזירה שיחות ללקוחות, מכיוון שאין באפשרותה לדעת אם הלקוח נמצא באותו הזמן ליד הקרוואן או באמצע פעילות אחרת.

בעת ההתקשרות עם קו הסיוע תתקיים אבחנה בין מקרי חירום דחופים (כגון רכב תקוע, בעיית מנוע או תאונה) לבין מקרים שגורמים אי נוחות בלבד (כגון מקרר שלא עובד, DVD שלא פועל או יחידת SLIDEOUT תקועה). הבעיה תטופל בהתאם למקרה ובדחיפות המתאימה.תאונות

במקרה של תאונה על הלקוח לקרוא למשטרה מייד ולמלא דוח תאונה וכן לדווח  לתחנת האיסוף בהקדם האפשרי ! ובכל מקרה לא יאוחר מ- 24 שעות לאחר האירוע.
בין מסמכי הרכב יש מסמך המיועד למקרה של תאונה, אותו יש למלא ולהגיש לחברת ההשכרה עם החזרת הרכב, בצירוף דו"ח משטרתי כתוב ומסמך המתאר את האירוע כולל פרטי כל הצדדים, שמות, טלפונים, כתובות ומספרי רשיונות. לא יהיה כיסוי ביטוחי ללא התנאים הללו
דמי בטחון נוספים במקרה של רכב חילופי  - במידה והרכב הושבת לחלוטין עקב תאונה או שניגנב ובלי קשר למי אשם בכך, חברת ההשכרה תיגבה מהשוכר דמי בטחון נוספים בסך 2000 דולר בכרטיס האשראי, לפני הוצאת רכב חילופי עבורו. סכום זה יוחזר לשוכר עם החזרת הרכב בקיזוז הוצאות שייגרמו עקב האירוע כגון דלק, מיילים נוספים, איחור בהחזרת הרכב ונזקים נוספים.

 

שינוי ברכב המוזמן

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשדרג את הרכב לרמה גבוהה יותר ללא תוספת מחיר.

שינוי ברכב המוזמן אינו מזכה את השוכר בכל פיצוי, למעט מקרה שבו יוצע לשוכר רכב מקטגוריה נמוכה יותר מהרכב שהוזמן - במקרה זה החברה תחזיר לשוכר את ההפרש במחיר בלבד.

אורך הרכב – הזמנת מעבורות

במידה והלקוח זקוק למידות מדוייקות של הרכב לצורך הזמנת מעבורת או שירות אחר, עליו ליצור קשר ישירות עם חברת ההשכרה המקומית וליידע אותם, כדי שלא יהיה מצב שיסופק לו רכב ארוך יותר.

  

קנסות תנועה/חניה/כבישי אגרה

במידה והשוכר לא ידווח על דוחות חניה/תנועה/כבישי אגרה, החברה רשאית לחייבו בקנס של 100$ בכרטיס האשראי בנוסף לתשלום הקנס בשל העבירה.
נסיעה בכביש אגרה פלורידה - יש לשים לב כי אי תשלום מעבר בכבישי אגרה הוא עבירה במדינת פלורידה הגוררת קנס של לפחות 100 דולר ובנוסף הוצאות משפט ושלילת רשיונו של הנהג ושל הרכב ! . אי לכך חשוב מאוד כי כל שוכר יודיע לחברת ההשכרה על כוונתו לנסוע  בכביש האגרה של פלורידה
Florida Turnpike . קנסות שיגיעו לחברת ההשכרה בגין  אי תשלום  יוטלו אוטומטית על השוכר והוא ישא בכל ההוצאות.
בתחנת ההשכרה באורלנדו ניתן לשכור מתקן לכביש אגרה
Sun pass Transponder
את המתקן ניתן להפעיל בהתקשרות 1-888-865-5352 או באתר www.SunPass.com
לחילופין ניתן להשתמש בתכנית
Toll By Plate ה"קוראת" את לוחית הרכב. ניתן לרכישה בעמדות מכירה בחנויות הגדולות.

 

איסורי תנועה

הנסיעה באזורים הבאים אינה מותרת:

* מקסיקו בכל השנה

* "עמק המוות"  (Death Valley) בין ה- 15 ביוני עד ה- 15 בספטמבר (כמו כן לא יינתן שירות דרכים בעמק המוות)
* אלסקה, יוקון והטריטוריות הצפוניות של קנדה על השוכר חובה לדווח מראש על כוונתו לנסוע לאזורים אלו.

* אזור המטרופוליטן של מונטריאול וקוויבק

* כמו כן אין לנסוע בכבישים לא סלולים או לא מסומנים, דרכי עפר, חופים.

* ניו יורק - בגלל מוגבלויות של גובה, גז וחניה, חל איסור תנועה על רכבים עם גז במנהטן.

כמו כן אסורה התנועה במנהרות תת קרקעיות ומנהרות תת מימיות באזור מנהטן, ניו יורק סיטי וסביבתה. לדוגמא: Lincoln Tunnel, Holland Tunnel, Mid Town Tunnel
* מעבר על גשרים לדוגמא על
George Washington Bridge או Verrazano Bridge ,חייב להיעשות על המסלול העליון בגלל שהקרוואן נושא גז.
* קרוואן אינו הפתרון לביקור קרובים בשכונות המגורים שמסביב לניו יורק (קווינס, ברוקלין, בפאלו , לונג איילנד וכדומה). עקרונית אין איסור להכנס לשכונות האלה אולם כדאי לדעת שהנהיגה בכבישים הראשיים (
Park Ways) הסובבים את העיר אף היא אסורה ואתם עלולים למצוא את עצמכם בבעיה.
* למי שמתכוון לשהות בעיר ניו יורק, מומלץ לעשות זאת במלון בתום הטיול בקרוואן, לאחר החזרת הרכב לתחנה. 

השוכר ישא במלוא האחריות לכל תאונה, כשל מכני או גניבה שייגרמו עקב נסיעה באזורים אסורים.

בעלי חיים

חל איסור מוחלט על הסעת בעלי חיים ברכב. על המפרים חול קנס של 250 דולר הוצאות ניקוי.

 

עישון
העישון ברכב אסור בהחלט. על המפרים חול קנס של 250 דולר הוצאות ניקוי.

אחסון מזוודות

ניתן לאחסן מזוודות בתחנות ההשכרה על בסיס מקום פנוי ובאחריות הלקוח בלבד.

 

גרירה ואפסון

לכל רכב יש וו גרירה. עקרונית ניתן לגרור מאחור עד משקל 1500 lbs

כסאות בטיחות
ע"פ החוק, כסאות בטיחות לילדים ותינוקות יש לחבר במושבים בחלק האחורי של הקרוואן. כסא תינוק או כסא בוסטר אינם ניתנים להרכבה במושב שליד הנהג מכיוון שכריות אוויר אינן ניתנות לניתוק.
הרכבת כסא התינוק או בוסטר על המושבים בפינת האוכל עשויה להצריך הסרת השולחן או הנמכתו ע"מ ששאר הנוסעים יוכלו לשבת בנוחות.
חברת ההשכרה אינה מספקת כסאות בטיחות להשכרה. באחריות ההורים לדאוג להביא או לרכוש כסאות בטיחות במידת הצורך ולחברן ברכב על פי דרישות החוק.
החוק לגבי חגורות הבטיחות שונה ממדינה למדינה בארצות הברית. באחריות השוכר לבדוק ולהיות מודע לחוק במדינות אליהן הוא נוסע.

ניתן להיעזר בקישורים הבאים:
http://www.ghsa.org/html/stateinfo/laws/childsafety_laws.html
http://www.ghsa.org/html/links/shsos.html

חשוב - הכנת הרכב לחורף

בתקופה שבין אמצע אוקטובר ועד אמצע אפריל בדר"כ (כפוף לשינוי במזג האויר) ובתחנות צפוניות גם בחודשי האביב והסתיו, עשויה הטמפרטורה לצנוח מתחת לאפס. במקרים אלו יש סכנה של קפיאת המים במערכות הרכב השונות (צינורות מים, שירותים, כיור, מקלחת, מקלחת חיצונית בוילר ומכלי המים) שעשויה לגרום לנזק כבד. על מנת למנוע את הקפיאה הרכבים עוברים הכנה למצב חורף (Winterizing) בהתאם לתנאי מזג האויר והטמפרטורה.

תהליך זה כולל ריקון המים מכל הצינורות ומכלי המים בקרוואן ובמקומם מילוי בנוזל "אנטי פריז".

לאחר תהליך ההכנה לחורף מערכת המים בקרוואן מושבתת ואין אפשרות להשתמש במים לצריכה, שתייה ורחצה. אסור למלא מים במכל המים הנקיים ואין להשתמש בחיבורים לברזים חיצוניים עד למעבר לאזור חם יותר. במידה והשוכר מעוניין לרוקן את נוזל האנטי פריז חזרה למים רגילים, יחול חיוב של 100 דולר בעבור פעולה זו ובנוסף השוכר ישא במלוא האחריות וההוצאות לכל נזק שייגרם למערכות הרכב.

לנוסעים לאזורים צפוניים או בתקופות בהן קיימת סכנת קפיאה, מומלץ ביותר לקבל הנחיות מסודרות מצוות תחנת האיסוף. בנוסף ניתן ומומלץ לצפות מראש בסרטון הדגמה על תפעול בחורף באתר מוטורהום ישראל.

אזהרות קיץ

נהיגה בקיץ תחת טמפרטורות גבוהות במיוחד עלולה לפגום בפעולתן של מערכות מסוימות ברכב כגון מערכת מיזוג האוויר, גנרטור או מקרר. יש לקחת בחשבון כי תפקוד מערכות המיזוג והקירור (מקרר ופריזר) בקרוואן עשוי להיות מוגבל כשבחוץ חם מאוד. מומלץ להעמיד את הקרוואן במקום מוצל ככל האפשר.

חשוב - נקיטת זהירות
כנגד התלקחות -
בכל תדלוק או מילוי גז, יש להקפיד על כיבוי כל המערכות הפועלות על גז  כמו מקרר, מנוע, מחמם מים, כיריים, תנור וכדומה.

 

כללי

המידע והתנאים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב ספיציפי. כל התמונות והנתונים הם להמחשה בלבד. הקרוואנים עשויים להיות שונים בצורתם מאלו המופיעים בפרסום.
התנאים בעברית באתר מוטורהום הם תרגום חופשי של התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה, הנוסח הקובע הינו נוסח התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית, שעליהם חותם הלקוח ביום קבלת הרכב.

 

 

חשוב לדעת: תפקידה של מוטורהום ישראל הוא לקשר ולתווך בלבד בין השוכר לבין ספק הרכב עד לקבלת הרכב מהספק. התקשרות השוכר עם מוטורהום ישראל היא לשם יעוץ והזמנת הרכב מספק הרכב בארץ היעד בלבד. יש להדגיש כי מלבד הסכם זה, בעת לקיחת הרכב חותם השוכר על חוזה חדש מול ספק הרכב וזהו החוזה המחייב בין ספק הרכב והשוכר. עם חתימת השוכר על חוזה ההשכרה מול ספק הרכב מסתיימת אחריותה ותפקידה של מוטורהום ישראל כלפי השוכר והיא לא תהיה אחראית לכל תקלה ברכב ו/או בתיפקודו של ספק הרכב. באחריות השוכר לקרוא בעיון את התנאים הכלליים כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של מוטורהום ישראל טרם ביצוע ההזמנה ולוודא שהתנאים מקובלים עליו וכי בהתאם לתנאים לא חלה כל אחריות על מוטורהום ישראל. ספק הרכב הינו האחראי הבלעדי לביצועה התקין של ההזמנה. במקרה של תקלה או בעיה ברכב על השוכר לפנות ישירות לספק הרכב. במידה והשוכר לא קיבל מהספק מענה הולם לפנייתו, תנסה מוטורהום לסייע ע"י פנייה לספק, אולם אין בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על מוטורהום בגין אי הענות הספק.מוטורהום ישראל אינה שלוחה של ספק הרכב ולא נציגתו של ספק הרכב בישראל והיא מהווה אך ורק גורם מתווך בין הספק לשוכר. כל תפקידה הוא לייעץ לשוכר ולקשר בין הספק לשוכר וכן להעביר את הכספים שהתקבלו מהשוכר בגין השכירות לידי הספק ועל כן אינה מייצגת את הספק ואינה הכתובת לתביעות כנגד ספק הרכב. מקום השיפוט בין השוכר לספק יהיה בארץ היעד ובהתאם לחוזה שנחתם בין השוכר לספק הרכב.

 

דף הבית
צרו קשר
יעדי טיול
קרוואנים להשכרה
מבצעים וחדשות
פגישות יעוץ
למטייל העצמאי עם רכב רגיל ומלונות
מכתבי מטיילים
שירותים נוספים
תפעול ומידע כללי
חניוני קמפינג
המיוחדים שלנו
מוטורהום סרטונים
מסלולי קרוואנים
ביטוח מוטורהום
קישורים לתכנון טיול
מוטורהום "טוס וסע"
קרוואנים בתקשורת
דרושים
אודותינו
תוכנה לתכנון טיולים
בניית אתרים
סייברסרב