השכרת קרוואנים בחו"ל  
top_title_left.gif (1329 bytes)
תנאים כלליים
FRA2 / Urban Plus
חשב מחיר | צור קשר | תנאים | מחירים

 תנאי השכרה - מוטורהום בצרפת

מינימום ימי השכרה

ימי האיסוף וההחזרה ייחשבו כיום החזרה אחד כל עוד לא עברו 24 שעות.

מינימום ימי השכרה - 7 ימים

בין 22 לדצמבר ו -7 בינואר נדרש מינימום של 14 ימי השכרה

 

הזמנות ותשלומים

הזמנה בתוקף רק לאחר אישור בכתב מהספק המקומי .

ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב מסוים.

תנאי תשלום: מקדמה ש"ע ל- 400 אירו עם אישור ההזמנה.
שאר התשלום נדרש עד 55 יום לפני איסוף הרכב.

התשלום יבוצע בכרטיס אשראי ישראלי ויזה או מסטרכארד, לפי שער אירו מזומנים גבוה ביום התשלום. לתשלום בהעברה בנקאית, צק או מזומן או פריסת תשלומי קרדיט - יש ליצור עמנו קשר לפני מועד התשלום.
על תשלום במזומן במטבע חוץ תחול עמלת הפקדה בבנק בגובה 1%

להשכרות שתחילתן פחות מ-55 יום לפני היום בו בוצעה ההזמנה, התשלום המלא ייגבה בכרטיס אשראי המופיע בטופס, מייד עם אישור ההזמנה.

החזרים לאחר התשלום, יבוצעו לפי שער מזומנים נמוך ביום ההחזר.
חברת ההשכרה רשאית לבטל את ההזמנה במידה ולא יתקבל תשלום בזמן.

 

דמי ביטול

55 יום או יותר לפני תחילת ההשכרה: 20% מסה"כ ההזמנה, מינימום 400 אירו (המקדמה)
54-20 יום לפני: 50% מסה"כ ההזמנה, מינימום 550 אירו
19-4 ימים לפני: 80% מסה"כ ההזמנה, מינימום 750 אירו
3 ימים או פחות לפני יום האיסוף או אי הגעה: 100% מסה"כ ההזמנה.

בכל מקרה של ביטול הזמנה ייגבו דמי טיפול בסך 50 אירו בנוסף לדמי הביטול.
הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד ובשעות פעילות משרדי מוטורהום ישראל.
דמי הביטול מחושבים לפי הסכום הכללי של ההזמנה ללא הנחות במידה וניתנו.
במקרה של קיצור תקופת ההשכרה או שינוי תאריכי ההזמנה לעונה זולה יותר, במקרה של ביטול הזמנה יחושבו דמי הביטול לפי ההזמנה המקורית או לפי הגבוה מבין השניים. ביטול והזמנה מחדש אפשריים רק בתוך אותה שנה קלנדרית ובכפוף לאישור מספק הרכב.
דמי הביטול נקבעים ע"י חברת ההשכרה בחו"ל. במקרה של ביטול הזמנה תוך 14 יום מיום ביצוע ההזמנה, יגבו דמי הביטול ישירות ע"י חברת ההשכרה בחו"ל, ומוטורהום ישראל תגבה דמי טיפול עבור הייעוץ שניתן עד לביצוע ההזמנה.

ביטול והזמנה מחדש
במידה והלקוח ביטל הזמנה וביצע הזמנה חדשה לתאריכים אחרים בעונה זולה יותר או למספר מועט יותר של ימים, דמי הביטול יחושבו ע"פ ההזמנה המקורית או לפי הגבוה מבין השניים.
ביטול והזמנה מחדש אפשריים רק בתוך אותה שנה קלנדרית.


שינוי הזמנה

ניתן לבצע שינוי בהזמנה לאחר אישורה, עד 55 יום לפני יום האיסוף וזאת בכפוף לזמינות הרכבים.

דמי הביטול נכנסים לתוקף בכל מקרה מרגע אישור ההזמנה המקורית, ללא קשר לשינויים שיבוצעו.

קיצור ימים או הפחתת פריטים לאחר שההזמנה כבר שולמה במלואה אינם מזכים בהחזר כספי.

כל שינוי לאחר אישור ההזמנה ולפני מועד התשלום הסופי יחויב ב- 35 אירו. לאחר שההזמנה שולמה במלואה כל שינוי יחויב ב-55 אירו כל שינוי כפוף לאישור בכתב ממרכז ההזמנות.

שינויים מהותיים כמו: שינוי שם הלקוח, שינוי גודל/סוג הרכב, שינוי תחנה, שינוי תאריך האיסוף או ההחזרה ייחשבו כביטול הזמנה ויחייבו הזמנה מחדש.

 
דמי בטחון

על השוכר להפקיד בתחנה ביום קבלת הרכב דמי בטחון בסך 1800 אירו באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי ויזה או מסטרכארד בלבד. מזומן, כרטיסי דביט וכרטיסים נטענים מכל סוג שהוא לא יתקבלו !
הרכב לא יימסר ללא כרטיס אשראי.
חשוב: ההזמנה תבוצע על שם השוכר הראשי. השוכר הראשי חייב להיות גם הנהג הראשי וגם בעל כרטיס האשראי לצורך הפקדת דמי הבטחון ביום קבלת הרכב.
דמי הבטחון יורדים בפועל, יש לדאוג למסגרת בחשבון.
דמי הבטחון מוחזרים עד 30 יום לאחר הטיול לחשבון כרטיס האשראי של הלקוח במידה והרכב הוחזר נקי, בזמן וללא נזקים או תביעות נוספות כמו קנסות תנועה, קנסות חניה, יוחזרו דמי הביטחון לחשבון כרטיס האשראי עד 30 יום אחרי החזרת הקרואן. תיקונים או תשלום קנסות יקוזזו מדמי הביטחון.

חשוב: דמי הביטחון אינם נושאים ריבית וכפופים לשינויים והפרשי שערים בין השקל לאירו.

לא יינתן החזר בגין הפרשים הנובעים משערי מט"ח הנגבים ע"י חברות האשראי.

דלק גז והוצאות שוטפות
עלויות תפעול נורמליות שוטפות ודלק הן על חשבון הלקוח.
דלק - הרכב יימסר עם מכל דלק מלא ויוחזר
עם מכל דלק מלא. רכב שלא יוחזר עם טנק דלק מלא יחויב בתשלום בסך 2 אירו לכל ליטר דיזל (המחיר עשוי להשתנות) ובנוסף עלות עבודה אם תדרש.
גז- הרכב נמסר בדר"כ עם מכל גז ראשון מלא ומכל שני מלא חלקית (בדגמים בהם ישנם שני מכלים). מילוי גז במידה ונגמר, היא באחריות הלקוח ועל חשבונו. אין צורך להחזיר את מכל/י הגז מלא/ים.

דרישות מהנהג

גיל המינימום הנדרש לשוכר או לנהג הנוסף הוא 21 שנה ובעל רשיון בתוקף 3 שנים לפחות

לדגמים מעל  3.5 טון הגיל המינימלי הוא 25 שנה ובעל רשיון מתאים לפחות 5 שנים.

שימו לב: לדגמים שמשקלם עולה על  3500 ק"ג נידרש רשיון מתאים לסוג הרכב.

על כל הנהגים ברכב להצטייד ברשיון בינלאומי בנוסף לרשיון הישראלי המתאים לסוג הרכב.

רק נהגים שיירשמו בחוזה השכירות מורשים לנהוג ברכב. באחריות השוכר לספק את פרטי כל הנהגים כולל שם וכתובת. על כל נהג להצטייד בדרכון (תעודה מזהה).
השוכר הוא הנושא היחיד באחריות כלפי החוזה.

על השוכר להציג בתחנת איסוף הרכב רשיון נהיגה בתוקף, דרכון בתוקף וכן כרטיס אשראי בינלאומי להפקדת דמי הביטחון כתנאי לקבלת הרכב.

 

הגעה לתחנות / העברות

ההגעה והחזרה מהתחנה הן באופן עצמאי, ברכבת, באוטובוס או במונית לפי דף ההנחיות שיסופק.

החברה אינה מספקת שירות העברות- גם לא בתוספת תשלום.

לא ניתן לקבל קרוואן בשדה התעופה, גם לא בתוספת תשלום.

מסיבות בטיחותיות, לקוחות המגיעים בטיסות טרנס-אטלנטיות אינם רשאים לנהוג במוטורהום ביום ההגעה ומתבקשים ללון בלילה הראשון במלון. יש לספק פרטי טיסה בעת ההזמנה.

 

צ'ק אין מוקדם - חובה
שימו לב – חובה לבצע צ'ק אין מוקדם באתר החברה עד כשבוע לפני תחילת ההשכרה באמצעות הקישור שסופק לכם בזמן אישור ההזמנה או עם שובר ההשכרה.
אנו ממליצים לעשות זאת מיד עם אישור ההזמנה או בעת קבלת השובר.
כמו כן חובה להתקשר לתחנה לפחות 3 ימי עבודה לפני תאריך תחילת ההשכרה כדי לארגן את שעת איסוף הרכב.

כל התחנות סגורות בימי ראשון ובחגים המפורטים: 
חגים 2020:
01 בינואר, 13 באפריל (איסטר), 01 במאי, 08 במאי, 21 במאי, 01 ביוני, 14 ביולי, 15 באוגוסט, 01 בנובמבר, 11 בנובמבר, 25-26 בדצמבר (כריסטמס)
חגים 2021:
01 בינואר, 05 באפריל (איסטר), 01 במאי, 08 במאי, 13 במאי, 24  במאי, 14 ביולי, 15 באוגוסט, 01 בנובמבר, 11 בנובמבר, 25-26 בדצמבר (כריסטמס)

נוהלי איסוף הרכב

ימי האיסוף וההחזרה ייחשבו כיום החזרה בהתאם לשעות האיסוף וההחזרה.

בימי ראשון ובחגים התחנות סגורות- אין קבלה או החזרה של רכבים

קבלת הרכב והחזרתו : 
פריס: 
איסוף רכב שלישי-שישי בין השעות 14:00-16:30. שבת 09:00-11:00.
החזרת רכב שלישי-שישי בין השעות 9:00-10:00. שבת 09:00-11:00.
ימי שני סגור.
ליון:
איסוף רכב שני-שישי 14:00-16:00.
החזרת רכב בשני: 14:00-16:00, שלישי-שישי 09:00-10:00.

בימי שבת ובראשון סגור.
תחנת ליון סגורה בין התאריכים 14-23 באוגוסט 2020.
רואן Rouen (נורמנדי):
איסוף רכב שלישי-שבת 14:00-17:00 
החזרת רכב שלישי-שבת 09:00-11:00.
ימי ראשון ושני סגור.
נאנט Nantes:

איסוף רכב שלישי-שבת 14:00-16:00 

החזרת רכב שלישי-שבת 09:00-10:00.
ימי ראשון ושני סגור.
פויאטייה Poitiers:

איסוף רכב שלישי-שבת 14:00-16:00.

החזרת רכב שלישי-שבת 09:00-11:00.
ימי ראשון ושני סגור.
קן Caen (נורמנדי):

איסוף רכב שני-שבת 14:30-17:00.

החזרת רכב שני-שבת 09:15-10:30.

ימי ראשון סגור.


איסוף /החזרה בשבת כרוך באישור מראש בלבד, ובתוספת של 64 אירו עבור כל שבת

הדרכה: לפני איסוף הרכב, יש לקחת בחשבון לפחות שעה להסברים והדגמות על השימוש במוטורהום – ההשתתפות חובה.

(מומלץ להביא נייר וכלי כתיבה.)

יש להציג רשיונות (ישראלי ובינלאומי) וכן דרכונים.

באחריות הלקוח לבדוק את הרכב והציוד טרם יציאתו לדרך.

בתום התהליך יידרש השכור לחתום על חוזה השכירות וטופס שחרור, המעיד כי הרכב נמסר לשביעות רצונו.


חשוב!

זמן ההדרכה נועד לכם ולטובתכם.

* על מנת למנוע אי נעימויות וויכוחים בעת החזרת הרכב, מומלץ מאוד לפני החתימה על החוזה,  לערוך בדיקה יסודית של הרכב מבחוץ ומבפנים (כולל הגג ותחתית הרכב) בנוכחות נציג החברה.

* במידה ומצאתם ליקוי, תקלה או חלק שחסר- יידעו את הנציג וציינו זאת בכתב.

* בדקו כי הרכב נמסר לכם נקי ולפי התנאים (דלק, גז, מים) וכי כל הציוד שהזמנתם נמצא ותקין.

נצלו את הזמן על מנת לשאול שאלות ולקבל מידע: היכן הסופרמרקט הקרוב, תחנת דלק, חניון

קמפינג קרוב וכדומה.

* עיברו על כל המערכות (חימום, מיזוג, מקרר, תנור, צינורות המים למילוי וריקון, כבל חשמל, מערכת בקרה וכדומה) וודאו כי הנכם יודעים היכן נמצא כל פריט וכיצד מפעילים אותו בטרם תצאו לדרך. 

 

נוהלי החזרת הרכב 

חשוב: הרכב יוחזר עם מיכל דלק מלא, מיכלי מים ושירותים ריקים ונקיים מבפנים.

במידה והרכב יוחזר כשאינו נקי מבפנים, יחול קנס בגובה של מינימום 204 אירו.

במידה והרכב יחזור כשמכלי המים והשירותים אינם מרוקנים, יחול קנס בגובה של עד 159 אירו.

בזמן החזרת הרכב, על הנציג בתחנה לחתום על  טופס המאשר את החזרת הרכב. ללא חתימת הנציג, כל  ההוצאות יחולו על הסוחר, במיוחד אם הרכב הושאר בתחנה מחוץ לשעות הפעילות.

 

טיסות חזרה: החזרת הרכב עשויה להתארך יותר מן הצפוי. משום כך מומלץ לא לקבוע את החזרה בטיסות בוקר, אלא משעות הצהרים  ואילך. יש להביא בחשבון התייצבות בשדה התעופה לפחות שעתיים וחצי לפני טיסה וכן זמן הגעה לשדה.
החזרה מאוחרת: במקרה של החזרה מאוחרת מעבר לשעה שנקבעה – ייגבה תשלום בגובה 28 אירו לכל שעה או פחות משעה, עד מקסימום תשלום יום השכרה. במידה וזמן ההחזרה אינו תואם את הזמן המופיע בחוזה, לא יחולו עוד יחסי שוכר-משכיר כמופיע בחוזה.

במקרה של תביעות שיגרמו לחברה או מצד השוכר הבא בתור, עקב החזרה מאוחרת- השוכר ישא במלא האחריות וההוצאות.

החזרה מוקדמת : לא יינתן החזר בגין החזרה מוקדמת או אי ניצול ימי השכרה.

 

כיסוי ביטוחי

הביטוח תקף במדינות האיחוד האירופי כולל שויץ ונורבגיה.

הביטוח כולל:

* ביטוח צד שלישי ללא הגבלה במקרה של פגיעה גופנית לצד שלישי, ובמקרה של נזק לרכוש צד גימל עד 100 מליון אירו לארוע

ועד מליון וחצי אירו לארוע במקרה של הזנחה.

* ביטוח נזק לרכב במקרים שהם תוצאה של שריפה, גניבה, תאונה, כשל טכנולוגי/מכני וכדומה, מכוסה בביטוח עם השתתפות עצמית של עד 1800 אירו לארוע. במקרים של נזק לזכוכית חלה השתתפות העצמית של 500 אירו לארוע, ובמקרים של נזקי טבע חלה השתתפות עצמית של 380 אירו לארוע.
ביטוח מורחב - ניתן להפחית השתתפות עצמית ל1000 בתוספת 8 אירו ליום.  

הביטוח אינו מכסה במקרים הבאים:
* במקרים של הזנחה ו/או שימוש לא נכון ברכב,
* במקרים של נהיגה בלתי זהירה, כגון הערכה לא נכונה של הנהג את מידות הרכב, וכגון אי ציות לתמרורים או שילוט (למשל מגבלות עבירות גובה, אורך ומידות הרכב, נסיעה בלתי זהירה ברברס וכדומה),

* במקרים של  פגיעה בחלקו העליון של הרכב (גג, פרגולה וכל שאר חלקי הרכב הנמצאים בגובה של 2.5 מטר או יותר) ,
* נזק כתוצאה מנהיגה תחת השפעת אלכוהול או  סמים,

* נזק לצמיגים, רדיו, חפצים אישיים, נזק לפנים הרכב,

* נזק כתוצאה מקפיאה,

* נזק כתוצאה מנהיגה של נהג שאינו מורשה, אינו רשום בחוזה, או אינו עומד בגיל המינימום,

* נזק כתוצאה מתאונת פגע וברח,

* שימוש ברכב שלא למטרת טיול ונופש.

 

אחריות ותחזוקה

* חל איסור מוחלט להשתמש ברכב למטרות הבאות: תחרויות, הסעה מסחרית של נוסעים, השכרת הרכב לצד שלישי, הובלה של חומרים רעילים מתלקחים או חומרים מסוכנים אחרים, הסעה של נוסעים או מטען החורג מהמשקל המותר ע"פ רישוי הרכב, או כל שימוש אחר שמנוגד לחוזה או מהווה עברה על החוק.

* גרירת חפצים או רכבים אסורה בהחלט.

* אסורה נסיעה בדרכים שאינן סלולות או בדרכים המסכנות את שלמות הרכב והצמיגים.

* חל איסור מוחלט לעשן ברכב. השוכר ישא בכל הוצאות הנקיון ואיוורור הרכב ובנוסף יחויב עבור אובדן ימי השכרה פוטנציאלים של הרכב.

* חל איסור להסיע בעלי חיים ברכב, אלא אם כן השוכר קיבל על כך אישור מראש בעת ההזמנה. השוכר ישא בכל הוצאות הנקיון ואיוורור הרכב ובנוסף יחויב עבור אובדן ימי השכרה פוטנציאלים של הרכב.

* על השוכר לדווח לתחנת ההשכרה בכל מקרה של נזק או תקלה מכנית שנגרמו לרכב או לציוד במהלך תקופת השכירות.

* באחריות השוכר לנהוג ברכב בזהירות, להישמע להוראות תפעול הרכב כמפורט בהוראות היצרן ובמדריך התפעול הרכב, לבדוק שמן מנוע, נוזלים, לחץ בצמיגים ורמת התחממות של הרכב בכל תדלוק.  נזקים שייגרמו מהזנחה בדרך תפעול הרכב ואחזקתו הם באחריות הלקוח. כמו כן באחריות הלקוח לוודא כי הרכב יהיה נעול כראוי ולשמור את מסמכי הרכב במקום בטוח.
באחריות השוכר לשלם קנסות תנועה וחנייה ע"פ חוק.

הלשוכר יישא באחריות המלאה לכל נזק שייגרם בזמן נהיגה של נהג שאינו מורשה, כלומר ששמו לא הופיע בחוזה ההשכרה כנהג.

חברת ההשכרה רשאית לבטל את ההשכרה באופן אוטומטי, במידה והלקוח לא עמד בתנאי החוזה.

 

שירות דרכים וקו סיוע טלפוני

חברת ההשכרה מעמידה לרשות הלקוחות קו סיוע טלפוני וכן שירות דרכים באירופה של היצרן. בכל מקרה של תקלה מכנית, נזק או בעיה בתפעול מערכות ברכב, חובה על הלקוח להתקשר תוך 24 שעות ישירות לקו הסיוע הטלפוני ולא לתחנת ההשכרה. בכל התקשרות יש לדאוג כי מספר הרכב יהיה בהישג יד ולהצטייד בסבלנות עד לקבלת מענה. חברת ההשכרה לא תישא בהתחייבות מול הלקוח ללא דו"ח ממרכז הסיוע, המעיד כי הלקוח התקשר לקו הסיוע הטלפוני בעת האירוע.

במקרה של השבת רכב עקב תאונה או או עקב כשל מכני, ביטוחח החברה מכסה עלות של תחבורה חילופית.

 
תיקונים

ניתן לבצע תיקונים הכרחיים בלבד ללא אישור עד סכום של 150 אירו.

לתיקונים מעל 150 אירו נידרש אישור מראש ממרכז שירות הלקוחות באמצעות קו הסיוע הטלפוני.

החזר הוצאות עבור תיקונים מאושרים מראש- יוחזרו כנגד הצגת קבלות בלבד, אלא אם כן הנזק נגרם באשמת השוכר.


תאונות

בכל מקרה של תאונה, שריפה, גניבה או נזק (גם אם הנזק קטן) על הלקוח לדווח מיידית למשטרה, לתחנת ההשכרה ולמספר החירום המצורף בחוזה. אין לחתום על טופס הודאה באשמה.

בעת החזרת הרכב, יש להציג דו"ח משטרה על הנזק בכתב, כולל שרטוט וכן את שמות כל הנוסעים המעורבים באירוע, כתובותיהם ופרטי העדים אם ישנם, חתימה של שני הצדדים ומספר לוחית הרישוי של הרכבים המעורבים.

במקרה של גנבת הרכב השכור, על הלקוח להחזיר את מפתחות הרכב לתחנה אחרת הלקוח יחויב במלוא האחריות ויחויב במלוא ערך הרכב.

 

רכב חילופי

במידה ואין רכב מהקבוצה שהוזמנה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין רכב מקבוצה דומה או גבוהה יותר עם אותו ציוד, ללא חיוב נוסף. במידה ויהיו הוצאות נוספות בגין קבלת רכב גדול יותר כמו כבישי אגרה, מעבורות וכדומה, העלות תכוסה ע"י השוכר בלבד.

 

מגבלות גיאוגרפיות

ניתן לנסוע לכל מדינות האיחוד האירופי כולל שוויץ ונורבגיה. על השוכר לדווח מראש בעת ההזמנה על כוונתו לנסוע למדינות אחרות ולקבל על כך אישור מיוחד בכתב מחברת ההשכרה.
נסיעה לאזורי משבר או מלחה אסורה בהחלט.

 

כבישי אגרה

* כבישי אגרה באוסטריה:  רכבים שמשקלם עד 3.5 טון נדרשים להדביק על שמשת הרכב מדבקה הנקראית Vignette אותה ניתן לרכוש בתחנות דלק הקרובות למעבר הגבול. במידה ולא שמתם מדבקה- תידרשו לקנס עד 220 אירו במידה ותיתפסו ע"י שוטר אוסטרי!  רכבים שמשקלם מעל 3.5 טון נדרשים לרכוש קופסת GO-Box - מכשיר בגודל קופסת סיגריות הפועל על עקרון של טלכרט ומודד את הקילומטראז שעברתם ועל פי זה מחייב את התשלום. את המכשיר מצמידים לשמשת הרכב. ניתן לרכוש אותו בתחנות דלק לפני מעבר הגבול בין גרמניה לאוסטריה ומחירו 50 אירו. הקנס במידה ועצר אתכם שוטר - 220 אירו!
* כבישי אגרה באיטליה: לפני הכניסה לכביש מהיר, יש למשוך כרטיס ולשלם עבור הקילומטראז שעברתם ביציאה.
* כבישי אגרה בשוויץ: מומלץ לרכוש במעבר הגבול (ובתחנות דלק הקרובות לגבול) מדבקה לרכב הנקראת
Vignette המאפשרת לנהוג באוטוסטרדות בשוויץ. מחיר המדבקה: 35 אירו והיא תקפה למשך שנה.

מידע נוסף ניתן לקבל בתחנות ההשכרה בגרמניה. מחירי האגרות עשויים להשתנות.

כסאות בטיחות
חברת ההשכרה מספקת כסאות בטיחות בהתאם לזמינות בתחנות, אך אינה אחראית לחיבור הכסאות לרכב. על השוכר לחבר את כסאות הבטיחות באופן עצמאי.


בעלי חיים

ניתן לצרף בעלי חיים באישור מראש בלבד, אולם באחריות השוכר לדאוג כי הרכב יוחזר נקי וללא נזקים. השוכר ישא בכל הוצאות הנקיון ואיוורור הרכב ובנוסף יחויב עבור אובדן ימי השכרה פוטנציאלים של הרכב.


עישון

העישון אסור בכל הרכבים. השוכר ישא בכל הוצאות הנקיון ואיוורור הרכב ובנוסף יחויב עבור אובדן ימי השכרה פוטנציאלים של הרכב.

חשוב - זהירות

כנגד קיפאון - במקומות בהם הטמפרטורה יורדת מתחת לאפס מעלות, בחורף בעיקר, יש סכנה של קפיאת המים במערכות הרכב השונות. על מנת למנוע זאת יש לדאוג לחימום הרכב באופן רציף. חימום הרכב מופעל אוטומטית בזמן נסיעה. בזמן חנייה יש לדאוג לחימום.  הסברים על השימוש ברכב במקרים אלו ניתנים ביום קבלת הרכב בתחנה ובמדריך התפעול.

כנגד התלקחות - בכל תדלוק או מילוי גז ולפני כל תחילת נסיעה, יש להקפיד על כיבוי המנוע וכל המערכות הפועלות על גז – מקרר, מחמם מים, כיריים, תנור וכדומה.

כללי
המחירים והתנאים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב ספיציפי.  התמונות והמידות הן להמחשה בלבד.
הקרוואנים עשויים להיות שונים בצורתם מאלו המופיעים בפרסום.
התנאים בעברית באתר מוטורהום הם תרגום חופשי של התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה, הנוסח הקובע הינו נוסח התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית, שעליהם חותם הלקוח ביום קבלת הרכב.

לתנאים המקוריים באנגלית (קובץ PDF)

 

חשוב לדעת: תפקידה של מוטורהום ישראל הוא לקשר ולתווך בלבד בין השוכר לבין ספק הרכב עד לקבלת הרכב מהספק. התקשרות השוכר עם מוטורהום ישראל היא לשם יעוץ והזמנת הרכב מספק הרכב בארץ היעד בלבד. יש להדגיש כי מלבד הסכם זה, בעת לקיחת הרכב חותם השוכר על חוזה חדש מול ספק הרכב וזהו החוזה המחייב בין ספק הרכב והשוכר. עם חתימת השוכר על חוזה ההשכרה מול ספק הרכב מסתיימת אחריותה ותפקידה של מוטורהום ישראל כלפי השוכר והיא לא תהיה אחראית לכל תקלה ברכב ו/או בתיפקודו של ספק הרכב. באחריות השוכר לקרוא בעיון את התנאים הכלליים כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של מוטורהום ישראל טרם ביצוע ההזמנה ולוודא שהתנאים מקובלים עליו וכי בהתאם לתנאים לא חלה כל אחריות על מוטורהום ישראל. ספק הרכב הינו האחראי הבלעדי לביצועה התקין של ההזמנה. במקרה של תקלה או בעיה ברכב על השוכר לפנות ישירות לספק הרכב. במידה והשוכר לא קיבל מהספק מענה הולם לפנייתו, תנסה מוטורהום לסייע ע"י פנייה לספק, אולם אין בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על מוטורהום בגין אי הענות הספק.מוטורהום ישראל אינה שלוחה של ספק הרכב ולא נציגתו של ספק הרכב בישראל והיא מהווה אך ורק גורם מתווך בין הספק לשוכר. כל תפקידה הוא לייעץ לשוכר ולקשר בין הספק לשוכר וכן להעביר את הכספים שהתקבלו מהשוכר בגין השכירות לידי הספק ועל כן אינה מייצגת את הספק ואינה הכתובת לתביעות כנגד ספק הרכב. מקום השיפוט בין השוכר לספק יהיה בארץ היעד ובהתאם לחוזה שנחתם בין השוכר לספק הרכב.

דף הבית
צרו קשר
יעדי טיול
קרוואנים להשכרה
מבצעים וחדשות
פגישות יעוץ
למטייל העצמאי עם רכב רגיל ומלונות
מכתבי מטיילים
שירותים נוספים
תפעול ומידע כללי
חניוני קמפינג
המיוחדים שלנו
מוטורהום סרטונים
מסלולי קרוואנים
ביטוח מוטורהום
קישורים לתכנון טיול
מוטורהום "טוס וסע"
קרוואנים בתקשורת
דרושים
אודותינו
תוכנה לתכנון טיולים
בניית אתרים
סייברסרב