השכרת קרוואנים בחו"ל  
top_title_left.gif (1329 bytes)
תנאים כלליים
USA1 / E-22
צור קשר | תנאים | מחירים
ארה"ב 7 - תנאים כלליים
                                      מ-1 אפריל 2017 עד 31 במרץ 2019

מינימום ימי השכרה

מינימום של 7 ימי השכרה נידרש בכל תקופה.

 
דמי ביטול

43 יום או יותר לפני יום איסוף הרכב - 15% מסה"כ ההזמנה, מינימום 300$ (המקדמה)
42 יום עד 32 יום לפני יום איסוף הרכב - 30% מסה"כ ההזמנה
31 יום עד 17 יום לפני יום איסוף הרכב - 50% מסה"כ ההזמנה
16 יום עד 3 ימים לפני יום איסוף הרכב - 80% מסה"כ ההזמנה
פחות מ-3 ימים לפני יום האיסוף או אי הגעה מכל סיבה שהיא - 100% מסה"כ ההזמנה

דמי הביטול יחושבו על פי סכום ההזמנה הכולל ללא הנחות במידה וניתנו.

בכל מקרה של ביטול - ייגבו דמי טיפול בהזמנה בסך 50$ בנוסף לדמי הביטול
בכל מקרה של ביטול הזמנה הלקוח יחויב על דמי ההחזר במלואם+מס בנוסף לדמי הביטול.
הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד ובשעות פעילות משרדי מוטורהום ישראל.
דמי הביטול מחושבים לפי הסכום הכללי של ההזמנה ללא הנחות במידה וניתנו.
במקרה של קיצור תקופת ההשכרה או שינוי תאריכי ההזמנה לעונה זולה יותר, במקרה של ביטול הזמנה יחושבו דמי הביטול לפי ההזמנה המקורית או לפי הגבוה מבין השניים. ביטול והזמנה מחדש אפשריים רק בתוך אותה שנה קלנדרית ובכפוף לאישור מספק הרכב.
דמי הביטול נקבעים  ע"י חברת ההשכרה בחו"ל. במקרה של ביטול הזמנה תוך 14 יום מיום ביצוע ההזמנה, יגבו דמי הביטול ישירות ע"י חברת ההשכרה בחו"ל, ומוטורהום ישראל תגבה דמי טיפול עבור הייעוץ שניתן עד לביצוע ההזמנה.


דמי ביטול לקבוצות
במקרה של קבוצות של 6 קרוואנים או יותר, יחולו תנאי ביטול שונים ותנאי תשלום שונים.

דמי שינוי הזמנה

כל שינוי בהזמנה כפוף לשינויים מהמחיר המקורי ולתמחור מחדש של כל ההזמנה לפי המחיר היומי שיחול ביום השינוי, או לפי הגבוה מביניהם.

 שינויים שיגרמו לתמחור מחדש של ההזמנה :
שינוי שם השוכר,
שינוי גודל/סוג הרכב,
שינוי תחנת האיסוף,
שינוי תאריך האיסוף,
שינוי תחנת ההחזרה ,
שינוי תאריך ההחזרה,
ביטול והזמנה מחדש.

* שינוים שלא יגרמו לתמחור מחדש:
שינוי מספר הנוסעים (כל עוד נשאר גודל הרכב המקורי),
הוספת פריטים אופציונליים לתשלום מראש (מיילים, ציוד).
בנוסף הלקוח יחויב ב-50 דולר דמי שינוי על כל שינוי בהזמנה המקורית, לאחר אישור ההזמנה.

הפחתת מספר ימי השכרה או הפחתת כמות המיילים לאחר שההזמנה שולמה אינה מזכה בהחזר כספי.

 

תנאי תשלום

ההזמנה בתוקף רק לאחר אישור בכתב מהספק המקומי.

ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב מסוים.

עם אישור ההזמנה נדרשת מקדמה בשווה ערך ל-300$, בכרטיס אשראי ישראלי ויזה או מסטרכארד שניתן בעת ההזמנה. המקדמה לא תוחזר במקרה של ביטול הזמנה.
את יתרת התשלום יש להעביר למוטורהום לא יאוחר מ- 45 יום לפני יום קבלת הרכב בהעברה בנקאית, או בצק.
תשלום היתרה באמצעות כרטיס אשראי נושא תוספת של 2% בכרטיסים מסוג ויזה ומסטרכארד, ו-4% לכרטיס אמריקן אקספרס. ניתן לפצל את התשלום ל-3-18 תשלומים במסלול קרדיט.
כל תשלום ייגבה לפי שער מזומנים גבוה של הדולר ביום התשלום.
להזמנות מתחת ל-45 יום נדרש תשלום מלא עם אישור ההזמנה.

החזרים לאחר התשלום, יבוצעו לפי שער מזומנים נמוך ביום ההחזר.

הזמנת חבילות מיילים - יש לשלם מראש!

ציוד נוסף - ניתן לשלם בתחנה ביום האיסוף.

חברות ההשכרה שומרות לעצמן את הזכות לבטל את ההזמנה במידה ולא התקבל התשלום בזמן.


מסים - ישולמו מראש

על מחיר ההשכרה יש להוסיף מס מקומי בהתאם ליעד ממנו אוספים את הרכב.

מחיר ההשכרה כפוף לשינויים בהתאם לעדכון  גובה המס גם לאחר שההזמנה שולמה. 

דמי בטחון
ביום איסוף הרכב בתחנה על הלקוח להפקיד דמי בטחון בסך 1000 דולר בכרטיס אשראי בינלאומי. חברת ההשכרה בחו"ל מכבדת כרטיסי אשראי מסוג ויזה, מסטרקרד, אמריקן אקספרס וכן טרוולר צ'קס (המחאות נוסעים) בדולר ארה"ב.
מזומן או כרטיסי דביט וכרטיסים נטענים מכל סוג שהוא לא יתקבלו.
על השוכר להצטייד בכרטיס אשראי בינלאומי לצורך הפקדת דמי הביטחון.
הרכב לא יימסר ללא הצגת כרטיס אשראי בינלאומי .
דמי הבטחון אינם יורדים בפועל אך יש לדאוג למסגרת בחשבון.

החברה אינה אחראית לשינויים הנובעים כתוצאה משערי החיוב של חברות האשראי.
תשלום דמי בטחון במזומן אפשרי לעיתים ורק בהשכרות מעגליות.
** לנוסעים בתקופה פסטיבל ברנינג מן - דמי הבטחון הם 2000$. החברה זכאית להוריד סכום זה בפועל מכרטיס האשראי של השוכר כדי להבטיח כי הרכב יחזור במצב נקי ותקין. על השוכר לדאוג למסגרת מספיקה בחשבון.

 
כיסוי ביטוחי

Primary Liability Coverege PLC כלול במחיר ההשכרה

כיסוי עד מליון דולר במקרה של נזק גופני או נזק לרכוש שנתבע ע"י צד ג' (מלבד הנוסע עצמו), כנגד הלקוח הרשום בחוזה או נהגים אחרים הרשומים בחוזה השכירות, שנגרמו כתוצאה משימוש או הפעלה של רכב.

 

Coverage of expenses - כלול במחיר ההשכרה

ביטוח המכסה מקרים בהם הרכב מושבת לתיקון יותר מ-12 שעות עבודה, יינתן פיצוי
של 30$ ליום לאדם עבור לינה ו-30$ לרכב ליום עבור תחבורה (רכב רגיל), עד מקסימום של 3000$. החזר כספי יבוצע ללקוח רק מול הצגת קבלות.
הכיסוי אינו תופס במקרה של תאונה. 
מקרים של תיקון רדיו, טלוויזיה, DVD, מזגן, מקרר, מיקרו, מכשירי חשמל (כולל GPS), מדרגות אוטומטיות, צנרת, גנרטור, קרוז קונטרול, דופן מתרחבת SLIDE OUT, לא ייחשבו כגורמים להשבתת הרכב, המצדיקים הפעלת הביטוח.

 

VIP - ביטוח כנגד נזקים לרכב כלול במחיר ההשכרה

במקרה של נזק לרכב, אחריות הלקוח היא מקסימום 1000$ (השתתפות עצמית) לאירוע.
ההשתתפות העצמית חלה על כל אhרוע בנפרד, בלי קשר למי אשם בנזק.
על הלקוח להשאיר דמי ביטחון בסך 1000$, באמצעות כרטיס האשראי בינלאומי.
דמי הבטחון אינם יורדים בפועל.


מצ"ב פירוט המקרים בהם ההשתתפות העצמית של הלקוח היא מקסימום 1000$

1.       נזק שנגרם  כתוצאה מגניבה או ונדליזם

2.       נזק שנגרם כתוצאה משימוש ללא מתן אישור מפורש של חברת ההשכרה

3.       נזק שנגרם בחלקו העליון של הרכב

4.       נזק שיגרם מקפיאה או מחימום יתר של מערכות הרכב

5.       כל נזק שנגרם מנסיעה או שהייה בדרכים לא ציבוריות כולל אזורי קמפינג, מגרשי חניה, תחנות שירות וכדומה.

6.       נזק שנגרם בחלקו התחתון של הרכב כולל צמיגים וגלגלים

7.       נזק שנגרם כתוצאה מרברס, נסיעה לאחור

8.       כל נזק לשמשות, חלונות, זכוכיות

9.       כל נזק מסיבה שלא תוארה כאן

חשוב: בטוח VIP  אינו תופס אם הלקוח לא מילא דו"ח משטרה במקרה של תאונה/נזק או שהשימוש ברכב נעשה בניגוד לתנאי חוזה השכירות.

הביטוח הקובע הינו זה שיחתם בחוזה ההשכרה.

סוג המקרה

כיסוי ביטוחי

ביטוח מקיף / תביעת צד גימל

1 מליון דולר

ביטוח נזק לרכב עקב תאונה

1000 דולר השתתפות עצמית

ביטוח נזק לרכב עקב גניבה או ונדליזם

1000 דולר השתתפות עצמית

נזק כתוצאה משימוש ללא אישור החברה

1000 דולר השתתפות עצמית

נזק כתוצאה מפגיעה בחלקו העליון של הרכב

1000 דולר השתתפות עצמית

נזק כתוצאה מקפיאה או חימום

1000 דולר השתתפות עצמית

נזק כתוצאה מדרכים לא ציבוריות

1000 דולר השתתפות עצמית

נזק לתחתית הרכב, צמיגים וגלגלים

1000 דולר השתתפות עצמית

נזק כתוצאה מרברס, נסיעה לאחור, גרירה או דחיפה של רכב אחר

1000 דולר השתתפות עצמית

נזק לחלונות,שמשות, זכוכיות

1000 דולר השתתפות עצמית

כל נזק אחר מסיבה שלא תוארה כאן

1000 דולר השתתפות עצמית

כיסוי במקרה של תקלה האורכת יותר מ-12 שעות לתיקונה

30$ לאדם ללינה ו- 30$ לקבוצה עבור תחבורה, בהגבלה של עד 3,000$ לאירוע. לא תקף במקרה של תאונה.

נזק כתוצאה משימוש באלכוהול או סמים

כל ההוצאות 

נזק כתוצאה ממעשה בלתי חוקי או בזדון

כל ההוצאות

הפרה של תנאי השכירות / שימוש ברכב בניגוד לתנאים

כל ההוצאות

 
תחנות ההשכרה
חוף מערבי: סן פרנסיסקו, לאס וגאס, לוס אנג'לס, ונקובר


ימים ושעות פעילות התחנות

בימי שני עד שישי בין השעות 09:00-17:00

בשבת  בין השעות 09:00-12:00.

בימי ראשון התחנות סגורות.

בחגים - כל התחנות סגורות.

חגים בארה"ב -2018 -2017
29 במאי 2017

4 ביולי 2017 -  יום העצמאות

4 בספטמבר 2017 - חג הפועלים

23 בנובמבר 2017 - חג ההודיה

24 בדצמבר 2017 - כריסטמס (התחנות פתוחות 9-12 בצהריים)
25 בדצמבר 2017
31 בדצמבר 2017 - (התחנות פתוחות 9-12 בצהריים)

1 בינואר 2018
28 במאי 2018

4 ביולי 2018 -  יום העצמאות

3 בספטמבר 2018 - חג הפועלים

22 בנובמבר 2018 - חג ההודיה

24 בדצמבר 2018 - כריסטמס (התחנות פתוחות 9-12 בצהריים)
25 בדצמבר 2018
31 בדצמבר 2018 - (התחנות פתוחות 9-12 בצהריים)

1 בינואר 2019

לילה ראשון במלון

לקוחות המגיעים בטיסות טרנסאטלנטיות, חייבים ללון לילה ראשון במלון ולאסוף את הרכב למחרת. לא ניתן לקבל את הרכב ביום הנחיתה.  

 

מידע לגבי הסעות ואיסוף הרכב
קיימות שתי אפשרויות לקבלת הרכב:
אפשרות א: איסוף בוקר + הסעות בתשלום

ללקוחות המעוניינים באיסוף הרכב בבוקר בין השעות 9-11 בבוקר, ניתן לקבל הסעה ב-7:30 בבוקר ממלונות שבהסדר אל תחנת הקרוואנים.
שירות ההסעה כרוך בתשלום
54 דולר להשכרה בין התאריכים 1 באוקטובר 2017 - 31 במרץ 2018
54 דולר להשכרה בין התאריכים 1באפריל  2018 - 30 ביוני 2018
164 דולר להשכרה בין התאריכים 1 ביולי 2018 -30 בספטמבר 2018
54 דולר להשכרה בין התאריכים 1 באוקטובר 2018 - 31 במרץ 2019
על הלקוחות להמתין להסעה בשעה 07:30 בדיוק באזור ההמתנה של המלון. 
לא תסופק הסעה שלא מהמלונות שבהסדר. 
לא תסופק הסעה למאחרים. לא יהיה החזר כספי עקב עיכוב או איחור של ההסעה.
באחריות הלקוח להזמין הסעה לפחות 10 ימי עבודה לפני יום איסוף הרכב ולדווח על שם המלון ממנו תתבצע ההסעה ומספר הנוסעים בהסעה. 
לקוחות ששילמו על איסוף בוקר יכולים גם להגיע לתחנה באופן עצמאי (ללא הסעה) ולקבל את הרכב בין השעות 9-11 בבוקר.

אפשרות ב: קבלת רכב אחה"צ למגיעים עצמאית (ללא ההסעה)
במקרה של הגעה עצמאית לא יסופקו הסעות לתחנת ההשכרה ועל הלקוח להגיע לתחנה באופן עצמאי ועל חשבונו.
איסוף הרכב למגיעים עצמאית :
בימים
שני-שישי 13:00-15:00
בימי שבת: 11:00-11:00 התחנות נסגרות בשבת מוקדם לקראת 12:00 בצהריים.
ימי ראשון סגור.
יש להגיע לתחנה לפחות שעה לפני הסגירה.

חשוב - בכל מקרה של הגעה עצמאית יש להתקשר לתחנת איסוף הרכב לפחות שלושה ימי עבודה לפני יום קבלת הרכב על מנת לדווח על ההגעה. 


נהלי החזרת הרכב:
יום החזרת הרכב אינו נחשב במניין הימים, לכן יש להחזירו בבוקר בימים שני-שבת בין השעות 09:00-10:30.
בימי ראשון וחגים התחנות סגורות.
הסעה ללא תשלום בחזור: חברת ההשכרה מספקת הסעה ללא תשלום חזרה לשדה התעופה ההסעה חזרה יוצאת פעם ביום בשעה 11 בבוקר בלבד.
קבלת ההסעה מותנית בהחזרת הרכב לתחנה עד השעה 10:00 בבוקר לכל היאוחר.
לא תסופק הסעה ללקוחות שיחזירו רכב לאחר השעה 10:00 ולא יינתן פיצוי כספי למאחרים !
ההסעות חזרה ניתנות לשדה התעופה הבינלאומי בלבד (לא למלונות):
LAX - שדה התעופה לוס אנג'לס
LAS - שדה התעופה לאס וגאס
SFO - שדה התעופה סן פרנסיסקו
YVR - שדה התעופה ונקובר

* חשוב ! ללקוחות המעוניינים להשתמש בשירות ההסעות לשדה התעופה מומלץ לא לקבוע טיסה לפני השעה 14:00 !

* איחור בהחזרת הרכב יגרור קנס בסך 30$ לשעה, וכמו כן לא תסופק הסעה.

* לא יינתן החזר עבור אי ניצול של מלוא ימי ההשכרה או בגין החזרה מוקדמת ולא יינתן החזר בגין מיילים לא מנוצלים.

* חשוב: לשוכרים או למחזירים קרוואן בתחנת ונקובר - תחנת ההשכרה ממוקמת במדינת וושינגטון ארה"ב, כ-30 דקות נסיעה משדה התעופה ונקובר YVR. לכן לקוחות המגיעים בטיסה לשדה תעופה זה, חייבים להצטייד באשרת כניסה לארהב (ויזה) ולעבור את הגבול בין ארה"ב לקנדה, תהליך שיכול לקחת כחצי שעה.


נהלים וטיפים שכדאי לקרוא:
 

חשוב - ביום קבלת הרכב !

זמן ההדרכה נועד לכם ולטובתכם.

·   על מנת למנוע אי נעימויות וויכוחים בעת החזרת הרכב, מומלץ מאוד לפני החתימה על החוזה ולפני עזיבתכם את התחנה, לערוך בדיקה יסודית של הרכב מבחוץ ומבפנים (כולל הגג ותחתית הרכב) בנוכחות נציג החברה. במידה ומצאתם ליקוי, תקלה או חלק שחסר- יידעו את הנציג וציינו זאת בכתב.

·   בידקו כי הרכב נמסר לכם נקי ולפי התנאים (דלק, גז, מים) וכי כל הציוד שהזמנתם נמצא ותקין.

·   נצלו את הזמן על מנת לשאול שאלות ולקבל מידע: היכן הסופרמרקט הקרוב, תחנת דלק, חניון קמפינג קרוב וכדומה.

·   עיברו על כל המערכות (חימום, מיזוג, מקרר, תנור, צינורות המים למילוי וריקון, כבל חשמל, מערכת בקרה וכדומה) וודאו כי הנכם יודעים היכן נמצא כל פריט וכיצד מפעילים אותו בטרם תצאו לדרך. 

 

חשוב - ביום החזרת הרכב !

·   הרכב יוחזר נקי מבפנים, עם מכל דלק מלא, מיכל גז מלא ומכלי מים ושירותים ריקים. במידה והרכב לא יחזור באותו מצב, הלקוח יחויב עבור מילוי הדלק או הגז, בדמי ניקיון , ודמי ריקון מכל השירותים.

·   הלקוח יחויב עבור ציוד שלא הוחזר.

·   לא יינתן החזר עבור אי ניצול של מלוא ימי ההשכרה או בגין החזרה מוקדמת ולא יינתן החזר בגין מיילים לא מנוצלים.
·   יש לקחת בחשבון שהחזרת הרכב עלולה לקחת יותר זמן מהצפוי. לקוחות החוזרים בטיסה- מתבקשים להזמין טיסות לשעות אחר הצהרים (מהשעה 14:00) ואילך.
 

אחסון מזוודות

ניתן לאחסן מזוודות בתחנת ההשכרה ללא תוספת מחיר, באחריות הלקוח בלבד.

 

אחריות על ניקיון ותחזוקה

באחריות הלקוח לבדוק בכל מילוי דלק את מדי השמנים. יינתן החזר כנגד קבלות עבור שמנים שמולאו.

לא יינתן החזר עבור דלק וגז. יש להחזיר את מיכל הדלק והגז מלאים.

מיכלי מים חייבים להיות מרוקנים בעת ההחזרה, אחרת יחויב הלקוח עבור הריקון.

יש להחזיר את הרכב נקי מבפנים , אחרת יחויב הלקוח במחיר הניקיון.
לא יינתן החזר כספי על זמן אבוד בגין תחזוקת הרכב.

 

תיקונים/החזרים

בכל מקרה של תקלה, נזק או בעיה בתפעול מערכות ברכב או בציוד, חובה על הלקוח לדווח לתחנת ההשכרה במהלך תקופת ההשכרה ולתת לחברה אפשרות להגיש סיוע. הלקוח לא יוכל לדרוש פיצוי בדיעבד, אלא אם כן יצר קשר עם החברה בזמן אמת ופעל לפי ההנחיות.
תיקונים הכרחים בלבד עד לסכום של 50$ ניתנים להחזר כפסי כנגד קבלות ללא אישור מוקדם.

לא יוחזרו כספים עבור תיקונים מעל 50$ ללא אישור מוקדם.

במידה ותיקון התקלה, שלא נגרמה באשמת הלקוח אורכת יותר מ-12 שעות, חברת ההשכרה תפצה את הלקוח בגובה 30 דולר ליום לאדם עבור לינה ו-30$ ליום סה"כ עבור תחבורה אחרת שתסופק (רכב רגיל) עד מקסימום של 3000$.
החזר יבוצע ללקוח רק מול הצגת קבלות.
מקרים של תיקון רדיו, טלוויזיה, DVD, מזגן, מקרר, מיקרו, מכשירי חשמל (כולל GPS), צנרת, גנרטור, קרוז קונטרול, פרגולה, 
אינם נחשבים תקלה המצדיקה פיצוי זה.
תוכנית פיצוי זו אינה תופסת במקרה של תאונה.
חברת ההשכרה אינה אחראית לטעויות ו/או אי דיוקים ב-GPS המושכר.

לא יינתנו החזרים עבור תקלות או שירותי גרר שייגרמו בנסיעה ב"עמק המוות" בתקופה שבין ה- 15 ביוני עד 15 בספטמבר, וכן בסביבת הערים ניו יורק, מונטריאול וקוויבק סיטי.

 

שינוי ברכב המוזמן

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשדרג את הרכב לרמה גבוהה יותר ללא תוספת מחיר.

במידה ויוצע רכב מדרגה נמוכה יותר, באחריות החברה להחזיר את ההפרש במחיר בלבד.

 

תאונות

במקרה של תאונה על הלקוח לקרוא למשטרה מייד ולמלא דוח תאונה וכן לדווח  לתחנת האיסוף לא יאוחר מ- 24 שעות לאחר האירוע, בצירוף דו"ח משטרתי כתוב ומסמך המתאר את האירוע. לא יהיה כיסוי ביטוחי ללא התנאים הללו.

 

רישיון נהיגה/גיל הנהג

גיל מינימום לנהג - 21 שנים ומחזיק ברישיון בתוקף. יש להצטייד ברישיון בינלאומי באנגלית.

חובה על כל הנהגים ברכב להצטייד ברישיון הנהיגה הלאומי (הישראלי) ולהציגו ביום קבלת הרכב בתחנה. אין תוספת תשלום עבור נהג/ים נוספ/ים.

על השוכר וכן על כל הנוהגים ברכב להיות נוכחים ביום קבלת הרכב בתחנה.

השוכר הראשי (שעל שמו ההזמנה) יידרש להציג כרטיס אשראי בינלאומי לצורך הפקדת דמי הביטחון ולחתום על החוזה.

 

קנסות תנועה/חניה/כבישי אגרה

במידה ולקוח לא ידווח על דוחות חניה/תנועה/כבישי אגרה, יחויב בקנס של 50$ כנגד הפיקדון של כרטיס האשראי בנוסף לתשלום הקנס בשל העבירה.


כבישי אגרה בארה"ב
כבישי אגרה בארה"ב מנוהלים ע"י הרשויות המקומיות. לתושבים מקומיים יש אפשרות לרכוש מראש מתקן הקולט את כביש האגרה וגובה תשלום אוטומטית, בדומה למה שיש לנו בארץ בכביש 6.  לעומת זאת, לתיירים בארה"ב אין אופציה כזו (חוץ מבפלורידה) ולכן עליכם להיות ערניים לעניין בהתאם למסלול שלכם היות ובאחריותכם לשלם כל קנס תנועה או חנייה או אגרת כבישים בעת תקופת ההשכרה אחרת תחויבו בקנסות.
להלן שניים מכבישי האגרה הידועים ביותר שרבים עוברים בהם:
Golden Gate Bridge במדינת קליפורניה ליד סן פרנסיסקו.
למידע נוסף:
http://www.bayareafastrak.org  
וכן:
http://goldengate.org/tolls/toptenfaqs.php
ניתן לבקש מידע בתחנות ההשכרה בקליפורניה.
Florida Turnpike במדינת פלורידה: כאן תוכלו לרכוש מראש מתקן-משדר כבישי אגרה הנקרא Transponder SunPass Portable  . את המתקן מצמידים לשמשה הקדמית של הרכב מבפנים מתחת למראה. לפרטים נוספים: www.sunpass.com 

 

איסורי תנועה

הנסיעה באזורים הבאים אינה מותרת:

* מקסיקו בכל השנה

* "עמק המוות"  (Death Valley) בין ה- 15 ביוני עד ה- 15 בספטמבר (כמו כן לא יינתן שירות דרכים בעמק המוות)

* דרכים ביערות, דרכים לא ציבוריות ודרכים לא סלולות.

* אזור המטרופוליטן של מונטריאול וקוויבק

כמו כן אין לנסוע בכבישים לא סלולים או לא מסומנים.

* ניו יורק - בגלל מוגבלויות של גובה, גז וחניה, חל איסור תנועה על רכבים עם גז במנהטן.

כמו כן אסורה התנועה במנהרות תת קרקעיות ומנהרות תת מימיות באזור מנהטן, ניו יורק סיטי וסביבתה. לדוגמא: Lincoln Tunnel, Holland Tunnel, Mid Town Tunnel
* מעבר על גשרים לדוגמא על George Washington Bridge או Verrazano Bridge ,חייב להיעשות על המסלול העליון בגלל שהקרוואן נושא גז.

* קרוואן אינו הפתרון לביקור קרובים בשכונות המגורים שמסביב לניו יורק (קווינס, ברוקלין, בפאלו , לונג איילנד וכדומה). עקרונית אין איסור להכנס לשכונות האלה אולם
כדאי לדעת שהנהיגה בכבישים הראשיים (Park Ways) הסובבים את העיר אף היא אסורה ואתם עלולים למצוא את עצמכם בבעיה.
* למי שמתכוון לשהות בעיר ניו יורק או במונטריאול או בקוויבק, מומלץ לעשות זאת במלון בתום הטיול בקרוואן, לאחר החזרת הרכב לתחנה. 

 השוכר יישא במלוא האחריות לכל תאונה או כשל מכני שייגרמו עקב נסיעה באזורים אסורים.

תוספת פסטיבל ברנינג מן
להשכרות בתקופת פסטיבל ברנינג מן חלה תוספת חובה של 2000 דולר בנוסף למחיר ההשכרה. סכום זה אינו מוחזר ללקוח.
200 דולר יחויבו בפועל בעת קבלת הרכב בתחנה. יש לדאוג למסגרת מתאימה בכרטיס האשראי.
 

בעלי חיים

חל איסור להסיע בעלי חיים. העוברים על ההנחיות יהיו כפופים לקנס של עד 1000 דולר.

 

גרירה ואפסון

הגרירה אסורה.

חל איסור על אחסון פריטים על הגג הרכב. ניתן להשאיר מזוודות בתחנת- באחריות הלקוח.

כיסאות בטיחות
ע"פ החוק, כיסאות בטיחות לילדים ותינוקות יש לחבר במושבים בחלק האחורי של הקרוואן. כיסא תינוק או כיסא בוסטר אינם ניתנים להרכבה במושב שליד הנהג מכיוון שכריות אוויר אינן ניתנות לניתוק.
אין להשתמש בכיסא המסתובב להושבת ילדים הזקוקים לכיסא תינוק או בוסטר.
הרכבת כיסא התינוק או בוסטר על המושבים בפינת האוכל
עשויה להצריך הסרת השולחן או הנמכתו ע"מ ששאר הנוסעים יוכלו לשבת בנוחות.
החוק לגבי חגורות הבטיחות שונה ממדינה למדינה בארצות הברית.

כיסאות הבטיחות מיועדים בהתאם לגיל, גובה ומשקל הילד לפי הפירוט הבא:
כי
סא תינוק מיועד לפעוטות מגיל 6 חודשים ועד גיל 4 שנים שמשקלם 9-18 ק"ג וגובהם מעל 70 ס"מ
כיסא בטיחות מיועד לילדים מגיל 4 ועד 7 שנים, שמשקלם 14-26 ק"ג וגובהם מעל 140 ס"מ
חשוב: תינוקות מתחת לגיל 6 חודשים אינם רשאים לנסוע בקרוואנים מדגמים אלו היות ולא ניתן לחבר עבורם כיסאות בטיחות מתאימים.
לפי החוק כיסאות בטיחות יש לחבר במושב האחורי בלבד ולא במושב הקדמי.
ע"פ המלצת היצרן - בדגמי USA7 ניתן לחבר לא יותר מכיסא בטיחות אחד.
על כל הנוסעים לשבת חגורים בזמן נסיעה.

חשוב - הכנת הרכב לחורף

בתקופה שבין נובמבר ועד אפריל (כפוף לשינוי במזג האוויר) , עשויה הטמפרטורה לרדת מתחת לאפס מעלות, במיוחד באזורים הצפוניים. במקרים אלו יש סכנה של קפיאת המים במערכות הרכב השונות (צינורות מים, שירותים, כיור, מקלחת, מקלחת חיצונית בוילר ומכלי המים) שעשויה לגרום לנזק כבד.

על מנת למנוע את הקפיאה עוברים רכבי החברה תהליך הכנה לחורף Winterizing
במסגרתו מרוקנים את כל המים מהמכלים. לאחר תהליך זה אין אפשרות להשתמש במים לצריכה, שתייה ורחצה. לא ניתן למלא מים במכלי המים הנקיים ואין להשתמש בחיבורים לברזים חיצוניים. בשירותים ניתן עדיין להשתמש אך ורק אם שופכים לתוכם נוזל מיוחד לשטיפת נוזל האנטי-פריז.

נוזל האנטי פריז נכנס לתוך צינורות המים ומכלי המים ה"אפורים" ו"השחורים". במידה והלקוח ירוקן את נוזל האנטי פריז וימלא במקומו מים למכלים- הצינורות עלולים להתפוצץ ועל הלקוח תחול אחריות מלאה לכל נזק שייגרם למערכות.

במידה והלקוח נוסע למקום חם - באפשרותו לרוקן את נוזל האנטי פריז אך באחריותו להחזיר את הרכב למצב חורף בעת החזרת הרכב לתחנה.

תהליך העברת הרכב למצב חורף - Winterizing וכן תהליך העברת הרכב חזרה למצב רגיל, יהיו על חשבון הלקוח כל עוד תהליכים אלו מתבצעים במהלך תקופת ההשכרה.

 

חשוב - נקיטת זהירות

כנגד התלקחות – בכל תדלוק או מילוי גז, יש להקפיד על כיבוי כל המערכות הפועלות על גז  כמו מקרר, מנוע, מחמם מים, כיריים, תנור וכדומה.

כללי

כל התמונות והמידות באתר הם להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים הנובעים מדגמים שונים באותה קטגוריה. ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב ספציפי.

התנאים בעברית באתר מוטורהום הם תרגום חופשי של התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה, הנוסח הקובע הינו נוסח התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית, שעליהם חותם הלקוח ביום קבלת הרכב.חשוב לדעת: תפקידה של מוטורהום ישראל הוא לקשר ולתווך בלבד בין השוכר לבין ספק הרכב עד לקבלת הרכב מהספק. התקשרות השוכר עם מוטורהום ישראל היא לשם יעוץ והזמנת הרכב מספק הרכב בארץ היעד בלבד. יש להדגיש כי מלבד הסכם זה, בעת לקיחת הרכב חותם השוכר על חוזה חדש מול ספק הרכב וזהו החוזה המחייב בין ספק הרכב והשוכר. עם חתימת השוכר על חוזה ההשכרה מול ספק הרכב מסתיימת אחריותה ותפקידה של מוטורהום ישראל כלפי השוכר והיא לא תהיה אחראית לכל תקלה ברכב ו/או בתיפקודו של ספק הרכב. באחריות השוכר לקרוא בעיון את התנאים הכלליים כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של מוטורהום ישראל טרם ביצוע ההזמנה ולוודא שהתנאים מקובלים עליו וכי בהתאם לתנאים לא חלה כל אחריות על מוטורהום ישראל. ספק הרכב הינו האחראי הבלעדי לביצועה התקין של ההזמנה. במקרה של תקלה או בעיה ברכב על השוכר לפנות ישירות לספק הרכב. במידה והשוכר לא קיבל מהספק מענה הולם לפנייתו, תנסה מוטורהום לסייע ע"י פנייה לספק, אולם אין בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על מוטורהום בגין אי הענות הספק.מוטורהום ישראל אינה שלוחה של ספק הרכב ולא נציגתו של ספק הרכב בישראל והיא מהווה אך ורק גורם מתווך בין הספק לשוכר. כל תפקידה הוא לייעץ לשוכר ולקשר בין הספק לשוכר וכן להעביר את הכספים שהתקבלו מהשוכר בגין השכירות לידי הספק ועל כן אינה מייצגת את הספק ואינה הכתובת לתביעות כנגד ספק הרכב. מקום השיפוט בין השוכר לספק יהיה בארץ היעד ובהתאם לחוזה שנחתם בין השוכר לספק הרכב.

דף הבית
צרו קשר
יעדי טיול
קרוואנים להשכרה
מבצעים וחדשות
פגישות יעוץ
למטייל העצמאי עם רכב רגיל ומלונות
מכתבי מטיילים
שירותים נוספים
תפעול ומידע כללי
חניוני קמפינג
המיוחדים שלנו
מוטורהום סרטונים
מסלולי קרוואנים
ביטוח מוטורהום
קישורים לתכנון טיול
מוטורהום "טוס וסע"
קרוואנים בתקשורת
דרושים
אודותינו
תוכנה לתכנון טיולים
בניית אתרים
סייברסרב