השכרת קרוואנים בחו"ל  
top_title_left.gif (1329 bytes)
תנאים כלליים
AUS3 / Cheapa Hitop
צור קשר | תנאים | מחירים

 תנאים כלליים – אוסטרליה 3 
מאפריל 2019 עד 31 במרץ 2021

* לקבוצות של 4 רכבים ומעלה יחולו תנאים שונים ודמי ביטול נפרדים.


חישוב ימי ההשכרה

יום ראשון ואחרון נחשבים כל אחד כיום השכרה ללא קשר לשעת האיסוף או ההחזרה.

 

מינימום ימי ההשכרה

נדרשים מינימום 7 ימי השכרה להשכרות מעגליות (אותה נקודת איסוף והחזרה)

מינימום של 7-21 ימי השכרה נדרש להשכרות חד כיווניות, בהתאם ליעד האיסוף/החזרה.

יכולים לחול שינויים במינימום הנדרש בתקופות חגים, פסטיבלים ועוד. 
מידע זה כפוף לשינויים.

  

הזמנות ותשלומים

ההזמנה בתוקף רק לאחר אישור בכתב מהספק המקומי .

ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב מסוים.
תנאי תשלום: עם אישור ההזמנה נדרשת מקדמה בש"ע ל-5% מסה"כ ההזמנה (מינימום 250 דולר אוסטרלי). המקדמה אינה מוחזרת במקרה של ביטול הזמנה.
תשלום מלא נדרש עד 95 לפני יום קבלת הרכב.
התשלום יבוצע בכרטיס אשראי ישראלי ויזה או מסטרכארד
לפי שער דולר אוסטרלי מזומנים גבוה ביום התשלום. לתשלום בהעברה בנקאית, צ'ק או מזומן או פריסת תשלומי קרדיט -יש ליצור עמנו קשר לפני מועד התשלום.
על תשלום במזומן במטבע חוץ תחול עמלת הפקדה בבנק בגובה 1%

להזמנות מתחת ל-95 יום נדרש תשלום מלא עם אישור ההזמנה.

החזרים לאחר התשלום, יבוצעו לפי שער מזומנים נמוך ביום ההחזר.

 

שינוי הזמנה לפני תחילת ההשכרה

מחיר ההשכרה היומי אינו קבוע ועשוי להשתנות כל שבוע בכפוף להיצע וביקוש.
מחיר ההשכרה מקובע לפי המחיר ביום בו בוצעה ההזמנה. אך כל שינוי לאחר שההזמנה אושרה יגרור תמחור מחדש של כל ההשכרה לפי המחיר ביום השינוי או לפי המחיר המקורי, הגבוה מבין שניהם. כמו כן יחולו דמי שינוי של 50$ לכל שינוי עד שההזמנה שולמה במלואה ולאחר מכן 95$ לכל.שינוי הזמנה כולל שינוי בתאריך האיסוף, שינוי בתאריך ההחזרה, שינוי יעד האיסוף, שינוי יעד ההחזרה, שינוי דגם/קטגוריה כולל שינוי לדגם קטן יותר, שינוי שם השוכר.

כל בקשה לשינוי כפופה לזמינות הרכבים ולאישור ממרכז ההזמנות של הספק בחו"ל.

שינויים בהזמנה יתאפשרו רק עד 15 יום לפני תאריך תחילת ההשכרה ובכפוף לזמינות. 

בכל מקרה של קיצור תקופת השכירות 15 יום או פחות לפני יום איסוף הרכב, הלקוח לא יהיה זכאי לכל החזר כספי. שינויים מהותיים כמו: שינוי שם הלקוח, שינוי גודל/סוג הרכב, שינוי תחנה, שינוי תאריך האיסוף או ההחזרה, מבצעים מיוחדים ייחשבו כביטול הזמנה ויחייבו הזמנה מחדש. 

 

קיצור / הארכת  תקופת השכירות

קיצור תקופת ההשכרה: במידה והודעה על שינוי בהזמנה חל  14 יום או פחות לפני יום האיסוף - לא יהיה החזר כספי עבור קיצור תקופת ההשכרה והשוכר יחויב בגין כל ימי השכירות.

הארכת תקופת ההשכרה לאחר שההשכרה כבר החלה: במקרה כזה על הלקוח ליצור קשר טלפוני ישירות עם חברת ההשכרה (תחנת האיסוף) ולבקש אישור. במידה והרכב זמין, ניתן יהיה להאריך את תקופת ההשכרה ועלות הימים הנוספים תחושב לפי המחיר ביום השינוי בלי קשר למחיר בו בוצעה ההזמנה. התשלום עבור הימים הנוספים ייגבה מיידית בכ.האשראי של הלקוח.


שינוי ביעד ההחזרה לאחר שההשכרה החלה
במידה והשוכר מעוניין לשנות את יעד ההחזרה לאחר שתקופת השכירות החלה - עליו ליצור קשר ישירות עם חברת ההשכרה ולקבל אישור ממרכז ההזמנות. במידה והשינוי אפשרי החברה תעדכן את הלקוח ישירות בעלות השינוי.

החל מאפריל 2020 - הלקוח יחוייב ב750$ אוס. דמי שינוי.

השכרה מצטברת
ניתן לצבור ימי השכרה של מספר השכרות נפרדות ובכך להוזיל את מחיר ההשכרה. הצבירה אפשרית בתקופה של 3 חודשים בהשכרות לניו זילנד ואוסטרליה (של אותה חברה). לדוגמא: השכרה של 7 ימים והשכרה נוספת של 14 יום- תחשבנה יחד ל-21 יום. (היום הראשון של התקופה השניה וגם היום האחרון של התקופה הראשונה- נחשבים שניהם במניין הימים).

דמי החזר ושאר תוספות יחושבו בכל השכרה בניפרד. (לא ניתן לצבור) 


ביטול הזמנה ודמי ביטול

ביטול הזמנה ייעשה בכתב בלבד ובשעות פעילות משרדי מוטורהום ישראל

דמי הביטול מחושבים לפי הסכום הכללי של ההזמנה ללא הנחות במידה וניתנו.

במקרה של קיצור תקופת ההשכרה או שינוי תאריכי ההזמנה לעונה זולה יותר, במקרה של ביטול

הזמנה יחושבו דמי הביטול לפי ההזמנה המקורית או לפי הגבוה מבין השניים.

ביטול והזמנה מחדש אפשריים רק בתוך אותה שנה קלנדרית ובכפוף לאישור מספק הרכב.

לידיעתך, בהתאם לתיקון מספר 58 לחוק הגנת הצרכן לעניין עסקת מכר מרחוק, על שירותי תיירות הניתנים  במלואם מחוץ לישראל באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל, כגון השכרת קרוואנים בתי מלון וכדומה, חלים דמי ביטול בהתאם למדיניות הביטול של נותן השירות. באפשרותך לבטל את ההזמנה על פי חוק הגנת הצרכן הישראלי לעניין עסקת מכר מרחוק בתוספת של  10% מסך כל עלות העיסקה. יש להודיע לנו על כך מראש לפני ביצוע ההזמנה. במידה ולא תבחר באפשרות הזו, יחולו דמי ביטול כמפורט לעיל.

 

דמי ביטול
95 יום או יותר לפני יום האיסוף: 5% מסה"כ ההזמנה (מינימום 250$ אוסטרלי)

26-94 ימים לפני יום האיסוף: 10% מסה"כ ההזמנה (מינימום 250$ אוסטרלי

10-24 ימים לפני יום האיסוף: 20% מסה"כ ההזמנה

2-9 ימים לפני יום האיסוף: 55% מסה"כ ההזמנה

פחות מיומיים לפני יום האיסוף או אי-הגעה: 100% מסה"כ ההזמנה

בכל מקרה של ביטול הזמנה ייגבו דמי טיפול בסך 100 $ אוסטרלי בנוסף לדמי הביטול 

דמי ביטחון
בעת איסוף הרכב בתחנה, יש להפקיד דמי ביטחון באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי

לכל דגמי AUS3, לא כולל דגמי Cheapa

דמי ביטחון לכל הדגמים לארבעה ושישה נוסעים הם 7500$ אוסטרלי
לדגמים
Hitop, Tourer, Endeavour דמי הבטחון הם 5000$ אוסטרלי

* במידה ונרכש ביטוח מורחב סוג 1 - יופחתו דמי הביטחון ל-2,500$ אוסטרלי

* במידה ונרכש ביטוח מורחב סוג 2 - יופחתו דמי הביטחון ל-250$ אוסטרלי בלבד
לדגמי  4X4 שטח (Overlander, Adventure, Trailfinder)
דמי ביטחון בסך 8000$ אוסטרלי

* במידה ונרכש ביטוח מורחב סוג 1 - יופחתו דמי הביטחון ל-2,500$ אוסטרלי

* במידה ונרכש ביטוח מורחב סוג 2 - יופחתו דמי הביטחון ל-500$ אוסטרלי.בלבד
לדגמי Cheapa Hitop, Cheapa 2 Berth

דמי ביטחון בסך 3500$ אוסטרלי

* במידה ונרכש ביטוח מורחב סוג 1 - יופחתו דמי הביטחון ל-1,500$ אוסטרלי

* במידה ונרכש ביטוח מורחב סוג 2 - יופחתו דמי הביטחון ל-250$ אוסטרלי בלבד
לדגמי
Cheapa 4, Cheapa 6

דמי ביטחון בסך 5000 $ אוסטרלי

* במידה ונרכש ביטוח מורחב סוג 1 - יופחתו דמי הביטחון ל-2,500$ אוסטרלי

* במידה ונרכש ביטוח מורחב סוג 2 - יופחתו דמי הביטחון ל-250$ אוסטרלי בלבד

הפקדת דמי הבטחון אפשרית בכרטיס אשראי בינלאומי בלבד
צ'קים, מזומן או כרטיסי אשראי נטענים מראש לא יתקבלו
דמי הביטחון ימשכו בפועל מחשבון כרטיס האשראי של הלקוח מיד ביום קבלת הרכב. יש לדאוג למסגרת.  במידה והלקוח רכש ביטוח מורחב
VIP סוג 2 - הפקדה בכרטיס אשראי תלווה רק באישור העסקה ללא חיוב בפועל.

על השוכר להפקיד דמי ביטחון ביום איסוף הרכב בתחנה באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי בלבד.

צ'קים או מזומן לא יתקבלו.

על בעל כרטיס האשראי להיות נוכח במעמד החיוב ולחתום על דמי הבטחון.

דמי הביטחון יוחזרו לחשבון הלקוח 14 ימי עבודה (החל מאפריל 2020 - עד 21 ימי עבודה) מתום הטיול, במידה והרכב הוחזר בזמן ולמקום המוסכם, ללא נזקים, נקי מבפנים עם מכלי המים והשירותים מרוקנים ועם מיכל דלק מלא.

רכב שיוחזר לא נקי מבפנים או עם מכלים לא מלאים (דלק)- יחויב בקנס.
במידה ותנאי ההשכרה הופרו ודמי הביטחון לא מכסים את הנזק ייגבה תשלום נוסף לפי הצורך. 
 

כרטיסי אשראי

החברה מכבדת כרטיסי אשראי בינלאומיים מסוג: ויזה, מאסטרכרד, אמריקן אכספרס ודיינרס.

כל שימוש בכרטיסים מסוג ויזה או ישראכרט יחוייב בתוספת 1.69%
כל שימוש בכרטיסים מסוג אמריקן אקספרס או דיינרס יחוייב בתוספת-2.8%

העמלה אינה מוחזרת ללקוח.

 

שינוי בשערי המטבע

החיוב וההחזר בכרטיסי אשראי מתבצע בדולר אוסטרלי. החברה אינה אחראית לשינויים שעשויים להיגרם כתוצאה משינויים בשערי המטבעות או מהפרשי שערים הנובעים מעמלות הניגבות באמצעות חברות האשראי.

 

העברות

החברה אינה מספקת שירות העברות מ/אל שדה התעופה.

על הלקוחות להגיע באופן עצמאי ע"פ ההנחיות שיינתנו .

 

איסוף והחזרת הרכב:

בדר"כ כל יום בין השעות 15:30-08:00  (בכפוף ליוצאים מן הכלל כמפורט בתנאים)
התחנות נסגרות בשעה 16:00. מומלץ להגיע לפחות שעה לפני שעת הסגירה.
ניתן לקבל ולהחזיר קרוואנים אך ורק בתחנות ההשכרה. לא בשדה התעופה.
החזרה מאוחרת תחויב כיום שכירות נוסף.

לא יינתן החזר בגין החזרה מוקדמת או איסוף מאוחר.

יש להחזיר את הרכב בזמן נקי מבפנים, מכל דלק מלא, מכל גז מלא (אלא אם כן נרכש גז ראשוני), מכלי מים ושירותים מרוקנים.

רכב שלא יוחזר לפי תנאים אלו יחויב בקנס.

 

ימים ושעות פעילות התחנות:
כל התחנות פתוחות בין השעות 8 בבוקר עד 16:00 אחה"צ.

* תחנות דארווין וברום יהיו סגורות בין 20 בדצמבר עד 31 במרץ

* תחנת ברום סגורה בימי ראשון

כל התחנות סגורות בתאריכים הבאים:

25 בדצמבר 2019
1 בינואר 2020
27 בינואר 2020

10 באפריל 2020

25 בדצמבר 2020

1 בינואר 2021

26 בינואר 2021


חשוב!

בעת קבלת הרכב תתבצע הדרכה לתפעול הרכב בנוכחות נציג חברת ההשכרה. לאחר מכן יתבקש השוכר לחתום על חוזה השכירות.

זמן ההדרכה נועד לכם ולטובתכם:

·   על מנת למנוע אי נעימויות וויכוחים בעת החזרת הרכב, מומלץ מאוד לפני החתימה על החוזה,  לערוך בדיקה יסודית של הרכב מבחוץ ומבפנים (כולל הגג ותחתית הרכב) בנוכחות נציג החברה.

   במידה ומצאתם ליקוי, תקלה או חלק שחסר- יידעו את הנציג וציינו זאת בכתב.

·   בדקו כי הרכב נמסר לכם נקי ולפי התנאים (דלק, גז, מים) וכי כל הציוד שהזמנתם נמצא ותקין.

·   נצלו את הזמן על מנת לשאול שאלות ולקבל מידע: היכן הסופרמרקט הקרוב, תחנת דלק, חניון

   קמפינג קרוב וכדומה.

·   עיברו על כל המערכות (חימום, מיזוג, מקרר, תנור, צינורות המים למילוי וריקון, כבל חשמל,  מערכת בקרה וכדומה) וודאו כי הנכם יודעים היכן נמצא כל פריט וכיצד מפעילים אותו בטרם תצאו לדרך. 

 

קנסות על נקיון

על הרכב לחזור נקי מבפנים ועם מיכלים ריקים. אין צורך בניקוי חיצוני של הרכב, אלא אם עקב כך לא ניתן לראות ו/להעריך את מצבו החיצוני של הרכב. רכב שלא יעמוד בתנאים אלו יחוייב בקנסות.

רכב שיוחזר עם מכל דלק שאינו מלא - יחויב עבור מילוי המכל
החל מאפריל 2020 - הלקוח ישא בקנס של 200$ אוס על רכב שיחוזר לא נקי.

 

רשיון נהיגה

על הנהג להיות בן 21 לפחות ובעל רשיון נהיגה לפחות שנתיים ובתוקף לכל משך תקופת ההשכרה.

על כל הנהגים להציג רשיון נהיגה ישראלי וכן רשיון בינלאומי באנגלית.

 

כיסוי ביטוחי בסיסי

ביטוח נפש - הביטוח כולל ביטוח צד שלישי. במקרה של תאונה בה מעורב צד שלישי תיתכן ברוב המקרים אפשרות לתבוע את חברת הביטוח של צד גימל בעבור נזקי גוף. גובה הביטוח במקרים הנ"ל עשוי להשתנות באזורים ובטריטוריות השונות של אוסטרליה. מומלץ אם כן לכל הנוסעים לאוסטרליה לבטח עצמם בביטוח נוסעים טרם יציאתם את ישראל.
במידה והשוכר הוא האשם בתאונה, יהיה השוכר מכוסה עד גובה ההתחייבות, אלא אם כן השוכר הפר את החוזה. (למשל במקרה של נהיגה תחת אלכוהול וכו..)

במקרה של נזק לרכב על הנהג תחול השתתפות עצמית בגובה:

5000$ אוסטרלי לארוע לדגמי Hitop, Endeavour, Tourer, Vivid

7500$ אוסטרלי לארוע לכל שאר הדגמים ל4/6 נוסעים

8000$ אוסטרלי לארוע לדגמי  4X4 

3500$ אוסטרלי לארוע לדגמי Cheapa Hitop, Cheapa 2 Berth

5000$ אוסטרלי לארוע לדגמי Cheapa 4/6 berth,
לכל אירוע או תאונה בניפרד, בהם נגרם נזק לצד שלישי, נזק לרכב המושכר כולל התנגשויות תאונות, נזק לחלונות ולצמיגים, הוצאות גרירה, גניבה, שריפה, השבתת הרכב ומעשי אלימות וכן הוצאות בגין אובדן ימי השכרה במקרה של השבתת הרכב או תיקון אחרי תאונה וכל עיכוב שייגרם בזמינות הרכב עקב תיקון מתמשך.

ההשתתפות העצמית תופעל בלי קשר לצד האשם באירוע, ותיגבה בסמוך למועד האירוע בתום הדיווח לחברה.
בנוסף יחולו דמי טיפול נוספים בסך 75$ בכל מקרה של נזק לרכב או תביעת צד שלישי.

דמי ההשתתפות העצמית יוחזרו במידה והחברה תצליח לתבוע את הוצאות התיקונים מהצד השלישי. תהליך זה עלול לקחת זמן רב.

 

ביטוח מורחב - בתוספת תשלום

קיימות שתי אפשרויות להוריד את סכום ההשתתפות העצמית.

ביטוחים אלו אפשריים לרכישה בתחנה בלבד, למעט במקרה של רכישת חבילת "הכול כלול" מראש הכוללת את ביטוח 2

אנו ממליצים לרכוש את האופציה השנייה וליהנות משקט נפשי בזמן הטיול:

 

1.       ביטוח מורחב אופציה 1 - לתשלום בתחנה בלבד

לקרוואנים (לא כולל Cheapa) - תוספת של 38$ אוסטרלי  ליום (מקסימום 1900$ אוס.) 
על הנהג תחול השתתפות עצמית עד 2500$ אוס. לכל אירוע

לדגמי 4X4 - תוספת של 41$ אוסטרלי ליום (מקסימום 2050$ אוס.)

על הנהג תחול השתתפות עצמית עד 2500$ אוס. לכל אירוע

לדגמי Cheap Hitop, Cheapa 2 Berth - תוספת של 22$ ליום (מקסימום 1100$ אוס.)

על הנהג תחול השתתפות עצמית עד 1500$ אוס. לכל אירוע

לדגמי Cheapa 4/6 berth- תוספת של 32$ ליום (מקסימום 1600$ אוס.)

על הנהג תחול השתתפות עצמית עד 2500$ אוס. לכל אירוע 
 

2. ביטוח מורחב VIP– אופציה 2 – לרכישה בתחנה בלבד  (כלול בחבילת "הכל כלול)

לקרוואנים (לא כולל Cheapa) - תוספת של 45$ אוסטרלי  ליום (מקסימום 2250$ אוס.)

על הנהג תחול אפס השתתפות עצמית כולל כיסוי ביטוחי לנזק אחד לשמשה ונזק לשני צמיגים. מעבר לכמות זו - האחריות לנזקים נוספים לשמשות וצמיגים תחול על הלקוח.

לדגמי 4X4 - תוספת של 47$ אוסטרלי ליום (מקסימום 2350$ אוס.)

על הנהג תחול השתתפות עצמית עד 500$ אוס. לכל אירוע

לדגמי Cheap Hitop, Cheapa 2 Berth - תוספת של 29$ ליום (מקסימום 1450$ אוס.)

על הנהג תחול השתתפות עצמית אפס

לדגמי Cheapa 4/6 berth- תוספת של 39$ ליום (מקסימום 1950$ אוס.)

על הנהג תחול השתתפות עצמית אפס

כיסוי ביטוחי נוסף לרכבי שטח 4X4 (ללא דגמי Cheapa)
לשוכרים רכב שטח , קיימת אפשרות לביטוח נוסף בתוספת 299 דולר אוסטרלי.

החל מאפריל 2020 -
299$ אוס. לדגמי Overlander, Adventure, Trailfinder

199$ אוס. לדגם X-Terrain

249$ אוס. לדגמי 4X4 Cheapa
את הביטוח הנ"ל ניתן לרכוש רק במידה ונרכש ביטוח מורחב אופציה 2 או חבילת "הכל כלול".
ביטוח זה כולל:

כיסוי לנזק תאונתי לחלקו העליון או התחתון של הרכב (מלבד במקרה של תאונה עצמית Single Roll Over*)

כיסוי בלתי מוגבל במקרה של נזק לשמשות וצמיגים

נזק לפרגולה חיצונית

נזק לאוהל עילי (על הגג)
ק"מ ללא הגבלה
הפחתת ההשתתפות העצמית לאפס. (דמי הבטחון נשארים 500$)

כיסוי הוצאות גרירה בדרכי שטח (רק במידה ושהרכב קיבל מראש אישור מחברת ההשכרה לנסוע בדרך בה קרה האירוע) עד לגובה של 2000$ אוסטרלי להשכרה.
*
Single Roll Over* מוגדרת כתאונה עצמית אשר לא מעורב בה רכב אחר בשום צורה ושכתוצאה ממנה נגרם נזק לרכב, כגון התהפכות של הרכב.

* החל מאפריל 2020 - כיסוי לתאונה עצמית כלול בביטוח.


חשוב: לא יחול כל כיסוי ביטוחי במקרים הבאים:

על השוכר תחול אחריות מלאה לנזק שיגרם לרכבים או לצד שלישי כתוצאה מ:

·   הפרה של תנאי הסכם השכירות
·   נזק שנגרם לרכב כתוצאה מנהיגה בניגוד לחוק או בניגוד לחוקי התנועה

·   נזק כתוצאה מהזנחה, זדון  או שנגרם עקב התנהגות פזיזה (כגון ישיבה על גג הרכב), ונהיגה תחת אלכוהול / סמים

·   נזק כתוצאה ממים - שקיעה ,חציית ערוצי מים/ נחלים/נהרות, נסיעה על חופים, נסיעה במים מלוחים או באזורים מוצפים במים.
·   נזק כתוצאה מתאונה עצמית/התהפכות של הרכב
החל מאפריל 2020 - נזק כתוצאה מתאונה עצמית/התהפכות של הרכב אלא אם נרכשה חבילת "הכל כלול" (בדגמי קראוונים, ללא Cheapa) או כיסוי ביטוחי נוסף לרכבי 4X4 או תוספת התהפכות עצמית לדגמי Cheapa.

·   אובדן או גניבה של חפצים אישיים ודברי ערך

·   שימוש לא נכון בשמנים ודלקים או שימוש בדלקים מזוהמים

·   נזק שנגרם לפרגולה
·   נזק שנגרם לדפנות המתרחבות Slide Out

·   כל נזק וכן ההוצאות הכרוכות במקרה של החזרה, שיקום או חילוץ של רכב ששקע ,נזנח, ניתקע בכל צורה
·   גנבת הרכב כתוצאה מהזנחה (כגון איבוד מפתחות הרכב או רכב שלא ננעל).

·   נזק לאוהל עילי, אלא אם נכרש ביטוח נוסף לרכבי 4X4 (החל מאפריל 2020 - נזק לאוהל עילי או פרגולה)

·   נזק שנגרם לחלקו התחתון של הרכב, אלא אם נרכש ביטוח "הכל כלול" (לא תקף בדגמי cheapa, החל מאפריל 2020 תקף גם בדגמי Cheapa)

·   נזק שנגרם לשמשות או צמיגים אלא אם נרכש ביטוח מורחב (לא תקף בדגמי Cheapa) או חבילה להגנה על צמיגים ושמשות.

·   כל הרכבים מצויידים במכשיר מעקב. החברה רשאית לשלוח ללקוח התראות אם הלקוח נוסע בניגוד לחוקי ההשכרה או עובר את המהירות המותרת. לקוחות אשר באופן עקבי יתעלמו מההתראות יהיו כפופים לקנס בגובה 300$ אוס. על כל הפרה שאותרה.

 

קנסות תנועה וחנייה

החברה תעביר ללקוח כל קנס שהתקבל מהרשויות בזמן ההשכרה – כגון קנסות תנועה, חנייה, מהירות, כבישי אגרה או כל קנס אחר. האחריות לתשלום הקנסות תכול על השוכר.


כבישי אגרה באוסטרליה
בשלוש הערים הגדולות Sydney, Melbourne , Brisbane ישנם כבישי אגרה. באחריות השוכר לשלם על המעבר בכבישים אלה, במידה והשוכר לא שילם, יגיעו החיובים אל חברת ההשכרה וזו תחייב את השוכר בתוספת של 75$ נ"ז דמי טיפול.

חבילת כבישי אגרה - 39$ אוסטרלי
בתחנת איסוף הרכב ניתן לרכוש מראש חבילה המאפשרת נסיעה חופשית בכבישי אגרה עד למקסימום של 50$ ברחבי אוסטרליה. עלות החבילה 39 דולר אוסטרלי.
החבילה אינה פוטרת את השוכר מקנסות תנועה וחנייה ומדמי טיפול בעבור קנסות כאלה.

בתחנות ההשכרה מסופק מידע לגבי כבישי אגרה וכיצד ניתן לשלם את האגרות.
 

שירות דרכים

חברת ההשכרה מפעילה מוקד חירום טלפוני 24 שעות לסיוע בבעיות מכאניות.
בכל בעיה הקשורה ברכב או לציוד חובה על השוכר להתקשר ולדווח מיידית לחברת ההשכרה באמצעות קו  השירות הטלפוני וזאת תוך 24 שעות מגילוי הבעיה, על מנת לאפשר לחברה לפתור את הבעיה במהלך תקופת ההשכרה.

מוקד השירות (שיחת חינם בתוך אוסטרליה):  1-800-777-779

במידה והשוכר לא הודיע ​​מיד על הצורך לתקן, ואם לחברה לא ניתנה ההזדמנות כדי לעזור לו למצוא פתרון, לא יהיה השוכר זכאי להחזר או פיצוי.

 

תיקונים

במקרים שבהם נגרם נזק לרכב שלא באשמת הלקוח, ניתן לקבל החזר הוצאות עבור תיקונים, עם הצגת קבלות בלבד.

לתיקונים קלים או להחלפת ציוד קטן במטבח אין צורך באישור מיוחד עד סכום של 100$ אוסטרלי. לתיקונים מעל 100$ אוסטרלי – נדרש אישור מיוחד מהחברה. 

 

במקרה של תאונה

בכל מקרה של תאונה יש להתקשר ולדווח למוקד השירות הטלפוני לא יאוחר מתוך 24 שעות מזמן האירוע בצירוף דו"ח משטרה.

 

השבתת רכב
במידה והטיול הופרע עקב תקלה שמשביתה את הרכב, מסיבה שאינה תאונה ולא תקלה שנגרמה ע"י הלקוח, למשך יותר מ-12 שעות תיקון מרגע הדיווח לחברת ההשכרה, הלקוח יהיה זכאי להחזר כספי בגובה של מקסימום המחיר היומי, עד שהתקלה תתוקן. כשל  או תקלה במערכות או באביזרים אשר כוללים מזגן ביחידת המגורים, משאבת מים, מקלחת, שירותים, מקרר, כיריים, גריל, חייבים להיות מוערכים תחילה על ידי תחנת ההשכרה או מתקן/בעל מקצוע מורשה.
החזר מותנה בכך שהלקוח יצר קשר עם חברת ההשכרה לצורך תיקון התקלה וכן בשיתוף פעולה מלא של הלקוח לשם ביצוע התיקון.  במידה והלקוח לא הודיע לחברת ההשכרה על התקלה, הלקוח לא יהיה זכאי לדרוש החזר כספי או לתבוע פיצוי.

תקלות במכשירים חשמליים כגון Wi-Fi, מכשירי ניווט וטיול, רדיו, טלוויזיה, CD או DVD, פרגולה, בקרת שיוט (קרוז קונטרול) וכו, אינם נחשבים כתקלה המשביתה את הרכב.

חברת ההשכרה לא תישא באחריות לפיצוי כספי במקרים הבאים והאחריות כולה תחול על הלקוח:

-תקלה במזגנים בטמפרטורות של מעל 36 מעלות צלזיוס.

-תקלה במכשירי חימום הפועלים על חשמל על גז בטמפרטורות של מתחת ל- 4 מעלות צלזיוס.

-תקלה כתוצאה מקפיאה של משאבת מים או מכלי מים בטמפרטורות מתחת ל- 2 מעלות צלזיוס. 

 

הגבלות תנועה

לקרוואנים חל איסור מוחלט לנהוג בדרכים שאינן סלולות, דרכי עפר או דרכים שאינן מתוחזקות כראוי. התנועה על דרך עפר מתוחזקת היטב מותרת עד 12 ק"מ מקמפינג.

ניתן לסע על כל אי על דרכים סלולות בלבד כל עוד יש אישור בכתב מהחברה טרם היציאה. דגם Vivid   לא רשאי לטייל בטריטוריה הצפונית או במערב אוסטרליה.
שוכר שיטייל באזורים אסורים ללא אישור מוקדם על כך מחברת ההשכרה יהיה כפוף למלוא האחריות במקרה של נזק או תאונה, ועלול להיות כפוף לקנס של 300$ אוסטרלי על כל כניסה לאזור אסור.

לרכבי 4X4 מותר לנוע בדרכים לא סלולות מוכרות. חל איסור לנוע בדרכים הבאות ללא אישור מיוחד בכתב מחברת ההשכרה:

חברת ההשכרה רשאית לאסור תנועה באזורים מסוימים שמזג האוויר בהם או תנאי הכביש אינם מאפשרים נהיגה בטוחה. כמו כן החברה רשאית לאסור תנועה במידה ומרחקי הנסיעה שהשוכר מתכנן לעשות אינם הגיוניים יחסית לאורך ההשכרה
הגבלות לרכבי 4X4 -

Not Permitted between the period

of December to May

Not Permitted at all times

Restricted (Written Permission Required

State/ Territory

 

 

Any islands, excluding Fraser Island and Moreton Island; Any remote areas.

All

Cape York (RVs are not permitted to travel to Cape York between 1 December and 31 May, permission is required at all other times to travel to Cape York)

 

Fraser Island, Moreton Island, the Old South Road from Maryvale to Finke, Old Telegraph Road section of the road to Cape York

 

Birdsville Track, Burke Development Road from Chillagoe to Normanton, Cape York (North of Daintree River), Finke Road, Bloomfield track

Queensland

 

Gunbarrel Highway, Old Gunbarrel Highway

 

Oodnadatta Track, Simpson Desert, Strzelecki Track
Gunbarrel Highway

South Australia

 

 

Tasmania

Tasmania

 

 

Warburton Road

 

Victoria

 

Gunbarrel Highway, Rottnest Island, Old Gunbarrel Highway, Canning Stock Route, last 2 kilometeres of the Lennard River Gorge Road

 

Bungle Bungles, Cape Leveque, Gibb River Road, Kalumburu Road, Mitchell Falls/ Plateau, Savannah Way from Normanton to Borroloola, Tanami Track

 

Western Australia

 

Boggy Hole (Finke Gorge National Park), Central Arnhem Road, The Lost City in Litchfield Park, the Old South Road from Maryvale to Finke, Twin Falls (X-Terrain).

 

Arnhem Land, Mereenie Loop, Plenty Highway, Savannah Way, Normanton to Borroloola, Finke Road (between Alice Springs and Oodnadatta Track), Tanami Track, Sandover Highway, Jim Jim Falls and Twin Falls (except the X-Terrain).

 

Northern Territory

 

הזמנת מעבורות
מומלץ להזמין מעבורת לפי אורך רכב של 7.7 מטר, ללא קשר לאורך הרכב המושכר, כדי להמנע
מבעיות של חוסר מקום על המעבורת, במיוחד בשיא העונה
 

רכב חילופי

* הזמנת הרכב היא לקטגוריה ולא לרכב ספציפי.

* במידה ומסיבה שאינה בשליטת החברה לא ניתן לספק את הרכב שהוזמן, לחברה הזכות לתת רכב חילופי דומה או רכב משודרג, גדול יותר, ללא תוספת תשלום.  פעולה זו אינה הפרת חוזה ואינה מזכה את הלקוח בהחזר.

* במידה והלקוח יהיה מעוניין מרצונו החופשי ברכב אחר קטן/זול יותר- הדבר יתאפשר רק על בסיס רכב פנוי. במקרה כזה הלקוח אינו זכאי להחזר כספי.
* במידה ומסיבה כלשהיא שאינה בשליטת החברה, לא יימצא רכב חילופי מתאים, אחריות החברה מסתכמת בהחזר כספי עבור ימי ההשכרה בלבד. במקרה שלא ניתן לספק רכב חילופי עקב כשל מכני (אלא אם כן הנזק נגרם ע"י השוכר עצמו) , אחריות החברה מסתכמת בהחזר כספי עבור ימי ההשכרה שנותרו.

 

בעלי חיים

מותר להסיע כלבי מחמד בקראוונים עם אישור מראש מחברת ההשכרה בעת ביצוע ההזמנה. ישנה תוספת של 200$ אוסטרלי להסעת כלבים. כלבי נחייה לא נדרשים לתשלום תוספת זו.

 

עישון

חל איסור לעשן ברכב.

 

כללי

המחירים והתנאים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב ספיציפי.  התמונות והמידות הן להמחשה בלבד.
הקרוואנים עשויים להיות שונים בצורתם מאלו המופיעים בפרסום.
התנאים בעברית באתר מוטורהום הם תרגום חופשי של התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה, הנוסח הקובע הינו נוסח התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית, שעליהם חותם הלקוח ביום קבלת הרכב.

 

חשוב לדעתתפקידה של מוטורהום ישראל הוא לקשר ולתווך בלבד בין השוכר לבין ספק הרכב עד לקבלת הרכב מהספק. התקשרות השוכר עם מוטורהום ישראל היא לשם יעוץ והזמנת הרכב מספק הרכב בארץ היעד בלבד. יש להדגיש כי מלבד הסכם זה, בעת לקיחת הרכב חותם השוכר על חוזה חדש מול ספק הרכב וזהו החוזה המחייב בין ספק הרכב והשוכר. עם חתימת השוכר על חוזה ההשכרה מול ספק הרכב מסתיימת אחריותה ותפקידה של מוטורהום ישראל כלפי השוכר והיא לא תהיה אחראית לכל תקלה ברכב ו/או בתיפקודו של ספק הרכב. באחריות השוכר לקרוא בעיון את התנאים הכלליים כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של מוטורהום ישראל טרם ביצוע ההזמנה ולוודא שהתנאים מקובלים עליו וכי בהתאם לתנאים לא חלה כל אחריות על מוטורהום ישראל. ספק הרכב הינו האחראי הבלעדי לביצועה התקין של ההזמנה. במקרה של תקלה או בעיה ברכב על השוכר לפנות ישירות לספק הרכב. במידה והשוכר לא קיבל מהספק מענה הולם לפנייתו, תנסה מוטורהום לסייע ע"י פנייה לספק, אולם אין בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על מוטורהום בגין אי הענות הספק.מוטורהום ישראל אינה שלוחה של ספק הרכב ולא נציגתו של ספק הרכב בישראל והיא מהווה אך ורק גורם מתווך בין הספק לשוכר. כל תפקידה הוא לייעץ לשוכר ולקשר בין הספק לשוכר וכן להעביר את הכספים שהתקבלו מהשוכר בגין השכירות לידי הספק ועל כן אינה מייצגת את הספק ואינה הכתובת לתביעות כנגד ספק הרכב. מקום השיפוט בין השוכר לספק יהיה בארץ היעד ובהתאם לחוזה שנחתם בין השוכר לספק הרכב.

דף הבית
צרו קשר
יעדי טיול
קרוואנים להשכרה
מבצעים וחדשות
פגישות יעוץ
למטייל העצמאי עם רכב רגיל ומלונות
מכתבי מטיילים
שירותים נוספים
תפעול ומידע כללי
חניוני קמפינג
המיוחדים שלנו
מוטורהום סרטונים
מסלולי קרוואנים
ביטוח מוטורהום
קישורים לתכנון טיול
מוטורהום "טוס וסע"
קרוואנים בתקשורת
דרושים
אודותינו
תוכנה לתכנון טיולים
בניית אתרים
סייברסרב