השכרת קרוואנים בחו"ל  
top_title_left.gif (1329 bytes)
תנאים כלליים
Ger2 / Compact Luxury
צור קשר | תנאים | מחירים

תנאים כללים - גרמניה 2    

 

הזמנות ותשלומים

הזמנה בתוקף רק לאחר אישור בכתב מהספק המקומי.

אין לסגור טיסות לפני אישור בכתב להזמנה.
ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב מסוים.

עם אישור ההזמנה נדרשת מקדמה בכרטיס אשראי ע"ס 20% מסה"כ, מינימום 400 אירו. המקדמה אינה מוחזרת במקרה של ביטול הזמנה.
תשלום מלא נדרש עד 55 יום לפני יום קבלת הרכב.
החיוב יבוצע אוטומטית במועד התשלום בכרטיס אשראי ישראלי ויזה או מסטרכארד שניתן בעת ההזמנה, בשקלים, לפי שער אירו מזומנים גבוה ביום התשלום. לתשלום בהעברה בנקאית, צ'ק או מזומן או פריסת תשלומי קרדיט -יש ליצור עמנו קשר לפני מועד התשלום.
על תשלום במזומן במטבע חוץ תחול עמלת הפקדה בבנק בגובה 1%

להזמנות שבוצעו פחות מ-55 יום לפני תחילת ההשכרה נדרש תשלום מלא עם אישור ההזמנה.

החזרים לאחר התשלום, יבוצעו לפי שער מזומנים נמוך ביום ההחזר.
חברת ההשכרה רשאית לבטל את ההזמנה במידה ולא יתקבל תשלום בזמן.

 

מינימום ימי השכרה

מינימום הימים הנדרש בכל עונה מסומן בטבלת המחירים

 

שינוי הזמנה
ניתן לבצע שינוי בהזמנה לאחר אישורה, עד 55 יום לפני יום האיסוף וזאת בכפוף לזמינות הרכבים.

דמי הביטול נכנסים לתוקף בכל מקרה מרגע אישור ההזמנה המקורית, ללא קשר לשינויים שיבוצעו.
קיצור ימים או הפחתת פריטים לאחר שההזמנה כבר שולמה במלואה אינם מזכים בהחזר כספי.

כל שינוי מההזמנה המקורית יחויב בתוספת 35 אירו ו-55 אירו לכל שינוי לאחר שההזמנה שולמה במלואה. כל שינוי כפוף לאישור בכתב ממרכז ההזמנות.
שינויים מהותיים כמו: שינוי שם הלקוח, שינוי גודל/סוג הרכב, שינוי תחנה, שינוי תאריך האיסוף או ההחזרה ייחשבו כביטול הזמנה ויחייבו הזמנה מחדש.

 

דמי ביטול

55 יום או יותר לפני יום תחילת ההשכרה: 20% מסה"כ ההזמנה, מינימום 400 אירו (המקדמה)
20-54 יום לפני יום תחילת ההשכרה: 50% מסה"כ ההזמנה, מינימום 550 אירו
4-19 ימים לפני יום תחילת ההשכרה: 80% מסה"כ ההזמנה, מינימום 750 אירו
3 ימים או פחות לפני יום תחילת ההשכרה או אי הגעה: 100% מסה"כ ההזמנה

בכל מקרה של ביטול הזמנה ייגבו דמי טיפול בהזמנה בסך 50 אירו בנוסף לדמי הביטול.
הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד ובשעות פעילות משרדי מוטורהום ישראל.
דמי הביטול מחושבים מסכום ההזמנה הכולל, ללא הנחות במידה וניתנו.
במקרה של קיצור תקופת ההשכרה או שינוי תאריכי ההזמנה לעונה זולה יותר, במקרה של ביטול הזמנה יחושבו דמי הביטול לפי ההזמנה המקורית או לפי הגבוה מבין השניים. ביטול והזמנה מחדש אפשריים רק בתוך אותה שנה קלנדרית ובכפוף לאישור מספק הרכב.
לידיעתך, בהתאם לתיקון מספר 58 לחוק הגנת הצרכן לעניין עסקת מכר מרחוק, על שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל, כגון השכרת קרוואנים בתי מלון וכדומה, חלים דמי ביטול בהתאם למדיניות הביטול של נותן השירות. באפשרותך לבטל את ההזמנה על פי חוק הגנת הצרכן הישראלי לעניין עסקת מכר מרחוק בתוספת של 10% מסך כל עלות העיסקה. במידה ולא תבחר באפשרות הזו, יחולו דמי ביטול כמפורט לעיל.

 

דמי ביטול לרוכשים חבילות "טוס וסע"
כמפורט בתנאי החבילות באתר מוטורהום.

ביטוח נוסעים כנגד דמי ביטול
מומלץ לרכוש ביטוח נוסעים כנגד דמי הביטול מרגע ביצוע ההזמנה. פרטים באתר מוטורהום.

 
דמי בטחון
ביום איסוף הרכב על השוכר להפקיד דמי בטחון בסך 1200 אירו באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי בלבד ויזה או מסטרכארד על שם השוכר הראשי. דמי הבטחון נלקחים ממסגרת הכרטיס למשמרת - יש לדאוג למסגרת מתאימה בחשבון של לפחות 1200 אירו. 
להזמנות של מעל 30 ימים, 1200 אירו יופקדו ויימשכו בפועל באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי ויזה או מסטרכארד ביום קבלת הרכב.
לא ניתן לשלם את דמי הביטחון במזומן.
כרטיסי דביט או כרטיסים נטענים מכל סוג שהוא לא יתקבלו !
הרכב לא יימסר מבלי ששולמו דמי הביטחון.
חשוב: חלק מתחנות ההשכרה מחייבות את דמי הביטחון בפועל ביום קבלת הרכב. ניתן ומומלץ לבדוק אתנו מראש ספציפית לגבי כל השכרה בנפרד.

חשוב: ההזמנה תבוצע על שם השוכר הראשי. השוכר הראשי חייב להיות גם הנהג הראשי וגם בעל כרטיס האשראי לצורך הפקדת דמי הבטחון ביום קבלת הרכב.
בחלק מהתחנות (לדוגמא פרנקפורט, דיסלדורף וברלין ...) מקבלים לעיתים גם כרטיסי אשראי מסוג אמריקן אקספרס. החברה אינה מקבלת כרטיסי אשראי מסוג דיינרס.  בכל מקרה אנו ממליצים להצטייד בכרטיס אשראי מסוג ויזה או מסטרכארד כדי להימנע מאי נעימויות.

לאחר החזרת הרכב ללא נזקים או תביעות נוספות כמו קנסות תנועה, קנסות חניה, יוחזרו דמי הביטחון לחשבון כרטיס האשראי. תיקונים או תשלום קנסות יקוזזו מדמי הביטחון.

חשוב:

דמי הביטחון מוחזרים לחשבון כרטיס האשראי של הלקוח, בדרך כלל עד שבועיים לאחר החזרת הרכב. דמי הביטחון אינם נושאים ריבית וכפופים לשינויים והפרשי שערים בין השקל לאירו.

לא יינתן החזר בגין הפרשים הנובעים משערי מט"ח הנגבים ע"י חברות האשראי.

 

כיסוי ביטוחי

מחיר ההשכרה כולל :
ביטוח צד שלישי ללא הגבלה עבור נזק לרכוש או פגיעה גופנית.

ביטוח כנגד נזקי טבע הכולל השתתפות עצמית של 500 אירו לאירוע.

ביטוח נזק לרכב עם השתתפות עצמית עד 1200 אירו לאירוע, בכל מקרה של נזק שיגרם לרכב במהלך תקופת ההשכרה. ההשתתפות העצמית חלה על כל ארוע תאונתי בניפרד.

ביטוח נוסף
מומלץ לרכוש ביטוח החזר השתתפות עצמית. פרטים ורכישה באתר מוטורהום: ביטוח מוטורהום.


לא יחול כל כיסוי ביטוחי במקרים הבאים גם עם רכישת ביטוח מורחב:

הפרת תנאי החוזה,
נזק שנגרם כתוצאה מהזנחה או רשלנות מצד הנהג,
נזק כתוצאה משימוש לא נכון או לא זהיר,

נהיגה באזורים אסורים או בדרכים שאינן סלולות,

נהיגה תחת אלכוהול או סמים,

נהיגה תחת עייפות או חוסר עירנות של הנהג,
נזק שנגרם לרכב ובמיוחד לחלקו העליון של הרכב או לפרגולה במקרים של אי ציות לחוקי תנועה כגון התעלמות משלטי הגבלת גובה, גשרים, מנהרות או נזק שנגרם כתוצאה מאי הבאה בחשבון של מידות הרכב - נסיעה לא זהירה לאחור (רוורס) ללא הכוונה, חריגה מכמות המשקל המותרת לנשיאה ברכב,

נזק שנגרם כתוצאה מנהיגה ע"י נהג שאינו מורשה לנהוג ברכב ע"פ תנאי החוזה,

שימוש ברכב שלא למטרה שלמענה נשכר,

עזיבת מקום תאונה ללא דיווח למשטרה ולחברת ההשכרה,

נטישת רכב וכיוצ"ב.

 

דלק , גז והוצאות שוטפות

עלויות תפעול נורמליות שוטפות ודלק- על חשבון הלקוח.

הרכב יימסר עם מכל מלא ויוחזר עם מכל מלא.

רכב שלא יוחזר עם מכל דלק מלא יחויב בתשלום בסך 2.5 אירו לכל ליטר דיזל.

הרכב נמסר בדר"כ עם מכל גז ראשון מלא ומכל שני מלא חלקית. (בדגמים בהם ישנם שני מכלים).
מילוי גז במידה ונגמר, היא באחריות הלקוח ועל חשבונו. אין צורך להחזיר את מכל/י הגז מלא/ים.
 

דרישות מהנהג

גיל המינימום הנדרש לשוכר או לנהג הנוסף הוא 21 שנה ובעל רשיון בתוקף שנה לפחות.

לדגמים שמשקלם מעל 3.5 טון (כל דגמי  (Premiumהגיל המינימלי לנהיגה הוא 25 שנה ובעל רשיון מתאים לפחות 3 שנים.

לדגם Family Luxury נידרש רשיון בתוקף לפחות 3 שנים.

חובה על כל הנהגים ברכב להצטייד ברשיון ישראלי המתאים לסוג הרכב ובנוסף לרשיון בינלאומי המתאים לסוג הרכב.
רשיון: לכל דגמי ה-Premium נדרש רשיון גימל מעל 5 טון.

אין תוספת תשלום עבור נהג/ים נוסף/ים, אולם רק נהגים שיירשמו בחוזה השכירות מורשים לנהוג ברכב. יש לספק את פרטי כל הנהגים כולל שם וכתובת והשוכר הוא הנושא היחיד באחריות כלפי החוזה. על השוכר להציג בתחנת איסוף הרכב רשיון נהיגה ישראלי בתוקף, דרכון בתוקף וכן כרטיס אשראי בינלאומי להפקדת דמי הביטחון.

 

איסוף והחזרה

איסוף הרכב והחזרתו הם באותה תחנה.

במקרים מיוחדים בלבד תתאפשר השכרה לכיוון אחד ובתוספת תשלום.

קבלת הרכב והחזרתו הן בתחנות ההשכרה בלבד, אישית עי השוכר.
לא ניתן לקבל רכבים בשדה התעופה, גם לא בתוספת תשלום.
לא ניתן להחזיר או לקבל רכבים מחוץ לגרמניה, גם לא בתוספת תשלום.

 

הגעה לתחנות / העברות

על הנוסעים להגיע לתחנות האיסוף ולחזור מהן באופן עצמאי, ברכבת, באוטובוס או במונית לפי דף ההנחיות שיסופק.

החברה אינה מספקת שירות העברות - גם לא בתוספת תשלום (מלבד בתחנות ספציפיות כמפורט תחת "מחירים").

מסיבות בטיחותיות, לקוחות המגיעים בטיסות בינלאומיות ארוכות (טרנסאטלנטיות) אינם רשאים לנהוג במוטורהום ביום ההגעה ומתבקשים ללון בלילה הראשון במלון.

 

צ'ק אין מוקדם - חובה
שימו לב – חובה לבצע צ'ק אין מוקדם באתר החברה עד כשבוע לפני תחילת ההשכרה באמצעות הקישור שסופק לכם בזמן אישור ההזמנה או עם שובר ההשכרה.
אנו ממליצים לעשות זאת מיד עם אישור ההזמנה או בעת קבלת השובר.
כמו כן חובה להתקשר לתחנה לפחות 3 ימי עבודה לפני תאריך תחילת ההשכרה כדי לארגן את שעת איסוף הרכב.

 

שעות פעילות התחנות

כל התחנות פתוחות בימים: שני עד שישי

איסוף והחזרה בימי שבת בתוספת 68 אירו לכל שבת ובאישור מראש
תחנת ברלין סגורה בימי שבת.
כל התחנות סגורות בימי ראשון ובחגים:

 

חגים בגרמניה 2021
1 בינואר,
2 באפריל

5 באפריל,

1 במאי (חג הפועלים), 

13 במאי

24 במאי

3 באוקטובר (אוקטוברפסט)

25-26 בדצמבר (כריסטמס)   


נוהלי איסוף הרכב
ימי האיסוף וההחזרה ייחשבו כיום החזרה בהתאם לשעות האיסוף וההחזרה.

ימים ושעות לאיסוף הרכב (המידע כפוף לשינויים): 

מינכן: ימים שני עד שישי 14:00-16:00. בשבת: 12:00-14:00
מינכן – טרמינל שדה התעופה הבינלאומי – כמו מינכן, פלוס אפשרות לאיסוף/החזרה בימי ראשון באישור מיוחד ובתוספת תשלום.
פרנקפורט: ימים שני עד שישי 14:00-16:00. בשבת: 10:00-12:00
דיסלדורף: ימים שני עד שישי 14:00-17:00. בשבת: 09:00-11:00
ברלין: ימים שני עד שישי 14:00-16:30. בשבת סגור.
ברלין אוסט (רודרסדורף): ימים שני עד שישי 15:00-17:00. בשבת סגור.
המבורג: ימים שני עד שישי 14:00-17:00. בשבת: 10:00-14:00

ריינפלדן: ימים שני עד שישי 15:00-17:00. בשבת: 11:00-13:00
שטוטגארט: ימים שני עד שישי 14:00-17:00. בשבת: 10:00-13:00
קלן: ימים שני עד שישי 14:00-16:30. בשבת: 09:30-12:00

באדן: ימים שני עד שישי 14:00-17:30. בשבת: 10:00-11:00

לייפציג:  ימים שני עד שישי 15:00-18:00. בשבת: 10:00-12:00

פוסטדאם: ימים שני-שישי 14:00-17:00. בשבת: 11:00-13:00
דטינגן: ימים שני עד שישי 14:00-17:00. בשבת: 11:00-12:00

קונסטנץ: ימים שני עד שישי 15:00-17:00. שבת סגור

מנהיים: ימים שני עד שישי 14:00-17:00. בשבת: 10:00-12:00

דורטמונד: ימים שני עד שישי 14:00-17:00. בשבת: 11:00-12:00

הנובר: ימים שני עד שישי 15:00-17:00. שבת סגור

ברמן: ימים שני עד שישי 14:00-17:00. בשבת: 10:00-12:00

איסני: ימים שני עד שישי 16:00-17:00. בשבת: 13:00-14:00
לימבורג: ימים שני עד שישי 14:00-16:00. בשבת: סגור
רגנסבורג: ימים שני עד שישי 14:00-16:00. בשבת סגור

ריין: ימים שני עד שישי 14:00-17:00. בשבת סגור

נירנברג: ימים שני עד שישי (עד סוף אוקטובר) 14:00-17:00, בשבת 11:00-13:00
דרזדן: ימים שני עד שישי 14:00-17:00, בשבת 10:00-12:00

* איסוף רכב בשעות הבוקר אפשרית בתוספת עלות יום השכרה נוסף ועל בסיס זמינות.

איסוף/החזרה בשבת: בתוספת של 68 אירו עבור כל שבת. נדרש אישור מראש.

בימי ראשון ובחגים התחנות סגורות- אין קבלה או החזרה של רכבים

חשוב: יש להגיע לתחנת ההשכרה לפחות שעתיים לפני סגירתה, ובכל מקרה לא פחות משעה לפני הסגירה
למגיעים בטיסות בינלאומיות ארוכות (טרנסאטלנטיות) - איסוף הרכב יחול רק יום לאחר הנחיתה.

עם ההזמנה יש לספק את פרטי הטיסה .

לפני איסוף הרכב יש לקחת בחשבון לפחות שעה להסברים והדגמות על השימוש במוטורהום – ההשתתפות חובה. (מומלץ להביא נייר וכלי כתיבה)

יש להציג רשיונות (ישראלי ובינלאומי) וכן דרכונים.

בתום התהליך יש לחתום על חוזה השכירות וטופס שחרור, המעיד כי הרכב נמסר לשביעות רצונכם.
בשיא העונה ייתכנו עיכובים בתהליך מסירת הרכב. מומלץ לא להזמין מעבורות ביום איסוף הרכב.

 

חשוב!

זמן ההדרכה נועד לכם ולטובתכם.

על מנת למנוע אי נעימויות וויכוחים בעת החזרת הרכב, מומלץ מאוד לפני החתימה על

החוזה, לערוך בדיקה יסודית של הרכב מבחוץ ומבפנים (כולל הגג ותחתית הרכב) בנוכחות

נציג החברה. במידה ומצאתם ליקוי, תקלה או חלק שחסר- יידעו את הנציג וציינו זאת בכתב.

בדקו כי הרכב נמסר לכם נקי ולפי התנאים (דלק, גז, מים) וכי כל הציוד שהזמנתם נמצא

ותקין.  נצלו את הזמן על מנת לשאול שאלות ולקבל מידע: היכן הסופרמרקט הקרוב, תחנת דלק,

חניון קמפינג קרוב וכדומה. עיברו על כל המערכות (חימום, מיזוג, מקרר, תנור, צינורות המים למילוי

וריקון, כבל חשמל,  מערכת בקרה וכדומה) וודאו כי הנכם יודעים היכן נמצא כל פריט וכיצד מפעילים

אותו בטרם  תצאו לדרך. 

 

נוהלי החזרת הרכב 

ימים ושעות להחזרת הרכב (המידע כפוף לשינויים):
מינכן: ימים שני עד שבת 09:00-10:00
מינכן – טרמינל שדה התעופה הבינלאומי – כמו מינכן, פלוס אפשרות לאיסוף/החזרה בימי ראשון באישור מיוחד ובתוספת תשלום.
פרנקפורט: ימים שני עד שישי 09:00-10:00. בשבת: 10:00-12:00
דיסלדורף: ימים שני עד שבת 09:00-11:00
ברלין: ימים שני עד שבת 09:00-10:00
ברלין אוסט (רודרסדורף): ימים שני עד שישי 10:00-12:00. בשבת סגור
המבורג: ימים שני עד שישי 09:00-11:00. בשבת: 09:00-10:00
ריינפלדן: ימים שני עד שבת: 09:00-11:00
שטוטגארט: ימים שני עד שבת 09:00-11:00
קלן: ימים שני עד שבת 09:30-11:00

באדן: ימים שני עד שישי 09:00-11:00 בשבת 10:00-12:00

לייפציג:  ימים שני עד שישי 11:00-12:00. בשבת: 10:00-11:00

פוסטדאם: ימים שני-שישי 09:00-11:00. בשבת: 09:00-10:00
דטינגן: ימים שני עד שישי 09:00-11:00. בשבת: 10:00-11:00

קונסטנץ: ימים שני עד שישי 09:00-11:00. שבת סגור.

מנהיים: ימים שני עד שישי 09:00-11:00. בשבת: 10:00-10:00

דורטמונד: ימים שני עד שישי 09:00-11:00. בשבת: 09:30-10:30

הנובר: ימים שני עד שישי 10:00-11:00. שבת סגור

ברמן: ימים שני עד שבת 09:00-11:00

איסני: ימים שני עד שבת 09:00-10:00

לימבורג: ימים שני עד שישי 09:00-11:00, בשבת סגור
רגנסבורג: ימים שני עד שישי 09:00-10:00. בשבת סגור

ריין: ימים שני עד שישי 09:00-10:00, שבת 09:00-11:00 
נירנברג:  ימים שני עד שבת 09:00-10:00 (עד סוף אוקטובר)
דרזדן: ימים שני עד שישי 09:00-11:00, בשבת 10:00-12:00


איסוף ו/או החזרה בשבת - בתוספת 68 אירו לכל שבת ובאישור מראש.
כל התחנות סגורות בימי ראשון ובחגים.

חשוב: יש להגיע לתחנת ההשכרה לפחות שעתיים לפני סגירתה, ובכל מקרה לא פחות משעה לפני הסגירה.

* החזרת רכב בשעות אחר הצהריים אפשרית בתוספת עלות יום השכרה נוסף ועל בסיס זמינות.

 

חשוב:

הרכב יוחזר עם מיכל דלק מלא, מיכל שירותים ריק, ונקי מבפנים.

במידה והרכב יוחזר כשאינו נקי מבפנים, יחול קנס בגובה של מינימום 129 אירו.

במידה והרכב יחזור כשמכלי המים והשירותים אינם מרוקנים, יחול קנס בגובה של עד 155 אירו.

בזמן החזרת הרכב, על הנציג בתחנה לחתום על  טופס המאשר את החזרת הרכב. ללא חתימת הנציג, כל  ההוצאות יחולו על השוכר, במיוחד אם הרכב הושאר בתחנה מחוץ לשעות הפעילות.
החזרה מוקדמת
לא יינתן החזר בגין החזרה מוקדמת או אי ניצול ימי השכרה.

החזרה מאוחרת

במקרה של החזרה מאוחרת מעבר לשעה שנקבעה - ייגבה תשלום בגובה 29 אירו לשעה או פחות משעה עד מקסימום תשלום יום השכרה. במידה וזמן ההחזרה אינו תואם את הזמן המופיע בחוזה, לא יחולו עוד יחסי שוכר-משכיר כמופיע בחוזה.

במקרה של תביעות שיגרמו לחברה או מצד השוכר הבא בתור, עקב החזרה מאוחרת- השוכר ישא במלא האחריות וההוצאות.

טיסות חזרה ביום ההחזרה:

החזרת הרכב עשויה להתארך יותר מן הצפוי. משום כך מומלץ לא לקבוע את החזרה בטיסות בוקר, אלא משעות הצהרים ואילך. יש לקחת בחשבון התייצבות בשדה התעופה לפחות שעתיים וחצי לפני טיסה וכן זמן הגעה לשדה.

 

אחריות ותחזוקה

השימוש בקרוואן הוא למטרת נופש וטיול בלבד. חל איסור מוחלט להשתמש ברכב למטרות אחרות, תחרויות, אירועי ספורט, מבחני רכב מכל סוג או להובלת חומרים דליקים, רעילים או מסוכנים או לבצע כל פעולה אחרת המהווה עברה על החוק, או כל שימוש אחר שמנוגד לחוזה, במיוחד באזורים שאינם מיועדים לנהיגה. אין להשכיר את הרכב לגורם אחר. אין לנהוג בדרכים לא סלולות או שאינן מיועדות לנהיגה.

על השוכר לדווח לתחנת ההשכרה מיידית בכל מקרה של נזק או תקלה מכנית שנגרמו לרכב או לציוד במהלך תקופת השכירות.

באחריות השוכר לנהוג ברכב בזהירות, לבדוק שמן מנוע, נוזלים, לחץ בצמיגים ורמת התחממות של הרכב בכל תדלוק.  נזקים שייגרמו מהזנחה בדרך תפעול הרכב ואחזקתו הם  באחריות הלקוח.

כמו כן באחריות הלקוח לוודא כי הרכב יהיה נעול כראוי.

הלקוח יישא באחריות המלאה לכל נזק שייגרם בזמן נהיגה של נהג שאינו מורשה, כלומר

ששמו לא הופיע בחוזה ההשכרה כנהג.

הסברים על אופן אחזקת הרכב  ותפעולו ניתנים בתחנת האיסוף.

 

תיקונים

בכל מקרה של תקלה, נזק או בעיה בתפעול מערכות ברכב או בציוד, חובה על הלקוח לדווח לתחנת ההשכרה מיידית כשאירע המקרה. 

ניתן לבצע תיקונים הכרחיים בלבד ללא אישור עד סכום של 150 אירו, לא כולל נזק לצמיגים.

לתיקונים מעל 150 אירו נידרש אישור מראש ממרכז שירות הלקוחות באמצעות קו הסיוע הטלפוני. לא יינתן כל החזר כספי מבלי שנרשמה פנייה טלפונית.

החזר הוצאות עבור תיקונים מאושרים מראש- יוחזרו כנגד הצגת קבלות בלבד.

ערכת כלים לתיקון הרכב אינה מסופקת, שכן חל איסור על הלקוח לבצע תיקונים ברכב.

 

שירות דרכים וקו סיוע טלפוני

חברת ההשכרה מעמידה לרשות הלקוחות קו סיוע טלפוני וכן שירות דרכים 24 שעות באירופה. בכל מקרה של תקלה מכנית, נזק או בעיה בתפעול מערכות ברכב, חובה על הלקוח להתקשר מיידית ישירות לקו הסיוע הטלפוני ולא לתחנת ההשכרה כדי לאפשר לחברה להגיש סיוע לפתרון הבעיה. בכל התקשרות יש לדאוג כי מספר הרכב יהיה בהישג יד ולהצטייד בסבלנות עד לקבלת מענה. חברת ההשכרה לא תישא בהתחייבות מול הלקוח ללא דו"ח ממרכז הסיוע, המעיד כי הלקוח התקשר לקו הסיוע הטלפוני בעת האירוע.

חשוב: קיימים שני סוגי מוקד טלפוני -

1. מספר חירום של חברת ההשכרה המיועד לסיוע במקרה של נזק במערכות הקרוואן (חשמל, מים, ביוב, מקרר, גז,חימום, פרגולה וכדומה)
2. מספר חירום של יצרן הרכב (פיאט או פורד) המיועד לסיוע במקרים של תקלות מכניות ברכב עצמו (מנוע, ברקסים, נורת אזהרה, הילוכים וכדומה).

 

תאונות

בכל מקרה של תאונה, התנגשות עם בעלי חיים , שריפה, פריצה או נזק לרכב (גם במקרה של נזק קל) -  על הלקוח לדווח מיידית למשטרה ולחברת ההשכרה באמצעות קו הסיוע הטלפוני או לתחנת ההשכרה ממנה נלקח הרכב. אין לחתום על טופס הודאה באשמה.

בעת החזרת הרכב, יש להציג דו"ח משטרה על הנזק בכתב, כולל שרטוט וכן את שמות כל הנוסעים המעורבים באירוע, פרטים מלאים של צד שלישי, כתובותיהם ופרטי העדים אם ישנם, חתימה של שני הצדדים ומספר לוחית הרישוי של הרכבים המעורבים.

חברת ההשכרה בגרמניה רשאית להשתמש בפרטי הלקוח ולהעבירם לרשויות או לצד גימל במידת הצורך.

שידרוג

במידה ואין רכב מהקבוצה שהוזמנה, מסיבות שאינן בשליטת החברה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין רכב  מקבוצה דומה  או גבוהה יותר עם אותו ציוד, ללא חיוב נוסף. במידה והוצע רכב מקבוצה קטנה יותר בהסכמת הלקוח, יוחזר לו ההפרש במחירים בין השניים. במידה ויהיו הוצאות נוספות בגין קבלת רכב גדול יותר כמו כבישי אגרה, מעבורות וכדומה, העלות תכוסה ע"י השוכר בלבד.

מגבלות גיאוגרפיות

ניתן לנסוע לכל מדינות אירופה למעט מדינות או אזורים בהם חל משבר או מלחמה.
הנסיעה למדינות הבאות אסורה בהחלט: רוסיה, מולדובה, אוקראינה , בלרוס, טורקיה וכן אסורה הנסיעה לכל מדינה אחרת מחוץ אירופה. 
לנסיעה למדינות מזרח אירופה - יש צורך באישור מיוחד מראש, והלקוח יידרש לחתום על הצהרה כי יחנה את הרכב במקומות מסודרים בלבד. יש לקחת בחשבון כי קבלת שירות במקרה של תקלה טכנית או תאונה עלול להיות בעייתי יותר במדינות מזרח אירופה.

כבישי אגרה ו-Low Emission Zones
באופן כללי על השוכר מוטלת האחריות לבדוק בעצמו מראש את המידע הקשור לכבישי אגרה וכן לאזורים באירופה שבהם מגבילים תנועת כלי רכב העשויים לגרום לזיהום אויר (Low Emission Zones) במדינות אליהם מיועדת נסיעתו ולהתכונן בהתאם. אי ציות או התעלמות מהכללים יגרמו לחיובים וקנסות מצד הרשויות.

להלן מידע על כבישי אגרה בכמה ממדינות אירופה.
למידע נוסף ניתן להיעזר באתרים מתמחים לדוגמא:
www.tolls.eu  מידע על כבישי אגרה באירופה
https://www.urbanaccessregulations.eu  מידע על Low Emission Zones באירופה

כבישי אגרה באוסטריה:  רכבים שמשקלם עד 3.5 טון נדרשים להדביק על שמשת הרכב מדבקה הנקראת Vignette אותה ניתן לרכוש בתחנות דלק בגרמניה לפני מעבר הגבול לאוסטריה. במידה ולא שמתם מדבקה- תידרשו לקנס עד 220 אירו במידה ותיתפסו ע"י שוטר אוסטרי!  רכבים שמשקלם מעל 3.5 טון נדרשים לרכוש קופסת GO-Box מכשיר בגודל קופסת סיגריות הפועל על עקרון של טלכרט ומודד את הקילומטראז' שעברתם ועל פי זה מחייב את התשלום. את המכשיר מצמידים לשמשת הרכב. ניתן לרכוש אותו בתחנות דלק לפני מעבר הגבול בין גרמניה לאוסטריה ומחירו 80 אירו. הקנס במידה ועצר אתכם שוטר כ- 220 אירו!  יש לטעון את המכשיר ב-50 אירו נוספים בכל פעם שכמות הק"מ עומדת להיגמר. בהחזרה, יש להזדכות על המכשיר בנקודת מכירה אוסטרית לפני החזרת הרכב בתחנת ההשכרה בגרמניה. שם ניתן לקבל החזרה במידה ונשארו ק"מ בלתי מנוצלים
כבישי אגרה באיטליה: לפני הכניסה לכביש מהיר, יש למשוך כרטיס ולשלם עבור הקילומטר אז שעברתם ביציאה.
כבישי אגרה בשוויץ: יש לרכוש במעבר הגבול (ובתחנות דלק הקרובות לגבול) מדבקה לרכב הנקראת
Vignette המאפשרת לנהוג באוטוסטראדות בשוויץ. מחיר המדבקה: 35 אירו והיא תקפה למשך שנה.

כבישי אגרה בסלובניה: חובה לרכוש מדבקה  Vignette לכבישי אגרה גם לנוסעים לסלובניה, בתחנות דלק לפני מעבר הגבול.
כבישי אגרה בנורבגיה: בנורבגיה יש הרבה כבישים וגשרים שהמעבר בהם כרוך בתשלום אגרה. תשלום במקום אינו אפשרי, יש רק מצלמות ותקבלו קנס. אז מה עושים כדי להמנע מקנסות ?
רכבים במשקל של עד 3.5 טון - יש להירשם מראש, לפני הטיול, למערכת הנורבגית לכבישי אגרה. יש ליצור חשבון אישי באתר www.epcplc.com/rental. תקבלו קישור במייל באמצעותו תפעילו את החשבון וזה ישמש אתכם במעבר בכל הכבישים בנורבגיה.
בשלב שני יש לרשום את המוטורהום ששכרתם. את זאת ניתן לעשות רק בעת קבלת הרכב עם הפרטים שתקבלו בתחנת ההשכרה (מספר לוחית וכו).

רכבים במשקל של למעלה מ-3.5 טון חייבים לקבל מתקן מיוחד מארגון Autopass  הנורבגי. את זאת ניתן לרכוש במעברי הגבול הנורבגי וכן בתחנות מעבורות.
מידע נוסף באתר http://www.autopass.no/en/autopass
כבישי אגרה בשבדיה: בשבדיה ישנם גשרים קטנים רבים בתשלום וכן תשלום בערים שטוקהולם וגוטבורג. אין אפשרות לתשלום בכביש עצמו יש רק מצלמות ותקבלו את הבקשה לתשלום שבועות אחר כך. הסכומים אינם גבוהים בין חצי אירו לשני אירו לכל מעבר.

 

** המידע הניתן באתר מוטורהום הוא כללי בלבד. מחירי האגרות עשויים להשתנות.

 

כסאות בטיחות
חברת ההשכרה מספקת כסאות בטיחות בהתאם לזמינות בתחנות, אך אינה אחראית לחיבור הכסאות לרכב. על השוכר לחבר את כסאות הבטיחות באופן עצמאי.

 

בעלי חיים

ניתן לצרף בעלי חיים באישור בלבד, אולם באחריות השוכר לדאוג כי הרכב יוחזר נקי וללא נזקים.
* בתחנת מינכן על המסיעים בעל חיים לשלם תוספת של 60 אירו.

עישון

חל איסור מוחלט לעשן ברכבים. הדבר מהווה הפרה של חוזה ההשכרה.
 

חשוב - זהירות

כנגד קיפאון - במקומות בהם הטמפרטורה יורדת מתחת לאפס מעלות, בחורף בעיקר, יש סכנה של קפיאת המים במערכות הרכב השונות. על מנת למנוע זאת יש לדאוג לחימום הרכב באופן רציף וכן לדאוג לרוקן את המים מיד לאחר השימוש כדי למנוע קפיאה.
חימום הרכב מופעל אוטומטית בזמן נסיעה. בזמן חנייה יש לדאוג לחימום. על מנת שהגז לא ייגמר מהר- רצוי להפעיל את החימום על דרגה נמוכה. הסברים על השימוש ברכב במקרים אלו ניתנים ביום קבלת הרכב בתחנה ובמדריך התפעול.

כנגד התלקחות - בכל תדלוק או מילוי גז ולפני כל תחילת נסיעה, יש להקפיד על כיבוי המנוע וכל המערכות הפועלות על גז: מקרר, מחמם מים, כיריים, תנור וכדומה.

כללי

כל התמונות והמידות המופיעות בפרסום הן להמחשה בלבד.
ההזמנה היא לקטגוריה ולא למודל מסוים. ייתכנו שינויים הנובעים מדגמים שונים באותה קטגוריה. 

לתנאים המקוריים באנגלית 2012 (קובץ PDF)

 

 

חשוב לדעת: תפקידה של מוטורהום ישראל הוא לקשר ולתווך בלבד בין השוכר לבין ספק הרכב עד לקבלת הרכב מהספק. התקשרות השוכר עם מוטורהום ישראל היא לשם יעוץ והזמנת הרכב מספק הרכב בארץ היעד בלבד. יש להדגיש כי מלבד הסכם זה, בעת לקיחת הרכב חותם השוכר על חוזה חדש מול ספק הרכב וזהו החוזה המחייב בין ספק הרכב והשוכר. עם חתימת השוכר על חוזה ההשכרה מול ספק הרכב מסתיימת אחריותה ותפקידה של מוטורהום ישראל כלפי השוכר והיא לא תהיה אחראית לכל תקלה ברכב ו/או בתיפקודו של ספק הרכב. באחריות השוכר לקרוא בעיון את התנאים הכלליים כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של מוטורהום ישראל טרם ביצוע ההזמנה ולוודא שהתנאים מקובלים עליו וכי בהתאם לתנאים לא חלה כל אחריות על מוטורהום ישראל. ספק הרכב הינו האחראי הבלעדי לביצועה התקין של ההזמנה. במקרה של תקלה או בעיה ברכב על השוכר לפנות ישירות לספק הרכב. במידה והשוכר לא קיבל מהספק מענה הולם לפנייתו, תנסה מוטורהום לסייע ע"י פנייה לספק, אולם אין בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על מוטורהום בגין אי הענות הספק.מוטורהום ישראל אינה שלוחה של ספק הרכב ולא נציגתו של ספק הרכב בישראל והיא מהווה אך ורק גורם מתווך בין הספק לשוכר. כל תפקידה הוא לייעץ לשוכר ולקשר בין הספק לשוכר וכן להעביר את הכספים שהתקבלו מהשוכר בגין השכירות לידי הספק ועל כן אינה מייצגת את הספק ואינה הכתובת לתביעות כנגד ספק הרכב. מקום השיפוט בין השוכר לספק יהיה בארץ היעד ובהתאם לחוזה שנחתם בין השוכר לספק הרכב.

 

  

דף הבית
צרו קשר
יעדי טיול
קרוואנים להשכרה
מבצעים וחדשות
פגישות יעוץ
למטייל העצמאי עם רכב רגיל ומלונות
מכתבי מטיילים
שירותים נוספים
תפעול ומידע כללי
חניוני קמפינג
המיוחדים שלנו
מוטורהום סרטונים
מסלולי קרוואנים
ביטוח מוטורהום
קישורים לתכנון טיול
מוטורהום "טוס וסע"
קרוואנים בתקשורת
דרושים
אודותינו
תוכנה לתכנון טיולים
בניית אתרים
סייברסרב