השכרת קרוואנים בחו"ל  
top_title_left.gif (1329 bytes)
תנאים כלליים
AUS5 / 4B Pandora
צור קשר | תנאים | מחירים

 תנאים כלליים - אוסטרליה 5
בתוקף מאפריל 2019 עד 31 במרץ 2020

חישוב ימי ההשכרה

יום ראשון ואחרון נחשבים כל אחד כיום השכרה ללא קשר לשעת האיסוף או ההחזרה.

 

מינימום ימי ההשכרה

נדרשים מינימום 7 ימי השכרה להשכרות מעגליות (אותה נקודת איסוף והחזרה)

מינימום של 7-21 ימי השכרה נדרש להשכרות חד כיווניות, בהתאם ליעד האיסוף/החזרה.

יכולים לחול שינויים במינימום הנדרש בתקופות חגים, פסטיבלים ועוד. 
מידע זה כפוף לשינויים.

 

הזמנות ותשלומים 

ההזמנה בתוקף רק לאחר אישור בכתב מהספק המקומי .

ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב מסוים.
עם אישור ההזמנה נדרשת מקדמה בש"ע ל-5% מסה"כ ההזמנה, (מינימום 250$ אוסטרלי) 
תשלום מלא נדרש
עד 95 לפני יום קבלת הרכב.
התשלום יבוצע בכרטיס אשראי ישראלי ויזה או מסטרכארד לפי שער דולר אוסטרלי מזומנים גבוה ביום התשלום. למעוניינים לשלם בהעברה בנקאית, צ'ק או מזומן או פריסת תשלומי קרדיט -יש ליצור עמנו קשר לפני מועד התשלום.
על תשלום במזומן במטבע חוץ תחול עמלת הפקדה בבנק בגובה 1%

להזמנות שבוצעו פחות מ-95 יום נדרש תשלום מלא עם אישור ההזמנה.

החזרים לאחר התשלום, יבוצעו לפי שער מזומנים נמוך ביום ההחזר.

 

דמי ביטול

95 יום או יותר לפני יום איסוף הרכב: 5% מסה"כ ההזמנה (מינימום 250$ אוסטרלי)

94-26 ימים לפני יום איסוף הרכב: 15% מסה"כ ההזמנה (מינימום 250$ אוסטרלי) 

25-10 ימים לפני יום איסוף הרכב: 25% מסה"כ ההזמנה

9-4 ימים לפני יום איסוף הרכב: 60% מסה"כ ההזמנה

פחות מארבעה ימים לפני יום איסוף הרכב או אי-הגעה: 100% מסה"כ ההזמנה

בכל מקרה של ביטול הזמנה ייגבו דמי טיפול בסך 100 $ אוסטרלי בנוסף לדמי הביטול.

ביטול הזמנה ייעשה בכתב בלבד ובשעות פעילות משרדי מוטורהום ישראל

דמי הביטול מחושבים לפי הסכום הכללי של ההזמנה ללא הנחות במידה וניתנו.

במקרה של קיצור תקופת ההשכרה או שינוי תאריכי ההזמנה לעונה זולה יותר, במקרה של ביטול

הזמנה יחושבו דמי הביטול לפי ההזמנה המקורית או לפי הגבוה מבין השניים. ביטול והזמנה מחדש

אפשריים רק בתוך אותה שנה קלנדרית ובכפוף לאישור מספק הרכב.

לידיעתך, בהתאם לתיקון מספר 58 לחוק הגנת הצרכן לעניין עסקת מכר מרחוק, על שירותי תיירות

הניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל, כגון השכרת קרוואנים בתי מלון

וכדומה, חלים דמי ביטול בהתאם למדיניות הביטול של נותן השירות. באפשרותך לבטל את

ההזמנה על פי חוק הגנת הצרכן הישראלי לעניין עסקת מכר מרחוק בתוספת של 10% מסך כל עלות

העיסקה. במידה ולא תבחר באפשרות הזו, יחולו דמי ביטול כמפורט לעיל.

  

שינוי הזמנה לפני תחילת ההשכרה

מחיר ההשכרה היומי אינו קבוע ועשוי להשתנות כל שבוע בכפוף להיצע וביקוש.
מחיר ההשכרה מקובע לפי המחיר ביום בו בוצעה ההזמנה. אך כל שינוי לאחר שההזמנה אושרה יגרור תמחור מחדש של כל ההשכרה לפי
המחיר ביום השינוי או לפי המחיר המקורי, הגבוה מבין שניהם. כמו כן יחולו דמי שינוי של 50$ לכל שינוי עד שההזמנה שולמה במלואה ולאחר מכן 95$ לכל שינוי.
שינוי הזמנה כולל שינוי בתאריך האיסוף, שינוי בתאריך ההחזרה, שינוי יעד האיסוף, שינוי יעד ההחזרה, שינוי דגם/קטגוריה כולל שינוי לדגם קטן יותר, שינוי שם השוכר.
כל בקשה לשינוי כפופה לזמינות הרכבים ולאישור ממרכז ההזמנות של הספק בחו"ל.
שינויים בהזמנה יתאפשרו רק עד 15 יום לפני תאריך תחילת ההשכרה ובכפוף לזמינות. 

בכל מקרה של קיצור תקופת השכירות 15 יום או פחות לפני יום איסוף הרכב, הלקוח לא יהיה זכאי לכל החזר כספי.
שינויים מהותיים כמו: שינוי שם הלקוח, שינוי גודל/סוג הרכב, שינוי תחנה, שינוי תאריך האיסוף או ההחזרה, מבצעים מיוחדים, ייחשבו כביטול הזמנה ויחייבו הזמנה מחדש.


הארכת תקופת השכירות

הארכת תקופת ההשכרה לאחר שההשכרה כבר החלה: על השוכר ליצור קשר ישירות עם מרכז ההזמנות של החברה המקומית. במידה והרכב זמין, ניתן יהי להאריך את תקופת ההשכרה. במקרה זה יחושבו הימים הנוספים לפי מחירון ולא בהכרח לפי המחיר על פיו בוצעה ההזמנה המקורית. התשלום עבור הימים הנוספים ייגבה בכ. האשראי של הלקוח מיידית עם אישור ההארכה. במידה של הארכה ללא אישור תיגבה מהלקוח עלות יומית כפולה על כל יום.

 

שינוי ביעד ההחזרה

במידה והשוכר מעוניין לשנות את יעד ההחזרה לאחר שתקופת השכירות החלה - עליו ליצור קשר ישירות עם חברת ההשכרה ולקבל אישור ממרכז ההזמנות.
במידה והשינוי אפשרי החברה תעדכן את הלקוח ישירות בעלות השינוי.

השכרה מצטברת
ניתן לצבור ימי השכרה של מספר השכרות נפרדות ובכך להוזיל את מחיר ההשכרה. הצבירה אפשרית בתקופה של 3 חודשים בהשכרות לניו זילנד, אוסטרליה (של אותה חברה). לדוגמא: השכרה של 7 ימים והשכרה נוספת של 14 יום- תחשבנה יחד ל-21 יום. (במקרה כזה היום הראשון של התקופה השניה- אינו נחשב במניין הימים).

הנחה זו לא תקפה על השכרות שהסתיימו.

  

דמי ביטחון

על השוכר להפקיד דמי ביטחון ביום איסוף הרכב בתחנה באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי בלבד.

צ'קים או מזומן לא יתקבלו.

דמי הבטחון הינם 250$ אוסטרלי ונדרש רק אישור עסקה עבורם. על בעל כרטיס האשראי להיות נוכח במעמד החיוב ולחתום על הערבון.

דמי הביטחון יוחזרו לחשבון הלקוח עד 14 ימי עבודה מתום הטיול, במידה והרכב הוחזר בזמן ולמקום המוסכם, ללא נזקים, נקי מבפנים (בהתאם לתנאי חבילת Drop And Go), עם מכלי המים והשירותים מרוקנים ועם מיכל דלק מלא.

רכב שיוחזר לא נקי מבפנים או עם מכלים לא מלאים (דלק)- יחויב בקנס.
במידה ותנאי ההשכרה הופרו ודמי הביטחון לא מכסים את הנזק ייגבה תשלום נוסף לפי הצורך.


כרטיסי אשראי
החברה המקומית מכבדת כרטיסי אשראי מסוג: ויזה, מאסטרכרד בתוספת עמלה של 2% שאינה מוחזרת ללקוח. כרטיסים מסוג אמריקן אכספרס או דיינרס יחויבו בעמלה בגובה 2.8% שאינה מוחזרת ללקוח.

שינויים בשערי המטבע

חיוב והחזר בכרטיסי אשראי מתבצע בדולר אוסטרלי. החברה אינה אחראית לשינויים שעשויים להיגרם כתוצאה משינויים בשערי המטבעות או הבדלים בשערי המטבעות בעת החיוב בחברת כרטיסי האשראי בארץ.

 

העברות

קבלת רכבים אינה אפשרית בשדה התעופה אלא בתחנות בלבד. הסעות מ/אל התחנות אינן מסופקות ועל השוכר להגיע ולחזור באופון עצמאי ועל חשבונו.

 

איסוף והחזרת הרכב:

איסוף והחזרת רכבים אפשריים 7 ימים בשבוע בין השעות 15:30-08:00.

התחנות נסגרות בשעה 16:00. יש להגיע לתחנה לפחות שעה וחצי לפני שעת הסגירה.

החזרה מאוחרת תחויב כיום שכירות נוסף.

לא יינתן החזר בגין החזרה מוקדמת של הרכב לפני המועד שנקבע בחוזה, מכל סיבה שהיא.
לא יינתן החזר בגין איסוף מאוחר של הרכב מהמועד שנקבע בחוזה, מכל סיבה שהיא.

יש להחזיר את הרכב בזמן נקי מבפנים, מכל דלק מלא, מכל גז מלא (אלא אם כן נרכש גז ראשוני, אין צורך להחזיר מלא החל מאפריל 2019), מכלי מים ושירותים מרוקנים.

רכב שלא יוחזר לפי תנאים אלו יחויב בקנס.


ימים ושעות פעילות התחנות:
כל התחנות פתוחות 7 ימים בשבוע בין השעות 8 בבוקר עד 16:00 אחה"צ, למעט בחגים המפורטים:

 

כל התחנות סגורות בתאריכים הבאים:
30 במרץ 2018

1 בינואר 2019

28 בינואר 2019

25 בדצמבר 2019

19 באפריל 2019

1 בינואר 2020

27 בינואר 2020

  
חשוב!

בעת קבלת הרכב תתבצע הדרכה לתפעול הרכב בנוכחות נציג חברת ההשכרה. לאחר מכן יתבקש השוכר לחתום על חוזה השכירות.

זמן ההדרכה נועד לכם ולטובתכם:

* על מנת למנוע אי נעימויות וויכוחים בעת החזרת הרכב, מומלץ מאוד לפני החתימה על החוזה,  לערוך בדיקה יסודית של הרכב מבחוץ ומבפנים (כולל הגג ותחתית הרכב) בנוכחות נציג החברה.

   במידה ומצאתם ליקוי, תקלה או חלק שחסר- יידעו את הנציג וציינו זאת בכתב.

* בדקו כי הרכב נמסר לכם נקי ולפי התנאים (דלק, גז, מים) וכי כל הציוד שהזמנתם נמצא ותקין.

* נצלו את הזמן על מנת לשאול שאלות ולקבל מידע: היכן הסופרמרקט הקרוב, תחנת דלק, חניון

קמפינג קרוב וכדומה.

* עיברו על כל המערכות (חימום, מיזוג, מקרר, תנור, צינורות המים למילוי וריקון, כבל חשמל, מערכת בקרה וכדומה) וודאו כי הנכם יודעים היכן נמצא כל פריט וכיצד מפעילים אותו בטרם תצאו לדרך. 

 

קנסות על נקיון

על הרכב לחזור לתחנה בתום ההשכרה נקי מבפנים ועם מיכלי מים ושירותים מרוקנים ונקיים. אין צורך בניקוי חיצוני של הרכב, אלא אם עקב כך לא ניתן לראות ו/להעריך את מצבו החיצוני של הרכב. רכב שלא יעמוד בתנאים אלו יחוייב בקנסות.

רכב שיוחזר עם מכל דלק שאינו מלא- יחויב עבור מילוי המכל ב- 1.5$ אוס. לכל ליטר דלק (בנזין או דיזל)

 

רשיון נהיגה

על הנהג להיות בן 21 מינימום ובעל רישיון נהיגה בתוקף לפחות שנתיים.
על הרישיון להיות בתוקף לכל משך תקופת ההשכרה.
ביום קבלת הרכב יש להציג רישיון מקורי (לא עותק) מתורגם באנגלית.

על כל הנהגים יש להצטייד ברישיון הישראלי + רישיון בינלאומי באנגלית.

 

כיסוי ביטוחי מורחב ליציאות החל מאפריל 2019

על הנהג לא תחול השתתפות עצמית לכל אירוע או תאונה בנפרד שבהם נגרם נזק לצד שלישי או נזק לרכב המושכר. (לא כולל הסייגים).

הביטוח כולל כיסוי בלתי מוגבל לשמשות ולצמיגים ומרכב עליון ותחתון של הרכב.
דמי הביטחון הינם 250$ אוסטרלי בלבד

 

חשוב: לא יחול כל כיסוי ביטוחי במקרים הבאים:

על השוכר תחול אחריות מלאה לנזק שיגרם לרכבים או לצד שלישי כתוצאה מ:

הפרה של תנאי הסכם השכירות
הפרה או משימוש בניגוד לחוקי התנועה

נזק כתוצאה מהזנחה, רשלנות, זדון או נזק שנגרם עקב התנהגות פזיזה (כגון ישיבה על גג הרכב)
נהיגה תחת אלכוהול / סמים

נזק כתוצאה ממים - שקיעה ,חציית ערוצי מים/ נחלים/נהרות, נסיעה על חופים, נסיעה במים מלוחים או  באזורים מוצפים במים.

אובדן או גניבה של חפצים אישיים ודברי ערך

שימוש לא נכון בשמנים ודלקים או שימוש בדלקים מזוהמים

נזק שנגרם לחלקו העליון, כולל פרגולה, אוהל גג, דפנות מתרחבות (Slide Out) ו/או לחלקו התחתון של הרכב

נזק כתוצאה מתאונה עצמית של הרכב

גנבת הרכב כתוצאה מרשלנות/הזנחה (כגון איבוד מפתחות הרכב או רכב שלא ננעל)
נזק שניגרם כתוצאה משימוש בשרשראות שלג
 

קנסות תנועה וחנייה

ליציאות החל מאפריל 2019 - החברה תעביר ללקוח כל קנס שהתקבל מהרשויות בזמן ההשכרה - כגון קנסות תנועה, חנייה, מהירות, כבישי אגרה או כל קנס אחר. האחריות לתשלום הקנסות תחול במלואה על השוכר.

 

חבילת כבישי אגרה - 39$ אוסטרלי
בתחנת איסוף הרכב ניתן לרכוש מראש חבילה המאפשרת נסיעה חופשית בכבישי אגרה עד למקסימום של 50$ ברחבי אוסטרליה. עלות החבילה 39$ אוסטרלי.
החבילה אינה פוטרת את השוכר מקנסות תנועה וחנייה.

 

שירות דרכים

בכל בעיה הקשורה ברכב או לציוד יש להתקשר ולדווח למוקד השירות הטלפוני תוך 24 שעות מגילוי הבעיה, על מנת לאפשר לחברה לפתור את הבעיה במהלך תקופת ההשכרה. 

תיקונים

במקרים שבהם נגרם נזק לרכב שלא באשמת הלקוח, ניתן לקבל החזר הוצאות עבור תיקונים, עם הצגת קבלות בלבד.

לתיקונים קלים או להחלפת ציוד קטן במטבח אין צורך באישור מיוחד עד סכום של 100$ אוסטרלי. לתיקונים מעל 100$ אוסטרלי - נדרש אישור מיוחד מהחברה

 

במקרה של תאונה

בכל מקרה של תאונה יש להתקשר ולדווח למוקד השירות הטלפוני לא יאוחר מתוך 24 שעות מזמן האירוע.

 

השבתת הרכב

במידה ולא ניתן להמשיך ולנהוג ברכב עקב תקלה המשביתה את הרכב, חברת ההשכרה תפצה את הלקוח ע"י החזר כספי של ימי השכרה האבודים. במידה ויהיה רכב זמין אחר- יוצע ללקוח רכב חילופי. עם זאת הוצאות ההגעה לתחנת ההשכרה במקרה כזה יחולו על הלקוח. מיזוג אוויר, טלוויזיה, וידיאו, מיקרו, תנור וגריל, משאבת מים, מקלחת, שירותים, מקרר, רדיו, טייפ,

CD Player, לא יחשבו כתקלה המשביתה את הרכב והלקוח לא יקבל החזר במקרים אלו.

הוצאות לינה, ארוחות, שינוי מסלול או הוצאות אישיות אחרות שייגרמו ללקוח עקב השבתת הרכב אינם באחריות החברה ואינם מזכים את הלקוח בהחזר כספי.

בסופי שבוע ובתקופות של חגים או באזורים נידחים עשויים לחול עיכובים במתן שירות לתקלות.

השבתת רכב
במידה והטיול הופרע עקב תקלה שמשביתה את הרכב, מסיבה שאינה תאונה ולא תקלה שנגרמה ע"י הלקוח, למשך יותר מ-12 שעות תיקון מרגע הדיווח לחברת ההשכרה, הלקוח יהיה זכאי להחזר כספי בגובה של מקסימום המחיר היומי, עד שהתקלה תתוקן. כשל  או תקלה במערכות או באביזרים אשר כוללים מזגן ביחידת המגורים, משאבת מים, מקלחת, שירותים, מקרר, כיריים, גריל, חייבים להיות מוערכים תחילה על ידי תחנת ההשכרה או מתקן/בעל מקצוע מורשה.
החזר מותנה בכך שהלקוח יצר קשר עם חברת ההשכרה לצורך תיקון התקלה וכן בשיתוף פעולה מלא של הלקוח לשם ביצוע התיקון. במידה והלקוח לא הודיע לחברת ההשכרה על התקלה, הלקוח לא יהיה זכאי לדרוש החזר כספי או לתבוע פיצוי.
תקלות במכשירים חשמליים כגון WIFI, מכשירי ניווט וטיול, רדיו, טלויזיה, CD או DVD וכן  תקלות ב
פרגולה, בקרת שיוט (קרוז קונטרול) וכו, אינם נחשבים כתקלה המשביתה את הרכב.

חברת ההשכרה לא תישא באחריות לפיצוי כספי במקרים הבאים והאחריות כולה תחול על הלקוח:

-תקלה במזגנים בטמפרטורות של מעל 36 מעלות צלזיוס.

-תקלה במכשירי חימום הפועלים על חשמל על גז בטמפרטורות של מתחת ל- 4 מעלות צלזיוס.

-תקלה כתוצאה מקפיאה של משאבת מים או מכלי מים בטמפרטורות מתחת ל- 2 מעלות צלזיוס.

 

 רכב חילופי

הזמנת הרכב היא לקטגוריה ולא לרכב ספציפי.

במידה ומסיבה שאינה בשליטת החברה לא ניתן לספק את הרכב שהוזמן,  לחברה הזכות לתת רכב חילופי דומה או רכב משודרג, ללא תוספת מחיר.  פעולה זו אינה הפרת חוזה ואינה מזכה את הלקוח בהחזר.

במידה והלקוח יהיה מעוניין מרצונו החופשי ברכב אחר קטן/זול יותר- הדבר יתאפשר רק על בסיס רכב פנוי. במקרה כזה הלקוח אינו זכאי להחזר כספי.

 

הגבלות תנועה

חל איסור מוחלט לנהוג בדרכים שאינן סלולות, דרכי עפר או דרכים שאינן מתוחזקות כראוי.
התנועה על דרך עפר מתוחזקת היטב מותרת עד 12 ק"מ מקמפינג.

חל איסור לנסוע עם הקראוון לטזמניה, Fraser island או Moreton Island.

הנסיעה צפונית ל-Daintree River מותרת כל עוד הושג אישור בכתב מחברת ההשכרה טרם היציאה לטיול.
החברה רשאית לאסור תנועה באזורים מסוימים שמזג האוויר או תנאי הדרך הנוכחיים אינם מאפשרים נהיגה בטוחה.

כסאות בטיחות

ניתן לחבר כסא בטיחות אך ורק בדגמים: Pandora ,Hercules.
אין שום אפשרות לחבר כסאות בטיחות בדגמים
Aquila, Pegasus
חשוב: תינוקות מתחת גיל 6 חודשים אינם רשאים לנסוע באף אחד מדגמי הקרוואנים
AUS5.
כסא תינוק מיועד לילדים מגיל 6 חודשים ועד כ-3 שנים בממוצע, כסא בוסטר מיועד לילדים בגילאים 3-8 שנים בממוצע.
כסאות בטיחות יש להזמין מראש ולציין גיל הילד, משקל וגובה. התשלום ביום האיסוף בתחנה.
אין להושיב ילדים במושבים הקדמיים. האחריות על חיבור כסאות הבטיחות ברכב חלה על ההורים.

 

בעלי חיים / עישון

חל איסור מוחלט להסיע ו/או להכניס בעלי חיים לרכב, למעט כלבי נחיה, באישור מראש בלבד.

חל איסור לעשן ברכב.

 

הגבלת אחריות

במקרה שאין באפשרות חברת ההשכרה לספק רכב חילופי, אחריות החברה מסתכמת בהחזרת עלות ההשכרה או במקרה של תקלה טכנית (שלא באשמת השוכר) החזרת עלות ימי ההשכרה הנותרים.

 

חשוב לדעת

המחירים והתנאים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב ספיציפי.  התמונות והמידות הן להמחשה בלבד.
הקרוואנים עשויים להיות שונים בצורתם מאלו המופיעים בפרסום.
התנאים בעברית באתר מוטורהום הם תרגום חופשי של התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה, הנוסח הקובע הינו נוסח התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית, שעליהם חותם הלקוח ביום קבלת הרכב.

 

חשוב לדעת: תפקידה של מוטורהום ישראל הוא לקשר ולתווך בלבד בין השוכר לבין ספק הרכב עד לקבלת הרכב מהספק. התקשרות השוכר עם מוטורהום ישראל היא לשם יעוץ והזמנת הרכב מספק הרכב בארץ היעד בלבד. יש להדגיש כי מלבד הסכם זה, בעת לקיחת הרכב חותם השוכר על חוזה חדש מול ספק הרכב וזהו החוזה המחייב בין ספק הרכב והשוכר. עם חתימת השוכר על חוזה ההשכרה מול ספק הרכב מסתיימת אחריותה ותפקידה של מוטורהום ישראל כלפי השוכר והיא לא תהיה אחראית לכל תקלה ברכב ו/או בתיפקודו של ספק הרכב. באחריות השוכר לקרוא בעיון את התנאים הכלליים כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של מוטורהום ישראל טרם ביצוע ההזמנה ולוודא שהתנאים מקובלים עליו וכי בהתאם לתנאים לא חלה כל אחריות על מוטורהום ישראל. ספק הרכב הינו האחראי הבלעדי לביצועה התקין של ההזמנה. במקרה של תקלה או בעיה ברכב על השוכר לפנות ישירות לספק הרכב. במידה והשוכר לא קיבל מהספק מענה הולם לפנייתו, תנסה מוטורהום לסייע ע"י פנייה לספק, אולם אין בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על מוטורהום בגין אי הענות הספק.מוטורהום ישראל אינה שלוחה של ספק הרכב ולא נציגתו של ספק הרכב בישראל והיא מהווה אך ורק גורם מתווך בין הספק לשוכר. כל תפקידה הוא לייעץ לשוכר ולקשר בין הספק לשוכר וכן להעביר את הכספים שהתקבלו מהשוכר בגין השכירות לידי הספק ועל כן אינה מייצגת את הספק ואינה הכתובת לתביעות כנגד ספק הרכב. מקום השיפוט בין השוכר לספק יהיה בארץ היעד ובהתאם לחוזה שנחתם בין השוכר לספק הרכב.

 

דף הבית
צרו קשר
יעדי טיול
קרוואנים להשכרה
מבצעים וחדשות
פגישות יעוץ
למטייל העצמאי עם רכב רגיל ומלונות
מכתבי מטיילים
שירותים נוספים
תפעול ומידע כללי
חניוני קמפינג
המיוחדים שלנו
מוטורהום סרטונים
מסלולי קרוואנים
ביטוח מוטורהום
קישורים לתכנון טיול
מוטורהום "טוס וסע"
קרוואנים בתקשורת
דרושים
אודותינו
תוכנה לתכנון טיולים
בניית אתרים
סייברסרב