השכרת קרוואנים בחו"ל  
top_title_left.gif (1329 bytes)
תנאים כלליים
Eng / Family Plus
חשב מחיר | צור קשר | תנאים | מחירים

 תנאים - אנגליה וסקטולנד 2020

מינימום ימי השכרה

ימי האיסוף וההחזרה ייחשבו כיום החזרה אחד כל עוד לא עברו 24 שעות

מינימום הימים הנדרש בכל עונה מסומן בטבלת המחירים

הזמנות ותשלומים

הזמנה בתוקף רק לאחר אישור בכתב מהספק המקומי .

ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב מסוים.

עם אישור ההזמנה נדרשת מקדמה בגובה 20% מסה"כ ההזמנה, מינימום 400 ליש"ט.
המקדמה אינה מוחזרת במקרה של ביטול הזמנה.
תשלום מלא נדרש עד 55 יום לפני יום קבלת הרכב.
התשלום יבוצע בכרטיס אשראי ישראלי ויזה או מסטרכארד, לפי שער ליש"ט מזומנים גבוה ביום התשלום. לתשלום בהעברה בנקאית, צ'ק או מזומן או פריסת תשלומי קרדיט -יש ליצור עמנו קשר לפני מועד התשלום.

על תשלום במזומן במטבע חוץ תחול עמלת הפקדה בבנק בגובה 1%  

להזמנות שיבוצעו פחות מ-55 יום לפני תחילת ההשכרה, נדרש תשלום מלא עם אישור ההזמנה.

החזרים לאחר התשלום, יבוצעו לפי שער מזומנים נמוך ביום ההחזר.
חברת ההשכרה רשאית לבטל את ההזמנה במידה ולא יתקבל תשלום בזמן.

 

שינוי הזמנה

ניתן לבצע שינוי בהזמנה לאחר אישורה, עד 60 יום לפני יום האיסוף וזאת בכפוף לזמינות הרכבים.

דמי הביטול נכנסים לתוקף בכל מקרה מרגע אישור ההזמנה המקורית, ללא קשר לשינויים שיבוצעו.
קיצור ימים או הפחתת פריטים לאחר שההזמנה כבר שולמה במלואה אינם מזכים בהחזר כספי.

כל שינוי לאחר אישור ההזמנה ולפני מועד התשלום הסופי יחויב ב- 35 ליש"ט. לאחר שההזמנה שולמה במלואה כל שינוי יחויב ב-55 ליש"ט. כל שינוי כפוף לאישור בכתב ממרכז ההזמנות.
שינויים מהותיים כמו: שינוי שם הלקוח, שינוי גודל/סוג הרכב, שינוי תחנה, שינוי תאריך האיסוף או ההחזרה ייחשבו כביטול הזמנה ויחייבו הזמנה מחדש.

קיצור תקופת ההשכרה לאחר שהתשלום המלא כבר בוצע, אינו מזכה בהחזר כספי.

 

דמי ביטול

51 יום או יותר לפני יום איסוף הרכב: 20% מסה"כ ההזמנה, מינימום 400 ליש"ט

16-50 יום לפני איסוף הרכב: 50% מסה"כ ההזמנה

2-15 יום לפני האיסוף: 80% מסה"כ ההזמנה

פחות מיומיים לפני יום האיסוף או אי הגעה: 100% מסה"כ ההזמנה

בכל מקרה של ביטול הזמנה ייגבו דמי טיפול  בהזמנה בסך 50 ליש"ט בנוסף לדמי הביטול.

הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד ובשעות פעילות משרדי מוטורהום ישראל.
דמי הביטול מחושבים לפי הסכום הכללי של ההזמנה ללא הנחות במידה וניתנו.
במקרה של קיצור תקופת ההשכרה או שינוי תאריכי ההזמנה לעונה זולה יותר, במקרה של ביטול הזמנה יחושבו דמי הביטול לפי ההזמנה המקורית או לפי הגבוה מבין השניים. ביטול והזמנה מחדש אפשריים רק בתוך אותה שנה קלנדרית ובכפוף לאישור מספק הרכב.
לידיעתך, בהתאם לתיקון מספר 58 לחוק הגנת הצרכן לעניין עסקת מכר מרחוק, על שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל, כגון השכרת קרוואנים בתי מלון וכדומה, חלים דמי ביטול בהתאם למדיניות הביטול של נותן השירות. באפשרותך לבטל את ההזמנה על פי חוק הגנת הצרכן הישראלי לעניין עסקת מכר מרחוק בתוספת של 10% מסך כל עלות העיסקה. יש להודיע לנו על כך מראש לפני ביצוע ההזמנה. במידה ולא תבחר באפשרות הזו, יחולו דמי ביטול כמפורט לעיל.

 

ביטוח נוסעים כנגד דמי ביטול
מומלץ לרכוש ביטוח נוסעים כנגד דמי הביטול מרגע ביצוע ההזמנה. פרטים באתר מוטורהום


דמי בטחון

עם איסוף הרכב על הלקוח להפקיד דמי ביטחון בסך 1000 ליש"ט באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי ויזה או מאסטרכרד בלבד. החברה אינה מקבלת כרטיסי אשראי מסוג דיינרס ואמריקן אכספרס.
לא ניתן לשלם את דמי הביטחון במזומן.

ללקוחות המגיעים מארצות הברית, דמי הבטחון יהיו 2000 ליש"ט.

חשוב: ההזמנה תבוצע על שם השוכר הראשי. השוכר הראשי חייב להיות גם הנהג הראשי וגם בעל כרטיס האשראי לצורך הפקדת דמי הבטחון ביום קבלת הרכב.

דמי הבטחון יורדים בפועל מחשבון הלקוח. יש לדאוג למסגרת בחשבון.

הרכב לא יימסר מבלי ששולמו דמי הביטחון.

לאחר החזרת הרכב ללא נזקים או תביעות נוספות כמו קנסות תנועה, קנסות חניה, יוחזרו דמי הביטחון לחשבון כרטיס האשראי. תיקונים או תשלום קנסות יקוזזו מדמי הביטחון.

חשוב:

דמי הביטחון מוחזרים לחשבון כרטיס האשראי של הלקוח, בדרך כלל עד שבועיים לאחר החזרת הרכב. דמי הביטחון אינם נושאים ריבית וכפופים לשינויים והפרשי שערים בין השקל ללירה שטרלינג.

לא יינתן החזר בגין הפרשים הנובעים משערי מט"ח הנגבים ע"י חברות האשראי.
 

כיסוי ביטוחי
על השוכר תחול השתתפות עצמית עד 1000 ליש"ט לאירוע בכל מקרה של נזק שיגרם לרכב במהלך תקופת ההשכרה. לא ניתן להפחית את ההשתתפות העצמית. (ללקוחות המגיעים מארה"ב ההשתתפות העצמית תהיה 2000 ליש"ט)

לא יחול כל כיסוי ביטוחי במקרים הבאים:

הפרת תנאי החוזה
נזק שנגרם כתוצאה מהזנחה או רשלנות מצד הנהג
נזק כתוצאה משימוש לא נכון או לא זהיר

נהיגה באזורים אסורים או בדרכים שאינן סלולות

נהיגה תחת אלכוהול או סמים

נהיגה תחת עייפות או חוסר עירנות של הנהג
נזק שנגרם לרכב ובמיוחד לחלקו העליון של הרכב או לפרגולה במקרים של אי ציות לחוקי תנועה כגון התעלמות משלטי הגבלת גובה, גשרים, מנהרות או נזק שנגרם כתוצאה מאי הבאה בחשבון של מידות הרכב - נסיעה לא זהירה לאחור (רוורס) ללא הכוונה, חריגה מכמות המשקל המותרת לנשיאה ברכב, נהיגה בצד השני של הכביש.

נזק שנגרם כתוצאה מנהיגה ע"י נהג שאינו מורשה לנהוג ברכב ע"פ תנאי החוזה

שימוש ברכב שלא למטרה שלמענה נשכר

עזיבת מקום תאונה ללא דיווח למשטרה ולחברת ההשכרה

נטישת רכב וכיוצ"ב. 

 

דלק, גז והוצאות שוטפות
עלויות תפעול נורמליות שוטפות ודלק - על חשבון הלקוח.
דלק - הרכב יימסר עם מכל מלא ויוחזר עם מכל מלא. רכב שלא יוחזר עם מכל דלק מלא יחויב בתשלום של 2.2 ליש"ט לכל ליטר דיזל חסר + עלות עבודה.
גז - הרכב נמסר בדר"כ עם מכל גז ראשון מלא. מילוי גז במידה ונגמר היא באחריות הלקוח ועל חשבונו. אין צורך להחזיר את מכל הגז מלא
 

דרישות מהנהג

גיל המינימום הנדרש לנהיגה הוא 25 שנה וגיל המקסימום 75 שנה.
על הנהג להיות בעל רשיון בתוקף שנתיים לפחות לדגמים שמשקלם עד 3.5 טון
, ובעל רשיון בתוקף לפחות 3 שנים לדגמים שמשקלם מעל 3.5 טון.
שימו לב, ישנם דגמים שמשקלם עולה על 3500 ק"ג ולהם נדרש רשיון מתאים. על השוכר להתייעץ עם חברת ההשכרה בנוגע לנפח המנוע והרישוי הטכני של משקל הדגם המושכר.
אין להעמיס על הרכב יותר מהמשקל המותר.

אם השוכר לא הציג רשיון נהיגה מתאים, הדבר ייחשב כביטול ויחולו דמי ביטול בהתאם לתנאים.

לאזרחים תושבי אנגליה חובה להציג קוד DVLA והוכחה על ניסיון בנהיגה של לפחות שנתיים.

לשוכרים בתחנת פרסטון, חובה לשלוח אלינו את המסמכים הבאים לפחות 10 ימי עבודה לפני יום קבלת הרכב:
העתק של רישיון הנהיגה משני הצדדים
לפחות שני חשבונות שונים ועדכניים משלושת החודשים האחרונים בהם מצוין שם השוכר וכתובת המגורים הנוכחית של השוכר (לדוגמא חשבון ארנונה, חשמל, מים, חשבון בנק וכדומה)
מספר נקודות החובה שהנהג צבר
עיסוק / משלח יד


נהגים נוספים

סה"כ המכסימום המותר הוא 3 נהגים, כלומר הנהג הראשי פלוס שני נהגים נוספים.

על כל נהג להצטייד במסמכים הבאים: רשיון נהיגה ישראלי בתוקף המתאים למשקל וסוג הרכב, רשיון בינלאומי באנגלית - חובה !!!, דרכון בתוקף, כרטיס אשראי בינלאומי. על כל נהג להציג לפחות שני מסמכים מזהים שונים זה מזה ועדכניים.

על כל הנהגים להיות נוכחים עם כל המסמכים בתחנת ההשכרה בעת קבלת הרכב. רק נהגים שיירשמו בחוזה השכירות מורשים לנהוג ברכב. כל אחד מהנהגים יהיה אחראי לקנסות (למשל דוחות חניה) שיחולו במהלך ההשכרה.


נהיגה באנגליה
יש לשים לב- הנהיגה באנגליה הפוכה מהנהוג בארץ,. הנהיגה היא בצד שמאל של הכביש.

בהתאם לכך, הנהג באנגליה יושב בצד ימין של הרכב ולא בצד שמאל כפי שאנו רגילים, ומוט ההילוכים נמצא לשמאלו של הנהג.

אגרות נסיעה בעיר לונדון
במידה ונכנסים לתוך אזורים עמוסים בלונדון (Congestion Zone) יש לשלם אגרה. פיגור בתשלום נושא קנסות כבדים. לכן מומלץ מאוד להימנע מכניסה לתוך לונדון עם קרוואן.

איסוף והחזרה

איסוף הרכב והחזרתו הם באותה תחנה. לא ניתן להחזיר את הרכב במקום אחר גם לא בתוספת תשלום.

קבלת הרכב והחזרתו הן בתחנת ההשכרה בלבד. לא ניתן לקבל רכבים בשדה התעופה, גם לא בתוספת תשלום.

הגעה לתחנות / העברות

על הנוסעים להגיע לתחנות האיסוף ולחזור מהן באופן עצמאי, ברכבת, באוטובוס או במונית לפי דף ההנחיות שיסופק.

החברה מספקת שירותי הסעה בתשלום משדות התעופה של לונדון לתחנת ההשכרה של לונדון בלבד.

 

צ'ק אין מוקדם - חובה
שימו לב – חובה לבצע צ'ק אין מוקדם באתר החברה עד כשבוע לפני תחילת ההשכרה באמצעות הקישור שסופק לכם בזמן אישור ההזמנה או עם שובר ההשכרה.
אנו ממליצים לעשות זאת מיד עם אישור ההזמנה או בעת קבלת השובר.
כמו כן
חובה להתקשר לתחנה לפחות 3 ימי עבודה לפני תאריך תחילת ההשכרה כדי לארגן את שעת איסוף הרכב.

 

שעות פעילות התחנות

תחנות ההשכרה פתוחות בימים שני עד שבת בין השעות: 09:00-17:00.

בימי ראשון ובחגים התחנות סגורות- אין קבלה או החזרה של רכבים 

התחנות סגורות בימי ראשון ובחגים המפורטים
2020:
01 בינואר, 02 בינואר (רק בסקוטלנד), 10 באפריל, 13 באפריל, 04 במאי, 25 במאי, 31 באוגוסט, 25-26 בדצמבר (כריסטמס)

2021:
01 בינואר, 02 בינואר (רק בסקוטלנד), 02 באפריל, 05 באפריל, 03 במאי, 31 במאי, 02 באוגוסט (רק בסקוטלנד), 30 באוגוסט (רק באנגליה), 25-28 בדצמבר (כריסטמס)

נוהלי איסוף הרכב

ימי האיסוף וההחזרה ייחשבו כיום החזרה בהתאם לשעות האיסוף וההחזרה.

איסוף והחזרה בימי שבת בתוספת 50 ליש"ט לכל שבת בסקוטלנד ובאישור מראש.

תחנת לונדון - איסוף בימים שני-שבת בין השעות 15:00-17:00. (מחוץ לעונה עד 16:00).
תחנת אדינבורו - איסוף בימים שני-שבת בין השעות 15:00-17:00. (מחוץ לעונה עד 16:00).
תחנת נוטינגהם: איסוף שני-שישי בין השעות 09:00-14:00. בשבת 09:00-11:00.

תחנת פרסטון: איסוף שני-שבת בין השעות 14:00-17:00.

תחנת בריסטול: איסוף שני-שבת בין השעות 15:00-16:00.

תחנת ריי: איסוף שני-שישי בין השעות 14:00-16:00. בשבת 14:00-15:00.

למגיעים בטיסות בינלאומיות ארוכות (טרנסאטלנטיות) - איסוף הרכב יחול רק יום לאחר הנחיתה.

עם ההזמנה יש לספק את פרטי הטיסה.

לפני איסוף הרכב יש לקחת בחשבון לפחות שעה להסברים והדגמות על השימוש במוטורהום – ההשתתפות חובה. (מומלץ להביא נייר וכלי כתיבה.) יש להציג רשיונות (ישראלי ובינלאומי) וכן דרכונים. בתום התהליך יש לחתום על חוזה השכירות וטופס שחרור, המעיד כי הרכב נמסר לשביעות רצונכם. 

חשוב!

זמן ההדרכה נועד לכם ולטובתכם.

על מנת למנוע אי נעימויות וויכוחים בעת החזרת הרכב, מומלץ מאוד לפני החתימה על החוזה, לערוך בדיקה יסודית של הרכב מבחוץ ומבפנים (כולל הגג ותחתית הרכב) בנוכחות נציג החברה. במידה ומצאתם ליקוי, תקלה או חלק שחסר- יידעו את הנציג וציינו זאת בכתב.

בדקו כי הרכב נמסר לכם נקי ולפי התנאים (דלק, גז, מים) וכי כל הציוד שהזמנתם נמצא ותקין.

נצלו את הזמן על מנת לשאול שאלות ולקבל מידע: היכן הסופרמרקט הקרוב, תחנת דלק,  חניון קמפינג קרוב וכדומה.

עיברו על כל המערכות (חימום, מיזוג, מקרר, תנור, צינורות המים למילוי וריקון, כבל חשמל, מערכת בקרה וכדומה) וודאו כי הנכם יודעים היכן נמצא כל פריט וכיצד מפעילים אותו בטרם תצאו לדרך. 

 

נוהלי החזרת הרכב

איסוף והחזרה בימי שבת באדינבורו בתוספת 50 ליש"ט לכל שבת ובאישור מראש

תחנת לונדון - החזרת הרכבים בימים שני-שבת בין השעות 09:00-11:00.
תחנת אדינבורו - החזרת הרכבים בימים שני-שבת בין השעות 09:00-11:00.

תחנת נוטינגהם - החזרת הרכבים שני-שבת בין השעות 09:00-11:00

תחנת פרסטון - החזרת הרכבים שני-שבת בין השעות 09:00-11:00.

תחנת בריסטול החזרת הרכבים שני-שבת בין השעות 08:30-10:00.

תחנת ריי- החזרת הרכבים שני-שישי בין השעות 08:30-10:00. בשבת 09:00-10:00.

 

חשוב:

הרכב יוחזר עם מיכל דלק מלא, מיכל שירותים ריק, ונקי מבפנים.

במידה והרכב יוחזר כשאינו נקי מבפנים, יחול קנס בגובה של  75 ליש"ט.

במידה והרכב יחזור כשמכלי המים והשירותים אינם מרוקנים, יחול קנס של 100 ליש"ט.

בזמן החזרת הרכב, על הנציג בתחנה לחתום על  טופס המאשר את החזרת הרכב. ללא חתימת הנציג, כל  ההוצאות יחולו על השוכר, במיוחד אם הרכב הושאר בתחנה מחוץ לשעות הפעילות.

החזרה מוקדמת

לא יינתן החזר בגין החזרה מוקדמת או אי ניצול ימי השכרה

החזרה מאוחרת

במקרה של החזרה מאוחרת מעבר לשעה שנקבעה - ייגבה תשלום בגובה 50 ליש"ט לשעה או פחות משעה עד מקסימום תשלום יום השכרה. במידה וזמן ההחזרה אינו תואם את הזמן המופיע בחוזה, לא יחולו עוד יחסי שוכר-משכיר כמופיע בחוזה. במקרה של תביעות שיגרמו לחברה או מצד השוכר הבא בתור, עקב החזרה מאוחרת- השוכר ישא במלא האחריות וההוצאות. הארכת תקופת השכירות אפשרית רק בתיאום מראש עם חברת ההשכרה ובכפוף לאישורה של חברת ההשכרה. הפרה של תנאים אלו תגרור קנסות כבדים.

 

טיסות חזרה ביום ההחזרה  

החזרת הרכב עשויה להתארך יותר מן הצפוי. משום כך מומלץ לא לקבוע את החזרה בטיסות בוקר, אלא משעות הצהרים ואילך. יש להביא בחשבון התייצבות בשדה התעופה לפחות שעתיים וחצי לפני טיסה וכן זמן הגעה לשדה.

 

אחריות ותחזוקה

השימוש בקרוואן הוא למטרת נופש וטיול בלבד. חל איסור מוחלט להשתמש ברכב למטרות אחרות, תחרויות, אירועי ספורט, מבחני רכב מכל סוג או להובלת חומרים דליקים, רעילים או מסוכנים או לבצע כל פעולה אחרת המהווה עברה על החוק, או כל שימוש אחר שמנוגד לחוזה, במיוחד באזורים שאינם מיועדים לנהיגה. אין להשכיר את הרכב לגורם אחר. אין לנהוג בדרכים לא סלולות או שאינן מיועדות לנהיגה.

על השוכר לדווח לתחנת ההשכרה מיידית בכל מקרה של נזק או תקלה מכנית שנגרמו לרכב או לציוד במהלך תקופת השכירות.

באחריות השוכר לנהוג ברכב בזהירות, לבדוק שמן מנוע, נוזלים, לחץ בצמיגים ורמת התחממות של הרכב בכל תדלוק.  נזקים שייגרמו מהזנחה בדרך תפעול הרכב ואחזקתו הם באחריות הלקוח.

כמו כן באחריות הלקוח לוודא כי הרכב יהיה נעול כראוי.

הלקוח יישא באחריות המלאה לכל נזק שייגרם בזמן נהיגה של נהג שאינו מורשה, כלומר ששמו לא הופיע בחוזה ההשכרה כנהג.

הסברים על אופן אחזקת הרכב ותפעולו ניתן לקבל בתחנת האיסוף.

 

תיקונים

בכל מקרה של תקלה, נזק או בעיה בתפעול מערכות ברכב או בציוד, חובה על הלקוח לדווח לתחנת ההשכרה מיידית כשאירע המקרה כמו כן

ניתן לבצע תיקונים הכרחיים ללא אישור עד סכום של 150 ליש"ט. לתיקונים מעל 150 ליש"ט נידרש אישור מראש ממרכז שירות הלקוחות באמצעות קו הסיוע הטלפוני. לא יינתן כל החזר כספי מבלי שנרשמה פנייה טלפונית. החזר הוצאות עבור תיקונים מאושרים מראש- יוחזרו כנגד הצגת קבלות בלבד.

 

רכב חילופי

אם הקרואן ניזוק או נהרס שלא באשמת השוכר כלל, או שנראה סביר שהקרואן ייצא מכלל שימוש לזמן ארוך, חברת ההשכרה רשאית לספק לשוכר רכב חלופי דומה תוך זמן סביר. במקרה כזה, סיום חוזה ההשכרה ע"י השוכר לא יהיה אפשרי. במידה וחברת ההשכרה תספק לשוכר רכב חלופי קטן יותר, בהסכמתו, החברה תשלם לשוכר את ההפרש במחיר בין שני הרכבים.

אם הקרואן נהרס או יצא מכלל שימוש באשמת השוכר, חברת ההשכרה עשויה לסרב לספק רכב חלופי. במקרה כזה, סיום חוזה ההשכרה ע"י השוכר לא יהיה אפשרי. אם חברת ההשכרה תוכל לספק לשוכר רכב חלופי, היא זכאית לגבות מהשוכר את עלות הובלת/הבאת הרכב החלופי אל השוכר.

 

שירות דרכים וקו סיוע טלפוני

חברת ההשכרה מעמידה לרשות הלקוחות קו סיוע טלפוני וכן שירות דרכים. בכל מקרה של תקלה מכנית, נזק או בעיה בתפעול מערכות ברכב, חובה על הלקוח להתקשר מיידית לקו הסיוע הטלפוני של החברה ולדווח על התקלה. בכל התקשרות יש לדאוג כי מספר הרכב ומדריך התפעול יהיו בהישג יד ולהצטייד בסבלנות עד לקבלת מענה. חברת ההשכרה לא תישא בהתחייבות מול הלקוח ללא דו"ח ממרכז הסיוע, המעיד כי הלקוח התקשר לקו הסיוע הטלפוני בעת האירוע.
בעת החזרת הרכב על הלקוח למלא דוח בכתב המתאר את ארוע הנזק או התקלות ברכב. הלקוח לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי במידה ולא סיפק דו"ח כתוב.
חשוב: קיימים שני סוגי מוקד טלפוני -

1. מספר חירום של חברת ההשכרה המיועד לסיוע במקרה של נזק במערכות הקרוואן (חשמל, מים, ביוב, מקרר, גז,חימום, פרגולה וכדומה)
2. מספר חירום של יצרן הרכב (פיאט או פורד) המיועד לסיוע במקרים של תקלות מכניות ברכב עצמו (מנוע, ברקסים, נורת אזהרה, הילוכים וכדומה).


תאונות

במקרה של נזק כתוצאה מתאונה, גניבה, נזק שניגרם ע"י אש או התנגשות עם בעלי חיים, על הלקוח לדווח למשטרה, לתחנת ההשכרה ולמספר החירום המסופק בחוזה + 49(0)7562/987850 מיידית ולא יאוחר מיום שלמחרת האירוע.

גם במקרה של נזק קל מאוד, על השוכר להכין דוח מפורט בכתב כולל סקיצה של מקום האירוע וההתרחשות.

אין לחתום על טופס הודאה באשמה.

בעת החזרת הרכב, על השוכר להציג דו"ח משטרה על הנזק בכתב, כולל שרטוט וכן את שמות כל הנוסעים המעורבים באירוע, כתובותיהם ופרטי העדים אם ישנם, חתימה של שני הצדדים ומספר לוחית הרישוי של הרכבים המעורבים, אפילו במקרה של נזק קטן מאוד. במקרה שהשוכר לא הגיש שום דו"ח, לא משנה מאיזו סיבה, ובשל כך חברת הביטוח סירבה לשלם עבור הנזק,  השוכר יישא במלוא האחריות והתשלום על הנזק שניגרם.

 

שידרוג

במידה ואין רכב מהקבוצה שהוזמנה, מסיבות שאינן בשליטת החברה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין רכב  מקבוצה דומה  או גבוהה יותר עם אותו ציוד, ללא חיוב נוסף. במידה והוצע רכב מקבוצה קטנה יותר בהסכמת הלקוח, יוחזר לו ההפרש במחירים בין השניים. במידה ויהיו הוצאות נוספות בגין קבלת רכב גדול יותר כמו כבישי אגרה, מעבורות וכדומה, העלות תכוסה ע"י השוכר בלבד.

 

מגבלות גיאוגרפיות

ניתן לנסוע לכל מדינות אירופה.
לנסיעה למדינות מחוץ לאירופה - יש צורך באישור מיוחד. הנסיעה למדינות או אזורים בהם חל משבר או מלחמה אסורה.

על השוכר לדווח מראש על כוונתו לנסוע לאירלנד או לאירופה ולשלם תוספת ביטוח מראש (ראה מחירון). תוספת זו היא חובה.

 

כסאות בטיחות
חברת ההשכרה מספקת כסאות בטיחות בהתאם לזמינות בתחנות, אך אינה אחראית לחיבור הכיסאות לרכב. על השוכר לחבר את כסאות הבטיחות באופן עצמאי.

 

בעלי חיים

חל איסור להסיע בעלי חיים ברכבים, אלא אם כן ניתן אישור מראש בכתב מחברת ההשכרה. 

השוכר ישא באחריות על נזקים והוצאות ניקיון שייגרמו לרכב כתוצאה מבעלי חיים וגם בהוצאות נזקים שייגרמו בהשכרה הבאה מול השוכר הבא.

בתחנת פרסטון ניתן להסיע עד 3 חיות מחמד בתוספת 40 ליש"ט (יש לקבל אישור מראש בעת ההזמנה). בתחנת ריי ניתן להסיע עד 2 חיות מחמד בתוספת 30 ליש"א (מותנה באישור מראש).

עישון

העישון אסור בכל הרכבים. עישון מהווה הפרה של חוזה ההשכרה והשוכר ישא בכל ההוצאות שייגרמו כתוצאה מהפרה זו. 
 

חשוב - זהירות

כנגד קיפאון - במקומות בהם הטמפרטורה יורדת מתחת לאפס מעלות, בחורף בעיקר, יש סכנה של קפיאת המים במערכות הרכב השונות. על מנת למנוע זאת יש לדאוג לחימום הרכב באופן רציף וכן לדאוג לרוקן את המים מיד לאחר השימוש כדי למנוע קפיאה.
חימום הרכב מופעל אוטומטית בזמן נסיעה. בזמן חנייה יש לדאוג לחימום. על מנת שהגז לא ייגמר מהר- רצוי להפעיל את החימום על דרגה נמוכה. הסברים על השימוש ברכב במקרים אלו ניתנים ביום קבלת הרכב בתחנה ובמדריך התפעול.

כנגד התלקחות - בכל תדלוק או מילוי גז ולפני כל תחילת נסיעה, יש להקפיד על כיבוי המנוע וכל המערכות הפועלות על גז: מקרר, מחמם מים, כיריים, תנור וכדומה.

 

כללי

כל התמונות והמידות המופיעות בפרסום הן להמחשה בלבד.
ההזמנה היא לקטגוריה ולא למודל מסוים. ייתכנו שינויים הנובעים מדגמים שונים באותה קטגוריה.
התנאים בעברית באתר מוטורהום הם תרגום חופשי של התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה, הנוסח הקובע הינו נוסח התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית, שעליהם חותם הלקוח ביום קבלת הרכב.

 

חשוב לדעת: תפקידה של מוטורהום ישראל הוא לקשר ולתווך בלבד בין השוכר לבין ספק הרכב עד לקבלת הרכב מהספק. התקשרות השוכר עם מוטורהום ישראל היא לשם יעוץ והזמנת הרכב מספק הרכב בארץ היעד בלבד. יש להדגיש כי מלבד הסכם זה, בעת לקיחת הרכב חותם השוכר על חוזה חדש מול ספק הרכב וזהו החוזה המחייב בין ספק הרכב והשוכר. עם חתימת השוכר על חוזה ההשכרה מול ספק הרכב מסתיימת אחריותה ותפקידה של מוטורהום ישראל כלפי השוכר והיא לא תהיה אחראית לכל תקלה ברכב ו/או בתיפקודו של ספק הרכב. באחריות השוכר לקרוא בעיון את התנאים הכלליים כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של מוטורהום ישראל טרם ביצוע ההזמנה ולוודא שהתנאים מקובלים עליו וכי בהתאם לתנאים לא חלה כל אחריות על מוטורהום ישראל. ספק הרכב הינו האחראי הבלעדי לביצועה התקין של ההזמנה. במקרה של תקלה או בעיה ברכב על השוכר לפנות ישירות לספק הרכב. במידה והשוכר לא קיבל מהספק מענה הולם לפנייתו, תנסה מוטורהום לסייע ע"י פנייה לספק, אולם אין בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על מוטורהום בגין אי הענות הספק.מוטורהום ישראל אינה שלוחה של ספק הרכב ולא נציגתו של ספק הרכב בישראל והיא מהווה אך ורק גורם מתווך בין הספק לשוכר. כל תפקידה הוא לייעץ לשוכר ולקשר בין הספק לשוכר וכן להעביר את הכספים שהתקבלו מהשוכר בגין השכירות לידי הספק ועל כן אינה מייצגת את הספק ואינה הכתובת לתביעות כנגד ספק הרכב. מקום השיפוט בין השוכר לספק יהיה בארץ היעד ובהתאם לחוזה שנחתם בין השוכר לספק הרכב.

 

דף הבית
צרו קשר
יעדי טיול
קרוואנים להשכרה
מבצעים וחדשות
פגישות יעוץ
למטייל העצמאי עם רכב רגיל ומלונות
מכתבי מטיילים
שירותים נוספים
תפעול ומידע כללי
חניוני קמפינג
המיוחדים שלנו
מוטורהום סרטונים
מסלולי קרוואנים
ביטוח מוטורהום
קישורים לתכנון טיול
מוטורהום "טוס וסע"
קרוואנים בתקשורת
דרושים
אודותינו
תוכנה לתכנון טיולים
בניית אתרים
סייברסרב