השכרת קרוואנים בחו"ל  
top_title_left.gif (1329 bytes)
תנאים כלליים

תנאים כלליים - אוסטרליה 4
בתוקף להשכרות עד 31 במרץ 2021

חישוב ימי ההשכרה
יום ראשון ואחרון נחשבים כל אחד כיום השכרה ללא קשר לשעת האיסוף או ההחזרה.

מינימום ימי השכרה
יום ראשון ואחרון נחשבים כל אחד כיום השכרה ללא קשר לשעת האיסוף או ההחזרה.
המינימום להשכרה בתקופת הכריסטמס (בין 20 בדצמבר ל10 בינואר): 10 ימים
בכל שאר התקופות המינימום להשכרה 7 ימים

להשכרות בכיוון אחד ייתכן מינימום של בין 7-28 ימי השכרה, תלוי ביעדים.

הזמנות ותשלומים

ההזמנה בתוקף רק לאחר אישור בכתב מהספק המקומי.

ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב מסוים.
תנאי תשלום:
עם אישור ההזמנה נדרשת מקדמה בש"ע ל-5% מסה"כ ההזמנה (מינימום 250 דולר אוסטרלי).

תשלום מלא נדרש עד 95 לפני יום קבלת הרכב,לפי שער דולר אוסטרלי מזומנים גבוה ביום התשלום.

חבילת "הכל כלול" לתשלום מראש- יש להזמין מראש לא יאוחר ממועד התשלום הסופי.

התשלום יבוצע בכרטיס אשראי ישראלי ויזה או מסטרכארד. לתשלום בהעברה בנקאית, צ'ק או מזומן או פריסת תשלומי קרדיט -יש ליצור עמנו קשר לפני מועד התשלום.
על תשלום במזומן במטבע חוץ תחול עמלת הפקדה בבנק בגובה 1%

החזרים לאחר התשלום, יבוצעו לפי שער מזומנים נמוך ביום ההחזר.

דמי ביטול 
95 יום או יותר לפני יום האיסוף - 5% מסך כל עלות ההשכרה (מינימום 250$ אוסטרלי)

 26-94 ימים לפני יום האיסוף - 10% מסך כל עלות ההשכרה (מינימום 250$ אוסטרלי)

10-25 ימים לפני יום האיסוף - 20% מסך כל עלות ההשכרה (מינימום 250$ אוסטרלי)

 4-9 ימים לפני יום האיסוף - 55% מסך כל עלות השכרה 

 3 ימים או פחות לפני יום איסוף הרכב או אי-הגעה - 100% מסך כל עלות ההזמנה

 בכל מקרה של ביטול הזמנה ייגבו דמי טיפול בסך 100$אוסטרלי בנוסף לדמי הביטול

 

ביטול הזמנה

ביטול הזמנה ייעשה ע"י הלקוח בכתב בלבד ובשעות פעילות משרדי מוטורהום ישראל.

דמי הביטול מחושבים לפי הסכום הכללי של ההזמנה ללא הנחות במידה וניתנו.

במקרה של קיצור תקופת ההשכרה או שינוי תאריכי ההזמנה, במקרה של ביטול

הזמנה יחושבו דמי הביטול לפי ההזמנה המקורית או לפי הגבוה מבין השניים. ביטול והזמנה מחדש

אפשריים רק בתוך אותה שנה קלנדרית ובכפוף לאישור מספק הרכב.

לידיעתך, בהתאם לתיקון מספר 58 לחוק הגנת הצרכן לעניין עסקת מכר מרחוק, על שירותי תיירות

הניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל, כגון השכרת קרוואנים בתי מלון

וכדומה, חלים דמי ביטול בהתאם למדיניות הביטול של נותן השירות. באפשרותך לבטל את

ההזמנה על פי חוק הגנת הצרכן הישראלי לעניין עסקת מכר מרחוק בתוספת של 10% מסך כל עלות

העיסקה. יש להודיע לנו על כך מראש לפני ביצוע ההזמנה.

במידה ולא תבחר באפשרות הזו, יחולו דמי ביטול כמפורט לעיל.

שינוי הזמנה לפני תחילת ההשכרה

מחיר ההשכרה היומי אינו קבוע ועשוי להשתנות כל שבוע בכפוף להיצע וביקוש.
מחיר ההשכרה מקובע לפי המחיר ביום בו בוצעה ההזמנה. אך כל שינוי לאחר שההזמנה אושרה יגרור תמחור מחדש של כל ההשכרה לפי המחיר ביום השינוי או לפי המחיר המקורי, הגבוה מבין שניהם. כמו כן יחולו דמי שינוי של 50$ אוסטרלי לכל שינוי עד שההזמנה שולמה במלואה ולאחר מכן 95$ אוסרטלי לכל שינוי. שינוי הזמנה כולל שינוי בתאריך האיסוף, שינוי בתאריך ההחזרה, שינוי יעד האיסוף, שינוי יעד ההחזרה, שינוי דגם/קטגוריה כולל שינוי לדגם קטן יותר, שינוי שם השוכר.

כל בקשה לשינוי כפופה לזמינות הרכבים ולאישור ממרכז ההזמנות של הספק בחו"ל.

שינויים בהזמנה יתאפשרו רק עד 15 יום לפני תאריך תחילת ההשכרה ובכפוף לזמינות. 

בכל מקרה של קיצור תקופת השכירות 15 יום או פחות לפני יום איסוף הרכב, הלקוח לא יהיה זכאי לכל החזר כספי. שינויים מהותיים כמו: שינוי שם הלקוח, שינוי גודל/סוג הרכב, שינוי תחנה, שינוי תאריך האיסוף או ההחזרה, מבצעים מיוחדים ייחשבו כביטול הזמנה ויחייבו הזמנה מחדש.

 

שינוי ביעד ההחזרה לאחר תחילת ההשכרה

שינוי יעד ההחזרה לאחר אישור ההזמנה כפוף לאישור ממרכז ההזמנות ועלול להיות כרוך בקנס נוסף של 750$ אוסטרלי.

הארכת תקופת ההשכרה לאחר תחילת ההשכרה

אישור תוספת ימי השכרה, לאחר אישור ההזמנה, כפוף לזמינות הרכבים ולאישור ע"י תחנת ההחזרה.

הימים הנוספים יתומחרו לפי המחירון הקבוע ולא בהכרח לפי המחיר לפיו בוצעה ההזמנה המקורית.

חריגה מהתקופה המוזמנת ללא אישור תגרור קנס בגובה 150$אוס. לכל יום חריגה וזאת בנוסף לעלות מחיר ההשכרה היומי.

השכרה מצטברת
ניתן לצבור ימי השכרה של מספר השכרות נפרדות ובכך להוזיל את מחיר ההשכרה.
הצבירה אפשרית בתקופה של 3 חודשים בהשכרות לניו זילנד, אוסטרליה (של אותה חברה, לא כולל רכבים רגילים).
לדוגמא: השכרה של 7 ימים והשכרה נוספת של 14 יום- תחשבנה יחד ל-21 יום. במידה ואיסוף רכב והחזרה של שתי השכרות נפרדות חלים באותו יום היום הראשון של התקופה השניה יחושב במניין הימים. כנ"ל במקרה של רכישת ביטוח מורחב להשכרות שונות באותה מדינה בלבד. תוספת כיוון אחד ותוספות אחרות יחושבו לכל השכרה בנפרד (אין אפשרות לצבירה).

דמי ביטחון
* על השוכר להפקיד דמי ביטחון בסך 7500$ אוסטרלי ביום האיסוף, באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי בלבד. לא ניתן לשלם את דמי הבטחון במזומן או באמצעות המחאות (צ'קים).
* חברת ההשכרה המקומית מכבדת כרטיסי אשראי מסוג ויזה ומאסטרכרד ואמריקן אכספרס.
דמי הבטחון נושאים ריבית של 2% על כרטיסי אשראי ויזה ומסטרכרד וריבית של 2.8% על כרטיסי אמריקן אכספרס במעמד החיוב. גובה הריבית עשוי להשתנות.
* דמי הבטחון יחויבו מיידית בפועל בכרטיס האשראי של הלקוח, אלא אם כן רכש ביטוח מורחב.
* על בעל הכרטיס להיות נוכח במעמד קבלת הרכב והוא זה האחראי בפני חברת ההשכרה לכל נזק שייגרם לרכב. 
* במידה והלקוח רכש ביטוח מורחב בתחנה או חבילת "הכל כלול" מראש, לא יילקחו דמי ביטחון בפועל אך השוכר יידרש להשאיר את פרטי כרטיס האשראי לצורך בטחון.
* דמי הבטחון יוחזרו לחשבון השוכר כשבועיים לאחר תום הטיול, במידה והרכב הוחזר בזמן, למקום המוסכם, ללא נזקים, נקי מבפנים, עם מכלי מים ושירותים מרוקנים ומכלי דלק/דיזל וגז מלאים.
* דמי הבטחון יוחזרו במלואם כולל הריביות על כרטיסי האשראי מסוג ויזה/מאסטרכארד. הריבית עבור חיוב בכרטיס אמריקן אקספרס לא תוחזר.
* במידה והחברה החזירה לשוכר את דמי הבטחון ולאחר מכן התגלה כי יש נזק, החברה רשאית לגבות מחדש את עלות הנזקים. 
* חיוב הפקדון והחזר פיקדון מתבצעים עי החברה המקומית בדולר אוסטרלי. יתכנו הפרשים שעשויים להיגרם כתוצאה משינויים בשערי המטבעות או מהפרשי שערים הנובעים מעמלות הניגבות באמצעות חברות האשראי. שינויים אלה אינם באחריות החברה.
* רכב שיוחזר שאינו נקי מבפנים- יחויב בקנס בסך 250$ אוס. הוצאות נקיון כולל הוצאות נקיון במקרה של עישון. (העישון ברכבים אסור בהחלט !)
* רכב שיוחזר עם מכלים לא מלאים (דלק, דיזל, גז)- יחויב בהוצאות מילוי מכלי הדלק והגז
* רכב שיוחזר כאשר מכלי המים השחורים והאפורים אינם מרוקנים- יחויב בקנס בסך 125$ אוס.
 
שינוי בשערי המטבע
החיוב בכרטיסי אשראי מתבצע בדולר אוסטרלי. החברה אינה אחראית לשינויים שעשויים להיגרם כתוצאה משינויים בשערי המטבעות או מהבדלים בשערים הנגבים באמצעות חברות האשראי.
מוטורהום ישראל ממליצה ללקוחותיה על רכישת חבילת פרימיום, המפחיתה את דמי הבטחון למינימום של 250 דולר אוסטרלי הנלקחים כפרינט בלבד.

הגעה לתחנה
החברה אינה מספקת שירות העברות משדה התעופה אל התחנות. על הלקוחות להגיע באופן עצמאי.

איסוף והחזרה
:
7 ימים בשבוע למעט בחגים המפורטים: יום שישי הטוב (10 באפריל), חג המולד (25 בדצמבר), ראש השנה האזרחי (1 בינואר), יום אוסטרליה (26 בינואר).
חלק מהתחנות סגורות בתאריכים מסוימים וכן בוימי ראשון מחוץ לעונה כמפורט בהמשך.
תוספת חגים של 100$ לכל איסוף ו/או החזרת רכב בחגים הבאים:
13 באפריל 2020 (יום שישי הטוב)
25 באפריל 2020 (יום אנזק)
4 במאי 2020 (אליס ספרינגס, דארווין, בריסביין, קיירנס)
1 ביוני 2020 (ברום, פרת')
08 ביוני 2020 (אדאלייד, אליס ספרינגס, דארווין, מלבורן, סידני והוברט)
03 ביולי 2020 (אליס ספרינגס)
24 ביולי 2020 (דארווין)
03 באוגוסט 2020 (אליס ספרינגס, דארווין, סידני)
12 באוגוסט 2020 (בריסביין)
28 בספטמבר 2020 (ברום, פרת')
5 באוקטובר 2020 (אדאלייד, סידני, בריסביין, קיירנס)
03 בנובמבר 2020 (מלבורן)
26 בדצמבר 2020
1 בינואר 2020
08 בפברואר 2021 (הובארט)
01 במרץ 2021 (פרת')
08 במרץ 2021 (אדאלייד, מלבורן, הובארט)


חשוב: יש להגיע לתחנות לפחות שעה לפני שעת הסגירה ובכל מקרה לא יאוחר מהשעה 15:30.
איסוף והחזרה של רכבים חייב להיעשות בתחנות ההשכרה בלבד.
לא ניתן לקבל רכבים או להחזירם בשדה התעופה!
לא יינתן החזר בגין החזרה מוקדמת או איסוף מאוחר.

שעות פעילות התחנות:
* תחנות סידני, מלבורן, אדלייד, פרת'
מ-1 אפריל ועד 30 באפריל - פתוחות בין השעות 08:00-16:00 , 7 ימים בשבוע.
מ-1 במאי ועד 31 באוגוסט - פתוחות בין השעות 08:00-16:00, ימי ראשון סגור.
מ-1 בספטמבר עד 31 במרץ - פתוחות בין השעות 08:00-16:00 , 7 ימים בשבוע.
* תחנת בריסביין
מ-1 אפריל ועד 30 בספטמבר - פתוחות בין השעות 08:00-16:00 , 7 ימים בשבוע.
מ-1 באוקטובר ועד 28 בפברואר - פתוח בין השעות 08:00-16:00 , בימי ראשון סגור.
מ-1 במרץ עד 31 במרץ - פתוח בין השעות 08:00-16:00 , 7 ימים בשבוע.
* תחנות דארוין, ברום, אליס ספרינגס:
מ-1 אפריל ועד 30 באפריל - פתוחות בין השעות 08:00-16:00 , סגור בימי ראשון.
מ-1 במאי עד 31 באוקטובר - פתוחות בין השעות 08:00-16:00, 7 ימים בשבוע.
מ-1 בנובמבר ועד 30 בנובמבר פתוחות בין השעות 08:00-16:00 , בימי ראשון סגור
מ-1 בדצמבר עד 31 בדצמבר – התחנה סגורה.
* תחנת קיירנס:
מ-1 אפריל ועד 30 באפריל - פתוחות בין השעות 08:00-16:00 , סגור בימי ראשון.
מ-1 במאי עד 31 באוקטובר - פתוח בין השעות 08:00-16:00, 7 ימים בשבוע
מ-1 בנובמבר עד 31 במרץ - פתוח בין השעות 08:00-16:00, בימי ראשון סגור
* תחנת הובארט:
מ-1 אפריל ועד 30 ביוני - פתוחות בין השעות 08:00-16:00 , 7 ימים בשבוע
מ-1 ביולי עד 31 באוגוסט - התחנה סגורה.
מ-1 בספטמבר עד 31 במרץ - פתוח בין השעות 08:00-16:00 , 7 ימים בשבוע.

החזרה מוקדמת

במידה והרכב הוחזר לפני תום תקופת ההשכרה ולא משנה מאיזו סיבה, לא יינתן כל פיצוי כספי עבור הימים שלא נוצלו.

 

החזרה מאוחרת

* החזרה של הרכב מחוץ לשעות פעילות התחנה חייב להיעשות באישור מראש של החברה וכרוך בקנסות:

* החזרה מחוץ לשעות פעילות התחנה ללא אישור מראש – תגרור קנס בגובה 150$ אוסטרלי לכל יום השכרה, בנוסף למחיר ההשכרה היומי.

* החזרה מחוץ לשעות פעילות התחנה עם אישור מראש תגרור קנס בגובה 150$ אוסטרלי. כמו כן הלקוח יחויב לשלם תוספת ביטוח מורחב, היות והוא יהיה אחראי לרכב עד אשר יבדק על ידי צוות התחנה ביום שלמחרת.

חשוב! בעת קבלת הרכב תתבצע הדרכה לתפעול הרכב בנוכחות נציג חברת ההשכרה.
לאחר מכן יתבקש השוכר לחתום על חוזה השכירות. זמן ההדרכה נועד לכם ולטובתכם:
על מנת למנוע אי נעימויות וויכוחים בעת החזרת הרכב, מומלץ מאוד לפני החתימה על החוזה,  לערוך בדיקה יסודית של הרכב מבחוץ ומבפנים (כולל הגג ותחתית הרכב) בנוכחות נציג החברה. במידה ומצאתם ליקוי, תקלה או חלק שחסר- יידעו את הנציג וציינו זאת בכתב.
בדקו כי הרכב נמסר לכם נקי ולפי התנאים (דלק, גז, מים) וכי כל הציוד שהזמנתם נמצא ותקין.
נצלו את הזמן על מנת לשאול שאלות ולקבל מידע: היכן הסופרמרקט הקרוב, תחנת דלק, חניון קמפינג קרוב וכדומה.
עיברו על כל המערכות (חימום, מיזוג, מקרר, תנור, צינורות המים למילוי וריקון, כבל חשמל, מערכת בקרה וכדומה) וודאו כי הנכם יודעים היכן נמצא כל פריט וכיצד מפעילים אותו בטרם תצאו לדרך. 

רשיון נהיגה
על הנהג להיות בן 21 לפחות ולשאת ברשיון נהיגה לפחות שנה.
אין תוספת תשלום עבור נהג/ים נוספי/ים אולם על כל מי שרוצה לנהוג להיות נוכח בתחנה ביום קבלת הרכב ולחתום על החוזה.
על כל הנהגים להציג רשיון נהיגה ישראלי בתוקף וכן רשיון בינלאומי באנגלית שהוצא באותה מדינה בה הוצא הרשיון הישראלי.

כסא בטיחות לילד או תינוק (יש להזמין מראש)

לפי החוק באוסטרליה כל ילד מתחת גיל 7 חייב כסא בטיחות.

על כסאות הבטיחות והבוסטרים להיות בעלי תו תקן אוסטרלי ולשאת מדבקת תו תקן אוסטרלי (Australian Standards sticker for the standard AS/NZS 1754).
כסאות בטיחות ובוסטרים שמגיעים מארצות אחרות אינם עומדים בתקן זה ולכן החוק אוסר להשתמש בהם באוסטרליה.

תינוקות מתחת גיל שישה חודשים (ועד 9 קילו) חייבים לנסוע חגורים בכסא בטיחות נגד כיוון הנסיעה.

כסא תינוק מיועד בד"כ לילדים מגיל שישה חודשים ועד גיל 4-3 תלוי בגודל הפיזי של הילד, ובמשקל 8-18 ק"ג. אלו צריכים לנסוע בכיסא בטיחות מותאם, כנגד או עם כיוון הנסיעה ועם חיבור מתאים במושב (Anchor Point)
כסא בוסטר מיועד בד"כ לילדים מגיל 4 ועד גיל 7 תלוי בגודל הפיזי של הילד, ובמשקל 14-26 ק"ג.
כסאות בטיחות ניתן לחבר רק בדגמי הקרוואנים המיועדים לארבעה או שישה נוסעים
.

בדגמי קרוואנים המיועדים לזוג לא ניתן לחבר כסאות בטיחות.
חברת ההשכרה מספקת כסאות בטיחות בהתאם לזמינות בתחנות ההשכרה, אך אינה אחראית לחיבור הכיסאות לרכב. על השוכר לחבר את כסאות הבטיחות באופן עצמאי.
יש לחבר את כסאות הבטיחות במושבים עם הפנים בכיוון הנסיעה ולא במושבים הפונים לצידי הרכב, אך קיים מידע ספציפי לגבי כל סוג רכב.

חברת ההשכרה ממליצה לא להושיב במושבים הקדמיים ילדים מתחת לגיל 7 או מתחת למשקל 26 ק"ג ובכל מקרה ילדים מתחת גיל 4 אינם רשאים לשבת במושבים הקדמיים. 
יש להזמין מראש ולציין גיל הילד, משקל וגובה.


עלויות תפעול שוטפות ודלק הן על חשבון הלקוח.
דלק

הרכב יימסר עם מכל דלק מלא ויש להחזירו מלא. רכב שלא יוחזר עם מכל דלק מלא יחויב בתשלום
אם נרכשה "החבילה הבסיסית", אין צורך להחזיר את מיכל הדלק מלא.

גז 
הרכב יימסר מראש עם מכל  גז ראשון מלא ויש להחזירו מלא.
במידה והמכל הוחזר ריק  הלקוח יחויב בעבור המילוי (כ-30-60 דולר אוסטרלי תלוי בדגם).
במידה ונרכשה "החבילה הבסיסית", אין צורך להחזיר את מיכל הגז מלא.


כיסוי ביטוחי
כיסוי ביטוחי בסיסי
למטיילים באוסטרליה אנו ממליצים לרכוש ביטוח נוסעים ומטען דרך סוכנות ביטוח בישראל.
כל הרכבים מבוטחים בביטוח מקיף בגין נזק לרכב, לרכוש צד שלישי.
על הנהג תחול השתתפות עצמית עד סך 7500$ אוס. לכל אירוע או תאונה בניפרד בהם נגרם נזק לצד שלישי, נזק לרכב המושכר כולל התנגשויות תאונות, נזק לחלונות ולצמיגים, הוצאות גרירה, גניבה, שריפה, השבתת הרכב ומעשי אלימות וכן הוצאות בגין אובדן ימי השכרה במקרה של השבתת הרכב או תיקון אחרי תאונה. ההשתתפות העצמית תופעל בלי קשר לצד האשם באירוע, ותיגבה בסמוך למועד האירוע בתום הדיווח לחברה. דמי ההשתתפות העצמית יוחזרו במידה והחברה תצליח לתבוע את הוצאות התיקונים מהצד השלישי. תהליך זה עלול לקחת זמן רב.

חשוב: ההשתתפות העצמית חלה לכל אירוע או תאונה בניפרד, שבהם נגרם נזק לצד שלישי, נזק לרכב המושכר כולל התנגשויות, תאונות, תאונה עצמית כגון התהפכות, נזק לחלונות ולצמיגים, הוצאות גרירה, גניבה, שריפה, פריצה או מעשה ונדילזם וכן הוצאות בגין אובדן ימי השכרה במקרה של השבתת הרכב או תיקון אחרי תאונה.

כיסוי ביטוחי מורחב – בתוספת תשלום
קיימת אפשרות להוריד את סכום ההשתתפות העצמית לאפס.
אנו ממליצים לרכוש את הביטוח המורחב המקיף ביותר וליהנות משקט נפשי בזמן הטיול.

כיסוי ביטוחי מורחב – בתוספת תשלום
הביטוח המורחב ניתן לרכישה מראש במסגרת חבילת "הכל כלול" (Inclusive Pack)
שעלותה 54$
אוסטרלי ליום (חבילה זו כוללת גם ציוד נוסף כמפורט במחירון)
או לרכישה בנפרד בתחנה ביום קבלת הרכב בעלות של 46$
 אוסטרלי ליום (לא כולל ציוד נוסף).
הביטוח המורחב משולם למקסימום 50 יום, גם אם תקופת ההשכרה ארוכה יותר.
עם רכישת ביטוח זה על הנהג לא תחול השתתפות עצמית לכל אירוע או תאונה בנפרד שבהם נגרם נזק לצד שלישי או נזק לרכב המושכר (לא כולל הסייגים). הפחתת ההשתתפות העצמית תופסת במקרים של נזקים לצמיגים וחלונות במקרה של נזק תאונתי וכן מכסה מקרים של נזק לחלקו העליון או התחתון של הקרוואן.
עם רכישת ביטוח מורחב, הלקוח לא יידרש לשלם דמי ביטחון בפועל, אלא רק להשאיר בתחנה את פרטי כרטיס האשראי.

לקוח שיבחר להישאר עם הביטוח הבסיסי בלבד צריך לקחת בחשבון שעלויות נזקים לקרוואן עשויות להיות גבוהות ולהגיע עד לסכום של 7500$ אוסטרלי עבור כל אירוע. חברת ההשכרה תחייב את הלקוח בגובה עלות הנזקים אוטומטית בעת החזרת הקרוואן, משום כך על הלקוח להביא זאת בחשבון ולהשאיר מספיק זמן לבדיקת הרכב ולהערכת הנזקים. 
חשוב: ההשתתפות העצמית חלה לכל אירוע או תאונה בנפרד, שבהם נגרם נזק לצד שלישי, נזק לרכב המושכר כולל התנגשויות, תאונות, תאונה עצמית כגון התהפכות, נזק לחלונות ולצמיגים, הוצאות גרירה, גניבה, שריפה, פריצה או מעשה ונדילזם וכן הוצאות בגין אובדן ימי השכרה במקרה של השבתת הרכב או תיקון אחרי תאונה. 

אחריות השימוש ותחזוקה
הקרוואן מיועד למטרות נופש בלבד. אין להשתמש ברכב למטרות תחרויות, הסעת סחורות או כל שימוש אחר ממטרת נופש וטיול. אין להשתמש בקרוואן לגרירה. אין להסיע בקרוואן חומרים או נוזלים מסוכנים, רעילים, דליקים, נפיצים וכדומה. אין למכור, להשכיר, להשאיל, לשעבד או למסור את הרכב או חלקים ממנו לגורם אחר.
באחריות השוכר לנהוג ברכב בזהירות, לבדוק מדי יום שמן מנוע, נוזלים, לחץ בצמיגים ורמת התחממות של הרכב בכל תדלוק. נזקים שייגרמו מהזנחה בדרך תפעול הרכב ואחזקתו הם באחריות הלקוח. במקרה שנדלקת נורית אזהרה יש להתקשר מיידית לחברת ההשכרה.
כמו כן באחריות הלקוח לוודא כי הרכב יהיה נעול כראוי.

סייגים לביטוח
לא יחול כל כיסוי ביטוחי במקרים הבאים, גם עם רכישת הביטוח המורחב ביותר:
על השוכר תחול אחריות מלאה בכל מקרה של נזק שיגרם לרכבים או לצד שלישי במקרים הבאים:
* הפרה של תנאי הסכם השכירות
* נזק לחלקו העליון או התחתון של הרכב, אלא אם כן השוכר רכש מראש את הביטוח המורחב Liability Reduction Option או את חבילת "פרימיום "הכל כלול".
* חברת ההשכרה רשאית לגבות 60$ נ"ז דמי טיפול בכל במקרה שבו הופעל הביטוח.
* נזק שניגרם בשל חריגה במשקל שנושא הרכב מן הכמות המותרת ע"פ הוראות היצרן כגון הסעת כמות נוסעים החורגת מן המותר לדגם שנשכר או הסעת מטען במשקל חורג.
* נזק כתוצאה ממים - שקיעה, חציית מים/ נחלים/נהרות, נסיעה על חופים, נסיעה באזורים מוצפים, ביצות וכדומה.
* אובדן, גניבה או נזק של חפצים אישיים ודברי ערך של השוכר או קרוביו, אלא אם הנזק נגרם בגלל רשלנות של חברת ההשכרה. מומלץ לא להשאיר חפצי ערך ברכב וכן לרכוש ביטוח מטען בנפרד.

* במקרה של התהפכות של רכב או תאונה עצמית. אלא אם הלקוח רכש מראש חבילת "הכל כלול".
* כל נזק שייגרם לרכב השכור או לרכב/רכוש של צד גימל כתוצאה מרשלנות, זדון או התנהגות פזיזה (כגון ישיבה או עמידה על גג הרכב, נהיגה תחת אלכוהול / סמים)
* שימוש לא נכון בשמנים ודלקים. אין להשתמש בביו דיזל, מים או דלקים מזוהמים ואין למלא דלק במכל המים או מים במכל הדלק.
* נזק שניגרם כתוצאה משימוש לא נכון בשרשראות שלג
* החזרה, שיקום או חילוץ של רכב ששקע ,נזנח, ניתקע בכל צורה
* נהיגה ע"י נהג לא מורשה, או נהג שרשיונו פג תוקף ,הושעה או נשלל, או שלא קיבל אישור מראש ונרשם כנהג בחוזה, או נהג שרשיונו מוגדר כנהג מתלמד או תחת תקופת מבחן
* נזק כתוצאה מהסעת כמות נוסעים החורגת מן המותר לדגם שנשכר
* הוצאות בגין מפתח רזרבי במקרים של מפתחות רכב שאבדו או נגנבו או במקרה של רכב שננעל מבפנים
* נזק שניגרם מחיבור/הוספת אביזרים שונים לרכב (בין אם סופקו ע"י חברת ההשכרה ובין אם לאו) באופן לא נכון או באופן שגרם לנזק לרכב, לאביזרים או לרכב אחר או לרכוש צד גימל
*  נזק שניגרם כתוצאה מעבירה על חוקי התנועה ו/או אי ציות לתמרורים, שילוט, נהיגה בעומדת בסתירה למידות הרכב המושכר כגון מגבלות גובה רוחב ומשקל
* נזק שניגרם לרכב עקב ברד, שטפון, דליקה, סערה, ציקלון או פגעי טבע אחרים.
* רכב שנעזב כשמפתח המנוע הושאר בתוך הרכב

קנסות על נקיון
* רכב שיוחזר לא נקי מבפנים - יחויב בקנס בסך 250$ אוסטרלי בגין הוצאות נקיון פלוס הוצאות נקיון במקרה של עישון. העישון ברכבים אסור בהחלט !
* רכב שיוחזר כאשר מכלי המים השחורים והאפורים לא מרוקנים- יחויב בקנס בסך 125$ אוס.

קנסות תנועה, מהירות וחנייה
החברה רשאית לחייב את הלקוח בדמי טיפול בסך 60$ אוס. בנוסף לגובה הקנס עצמו,
בגין כל קנס על מהירות, דוח חנייה או קנס בגין תאונה כולל נזק לרכוש וצד שלישי,
במידה ולא דווחו לתחנה ביום ההחזרה.
המהירות המותרת לנהיגה בקרוואן זה הינה עד מכסימום 110 קמ"ש ע"פ מד מיוחד המותקן ברכב. חברת ההשכרה רשאית לגבות קנס של 300$ אוסטרלי במידה והשוכר יעבור את המהירות המותרת ויתעלם מהתראות המכשיר.

שירות דרכים
על השוכר חלה חובת דיווח בכל מקרה של תקלה או בעיה.
בכל בעיה הקשורה ברכב או לציוד, יש להתקשר ולדווח למוקד השירות הטלפוני של החברה
1300-850805 תוך 24 שעות מגילוי הבעיה, על מנת לאפשר לחברה להגיש סיוע ולפתור את התקלה במהלך תקופת ההשכרה.
במידה והשוכר לא דיווח בזמן, החברה לא תישא באחריות לתביעה והלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי .

במקרה של תאונה
* על הלקוח להשיג את השמות והכתובות של המעורבים בתאונה
* לעדכן את המשטרה המקומית בתאונה, ללא קשר לחומרת הנזק
* לא להודות באשמה ולא להאשים את הנהג השני
* במידת האפשר לצלם את לוחיות הרכבים המעורבים באירוע וכן את הנזקים שנגרמו
* להתקשר למוקד השירות של חברת ההשכרה (1300-850805) תוך מקסימום 24 שעות ולתת דיווח מפורט.
* בעת החזרת הרכב על הלקוח להציג בתחנת ההשכרה דו"ח משטרה, רשיון נהיגה ותמונות שברשותו
* קבלת רכב חילופי עקב תאונה:
* אין התחייבות לקבלת רכב חלופי. אספקת רכב חלופי כפופה למספר גורמים כמו זמינות, מיקום הלקוח, מי האשם בתאונה ומשך הזמן הנותר לטיול. בכל מקרה על הלקוח להגיע לתחנת ההשכרה על חשבונו או שהחברה רשאית להציע ללקוח על הבאת הרכב אליו בתשלום.
* במקרה של תאונת התהפכות עצמית הלקוח יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהחלפת רכב או הבאת הרכב אליו, בלי קשר לסוג הביטוח שנרכש.
* השוכר יידרש לשלם דמי בטחון נפרדים עבור הרכב החלופי.

תיקונים
במקרים שבהם נגרם נזק לרכב שלא באשמת הלקוח, ניתן לקבל החזר הוצאות עבור תיקונים, עם הצגת קבלות בלבד. הוצאות עד סכום של 200$ אוס. ללא אישור מיוחד. תיקונים מעל 200$ אוס. באישור מיוחד מראש בלבד.
תיקוני צמיגים - הלקוח ישלם על עלות תיקון או החלפה של צמיגים במידה וניזוקו במהלך ההשכרה,
אלא אם כן הצמיג הפגום הוחזר לתחנת החברה לבדיקה מוסמכת ונמצא כי היה פגום מלכתחילה.


הגבלות תנועה לקרוואנים וקמפרים
חל איסור מוחלט לנהוג בדרכים שאינן סלולות, דרכי עפר או דרכים שאינן מתוחזקות כראוי.
נהיגה בשטח כגון על חופים, חול, שבילים, שדות וכדומה אסורה בהחלט. חברת ההשכרה רשאית לגבות 300 דולר אוסטרלי מיידית בכרטיס האשראי של השוכר במידה וייפר כללים אלו.
במידה והלקוח יסע בניגוד לכללים בדרכים אסורות לנסיעה או בדרכי עפר, חברת ההשכרה רשאית לגבות במיידי קנס בגובה 300$ אוסטרלי על כל הפרה בנפרד.
יוצא מן הכלל- דרכי גישה המובילות לחניוני קמפינג מוכרים ומוסדרים של לא יותר מ-12 ק"מ מהקמפינג, אטרקציות תיירותיות מרכזיות ודרכים מתוחזקות היטב ומוכרות בקנגורו איילנד (Kangaroo Island, South Australia). לכל דבר אחר נדרש אישור מיוחד מתחנת ההשכרה בתיאום מראש.
החברה רשאית לאסור תנועה באזורים מסוימים שבהם תנאי הכביש או תנאי מזג האוויר אינם מאפשר נהיגה בטוחה ובמקרים בהם מרחקי הנסיעה אינם תואמים את אורך תקופת ההשכרה.

כבישי אגרה במלבורן
ביציאה ובכניסה למלבורן נדרש תשלום אגרה בכבישים ראשיים.
למי שמתעתד לנסוע בכבישים האלה כדאי לדעת כי חובה לרכוש מראש כרטיס: CityLink Pass
המקנה נסיעה חופשית בכבישי האגרה האלה  ל-24 שעות מרגע רכישתו . לרכישה יש להתקשר ל- Citylink 13 26 29 ולמסור פרטים: מספר לוחית הרישוי, סוג ושנת ייצור הרכב,
תאריך הנסיעה ומספר כרטיס אשראי. את הכרטיס ניתן לרכוש בסניפי דואר מסויימים  ובתחנות הדלק Shell. פרוספקט מידע מצורף לרכב במקרים הרלוונטים. מחיר הכרטיס :14.55$ אוס.(עשוי להשתנות).

רכב חילופי
הזמנת הרכב היא לקטגוריה ולא לרכב ספציפי. במידה ומסיבה שאינה בשליטת החברה
לא ניתן לספק את הרכב שהוזמן,  לחברה הזכות לתת רכב חילופי דומה או רכב משודרג,
ללא תוספת מחיר. פעולה זו אינה הפרת חוזה ואינה מזכה את הלקוח בהחזר.
במידה והלקוח יהיה מעוניין מרצונו החופשי ברכב אחר קטן/זול יותר- הדבר יתאפשר
רק על בסיס רכב פנוי. במקרה כזה הלקוח אינו זכאי להחזר כספי.

מעבורות
יש להזמין מעבורת לפי אורך רכב של 7.7 מטר, ללא קשר לאורך הרכב המושכר.

בעלי חיים
חל איסור להסיע ו/או להכניס בעלי חיים לרכב למעט כלבי נחייה. השוכר יהיה אחראי לנקיון הרכב ויישא בקנס 250 דולר אוסטרלי במידה והרכב הוחזר לא נקי.

עישון
חל איסור מוחלט לעשן ברכבים. המפרים צפויים לקנס בנוסף להוצאות הנקיון.

כללי
המחירים והתנאים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב ספיציפי.  התמונות והמידות הן להמחשה בלבד.
הקרוואנים עשויים להיות שונים בצורתם מאלו המופיעים בפרסום.
התנאים בעברית באתר מוטורהום הם תרגום חופשי של התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה, הנוסח הקובע הינו נוסח התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית, שעליהם חותם הלקוח ביום קבלת הרכב.

חשוב לדעת: תפקידה של מוטורהום ישראל הוא לקשר ולתווך בלבד בין השוכר לבין ספק הרכב עד לקבלת הרכב מהספק. התקשרות השוכר עם מוטורהום ישראל היא לשם יעוץ והזמנת הרכב מספק הרכב בארץ היעד בלבד. יש להדגיש כי מלבד הסכם זה, בעת לקיחת הרכב חותם השוכר על חוזה חדש מול ספק הרכב וזהו החוזה המחייב בין ספק הרכב והשוכר. עם חתימת השוכר על חוזה ההשכרה מול ספק הרכב מסתיימת אחריותה ותפקידה של מוטורהום ישראל כלפי השוכר והיא לא תהיה אחראית לכל תקלה ברכב ו/או בתיפקודו של ספק הרכב. באחריות השוכר לקרוא בעיון את התנאים הכלליים כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של מוטורהום ישראל טרם ביצוע ההזמנה ולוודא שהתנאים מקובלים עליו וכי בהתאם לתנאים לא חלה כל אחריות על מוטורהום ישראל. ספק הרכב הינו האחראי הבלעדי לביצועה התקין של ההזמנה. במקרה של תקלה או בעיה ברכב על השוכר לפנות ישירות לספק הרכב. במידה והשוכר לא קיבל מהספק מענה הולם לפנייתו, תנסה מוטורהום לסייע ע"י פנייה לספק, אולם אין בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על מוטורהום בגין אי הענות הספק.מוטורהום ישראל אינה שלוחה של ספק הרכב ולא נציגתו של ספק הרכב בישראל והיא מהווה אך ורק גורם מתווך בין הספק לשוכר. כל תפקידה הוא לייעץ לשוכר ולקשר בין הספק לשוכר וכן להעביר את הכספים שהתקבלו מהשוכר בגין השכירות לידי הספק ועל כן אינה מייצגת את הספק ואינה הכתובת לתביעות כנגד ספק הרכב. מקום השיפוט בין השוכר לספק יהיה בארץ היעד ובהתאם לחוזה שנחתם בין השוכר לספק הרכב.

דף הבית
צרו קשר
יעדי טיול
קרוואנים להשכרה
מבצעים וחדשות
פגישות יעוץ
למטייל העצמאי עם רכב רגיל ומלונות
מכתבי מטיילים
שירותים נוספים
תפעול ומידע כללי
חניוני קמפינג
המיוחדים שלנו
מוטורהום סרטונים
מסלולי קרוואנים
ביטוח מוטורהום
קישורים לתכנון טיול
מוטורהום "טוס וסע"
קרוואנים בתקשורת
דרושים
אודותינו
תוכנה לתכנון טיולים
בניית אתרים
סייברסרב