השכרת קרוואנים בחו"ל  
top_title_left.gif (1329 bytes)
תנאים כלליים

 תנאים כלליים - איטליה  
דגמי Urban, Compact, Comfort, Family, Premium


הזמנות ותשלומים

ההזמנה בתוקף רק לאחר אישור בכתב מהספק המקומי.
אין לסגור טיסות לפני אישור בכתב להזמנה.

ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב מסוים.

עם אישור ההזמנה נדרשת מקדמה בכרטיס אשראי ע"ס 30% מסה"כ, מינימום 400 אירו. המקדמה אינה מוחזרת במקרה של ביטול הזמנה. תשלום מלא נדרש עד 55 יום לפני יום קבלת הרכב.
החיוב יבוצע אוטומטית במועד התשלום בכרטיס אשראי ישראלי ויזה או מסטרכארד שניתן בעת ההזמנה, בשקלים, לפי שער אירו מזומנים גבוה ביום התשלום. לתשלום בהעברה בנקאית, צ'ק או מזומן או פריסת תשלומי קרדיט -יש ליצור עמנו קשר לפני מועד התשלום.
על תשלום במזומן במטבע חוץ תחול עמלת הפקדה בבנק בגובה 1%

להזמנות שבוצעו פחות מ-55 יום לפני יום קבלת הרכב, נדרש תשלום מלא עם אישור ההזמנה.

החזרים לאחר התשלום, יבוצעו לפי שער מזומנים נמוך ביום ההחזר.
חברת ההשכרה רשאית לבטל את ההזמנה במידה ולא יתקבל תשלום בזמן.

 
מינימום ימי השכרה

מינימום הימים הנדרש בכל עונה מסומן בטבלת המחירים

 

שינוי הזמנה

ניתן לבצע שינוי בהזמנה לאחר אישורה, עד 55 יום לפני יום האיסוף וזאת בכפוף לזמינות הרכבים.

דמי הביטול נכנסים לתוקף בכל מקרה מרגע אישור ההזמנה המקורית, ללא קשר לשינויים שיבוצעו.
קיצור ימים או הפחתת פריטים לאחר שההזמנה כבר שולמה במלואה אינם מזכים בהחזר כספי.

כל שינוי מההזמנה המקורית לאחר אישור ההזמנה ולפני מועד התשלום הסופי יחויב בתוספת 35 אירו. לאחר שההזמנה שולמב במלואה יחויב כל שינוי ב-55 אירו. כל שינוי כפוף לאישור בכתב ממרכז ההזמנות.
שינויים מהותיים כמו: שינוי שם הלקוח, שינוי גודל/סוג הרכב, שינוי תחנה, שינוי תאריך האיסוף או ההחזרה ייחשבו כביטול הזמנה ויחייבו הזמנה מחדש.

דמי ביטול
55 יום או יותר לפני יום האיסוף: 30% מסה"כ ההזמנה, מינימום 400 אירו (המקדמה)
54-20 יום לפני יום האיסוף : 55% מסה"כ ההזמנה
19-4 ימים לפני יום האיסוף: 85% מסה"כ ההזמנה
3 ימים או פחות לפני יום האיסוף או אי הגעה: 100% סה"כ ההזמנה.
בכל מקרה של ביטול ייגבו דמי טיפול בהזמנה בסך 50 אירו בנוסף לדמי הביטול.

הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד ובשעות פעילות משרדי מוטורהום ישראל.
דמי הביטול מחושבים לפי הסכום הכללי של ההזמנה ללא הנחות במידה וניתנו.
במקרה של קיצור תקופת ההשכרה או שינוי תאריכי ההזמנה לעונה זולה יותר, במקרה של ביטול הזמנה יחושבו דמי הביטול לפי ההזמנה המקורית או לפי הגבוה מבין השניים. ביטול והזמנה מחדש אפשריים רק בתוך אותה שנה קלנדרית ובכפוף לאישור מספק הרכב.
דמי הביטול נקבעים  ע"י חברת ההשכרה בחו"ל. במקרה של ביטול הזמנה תוך 14 יום מיום ביצוע ההזמנה, יגבו דמי הביטול ישירות ע"י חברת ההשכרה בחו"ל, ומוטורהום ישראל תגבה דמי טיפול עבור הייעוץ שניתן עד לביצוע ההזמנה.


ביטוח נוסעים כנגד דמי ביטול
מומלץ לרכוש ביטוח נוסעים כנגד דמי הביטול מרגע ביצוע ההזמנה. פרטים באתר מוטורהום.
 
דמי בטחון

על הלקוח לשלם דמי ביטחון בסך 1500 אירו בעת איסוף הרכב באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי בלבד - ויזה או מאסטרכרד. (1700 אירו לאירוע החל מה1 בינואר 2020)
חשוב: ההזמנה תבוצע על שם השוכר הראשי. השוכר הראשי חייב להיות גם הנהג הראשי וגם בעל כרטיס האשראי לצורך הפקדת דמי הבטחון ביום קבלת הרכב.

החברה אינה מקבלת כרטיסי אשראי מסוג דיינרס או אמריקן אקספרס.

הרכב לא יימסר מבלי ששולמו דמי הביטחון.

לאחר החזרת הרכב ללא נזקים או תביעות נוספות כמו קנסות תנועה, קנסות חניה, יוחזרו דמי הביטחון לחשבון כרטיס האשראי. תיקונים או תשלום קנסות יקוזזו מדמי הביטחון.

חשוב:  דמי הביטחון מוחזרים לחשבון כרטיס האשראי של הלקוח, בדרך כלל עד שבועיים לאחר החזרת הרכב. דמי הביטחון אינם נושאים ריבית וכפופים לשינויים והפרשי שערים בין השקל לאירו.

לא יינתן החזר בגין הפרשים הנובעים משערי מט"ח הנגבים ע"י חברות האשראי.

 

כיסוי ביטוחי

 על השוכר תחול השתתפות עצמית עד 1500 אירו לאירוע בכל מקרה של נזק שיגרם

 לרכב במהלך תקופת ההשכרה. (1700 אירו לאירוע החל מה1 בינואר 2020)

 ביטוח צד שלישי ללא הגבלה עבור נזק לרכוש או פגיעה גופנית כלול במחיר ההשכרה.

 במקרה של גניבת הרכב, שומרת חברת ההשכרה את הזכות לגבות עד 10% מערך הקרוואן עד

מקסימום של 5000 אירו.

לא יחול כל כיסוי ביטוחי במקרים הבאים:
הפרת תנאי החוזה, נזק שנגרם כתוצאה מהזנחה, רשלנות מצד הנהג, שימוש לא נכון , נהיגה באזורים אסורים או בדרכים שאינן סלולות, נהיגה תחת אלכוהול או סמים, נהיגה תחת עייפות או חוסר עירנות של הנהג. כמן כן אין כיסוי לנזק שנגרם לחלקו העליון של הרכב או לפרגולה במקרים של אי ציות לחוקי תנועה כגון התעלמות משלטי הגבלת גובה, גשרים , מנהרות, נסיעה לא זהירה לאחור. נזק שנגרם כתוצאה מנהיגה ע"י נהג שאינו מורשה לנהוג ברכב ע"פ תנאי החוזה, שימוש ברכב שלא למטרה שלמענה נשכר וכיוצ"ב. 

דלק , גז והוצאות שוטפות

עלויות תפעול נורמליות שוטפות ודלק- על חשבון הלקוח.

הרכב יימסר עם מכל דלק מלא ויוחזר עם מכל מלא.

רכב שלא יוחזר עם מכל דלק מלא יחויב בתשלום בסך 2.5 אירו לכל ליטר דיזל.

הרכב נמסר בדר"כ עם מכל גז ראשון מלא ומכל שני מלא חלקית. (בדגמים בהם ישנם שני מכלים).
מילוי גז במידה ונגמר, היא באחריות הלקוח ועל חשבונו. אין צורך להחזיר את מכל/י הגז מלא/ים.
 

דרישות מהנהג

גיל המינימום הנדרש לשוכר או לנהג הנוסף הוא 21 שנה ובעל רשיון בתוקף שנה לפחות.

לדגמים Family Luxury ולדגמי Premium  הגיל המינימלי הוא 25 שנה ובעל רשיון מתאים לפחות 3 שנים.

חובה על כל הנהגים ברכב להצטייד ברשיון ישראלי המתאים לסוג הרכב ובנוסף לרשיון בינלאומי (באנגלית) המתאים לסוג הרכב. רשיון בינלאומי הוא חובה באיטליה !

אין תוספת תשלום עבור נהג/ים נוסף/ים, אולם רק נהגים שיירשמו בחוזה השכירות מורשים לנהוג ברכב. יש לספק את פרטי כל הנהגים כולל שם וכתובת והשוכר הוא הנושא היחיד באחריות כלפי החוזה.

על השוכר להציג בתחנת איסוף הרכב רשיון נהיגה ישראלי בתוקף, דרכון בתוקף וכן כרטיס אשראי בינלאומי להפקדת דמי הביטחון.

 

איסוף והחזרה
קבלת הרכב והחזרתו הן בתחנות ההשכרה בלבד, אישית עי השוכר.
לא ניתן לקבל רכבים בשדה התעופה, גם לא בתוספת תשלום.
לא ניתן להחזיר או לקבל רכבים מחוץ לאיטליה, גם לא בתוספת תשלום.

 

הגעה לתחנות / העברות

על הנוסעים להגיע לתחנות האיסוף ולחזור מהן באופן עצמאי, במונית או בתחבורה ציבורית לפי דף ההנחיות שיסופק.

למזמינים הסעה ברומא יש להזמין את ההסעה לפחות 3 ימי עסקים לפני יום איסוף הרכב ולספק פרטי מלון או פרטי טיסה מלאים כולל תאריך ושעת נחיתה ומספר טיסה, שמות כל הנוסעים באנגלית וטלפון סלולרי פעיל לתיאומים.

 

צ'ק אין מוקדם - חובה
שימו לב – חובה לבצע צ'ק אין מוקדם באתר החברה עד כשבוע לפני תחילת ההשכרה באמצעות הקישור שסופק לכם בזמן אישור ההזמנה או עם שובר ההשכרה.
אנו ממליצים לעשות זאת מיד עם אישור ההזמנה או בעת קבלת השובר.
כמו כן חובה להתקשר לתחנה לפחות 3 ימי עבודה לפני תאריך תחילת ההשכרה כדי לארגן את שעת איסוף הרכב.

  

כל התחנות סגורות בימי ראשון ובחגים המפורטים
חגים 2020
01 בינואר, 06 בינואר, 13 באפריל, 25 באפריל, 01 במאי (חג הפועלים), 02 ביוני, 15 באוגוסט, 01 בנובמבר, 08 בדצמבר, 25-26 בדצמבר (כריסטמס)

חגים 2021
01 בינואר, 06 בינואר, 05 באפריל, 25 באפריל, 01 במאי (חג הפועלים), 02 ביוני, 15 באוגוסט, 01 בנובמבר, 08 בדצמבר, 25-26 בדצמבר (כריסטמס)


נוהלי איסוף הרכב

ימי האיסוף וההחזרה ייחשבו כיום החזרה בהתאם לשעות האיסוף וההחזרה.
איסוף בשבת בבוקר: אפשרי באישור מראש בלבד ובתוספת של 65 אירו עבור כל שבת

בימי ראשון ובחגים התחנות סגורות- אין קבלה או החזרה של רכבים

ימי ושעות איסוף הרכב: 

מילאנו: שני עד שישי בין השעות 15:00-17:00 שבת: 11:00-11:30
ויצ'נזה/ ורונה/ונציה: שני עד שבת בין השעות 15:00-17:00 

רומא: שני עד שישי בין השעות 17:00 -15:30 שבת: סגור
בולוניה: שני-שישי 15:30-17:30, שבת: 9:30-11:30

קטניה (סיציליה): שני עד שישי בין השעות 15:00-17:30 שבת: 09:00-11:00

סרדיניה: שני עד שישי בין השעות 15:00-17:30 שבת: 10:00-11:00
פיזה: שני עד שישי בין השעות 15:00-17:30 שבת: סגור

למגיעים בטיסות בינלאומיות ארוכות (טרנסאטלנטיות) - איסוף הרכב יחול רק יום לאחר הנחיתה.

עם ההזמנה יש לספק את פרטי הטיסה .

לפני איסוף הרכב יש לקחת בחשבון לפחות שעה להסברים והדגמות על השימוש במוטורהום – ההשתתפות חובה. (מומלץ להביא נייר וכלי כתיבה.)

יש להציג רשיונות (ישראלי ובינלאומי) וכן דרכונים.

בתום התהליך יש לחתום על חוזה השכירות וטופס שחרור, המעיד כי הרכב נמסר לשביעות רצונכם.

 

חשוב!

זמן ההדרכה נועד לכם ולטובתכם.

על מנת למנוע אי נעימויות וויכוחים בעת החזרת הרכב, מומלץ מאוד לפני החתימה על

החוזה, לערוך בדיקה יסודית של הרכב מבחוץ ומבפנים (כולל הגג ותחתית הרכב) בנוכחות

נציג החברה. במידה ומצאתם ליקוי, תקלה או חלק שחסר- יידעו את הנציג וציינו זאת בכתב.

בדקו כי הרכב נמסר לכם נקי ולפי התנאים (דלק, גז, מים) וכי כל הציוד שהזמנתם נמצא ותקין.

 נצלו את הזמן על מנת לשאול שאלות ולקבל מידע: היכן הסופרמרקט הקרוב, תחנת דלק,

 חניון קמפינג קרוב וכדומה.

עיברו על כל המערכות (חימום, מיזוג, מקרר, תנור, צינורות המים למילוי וריקון, כבל חשמל,

 מערכת בקרה וכדומה) וודאו כי הנכם יודעים היכן נמצא כל פריט וכיצד מפעילים אותו בטרם

 תצאו לדרך. 

 

נוהלי החזרת הרכב

החזרה בשבת בבוקר: באישור מראש בלבד ובתוספת של 65 אירו עבור כל שבת

בימי ראשון ובחגים התחנות סגורות- אין קבלה או החזרה של רכבים.
ימי ושעות החזרת הרכב
:

מילאנו: שני עד שישי בין השעות 09:00-10:30 שבת: 09:00-09:30
ויצ'נזה/ ורונה/ונציה:  שני עד שבת בין השעות 09:00-10:00 

רומא: שני עד שישי בין השעות 09:00-10:30 שבת: סגור

בולוניה: שני - שבת בין השעות 09:30-11:30

קטניה (סיציליה): שני עד שישי בין השעות 09:00-10:00  שבת: 09:00-11:00

סרדיניה: שני עד שבת בין השעות 09:00-10:00
פיזה: שני עד שישי 9:00-10:00 שבת:סגור


חשוב:

הרכב יוחזר עם מיכל דלק מלא, מיכל שירותים ריק, ונקי מבפנים.

במידה והרכב יוחזר כשאינו נקי מבפנים, יחול קנס בגובה של מינימום 110 אירו.

במידה והרכב יחזור כשמכלי המים והשירותים אינם מרוקנים, יחול קנס בגובה של עד 155 אירו.

בזמן החזרת הרכב, על הנציג בתחנה לחתום על  טופס המאשר את החזרת הרכב. ללא חתימת הנציג, כל  ההוצאות יחולו על השוכר, במיוחד אם הרכב הושאר בתחנה מחוץ לשעות הפעילות.

החזרה מוקדמת

לא יינתן החזר בגין החזרה מוקדמת או אי ניצול ימי השכרה.

החזרה מאוחרת

במקרה של החזרה מאוחרת מעבר לשעה שנקבעה - ייגבה תשלום בגובה 30 אירו לשעה או פחות משעה עד מקסימום תשלום יום השכרה. במידה וזמן ההחזרה אינו תואם את הזמן המופיע בחוזה, לא יחולו עוד יחסי שוכר-משכיר כמופיע בחוזה.

במקרה של תביעות שיגרמו לחברה או מצד השוכר הבא בתור, עקב החזרה מאוחרת- השוכר ישא במלא האחריות וההוצאות.

טיסות חזרה ביום ההחזרה:

החזרת הרכב עשויה להתארך יותר מן הצפוי. משום כך מומלץ לא לקבוע את החזרה בטיסות בוקר, אלא משעות הצהרים ואילך. יש לקחת בחשבון התייצבות בשדה התעופה לפחות שעתיים וחצי לפני טיסה וכן זמן הגעה לשדה.

 

אחריות ותחזוקה

השימוש בקרוואן הוא למטרת נופש וטיול בלבד. חל איסור מוחלט להשתמש ברכב למטרות אחרות, תחרויות, אירועי ספורט, מבחני רכב מכל סוג או להובלת חומרים דליקים, רעילים או מסוכנים או לבצע כל פעולה אחרת המהווה עברה על החוק, או כל שימוש אחר שמנוגד לחוזה, במיוחד באזורים שאינם מיועדים לנהיגה. אין להשכיר את הרכב לגורם אחר. אין לנהוג בדרכים לא סלולות או שאינן מיועדות לנהיגה.

 על השוכר לדווח לתחנת ההשכרה מיידית בכל מקרה של נזק או תקלה מכנית שנגרמו לרכב או

לציוד במהלך תקופת השכירות.

באחריות השוכר לנהוג ברכב בזהירות, לבדוק שמן מנוע, נוזלים, לחץ בצמיגים ורמת

התחממות של הרכב בכל תדלוק.  נזקים שייגרמו מהזנחה בדרך תפעול הרכב ואחזקתו הם

באחריות הלקוח.

כמו כן באחריות הלקוח לוודא כי הרכב יהיה נעול כראוי.

הלקוח יישא באחריות המלאה לכל נזק שייגרם בזמן נהיגה של נהג שאינו מורשה, כלומר

ששמו לא הופיע בחוזה ההשכרה כנהג.

באחריות הלקוח לשלם קנסות תנועה וחנייה, אגרות כבישים. חברת ההשכרה רשאית להשתמש בכרטיס האשראי של הלקוח לתשלום קנסות שלא שולמו ע"י השוכר שיגיעו לידיה לאחר תקופת ההשכרה.

הסברים על אופן אחזקת הרכב  ותפעולו ניתנים בתחנת האיסוף.

 

תיקונים

בכל מקרה של תקלה, נזק או בעיה בתפעול מערכות ברכב או בציוד, חובה על הלקוח לדווח לתחנת ההשכרה במהלך תקופת ההשכרה.

* ניתן לבצע תיקונים הכרחיים בלבד ללא אישור עד סכום של 150 אירו, לא כולל נזק לצמיגים.

* לתיקונים מעל 150 אירו נידרש אישור מראש ממרכז שירות הלקוחות באמצעות קו הסיוע הטלפוני. לא יינתן כל החזר כספי מבלי שנרשמה פנייה טלפונית.

* החזר הוצאות עבור תיקונים מאושרים מראש- יוחזרו כנגד הצגת קבלות בלבד.

* ערכת כלים לתיקון הרכב אינה מסופקת, שכן חל איסור על הלקוח לבצע תיקונים ברכב.

* במקרה של תקלה שבאחריות החברה, ואינה באשמת הלקוח, על הלקוח ליידע את חברת ההשכרה באופן מיידי בנוגע לתקלה,  ולאפשר לחברה להגיש סיוע ותיקון תוך פרק זמן סביר. יש לקחת בחשבון כי במדינות מרוחקות הסיוע עשוי לארוך יותר זמן.
* במקרה של תקלה חמורה המשביתה את הרכב לזמן בלתי סביר ושאינה באשמת הלקוח, חברת ההשכרה רשאית לספק לשוכר רכב חילופי דומה או מקטגוריה גבוהה יותר. במידה ובמקרה זה החברה סיפקה לשוכר רכב מקטגוריה זולה יותר מזה ששכר, החברה תפצה את השוכר בגין הפרש המחירים בין הרכב המקורי לרכב החילופי.

* במקרה של תקלה חמורה/השבתת רכב שארעה באשמת הלקוח, החברה אינה חייבת לספק רכב חילופי, אך במידה ויש ביכולתה וברצונה של החברה לספק רכב שכזה, יחולו כל ההוצאות הכרוכות בכך על השוכר.

 

שירות דרכים וקו סיוע טלפוני

חברת ההשכרה מעמידה לרשות הלקוחות קו סיוע טלפוני וכן שירות דרכים 24 שעות באירופה. בכל מקרה של תקלה מכנית, נזק או בעיה בתפעול מערכות ברכב, חובה על הלקוח להתקשר ישירות לקו הסיוע הטלפוני ולא לתחנת ההשכרה. בכל התקשרות יש לדאוג כי מספר הרכב יהיה בהישג יד ולהצטייד בסבלנות עד לקבלת מענה. חברת ההשכרה לא תישא בהתחייבות מול הלקוח ללא דו"ח ממרכז הסיוע, המעיד כי הלקוח התקשר לקו הסיוע הטלפוני סמוך לשעת האירוע.

חשוב: קיימים שני סוגי מוקד טלפוני -

1. מספר חירום של חברת ההשכרה המיועד לסיוע במקרה של נזק במערכות הקרוואן (חשמל, מים, ביוב, מקרר, גז,חימום, פרגולה וכדומה)
2. מספר חירום של יצרן הרכב (פיאט או פורד) המיועד לסיוע במקרים של תקלות מכניות ברכב עצמו (מנוע, ברקסים, נורת אזהרה, הילוכים וכדומה).

תאונות

במקרה של תאונה, התנגשות עם בעלי חיים, שריפה, פריצה או נזק, על הלקוח לדווח מיידית למשטרה, לתחנת ההשכרה ולמספר החירום המסופק בחוזה. אין לחתום על טופס הודאה באשמה.

בעת החזרת הרכב, יש להציג דו"ח משטרה על הנזק בכתב, כולל שרטוט וכן את שמות כל הנוסעים המעורבים באירוע, כתובותיהם ופרטי העדים אם ישנם, חתימה של שני הצדדים ומספר לוחית הרישוי של הרכבים המעורבים.
אי דיווח לפי התנאים ימנע מהלקוח כל אפשרות לבקשת פיצוי.

 

שידרוג / רכב חילופי

במידה ואין רכב מהקבוצה שהוזמנה, מסיבות שאינן בשליטת החברה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לספק לשוכר רכב מקבוצה דומה או גבוהה יותר עם אותו ציוד, ללא חיוב נוסף. במידה והוצע רכב מקבוצה קטנה יותר בהסכמת הלקוח, יוחזר לו ההפרש במחירים בין השניים. במידה ויהיו הוצאות נוספות בגין קבלת רכב גדול יותר כמו כבישי אגרה, מעבורות וכדומה, העלות תכוסה ע"י השוכר בלבד.

 

מגבלות גיאוגרפיות

ניתן לנסוע לכל מדינות אירופה למעט מדינות או אזורים בהם חל משבר או מלחמה.
לנסיעה למדינות מזרח אירופה - יש צורך באישור מיוחד מראש, והלקוח יידרש לחתום על הצהרה כי יחנה את הרכב במקומות מסודרים בלבד. יש לקחת בחשבון כי קבלת שירות במקרה של תקלה טכנית או תאונה עלול להיות בעייתי יותר במזרח אירופה.

 

כבישי אגרה

כבישי אגרה באוסטריה:  

רכבים שמשקלם עד 3.5 טון נדרשים להדביק על שמשת הרכב מדבקה הנקראית Vignette אותה ניתן לרכוש בתחנות דלק בגרמניה לפני מעבר הגבול לאוסטריה. במידה ולא שמתם מדבקה- תידרשו לקנס עד 220 אירו במידה ותיתפסו ע"י שוטר אוסטרי!  רכבים שמשקלם מעל 3.5 טון נדרשים לרכוש קופסת GO-Box - מכשיר בגודל קופסת סיגריות הפועל על עקרון של טלכרט ומודד את הקילומטראז שעברתם ועל פי זה מחייב את התשלום. את המכשיר מצמידים לשמשת הרכב. ניתן לרכוש אותו בתחנות דלק לפני מעבר הגבול בין גרמניה לאוסטריה ומחירו 80 אירו. הקנס במידה ועצר אתכם שוטר - 220 אירו!  יש לטעון את המכשיר ב-50 אירו נוספים בכל פעם שכמות הק"מ עומדת להיגמר. בהחזרה, יש להזדכות על המכשיר בנקודת מכירה אוסטרית לפני החזרת הרכב בתחנת ההשכרה בגרמניה. שם ניתן לקבל החזרה במידה ונשארו ק"מ בלתי מנוצלים.
כבישי אגרה באיטליה: לפני הכניסה לכביש מהיר, יש למשוך כרטיס ולשלם עבור הקילומטר

אז שעברתם ביציאה.
כבישי אגרה בשוויץ: מומלץ לרכוש במעבר הגבול (ובתחנות דלק הקרובות לגבול) מדבקה

לרכב הנקראת Vignette המאפשרת לנהוג באוטוסטרדות בשוויץ. מחיר המדבקה: 35 אירו

והיא תקפה למשך שנה.

כבישי אגרה בסלובניה וקרואטיה: חובה לרכוש מדבקה לכבישי אגרה גם לנוסעים לסלובניה או לקרואטיה, בתחנות דלק לפני מעברי הגבול.

מחירי האגרות עשויים להשתנות.

 

כסאות בטיחות
חברת ההשכרה מספקת כסאות בטיחות בהתאם לזמינות בתחנות, אך אינה אחראית לחיבור הכסאות לרכב. על השוכר לחבר את כסאות הבטיחות באופן עצמאי.

 

בעלי חיים

ניתן לצרף בעלי חיים באישור בלבד, אולם באחריות השוכר לדאוג כי הרכב יוחזר נקי וללא נזקים.

עישון

העישון אסור בכל הרכבים. למפרים צפויים קנסות.
 

חשוב - זהירות

כנגד קיפאון - במקומות בהם הטמפרטורה יורדת מתחת לאפס מעלות, בחורף בעיקר, יש סכנה של קפיאת המים במערכות הרכב השונות. על מנת למנוע זאת יש לדאוג לחימום הרכב באופן רציף וכן לדאוג לרוקן את המים מיד לאחר השימוש כדי למנוע קפיאה.
חימום הרכב מופעל אוטומטית בזמן נסיעה. בזמן חנייה יש לדאוג לחימום. על מנת שהגז לא ייגמר מהר- רצוי להפעיל את החימום על דרגה נמוכה. הסברים על השימוש ברכב במקרים אלו ניתנים ביום קבלת הרכב בתחנה ובמדריך התפעול.

כנגד התלקחות - בכל תדלוק או מילוי גז ולפני כל תחילת נסיעה, יש להקפיד על כיבוי המנוע וכל המערכות הפועלות על גז: מקרר, מחמם מים, כיריים, תנור וכדומה.

כללי

המחירים והתנאים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב ספיציפי.  התמונות והמידות הן להמחשה בלבד.
הקרוואנים עשויים להיות שונים בצורתם מאלו המופיעים בפרסום.
התנאים בעברית באתר מוטורהום הם תרגום חופשי של התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה, הנוסח הקובע הינו נוסח התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית, שעליהם חותם הלקוח ביום קבלת הרכב.

  

חשוב לדעת: תפקידה של מוטורהום ישראל הוא לקשר ולתווך בלבד בין השוכר לבין ספק הרכב עד לקבלת הרכב מהספק. התקשרות השוכר עם מוטורהום ישראל היא לשם יעוץ והזמנת הרכב מספק הרכב בארץ היעד בלבד. יש להדגיש כי מלבד הסכם זה, בעת לקיחת הרכב חותם השוכר על חוזה חדש מול ספק הרכב וזהו החוזה המחייב בין ספק הרכב והשוכר. עם חתימת השוכר על חוזה ההשכרה מול ספק הרכב מסתיימת אחריותה ותפקידה של מוטורהום ישראל כלפי השוכר והיא לא תהיה אחראית לכל תקלה ברכב ו/או בתיפקודו של ספק הרכב. באחריות השוכר לקרוא בעיון את התנאים הכלליים כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של מוטורהום ישראל טרם ביצוע ההזמנה ולוודא שהתנאים מקובלים עליו וכי בהתאם לתנאים לא חלה כל אחריות על מוטורהום ישראל. ספק הרכב הינו האחראי הבלעדי לביצועה התקין של ההזמנה. במקרה של תקלה או בעיה ברכב על השוכר לפנות ישירות לספק הרכב. במידה והשוכר לא קיבל מהספק מענה הולם לפנייתו, תנסה מוטורהום לסייע ע"י פנייה לספק, אולם אין בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על מוטורהום בגין אי הענות הספק.מוטורהום ישראל אינה שלוחה של ספק הרכב ולא נציגתו של ספק הרכב בישראל והיא מהווה אך ורק גורם מתווך בין הספק לשוכר. כל תפקידה הוא לייעץ לשוכר ולקשר בין הספק לשוכר וכן להעביר את הכספים שהתקבלו מהשוכר בגין השכירות לידי הספק ועל כן אינה מייצגת את הספק ואינה הכתובת לתביעות כנגד ספק הרכב. מקום השיפוט בין השוכר לספק יהיה בארץ היעד ובהתאם לחוזה שנחתם בין השוכר לספק הרכב.

 

דף הבית
צרו קשר
יעדי טיול
קרוואנים להשכרה
מבצעים וחדשות
פגישות יעוץ
למטייל העצמאי עם רכב רגיל ומלונות
מכתבי מטיילים
שירותים נוספים
תפעול ומידע כללי
חניוני קמפינג
המיוחדים שלנו
מוטורהום סרטונים
מסלולי קרוואנים
ביטוח מוטורהום
קישורים לתכנון טיול
מוטורהום "טוס וסע"
קרוואנים בתקשורת
דרושים
אודותינו
תוכנה לתכנון טיולים
בניית אתרים
סייברסרב