השכרת קרוואנים בחו"ל  
top_title_left.gif (1329 bytes)
תנאים כלליים

תנאים כלליים פורטוגל


הזמנות ותשלומים

ההזמנה בתוקף רק לאחר אישור בכתב מהספק המקומי.  
אין לסגור טיסות עד קבלת אישור סופי בכתב.

ההזמנה היא לקטגוריה של רכב ולא לרכב מסוים.

עם אישור ההזמנה נדרשת מקדמה בכרטיס אשראי ע"ס 20% מסה"כ ההשכרה, מינימום 400 אירו. המקדמה לא תוחזר במקרה של ביטול הזמנה.
תשלום מלא נדרש עד 55 יום לפני יום קבלת הרכב.

החיוב יבוצע אוטומטית במועד התשלום בכרטיס אשראי ישראלי ויזה או מסטרכארד שניתן בעת ההזמנה, בשקלים, לפי שער אירו מזומנים גבוה ביום התשלום. לתשלום בהעברה בנקאית, צ'ק או מזומן או פריסת תשלומי קרדיט -יש ליצור עמנו קשר לפני מועד התשלום.
על תשלום במזומן במטבע חוץ תחול עמלת הפקדה בבנק בגובה 1%

להזמנות שבוצעו פחות מ-55 יום לפני יום קבלת הרכב, נדרש תשלום מלא עם אישור ההזמנה.

החזרים לאחר התשלום, יבוצעו לפי שער מזומנים נמוך ביום ההחזר.
חברת ההשכרה רשאית לבטל את ההזמנה במידה ולא יתקבל תשלום בזמן.

 

מינימום ימי השכרה

ימי האיסוף וההחזרה ייחשבו כיום החזרה אחד כל עוד לא עברו 24 שעות.

HIGH SEASON - 10 ימי השכרה מינימום

SHOULDER SEASON - 7  ימי השכרה מינימום

- OFF / LOW SEASON 7 ימי השכרה מינימום

 

שינוי הזמנה

כל שינוי שיבוצע לאחר אישור ההזמנה ולפני מועד התשלום הסופי יחויב ב-35 אירו וב- 55 אירו לכל שינוי לאחר שההזמנה שולמה במלואה. יש להזמין את כל התוספות הרצויות בעת ביצוע ההזמנה. שינויים מהותיים כמו: שינוי שם הלקוח, שינוי גודל/סוג הרכב, שינוי תחנה, שינוי תאריך האיסוף או ההחזרה ייחשבו כביטול הזמנה ויחייבו הזמנה מחדש. קיצור ימים או הפחתת פריטים לאחר התשלום המלא אינם מזכים בהחזר כספי.

 

דמי ביטול

55 יום או יותר לפני יום האיסוף: 20% מסה"כ ההזמנה, מינימום 400 אירו (גובה המקדמה).

54-20 יום לפני האיסוף: 55% מסה"כ ההזמנה

4-19 יום לפני האיסוף: 85% מסה"כ ההזמנה

3 ימים או פחות לפני יום האיסוף או אי הגעה:100% מסה"כ ההזמנה

בכל מקרה של ביטול הזמנה ייגבו דמי טיפול  בהזמנה בסך 50 אירו בנוסף לדמי הביטול.

הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד ובשעות פעילות משרדי מוטורהום ישראל.
דמי הביטול מחושבים לפי הסכום הכללי של ההזמנה ללא הנחות במידה וניתנו.
במקרה של קיצור תקופת ההשכרה או שינוי תאריכי ההזמנה לעונה זולה יותר, במקרה של ביטול הזמנה יחושבו דמי הביטול לפי ההזמנה המקורית
או לפי הגבוה מבין השניים. ביטול והזמנה מחדש אפשריים רק בתוך אותה שנה קלנדרית ובכפוף לאישור מספק הרכב.
לידיעתך, בהתאם לתיקון מספר 58 לחוק הגנת הצרכן לעניין עסקת מכר מרחוק, על שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל, כגון השכרת קרוואנים בתי מלון וכדומה, חלים דמי ביטול בהתאם למדיניות הביטול של נותן השירות. באפשרותך לבטל את ההזמנה על פי חוק הגנת הצרכן הישראלי לעניין עסקת מכר מרחוק בתוספת של 10% מסך כל עלות העיסקה. יש להודיע לנו על כך מראש לפני ביצוע ההזמנה. במידה ולא תבחר באפשרות הזו, יחולו דמי ביטול כמפורט לעיל.

 
דמי בטחון

דמי ביטחון בסך 1500 אירו (2000 אירו לדגמי Premium/Comfort Luxury) יש לשלם בעת איסוף הרכב באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי (ויזה או מאסטרכרד). הרכב לא יימסר מבלי ששולמו דמי הביטחון.
חשוב: ההזמנה תבוצע על שם השוכר הראשי. השוכר הראשי חייב להיות גם הנהג הראשי וגם בעל כרטיס האשראי לצורך הפקדת דמי הבטחון ביום קבלת הרכב.

לאחר החזרת הרכב ללא נזקים או תביעות נוספות כמו קנסות תנועה, קנסות חניה, יוחזרו דמי הביטחון לחשבון כרטיס האשראי. תיקונים או תשלום קנסות יקוזזו מדמי הביטחון.

חשוב:  דמי הביטחון מוחזרים לחשבון כרטיס האשראי של הלקוח, בדרך כלל עד שבועיים לאחר החזרת הרכב.דמי הביטחון אינם נושאים ריבית וכפופים לשינויים והפרשי שערים בין השקל לאירו.

לא יינתן החזר בגין הפרשים הנובעים משערי מט"ח הנגבים ע"י חברות האשראי.
* השוכרים GPS או טלויזיה יידרשו להשאיר דמי בטחון נוספים בגובה 250 אירו.

* השוכרים אופנוע (רק בתחנת ליסבון ורק לדגמי Urban) יידרשו להשאיר דמי ביטחון נוספים בגובה 500 אירו.
 

כיסוי ביטוחי כולל:
ביטוח כנגד נזקי טבע עם השתתפות עצמית בסך 500 אירו לאירוע

על השוכר תחול השתתפות עצמית עד 1500 אירו לאירוע (עד 2000 אירו לארוע עם דגמי Premium/Comfort Luxury), בכל מקרה של נזק שיגרם לרכב במהלך תקופת ההשכרה.

הביטוח הנ"ל אינו בתוקף במקרים של הזנחה, או נהיגה תחת אלכוהול או סמים וכמו כן במקרה של אי ציות לתמרורי תנועה (למשל לגבי הגבלת גובה), נסיעה לא זהירה לאחור או שימוש לא נכון ברכב.

דלק והוצאות שוטפות
עלויות תפעול נורמליות שוטפות ודלק- על חשבון הלקוח.

הרכב יימסר עם מכל מלא ויוחזר עם מכל מלא.

רכב שלא יוחזר עם מכל דלק מלא יחויב בגובה 2.4 אירו לכל ליטר דלק.

דרישות מהנהג

גיל המינימום הנדרש לשוכר או לנהג הנוסף הוא 21 שנה ובעל רישיון בתוקף שנתיים לפחות.

מספר הנהגים המכסימלי המותר הוא שני נהגים.

על כל הנהגים ברכב להצטייד ברשיון בינלאומי בנוסף לרישיון הישראלי המתאים לסוג הרכב.

רק נהגים שיירשמו בחוזה השכירות מורשים לנהוג ברכב. יש לספק את פרטי כל הנהגים כולל שם וכתובת והשוכר הוא הנושא היחיד באחריות כלפי החוזה.

על השוכר להציג בתחנת איסוף הרכב רשיון נהיגה בתוקף, דרכון בתוקף וכן כרטיס אשראי בינלאומי להפקדת דמי הביטחון.

 

הגעה לתחנות / העברות

ההגעה והחזרה מהתחנה הן באופן עצמאי לפי דף ההנחיות שיסופק.

ניתן להזמין הסעות בליסבון ופורטו בתשלום

הסעה משדה התעופה לתחנת ההשכרה בליסבון -  75 אירו לכיוון

הסעה מתחנת ההשכרה בליסבון לשדה התעופה -  50 אירו לכיוון

הסעה הלוך ושוב מתחנת ההשכרה בליסבון לשדה התעופה ובחזרה -  100 אירו

הסעה משדה התעופה לתחנת ההשכרה בפורטו -  35 אירו לכיוון

הסעה מתחנת ההשכרה בפורטו לשדה התעופה -  25 אירו לכיוון

הסעה הלוך ושוב מתחנת ההשכרה בפורטו לשדה התעופה ובחזרה -  55 אירו
את כל ההסעות יש להזמין מראש בעת ההזמנה ולספק פרטי טיסה מדויקים ומספר טלפון סלולרי לתיאומים במידת הצורך.

צ'ק אין מוקדם - חובה
שימו לב – חובה לבצע צ'ק אין מוקדם באתר החברה עד כשבוע לפני תחילת ההשכרה באמצעות הקישור שסופק לכם בזמן אישור ההזמנה או עם שובר ההשכרה.
אנו ממליצים לעשות זאת מיד עם אישור ההזמנה או בעת קבלת השובר.
כמו כן חובה להתקשר לתחנה לפחות 3 ימי עבודה לפני תאריך תחילת ההשכרה כדי לארגן את שעת איסוף הרכב.

התחנות סגורות בחגים המפורטים (2019):
01 בינואר, 05 במרץ (רק בתחנת פורטו), 19 באפריל, 20 באפריל (רק בתחנת אלאגרב), 21 באפריל, 25 באפריל, 01 במאי, 31 במאי, 10 ביוני, 20 ביוני, 24 ביוני (רק בתחנת פורטו), 15 באוגוסט (רק בתחנות אלאגרב ופורטו), 01-10 בספטמבר (רק בתחנת אלאגרב), 05 באוקטובר, 01 בנובמבר, 01 בדצמבר, 08 בדצמבר, 24 בדצמבר (רק בתחנת פורטו), 25 בדצמבר (כריסטמס).

כל התחנות סגורות בחגים המפורטים (2020):

01 בינואר, 10 באפריל, 25 באפריל, 01 במאי, 10-11 ביוני (רק בתחנת פורטו ואלאגרב), 15 באוגוסט (רק בתחנות אלאגרב ופורטו), 05 באוקטובר, 01 בנובמבר, 01 בדצמבר, 08 בדצמבר, 25 בדצמבר (כריסטמס).

כל התחנות סגורות בחגים המפורטים (2021):

01 בינואר, 02 באפריל, 25 באפריל, 01 במאי, 10 ביוני, 15 באוגוסט, 05 באוקטובר, 01 בנובמבר, 01 בדצמבר, 08 בדצמבר, 25 בדצמבר (כריסטמס).

שעות פעילות התחנות:
ליסבון -  שני עד שבת מ-9 בבוקר עד 19:00 בערב. ראשון סגור.

פורטו -  שני עד שבת מ-9:30 בבוקר עד 19:00 בערב . ראשון סגור.
אלגארב- שני עד שבת מ-9 בבוקר עד 18:00 בערב . ראשון סגור.

קוימברה - שני עד שבת מ-9 בבוקר עד 19:00 בערב. ראשון סגור.

* תחנות ההשכרה סגורות בימי ראשון, חגים וכן בצהריים בין השעות 13:00-15:00. 

נוהלי איסוף הרכב

ימי האיסוף וההחזרה ייחשבו כיום החזרה בהתאם לשעות האיסוף וההחזרה.
קבלת הרכב: 
ליסבון, פורטו וקוימברה: שני עד שבת בין השעות 15:00-18:00  
אלגארב: 
שני עד שבת בין השעות 15:00-17:00
איסוף בשבת אפשרי באישור מראש בלבד.

לפני איסוף הרכב, יש לקחת בחשבון לפחות שעה להסברים והדגמות על השימוש במוטורהום. ההשתתפות חובה. (מומלץ להביא נייר וכלי כתיבה)

יש להציג רשיונות (ישראלי ובינלאומי) וכן דרכונים.

בתום התהליך יש לחתום על חוזה השכירות וטופס שחרור, המעיד כי הרכב נמסר לשביעות רצונכם.
 

חשוב!

זמן ההדרכה נועד לכם ולטובתכם.

על מנת למנוע אי נעימויות וויכוחים בעת החזרת הרכב, מומלץ מאוד לפני החתימה על החוזה, לערוך בדיקה יסודית של הרכב מבחוץ ומבפנים (כולל הגג ותחתית הרכב) בנוכחות נציג החברה.

במידה ומצאתם ליקוי, תקלה או חלק שחסר- יידעו את הנציג וציינו זאת בכתב.

בדקו כי הרכב נמסר לכם נקי ולפי התנאים (דלק, גז, מים) וכי כל הציוד שהזמנתם נמצא ותקין.

נצלו את הזמן על מנת לשאול שאלות ולקבל מידע: היכן הסופרמרקט הקרוב, תחנת דלק, חניון קמפינג קרוב וכדומה

עיברו על כל המערכות (חימום, מיזוג, מקרר, תנור, צינורות המים למילוי וריקון, כבל חשמל, מערכת בקרה וכדומה) וודאו כי הנכם יודעים היכן נמצא כל פריט וכיצד מפעילים אותו בטרם תצאו לדרך.

 

נוהלי החזרת הרכב 

ימים ושעות החזרת הרכב:
החזרת הרכב: 
ליסבון וקוימברה:
שני עד שבת בין השעות 09:00-11:00 
פורטו: שני עד שבת בין השעות 09:30-11:00  
אלגארב:  שני עד שבת בין השעות 09:00-11:00 

להחזרה בשבת נדרש אישור מראש.

 

חשוב: הרכב יוחזר עם מיכל דלק מלא, מיכל שירותים ריק, ונקי מבפנים.

במידה והרכב יוחזר כשאינו נקי מבפנים, יחול קנס של מינימום 50 אירו.

במידה והרכב יחזור כשמכלי המים והשירותים אינם מרוקנים, יחול קנס של מינימום 50 אירו.
במידה והרכב יחזור כשמכל השירותים אינו מרוקן, יחול קנס של מינימום 50 אירו.

בזמן החזרת הרכב, על הנציג בתחנה לחתום על  טופס המאשר את החזרת הרכב. ללא חתימת הנציג, כל  ההוצאות יחולו על הסוחר, במיוחד אם הרכב הושאר בתחנה מחוץ לשעות הפעילות.

 

טיסות חזרה

החזרת הרכב עשויה להתארך יותר מן הצפוי. משום כך מומלץ לא לקבוע את החזרה בטיסות בוקר, אלא משעות הצהרים ואילך.

יש להביא בחשבון התייצבות בשדה התעופה לפחות שעתיים וחצי לפני טיסה וכן זמן הגעה לשדה.


החזרה מאוחרת

במקרה של החזרה מאוחרת מעבר לשעה שנקבעה – ייגבה תשלום בגובה 27 אירו לשעה או פחות משעה עד מקסימום תשלום יום השכרה. במידה וזמן ההחזרה אינו תואם את הזמן המופיע בחוזה, לא יחולו עוד יחסי שוכר-משכיר כמופיע בחוזה.

במקרה של תביעות שיגרמו לחברה או מצד השוכר הבא בתור, עקב החזרה מאוחרת- השוכר ישא במלא האחריות וההוצאות.

 

החזרה מוקדמת
לא יינתן החזר בגין החזרה מוקדמת.

 

איסורים

חל איסור מוחלט להשתמש ברכב למטרות הבאות: תחרויות, הובלה של חומרים רעילים, מתלקחים או חומרים מסוכנים אחרים או  לבצע כל פעולה אחרת המהווה עברה על החוק, או כל שימוש אחר שמנוגד לחוזה, במיוחד באזורים שאינם מיועדים לנהיגה.

 

אחריות ותחזוקה

על השוכר חלה חובה לדווח לתחנת ההשכרה בכל מקרה של נזק או תקלה מכנית שנגרמו לרכב או לציוד במהלך תקופת השכירות.

באחריות השוכר לנהוג ברכב בזהירות, לבדוק שמן מנוע, נוזלים, לחץ בצמיגים ורמת התחממות של הרכב בכל תדלוק.  נזקים שייגרמו מהזנחה בדרך תפעול הרכב ואחזקתו הם באחריות הלקוח. כמו כן באחריות הלקוח לוודא כי הרכב יהיה נעול כראוי.

הלקוח יישא באחריות המלאה לכל נזק שייגרם בזמן נהיגה של נהג שאינו מורשה, כלומר ששמו לא הופיע בחוזה ההשכרה כנהג.

הסברים על אופן אחזקת הרכב  ותפעולו ניתנים בתחנת האיסוף.

 
תיקונים

* ניתן לבצע תיקונים הכרחיים בלבד ללא אישור  עד סכום של 150 אירו.

* לתיקונים מעל 150 אירו נידרש אישור מראש ממרכז שירות הלקוחות באמצעות קו הסיוע הטלפוני.

* החזר  הוצאות עבור תיקונים מאושרים מראש- יוחזרו כנגד הצגת קבלות בלבד , אלא אם כן הנזק נגרם באשמת השוכר.

* במקרה של תקלה שבאחריות החברה, ואינה באשמת הלקוח, על הלקוח ליידע את חברת ההשכרה באופן מיידי בנוגע לתקלה,  ולאפשר לחברה להגיש סיוע ותיקון תוך פרק זמן סביר. יש לקחת בחשבון כי במדינות מרוחקות הסיוע עשוי לארוך יותר זמן.
* במקרה של תקלה חמורה המשביתה את הרכב לזמן בלתי סביר ושאינה באשמת הלקוח, חברת ההשכרה רשאית לספק לשוכר רכב חילופי דומה או מקטגוריה גבוהה יותר. במידה ובמקרה זה החברה סיפקה לשוכר רכב מקטגוריה זולה יותר מזה ששכר, החברה תפצה את השוכר בגין הפרש המחירים בין הרכב המקורי לרכב החילופי.

* במקרה של תקלה חמורה/השבתת רכב שארעה באשמת הלקוח, החברה אינה חייבת לספק רכב חילופי, אך במידה ויש ביכולתה וברצונה של החברה לספק רכב שכזה, יחולו כל ההוצאות הכרוכות בכך על השוכר. 

  

שירות דרכים וקו סיוע טלפוני

חברת ההשכרה מעמידה לרשות הלקוחות קו סיוע טלפוני וכן שירות דרכים 24 שעות באירופה. בכל מקרה של תקלה מכנית, נזק או בעיה בתפעול מערכות ברכב, חובה על הלקוח להתקשר ישירות לקו הסיוע הטלפוני ולא לתחנת ההשכרה. בכל התקשרות יש לדאוג כי מספר הרכב יהיה בהישג יד ולהצטייד בסבלנות עד לקבלת מענה. חברת ההשכרה לא תישא בהתחייבות מול הלקוח ללא דו"ח ממרכז הסיוע, המעיד כי הלקוח התקשר לקו הסיוע הטלפוני בעת האירוע.

  

תאונות

במקרה של נזק כתוצאה מתאונה, התנגשות עם בעלי חיים, שריפה, על הלקוח לדווח מיידית למשטרה, לתחנת ההשכרה ולמספר החירום המצורף בחוזה.
אין לחתום על טופס הודאה באשמה.

בעת החזרת הרכב, יש להציג דו"ח משטרה על הנזק בכתב, כולל שרטוט וכן את שמות כל הנוסעים המעורבים באירוע, כתובותיהם ופרטי העדים אם ישנם, חתימה של שני הצדדים ומספר לוחית הרישוי של הרכבים המעורבים.

 

שידרוג הרכב

במידה ואין רכב מהקבוצה שהוזמנה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין רכב מקבוצה דומה  או גבוהה יותר עם אותו ציוד, ללא חיוב נוסף. במידה והוצע רכב מקבוצה קטנה יותר בהסכמת הלקוח, יוחזר לו ההפרש במחירים בין השניים. במידה ויהיו הוצאות נוספות בגין קבלת רכב גדול יותר כמו כבישי אגרה, מעבורות וכדומה, העלות תכוסה ע"י השוכר בלבד.

 

מגבלות גיאוגרפיות

ניתן לנסוע לכל מדינות  אירופה למעט מדינות או אזורים בהם חל משבר או מלחמה. לנסיעה למדינות מזרח אירופה - יש צורך באישור מיוחד מראש, והלקוח יידרש לחתום על הצהרה כי יחנה את הרכב במקומות מסודרים בלבד. יש לקחת בחשבון כי קבלת שירות במקרה של תקלה טכנית או תאונה עלול להיות בעייתי יותר במזרח אירופה.

כסאות בטיחות
חברת ההשכרה מספקת כסאות בטיחות בהתאם לזמינות בתחנות, אך אינה אחראית לחיבור הכסאות לרכב. על השוכר לחבר את כסאות הבטיחות באופן עצמאי.

 

בעלי חיים

ניתן לצרף בעלי חיים באישור מראש בלבד, אולם באחריות השוכר לדאוג כי הרכב יוחזר נקי וללא נזקים. נזקים שייגרמו לרכב או הוצאות ניקוי יחולו על השוכר.

 

עישון

העישון אסור בכל הרכבים.

חשוב - זהירות

כנגד קיפאון - במקומות בהם הטמפרטורה יורדת מתחת לאפס מעלות, בחורף בעיקר, יש סכנה של קפיאת המים במערכות הרכב השונות. על מנת למנוע זאת יש לדאוג לחימום הרכב באופן רציף וכן לדאוג לרוקן את המים מיד לאחר השימוש כדי למנוע קפיאה.
חימום הרכב מופעל אוטומטית בזמן נסיעה. בזמן חנייה יש לדאוג לחימום. על מנת שהגז לא ייגמר מהר- רצוי להפעיל את החימום על דרגה נמוכה. הסברים על השימוש ברכב במקרים אלו ניתנים ביום קבלת הרכב בתחנה ובמדריך התפעול.

כנגד התלקחות - בכל תדלוק או מילוי גז ולפני כל תחילת נסיעה, יש להקפיד על כיבוי המנוע וכל המערכות הפועלות על גז – מקרר, מחמם מים, כיריים, תנור וכדומה.

כללי

כל התמונות והמידות המופיעות בפרסום הן להמחשה בלבד. ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב או מודל ספציפי. ייתכנו שינויים הנובעים מדגמים שונים באותה קטגוריה.  

התנאים בעברית באתר מוטורהום הם תרגום חופשי של התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה, הנוסח הקובע הינו נוסח התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית, שעליהם חותם הלקוח ביום קבלת הרכב.

 

חשוב לדעת: תפקידה של מוטורהום ישראל הוא לקשר ולתווך בלבד בין השוכר לבין ספק הרכב עד לקבלת הרכב מהספק. התקשרות השוכר עם מוטורהום ישראל היא לשם יעוץ והזמנת הרכב מספק הרכב בארץ היעד בלבד. יש להדגיש כי מלבד הסכם זה, בעת לקיחת הרכב חותם השוכר על חוזה חדש מול ספק הרכב וזהו החוזה המחייב בין ספק הרכב והשוכר. עם חתימת השוכר על חוזה ההשכרה מול ספק הרכב מסתיימת אחריותה ותפקידה של מוטורהום ישראל כלפי השוכר והיא לא תהיה אחראית לכל תקלה ברכב ו/או בתיפקודו של ספק הרכב. באחריות השוכר לקרוא בעיון את התנאים הכלליים כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של מוטורהום ישראל טרם ביצוע ההזמנה ולוודא שהתנאים מקובלים עליו וכי בהתאם לתנאים לא חלה כל אחריות על מוטורהום ישראל. ספק הרכב הינו האחראי הבלעדי לביצועה התקין של ההזמנה. במקרה של תקלה או בעיה ברכב על השוכר לפנות ישירות לספק הרכב. במידה והשוכר לא קיבל מהספק מענה הולם לפנייתו, תנסה מוטורהום לסייע ע"י פנייה לספק, אולם אין בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על מוטורהום בגין אי הענות הספק.מוטורהום ישראל אינה שלוחה של ספק הרכב ולא נציגתו של ספק הרכב בישראל והיא מהווה אך ורק גורם מתווך בין הספק לשוכר. כל תפקידה הוא לייעץ לשוכר ולקשר בין הספק לשוכר וכן להעביר את הכספים שהתקבלו מהשוכר בגין השכירות לידי הספק ועל כן אינה מייצגת את הספק ואינה הכתובת לתביעות כנגד ספק הרכב. מקום השיפוט בין השוכר לספק יהיה בארץ היעד ובהתאם לחוזה שנחתם בין השוכר לספק הרכב.

 

דף הבית
צרו קשר
יעדי טיול
קרוואנים להשכרה
מבצעים וחדשות
פגישות יעוץ
למטייל העצמאי עם רכב רגיל ומלונות
מכתבי מטיילים
שירותים נוספים
תפעול ומידע כללי
חניוני קמפינג
המיוחדים שלנו
מוטורהום סרטונים
מסלולי קרוואנים
ביטוח מוטורהום
קישורים לתכנון טיול
מוטורהום "טוס וסע"
קרוואנים בתקשורת
דרושים
אודותינו
תוכנה לתכנון טיולים
בניית אתרים
סייברסרב