השכרת קרוואנים בחו"ל  
top_title_left.gif (1329 bytes)
תנאים כלליים

תנאים כלליים - ניו זילנד 3

 

חישוב ימי ההשכרה

יום ראשון ואחרון נחשבים כל אחד כיום השכרה ללא קשר לשעת האיסוף או ההחזרה.

מחיר ההשכרה נקבע לפי היום הראשון לשכירות לפי המחירון הגמיש.

לכל ההשכרות נדרשים 7 ימים מינימום.
יכולים לחול שינויים במינימום הנדרש בתקופות חגים, פסטיבלים ועוד
מידע זה כפוף לשינויים.

 

הזמנות ותשלומים 

ההזמנה בתוקף רק לאחר אישור בכתב מהספק המקומי .

ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב מסוים.
עם אישור ההזמנה נדרשת
מקדמה בש"ע ל-5% מסה"כ ההזמנה, מינימום 250 דולר נ"ז
תשלום מלא נדרש עד 95 יום לפני יום קבלת הרכב.
התשלום יבוצע בכרטיס אשראי ישראלי ויזה או מסטרכארד לפי שער דולר נ"ז מזומנים גבוה ביום התשלום. למעוניינים לשלם בהעברה בנקאית, צ'ק או מזומן או פריסת תשלומי קרדיט -יש ליצור עמנו קשר לפני מועד התשלום.
על תשלום במזומן במטבע חוץ תחול עמלת הפקדה בבנק בגובה 1%

החזרים לאחר התשלום, יבוצעו לפי שער מזומנים נמוך ביום ההחזר.


שינוי הזמנה לפני תחילת ההשכרה

מחיר ההשכרה היומי אינו קבוע ועשוי להשתנות כל שבוע בכפוף להיצע וביקוש.
מחיר ההשכרה מקובע לפי המחיר ביום בו בוצעה ההזמנה. אך כל שינוי לאחר שההזמנה אושרה יגרור תמחור מחדש של כל ההשכרה לפי המחיר ביום השינוי או לפי המחיר המקורי, הגבוה מבין שניהם. כמו כן יחולו דמי שינוי של 50$ לכל שינוי עד שההזמנה שולמה במלואה ולאחר מכן 95$ לכל שינוי הזמנה כולל שינוי בתאריך האיסוף, שינוי בתאריך ההחזרה, שינוי יעד האיסוף, שינוי יעד ההחזרה, שינוי דגם/קטגוריה כולל שינוי לדגם קטן יותר, שינוי שם השוכר.

כל בקשה לשינוי כפופה לזמינות הרכבים ולאישור ממרכז ההזמנות של הספק בחו"ל.

שינויים בהזמנה יתאפשרו רק עד 15 יום לפני תאריך תחילת ההשכרה ובכפוף לזמינות. 

בכל מקרה של קיצור תקופת השכירות 15 יום או פחות לפני יום איסוף הרכב, הלקוח לא יהיה זכאי לכל החזר כספי. שינויים מהותיים כמו: שינוי שם הלקוח, שינוי גודל/סוג הרכב, שינוי תחנה, שינוי תאריך האיסוף או ההחזרה, מבצעים מיוחדים ייחשבו כביטול הזמנה ויחייבו הזמנה מחדש. 

 

קיצור / הארכת  תקופת השכירות

קיצור תקופת ההשכרה: במידה והודעה על שינוי בהזמנה חל 14 יום או פחות לפני יום האיסוף - לא יהיה החזר כספי עבור קיצור תקופת ההשכרה והשוכר יחויב בגין כל ימי השכירות.

הארכת תקופת ההשכרה לאחר שההשכרה כבר החלה: במקרה כזה על הלקוח ליצור קשר טלפוני ישירות עם חברת ההשכרה (תחנת האיסוף) ולבקש אישור. במידה והרכב זמין, ניתן יהיה להאריך את תקופת ההשכרה ועלות הימים הנוספים תחושב לפי המחיר ביום השינוי בלי קשר למחיר בו בוצעה ההזמנה. התשלום עבור הימים הנוספים ייגבה מיידית בכ.האשראי של הלקוח.

 

שינוי ביעד ההשכרה או יעד ההחזרה

במידה והשוכר מעוניין לשנות את יעד ההחזרה לאחר שתקופת השכירות החלה - עליו ליצור קשר ישירות עם חברת ההשכרה ולקבל אישור ממרכז ההזמנות. במידה והשינוי אפשרי החברה תעדכן את הלקוח ישירות בעלות השינוי.

החל מאפריל 2020 - במידה והשינוי אפשרי החברה תעדכן את הלקוח והחיוב יהיה לפחות 750$ נ"ז 

 

השכרה מצטברת

ניתן לצבור ימי השכרה של מספר השכרות נפרדות ובכך להוזיל את מחיר ההשכרה. הצבירה אפשרית בתקופה של 12 חודשים בהשכרות לניו זילנד, אוסטרליה (של אותה חברה). לדוגמא: השכרה של 7 ימים והשכרה נוספת של 14 יום- תחשבנה יחד ל-21 יום. (במקרה כזה היום הראשון של התקופה השניה- אינו נחשב במניין הימים).

ההטבה לא ניתנת להשכרות שהסתיימו.

 

ביטול הזמנה ודמי ביטול

ביטול הזמנה ייעשה בכתב בלבד ובשעות פעילות משרדי מוטורהום ישראל

דמי הביטול מחושבים לפי הסכום הכללי של ההזמנה ללא הנחות במידה וניתנו.

במקרה של קיצור תקופת ההשכרה או שינוי תאריכי ההזמנה לעונה זולה יותר, במקרה של ביטול

הזמנה יחושבו דמי הביטול לפי ההזמנה המקורית או לפי הגבוה מבין השניים.

ביטול והזמנה מחדש אפשריים רק בתוך אותה שנה קלנדרית ובכפוף לאישור מספק הרכב.

דמי הביטול נקבעים  ע"י חברת ההשכרה בחו"ל.

במקרה של ביטול הזמנה תוך 14 יום מיום ביצוע ההזמנה, יגבו דמי הביטול ישירות ע"י חברת

ההשכרה בחו"ל, ומוטורהום ישראל תגבה דמי טיפול עבור הייעוץ שניתן עד לביצוע ההזמנה.

לידיעתך, בהתאם לתיקון מספר 58 לחוק הגנת הצרכן לעניין עסקת מכר מרחוק, על שירותי תיירות

הניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל, כגון השכרת קרוואנים, בתי

מלון וכדומה, חלים דמי ביטול בהתאם למדיניות הביטול של נותן השירות. באפשרותך לבטל את

ההזמנה על פי חוק הגנת הצרכן הישראלי לעניין עסקת מכר מרחוק בתוספת של 10% מסך

כל עלות העיסקה. במידה ולא תבחר באפשרות הזו, יחולו דמי ביטול כמפורט לעיל.

 

דמי ביטול
95 יום או יותר לפני יום האיסוף: 5% מסה"כ ההזמנה (מינימום 250$ נ"ז)

26-94 ימים לפני יום האיסוף: 15% מסה"כ ההזמנה (מינימום 250$ נ"ז) 

10-25 ימים לפני יום האיסוף: 25% מסה"כ ההזמנה

4-9 ימים לפני יום האיסוף: 55% מסה"כ ההזמנה

3 ימים או פחות לפני יום האיסוף או אי-הגעה: 100% מסה"כ ההזמנה

בכל מקרה של ביטול הזמנה ייגבו דמי טיפול בסך 100 $ נ"ז בנוסף לדמי הביטול

דמי ביטחון
לדגמים המיועדים לזוג: NZ3 / Hitop או
NZ3 / Endeavour

יש להפקיד דמי ביטחון בסך 5000$NZ ביום האיסוף, באמצעות כרטיס אשראי.
* במידה ונרכש ביטוח מורחב סוג 1 (38$ ליום) - יופחתו דמי הביטחון ל-2,500$NZ
* במידה ונרכש ביטוח מורחב סוג 2 (45$ ליום)- יופחתו דמי הביטחון ל-250$NZ בלבד.
לדגמים  Euro Camper או Euro Deluxe או NZ3/Tourer או NZ3/Euro Star 
יש להפקיד דמי ביטחון בסך 7500$NZ
ביום האיסוף, באמצעות כרטיס אשראי.
* במידה ונרכש ביטוח מורחב סוג 1 (38$ ליום) - יופחתו דמי הביטחון ל-2,500$NZ. 
* במידה ונרכש ביטוח מורחב סוג 2 (45$ ליום)- יופחתו דמי הביטחון ל-250$NZ בלבד.
לדגמי Cheapa 4, Cheapa 6, Cheapa 2
יש להפקיד דמי ביטחון בסך 5000$NZ ביום האיסוף, באמצעות כרטיס אשראי.
* במידה ונרכש ביטוח מורחב סוג 1 (32$ ליום)- יופחתו דמי הביטחון ל-2500$NZ. 
* במידה ונרכש ביטוח מורחב סוג 2 (39$ ליום)- יופחתו דמי הביטחון ל-250$NZ בלבד.
לדגמי Cheapa Hitop
יש להפקיד דמי ביטחון בסך 3500$NZ ביום האיסוף, באמצעות כרטיס אשראי.
* במידה ונרכש ביטוח מורחב סוג 1 ($22 ליום) - יופחתו דמי הביטחון ל-1,500$NZ 
* במידה ונרכש ביטוח מורחב סוג 2-($29 ליום) - יופחתו דמי הביטחון ל-250$NZ בלבד.

הפקדת דמי הבטחון בכ. אשראי בלבד. צ'קים או מזומן לא יתקבלו.
דמי הביטחון ימשכו בפועל מחשבון כרטיס האשראי של הלקוח מיד ביום קבלת הרכב.על בעל הכרטיס היות נוכח במעמד החיוב ולחתום על הערבון.
במידה והלקוח רכש ביטוח מורחב VIP סוג 2 - הפקדה בכרטיס אשראי תלווה רק באישור העסקה ללא חיוב בפועל.
דמי הביטחון יוחזרו לחשבון הלקוח עד כ21 ימים לאחר תום הטיול, במידה והרכב הוחזר בזמן, למקום המוסכם, ללא נזקים, נקי מבפנים, עם מכלי המים והשירותים מרוקנים ועם מכלי דלק וגז מלאים.
חברת ההשכרה זכאית להשתמש בדמי הביטחון במקרה של נזקים שייגרמו לרכב ובהתאם לגובה ההשתתפות העצמית.
רכב שיוחזר לא נקי מבפנים או עם מכלים לא מלאים (דלק, סולר, גז)- יחויב בקנס.
במידה ותנאי ההשכרה הופרו ודמי הביטחון לא מכסים את הנזק ייגבה תשלום נוסף לפי הצורך.


כרטיסי אשראי
החברה מכבדת כרטיסי אשראי מסוג: ויזה, מאסטרכרד בתוספת עמלה בגובה 2%
כרטיסי דביט מסוג ויזה או מאסטרכארד יהיו בתוספת עמלה בגובה 1%

אמריקן אכספרס או דיינרס יחויבו בעמלה בגובה 4.5% (2.8% החל מאפריל 2020) העמלה אינה מוחזרת ללקוח. העמלה תיגבה רק על תשלום עבור תוספות בתחנה ולא עבור דמי הבטחון.

שינויים בשערי המטבע

חיוב והחזר בכרטיסי אשראי מתבצע בדולר ניו זילנד. החברה אינה אחראית לשינויים שעשויים להיגרם כתוצאה משינויים בשערי המטבעות או הבדלים בשערי המטבעות בעת החיוב בחברת כרטיסי האשראי בארץ.

 

העברות

החברה מספקת שירות העברות ללא תשלום משדה התעופה אל התחנות באוקלנד ובכרייסצ'רץ' ובחזרה לשדה התעופה.
קבלת רכבים אינה אפשרית בשדה התעופה אלא בתחנות בלבד.

לתיאום שעת ההסעה - יש להתקשר לתחנת האיסוף לאחר הנחיתה.

 

איסוף והחזרת הרכב:

כל יום בין השעות 15:30-08:00. התחנות נסגרות בשעה 16:00.
יש להגיע עד 15:30 לכל היאוחר לאיסוף רכב.

התחנות סגורות בכריסטמס (25 בדצמבר), ערב ראש השנה (1 בינואר) האזרחי וב"יום שישי הטוב" (10 באפריל).

החזרה מאוחרת תחויב כיום שכירות נוסף.

לא יינתן החזר בגין החזרה מוקדמת של הרכב לפני המועד שנקבע בחוזה, מכל סיבה שהיא.
לא יינתן החזר בגין איסוף מאוחר של הרכב מהמועד שנקבע בחוזה, מכל סיבה שהיא.

יש להחזיר את הרכב בזמן נקי מבפנים, מכל דלק מלא, מכל גז מלא (אלא אם כן נרכש גז ראשוני), מכלי מים ושירותים מרוקנים.

רכב שלא יוחזר לפי תנאים אלו יחויב בקנס.

 

חשוב!

בעת קבלת הרכב תתבצע הדרכה לתפעול הרכב בנוכחות נציג חברת ההשכרה. לאחר מכן יתבקש השוכר לחתום על חוזה השכירות.

זמן ההדרכה נועד לכם ולטובתכם.

על מנת למנוע אי נעימויות וויכוחים בעת החזרת הרכב, מומלץ מאוד לפני החתימה על החוזה, לערוך בדיקה יסודית של הרכב מבחוץ ומבפנים (כולל הגג ותחתית הרכב) בנוכחות נציג החברה. במידה ומצאתם ליקוי, תקלה או חלק שחסר- יידעו את הנציג וציינו זאת בכתב.

בדקו כי הרכב נמסר לכם נקי ולפי התנאים (דלק, גז, מים) וכי כל הציוד שהזמנתם נמצא ותקין.

נצלו את הזמן על מנת לשאול שאלות ולקבל מידע: היכן הסופרמרקט הקרוב, תחנת דלק, חניון קמפינג קרוב וכדומה. עיברו על כל המערכות (חימום, מיזוג, מקרר, תנור, צינורות המים למילוי וריקון, כבל חשמל, מערכת בקרה וכדומה) וודאו כי הנכם יודעים היכן נמצא כל פריט וכיצד מפעילים אותו בטרם תצאו לדרך. 


קנסות על ניקיון

על הרכב לחזור נקי מבפנים ועם יכלים ריקים. אין צורך בניקוי חיצוני של הרכב, אלא אם עקב כך לא ניתן לראות ו/להעריך את מצבו החיצוני של הרכב.
רכב שלא יעמוד בתנאים אלו יחוייב בקנסות.
(החל מאפריל 2020 - קנס בגובה 200$ נ"ז)

רכב שיוחזר עם מכל דלק שאינו מלא- יחויב עבור מילוי המכל.
 

רשיון נהיגה

על הנהג להיות בן 21 מינימום ועל הנהג ובעל רשיון לפחות שנתיים.
על הרשיון להיות בתוקף לכל משך תקופת ההשכרה.
ביום קבלת הרכב יש להציג רשיון מקורי (לא עותק) מתורגם באנגלית.

על כל הנהגים יש להצטייד ברשיון הישראלי + רשיון בינלאומי באנגלית.

 

כיסוי ביטוחי בסיסי

למטיילים בניו זילנד אנו ממליצים לרכוש ביטוח נוסעים דרך סוכנות ביטוח בישראל.

כל הרכבים מבוטחים בביטוח מקיף בגין נזק לרכב, לרכוש ולצד שלישי.

על הנהג תחול השתתפות עצמית בסך 3500-7500$ נ"ז (תלוי דגם) לכל אירוע או תאונה בהם נגרם נזק לצד שלישי ו/או נזק לרכב המושכר. ההשתתפות העצמית תופעל בלי קשר לצד האשם באירוע, ותיגבה בסמוך למועד האירוע בתום הדיווח לחברה.
בנוסף יחולו דמי טיפול נוספים בסך 75$ בכל מקרה של נזק לרכב או תביעת צד שלישי.
דמי ההשתתפות העצמית יוחזרו במידה והחברה תצליח לתבוע את הוצאות התיקונים מהצד השלישי.

 

כיסוי ביטוחי מורחב – בתוספת תשלום
(משולם למקסימום 50 יום עבור כל הדגמים)

קיימות שתי אפשרויות להוריד את סכום ההשתתפות העצמית.

אנו ממליצים לרכוש את האופציה השניה וליהנות משקט נפשי בזמן הטיול:

 

1.   ביטוח מורחב – אופציה 1

לכל הדגמים מלבד דגמי Cheapa - תוספת של 38$NZ ליום, (מקסימום 1900$NZ)

על הנהג תחול השתתפות עצמית עד 2,500 $NZ לכל אירוע
לדגמי Cheapa (מלבד Cheapa Hitop) - תוספת של  32$NZ ליום, (מקסימום 1600$NZ)

על הנהג תחול השתתפות עצמית עד 2,500 $NZ לכל אירוע

לדגמי Cheapa Hitop- תוספת של 22$ ליום (מקסימום 1100$ נ"ז)

על הנהג תחול השתתפות עצמית עד 1500 $NZ לכל אירוע

 

2. ביטוח מורחב VIP– אופציה 2

לכל הדגמים מלבד דגמי Cheapa - תוספת של 45$NZ ליום, (מקסימום 2250$NZ)
על הנהג תחול אפס השתתפות עצמית

לדגמי Cheapa (מלבד Cheapa Hitop) - תוספת של 39$NZ ליום, (מקסימום 1950$NZ)
על הנהג תחול אפס השתתפות עצמית
לדגמי Cheapa Hitop- תוספת של 29$ ליום (מקסימום 145$ נ"ז)

ע
ל הנהג תחול אפס השתתפות עצמית

 

חשוב: לא יחול כל כיסוי ביטוחי במקרים הבאים:

על השוכר תחול אחריות מלאה לנזק שיגרם לרכבים או לצד שלישי כתוצאה מ:

* הפרה של תנאי הסכם השכירות
* הפרה או משימוש בניגוד לחוקי התנועה

* נזק כתוצאה מהזנחה, זדון  או שנגרם עקב התנהגות פזיזה (כגון ישיבה על גג הרכב), ונהיגה תחת אלכוהול / סמים

* נזק כתוצאה ממים - שקיעה ,חציית ערוצי מים/ נחלים/נהרות, נסיעה על חופים, נסיעה במים מלוחים או  באזורים מוצפים במים.

* אובדן או גניבה של חפצים אישיים ודברי ערך

* שימוש לא נכון בשמנים ודלקים או שימוש בדלקים מזוהמים
* נזק כתוצאה מתאונה עצמית של הרכב (החל מאפריל 2020 - אלא אם נרכשה חבילת "הכל כלול" או "ביטוח התהפכות עצמית" בדגמי Cheapa)

* גנבת הרכב כתוצאה מהזנחה (כגון איבוד מפתחות הרכב או רכב שלא ננעל)
* נזק שנגרם כתוצאה משימוש בשרשראות שלג
* נזק שנגרם עקב התהפכות עצמית

* נזק שנגרם לדפנות מתרחבות, פרגולה או אוהל גג

* נזק שנגרם לחלקו התחתון או העליון של הרכב, אלא אם נרכש ביטוח "הכל כלול" או ביטוח מורחב (לא תקף בדגמי Cheapa

* נזק שנגרם לשמשות או צמיגים אלא אם נרכש ביטוח מורחב (לא תקף בדגמי Cheapa) או שנרכשה חבילה להגנה על צמיגים ושמשות (החל מאפריל 2020 תקף גם בדגמי Cheapa)

 

שירותים נוספים המוצעים בתחנות ההשכרה - לתשלום בתחנה בלבד:

* ביטוח התהפכות עצמית של הרכב – Single Vehicle Rollover Option – 5.5$ נ"ז ליום, מקסימום 50$ נ"ז לכל התקופה

כלול בחבילת "הכל כלול" (החל מאפריל 2020), מלבד לדגמי Cheapa

ניתן לרכישה לדגמי Cheapa במידה ונרכשה חבילת "הכל כלול".

 

* ביטוח נוסף לשמשות וצמיגים פלוס שירות דרכים מורחב פלוס - 7$ נ"ז ליום, מכסימום 175$ נ"ז לכל התקופה.

שירות זה כולל נזק לשמשה אחת, שני צמיגים, פתיחת רכב שננעל מבחוץ, החלפת מפתח רכב עד לסכום של 120$ נ"ז, סטארט לרכב, גרר חירום עד מרחק של 25 ק"מ, החלפת צמיג שהתפנצ'ר בצמיג חילופי הנמצא ברכב, הבאת דלק לרכב עד 20 ליטר.
 
שירות דרכים מורחב - 4$ נ"ז ליום, מכסימום 100$ נ"ז לכל התקופה - לתשלום בתחנה

שירות זה כולל פתיחת רכב שננעל מבחוץ, החלפת מפתח רכב עד לסכום של 120$ נ"ז, סטארט לרכב, גרר חירום עד מרחק של 25 ק"מ, החלפת צמיג שהתפנצ'ר בצמיג חילופי הנמצא ברכב, הבאת דלק לרכב עד 20 ליטר.

תקלות שאינן מכאניות אינן מכוסות תחת שירות זה והשוכר יופנה לסדנת שירות לקבלת סיוע.

 

פרגולה חיצונית וטלוויזיה
לא תהיה אפשרות להשתמש בפרגולה חיצונית גם אם היא נותרה מותקנת בקרוואן משנים קודמות וזאת על מנת לצמצם נזקים ולחסוך בעלויות תיקון. חברת ההשכרה איננה מבטיחה קיום של פרגולה בקרוואן ואינה מספקת הנחיות לגבי שימוש בפרגולה.
טלוויזיה קיימת בכל הקראוונים, עם זאת, קליטה לא מובטחת ברחבי נ"ז ולקוחות לא יפוצו על בעיות קליטה.

 

קנסות תנועה וחנייה

החברה תעביר ללקוח כל קנס שהתקבל מהרשויות בזמן ההשכרה - כגון קנסות תנועה, חנייה, מהירות, כבישי אגרה או כל קנס אחר. האחריות לתשלום הקנסות תכול על השוכר בתוספת של 75$ נ"ז דמי טיפול.


אחריות ותחזוקה

* השימוש בקרוואן הוא למטרת נופש וטיול בלבד. חל איסור מוחלט להשתמש ברכב למטרות אחרות, תחרויות, הסעת נוסעים או סחורות למטרות רווח או הובלה, אירועי ספורט, מבחני רכב מכל סוג או להובלת חומרים דליקים, רעילים או מסוכנים, אין להשכיר את הרכב לגורם אחר או לבצע כל פעולה אחרת המהווה עברה על החוק, או כל שימוש אחר שמנוגד לחוזה.
* אסור לנסוע באזורים בהם יש אסון טבע, מזג אויר קיצוני או בנסיבות קיצוניות אחרות.
* אין לנוע בדרכים האסורות ע"פ ההסכם (ראה סעיף הגבלות תנועה) ללא אישור מפורש בכתב מחברת ההשכרה.
* לקרוואן אסור לגרור או להוביל רכב אחר כגון סירה, קרון ניגרר, אופנוע וכדומה ללא אישור מפורש בכתב מחברת ההשכרה.
* אין להסיע כמות נוסעים מעל המותר, אין להעמיס מטען במשקל חורג ממה שלרכב מותר להסיע

* אין לנהוג בדרכים לא סלולות או שאינן מיועדות לנהיגת כלי רכב רגיל. (הקרוואן אינו רכב 4X4!)

* על השוכר לדווח לתחנת ההשכרה בכל מקרה של נזק או תקלה מכנית שנגרמו לרכב או לציוד במהלך תקופת השכירות.

* באחריות השוכר לנהוג ברכב בזהירות, לבדוק שמן מנוע, נוזלים, לחץ בצמיגים ורמת התחממות של הרכב בכל תדלוק, להקפיד למלא את סוג הדלק הנכון ע"פ הוראות היצרן וכן לבדוק שמנים נוזלי קירור כל 500 ק"מ. נזקים שייגרמו מהזנחה בדרך תפעול הרכב ואחזקתו הם באחריות הלקוח.

* באחריות הלקוח לוודא כי הרכב יהיה נעול כראוי.

* הלקוח יישא באחריות המלאה לכל נזק שייגרם בזמן נהיגה של נהג שאינו מורשה, כלומר ששמו לא הופיע בחוזה ההשכרה כנהג.

* הסברים על אופן אחזקת הרכב ותפעולו ניתנים בתחנת האיסוף.

 

שירות דרכים

חברת ההשכרה מפעילה מוקד חירום טלפוני 24 שעות לסיוע בבעיות מכאניות.

בכל בעיה הקשורה ברכב או לציוד יש להתקשר ולדווח למוקד השירות הטלפוני תוך 24 שעות מגילוי הבעיה, על מנת לאפשר לחברה להגיש סיוע ולהציע פתרונות, וזאת כדי שתוכלו להמשיך בטיול ללא הפרעות. 

 

תיקונים / השבתת רכב

במקרים שבהם נגרם נזק לרכב שלא באשמת הלקוח, ניתן לקבל החזר הוצאות עבור תיקונים, עם הצגת קבלות בלבד.

לתיקונים קלים או להחלפת ציוד קטן במטבח אין צורך באישור מיוחד עד סכום של 100$ נ"ז.

לתיקונים מעל 100$ נ"ז - נדרש אישור מיוחד מהחברה. 

כשל  או תקלה באביזרים אשר כוללים מזגן ביחידת המגורים, משאבת מים, מקלחת, שירותים, מקרר, כיריים, גריל, חייבים להיות מוערכים תחילה על ידי תחנת ההשכרה או מתקן/בעל מקצוע מורשה לפני שיאושר החזר כספי כלשהו.
החזר מותנה בכך שהלקוח יצר קשר עם חברת ההשכרה לצורך תיקון התקלה וכן בשיתוף פעולה מלא של הלקוח לשם ביצוע התיקון.  במידה והלקוח לא הודיע לחברת ההשכרה על התקלה, הלקוח לא יהיה זכאי לדרוש החזר כספי או לתבוע פיצוי.

במידה והרכב הושבת שלא באשמת הלקוח, חברת ההשכרה תשקול פיצוי כספי עבור תחבורה, ארוחות והוצאות שונות שנגרמו עקב מצב זה. במידה ונמצא כי הסיבה להשבתת הרכב היא אשמת השוכר או מעשיו, השוכר לא יהיה זכאי לדרוש פיצוי או החזר כספי כלשהו.
השוכר אינו רשאי להחליף צמיגים או שמשות ללא אישור חברת ההשכרה.

בסופי שבוע ובתקופות של חגים או באזורים נידחים עשויים לחול עיכובים במתן שירות לתקלות.

 

במקרה של תאונה

בכל מקרה של תאונה יש תחילה לוודא כי אין נפגעים בנפש ולהגיש סיוע במידת הצורך.

במידה ויש פצועים יש לקרוא למשטרה.

אין לעזוב את מקום האירוע מבלי דיווח למשטרה ולחברת ההשכרה. יש למלא דו"ח משטרה בכתב, כולל שרטוט האירוע, שמות כל הנוסעים המעורבים באירוע, כתובותיהם, חתימה של שני הצדדים ומספר לוחית הרישוי של הרכבים המעורבים וכן פרטי עדים.

אין להודות באשמה.
בכל מקרה יש להתקשר ולדווח למוקד השירות הטלפוני של חברת ההשכרה, לא יאוחר מתוך 24 שעות מזמן האירוע כולל מילוי והגשת דוח תאונה (המסמך קיים בתא הכפפות ברכב). במידה ומתאפשר יש לצלם את הנזק ואת מקום האירוע ולצרף את התמונות לדוח.

 

השבתת הרכב

במידה ולא ניתן להמשיך ולנהוג ברכב עקב תקלה המשביתה את הרכב, חברת ההשכרה תפצה את הלקוח ע"י החזר כספי של ימי השכרה האבודים. במידה ויהיה רכב זמין אחר- יוצע ללקוח רכב חילופי. עם זאת הוצאות ההגעה לתחנת ההשכרה במקרה כזה יחולו על הלקוח. מיזוג אוויר, טלוויזיה, וידיאו, מיקרו, תנור וגריל, משאבת מים, מקלחת, שירותים, מקרר, רדיו, טייפ,

CD Player, לא יחשבו כתקלה המשביתה את הרכב והלקוח לא יקבל החזר במקרים אלו.

הוצאות לינה, ארוחות, שינוי מסלול או הוצאות אישיות אחרות שייגרמו ללקוח עקב השבתת הרכב אינם באחריות החברה ואינם מזכים את הלקוח בהחזר כספי.

בסופי שבוע ובתקופות של חגים או באזורים נידחים עשויים לחול עיכובים במתן שירות לתקלות.

השבתת רכב
במידה והטיול הופרע עקב תקלה שמשביתה את הרכב, מסיבה שאינה תאונה ולא תקלה שנגרמה ע"י הלקוח, למשך יותר מ-12 שעות תיקון מרגע הדיווח לחברת ההשכרה, הלקוח יהיה זכאי להחזר כספי בגובה של מקסימום המחיר היומי, עד שהתקלה תתוקן. כשל  או תקלה במערכות או באביזרים אשר כוללים מזגן ביחידת המגורים, משאבת מים, מקלחת, שירותים, מקרר, כיריים, גריל, חייבים להיות מוערכים תחילה על ידי תחנת ההשכרה או מתקן/בעל מקצוע מורשה.
החזר מותנה בכך שהלקוח יצר קשר עם חברת ההשכרה לצורך תיקון התקלה וכן בשיתוף פעולה מלא של הלקוח לשם ביצוע התיקון.  במידה והלקוח לא הודיע לחברת ההשכרה על התקלה, הלקוח לא יהיה זכאי לדרוש החזר כספי או לתבוע פיצוי.

תקלות במכשירים חשמליים כגון Wi-Fi, מכשירי ניווט וטיול, רדיו, טלוויזיה, CD או DVD, פרגולה, בקרת שיוט (קרוז קונטרול) וכו, אינם נחשבים כתקלה המשביתה את הרכב.

חברת ההשכרה לא תישא באחריות לפיצוי כספי במקרים הבאים והאחריות כולה תחול על הלקוח:

-תקלה במזגנים בטמפרטורות של מעל 36 מעלות צלזיוס.

-תקלה במכשירי חימום הפועלים על חשמל על גז בטמפרטורות של מתחת ל- 4 מעלות צלזיוס.

-תקלה כתוצאה מקפיאה של משאבת מים או מכלי מים בטמפרטורות מתחת ל- 2 מעלות צלזיוס.


הזמנת מעבורות
מומלץ להזמין מעבורת לפי אורך רכב של 7.7 מטר, ללא קשר לאורך הרכב המושכר, כדי להמנע מבעיות של חוסר מקום על המעבורת, במיוחד בשיא העונה.

 

רכב חילופי

הזמנת הרכב היא לקטגוריה ולא לרכב ספציפי.

במידה ומסיבה שאינה בשליטת החברה לא ניתן לספק את הרכב שהוזמן,  לחברה הזכות לתת רכב חילופי דומה או רכב משודרג, ללא תוספת מחיר.  פעולה זו אינה הפרת חוזה ואינה מזכה את הלקוח בהחזר.

במידה והלקוח יהיה מעוניין מרצונו החופשי ברכב אחר קטן/זול יותר- הדבר יתאפשר רק על בסיס רכב פנוי. במקרה כזה הלקוח אינו זכאי להחזר כספי.
במידה ונדרש רכב חילופי עקב תאונה, והיה ולחברת ההשכרה יש רכב חילופי זמין, על השוכר להגיע בעצמו ועל חשבונו אל תחנת ההשכרה הקרובה כדי לקבל את הרכב החילופי. חברת ההשכרה רשאית להציע לשוכר שירות הבאת הרכב אל מקום הימצאו , וכל ההוצאות הכרורות בכך יחולו על השוכר.

הגבלות תנועה

חל איסור מוחלט לנהוג בדרכים שאינן סלולות, דרכי עפר או דרכים שאינן מתוחזקות כראוי.
התנועה על דרך עפר מתוחזקת היטב מותרת עד 12 ק"מ מקמפינג.

חל איסור לנוע בדרכים הבאות:

Skippers Road (Queenstown)

The Crown Range Road/Cardrona Valley Road (between Arrow Junction to Cardrona)

 Ninety Mile Beach (Northland)
Ball Hut Road (Mt. Cook)
Bluff Road that runs between Kuatunu and Mataurangi

Wanaka -Mt Aspiring Rd beyond exit to Treble Cone

The Forgotten Highway (State Highway 43 from Taumaranui to Stratford

North of Colville Township Waikawau Townships (Coromandel Peninsula)
החברה רשאית לאסור תנועה באזורים מסוימים שמזג האוויר או תנאי הדרך הנוכחיים אינם מאפשרים נהיגה בטוחה.

לקוחות אשר יסעו בדרכים האסורות לנסיעה ללא אישור מחברת ההשכרה יהיו כפופים לקנס של 300$ עבור כל חריגה ויהיו ללא כיסוי ביטוחי. חברת ההשכרה יכולה להגביל נסיעה בכבישים מסוימים בכל זמן בהתאם לתנאי השטח.

 

בעלי חיים / עישון
עישון - חל איסור לעשן ברכב.

בעלי חיים - כלבי נחייה וכלבי מחמד מותרים לנסיעה בקראוונים עם אישור מראש בכתב מחברת ההשכרה בזמן ביצוע ההזמנה. תשלום חובה של 200$ נ"ז ילקח במקרה זה (מלבד בעת נסיעת כלבי נחיה).

 

כללי

המחירים והתנאים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב ספיציפי.  התמונות והמידות הן להמחשה בלבד.
הקרוואנים עשויים להיות שונים בצורתם מאלו המופיעים בפרסום.
התנאים בעברית באתר מוטורהום הם תרגום חופשי של התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה, הנוסח הקובע הינו נוסח התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית, שעליהם חותם הלקוח ביום קבלת הרכב.

לתנאי ההשכרה באנגלית

 

חשוב לדעתתפקידה של מוטורהום ישראל הוא לקשר ולתווך בלבד בין השוכר לבין ספק הרכב עד לקבלת הרכב מהספק. התקשרות השוכר עם מוטורהום ישראל היא לשם יעוץ והזמנת הרכב מספק הרכב בארץ היעד בלבד. יש להדגיש כי מלבד הסכם זה, בעת לקיחת הרכב חותם השוכר על חוזה חדש מול ספק הרכב וזהו החוזה המחייב בין ספק הרכב והשוכר. עם חתימת השוכר על חוזה ההשכרה מול ספק הרכב מסתיימת אחריותה ותפקידה של מוטורהום ישראל כלפי השוכר והיא לא תהיה אחראית לכל תקלה ברכב ו/או בתיפקודו של ספק הרכב. באחריות השוכר לקרוא בעיון את התנאים הכלליים כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של מוטורהום ישראל טרם ביצוע ההזמנה ולוודא שהתנאים מקובלים עליו וכי בהתאם לתנאים לא חלה כל אחריות על מוטורהום ישראל. ספק הרכב הינו האחראי הבלעדי לביצועה התקין של ההזמנה. במקרה של תקלה או בעיה ברכב על השוכר לפנות ישירות לספק הרכב. במידה והשוכר לא קיבל מהספק מענה הולם לפנייתו, תנסה מוטורהום לסייע ע"י פנייה לספק, אולם אין בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על מוטורהום בגין אי הענות הספק.מוטורהום ישראל אינה שלוחה של ספק הרכב ולא נציגתו של ספק הרכב בישראל והיא מהווה אך ורק גורם מתווך בין הספק לשוכר. כל תפקידה הוא לייעץ לשוכר ולקשר בין הספק לשוכר וכן להעביר את הכספים שהתקבלו מהשוכר בגין השכירות לידי הספק ועל כן אינה מייצגת את הספק ואינה הכתובת לתביעות כנגד ספק הרכב. מקום השיפוט בין השוכר לספק יהיה בארץ היעד ובהתאם לחוזה שנחתם בין השוכר לספק הרכב.


דף הבית
צרו קשר
יעדי טיול
קרוואנים להשכרה
מבצעים וחדשות
פגישות יעוץ
למטייל העצמאי עם רכב רגיל ומלונות
מכתבי מטיילים
שירותים נוספים
תפעול ומידע כללי
חניוני קמפינג
המיוחדים שלנו
מוטורהום סרטונים
מסלולי קרוואנים
ביטוח מוטורהום
קישורים לתכנון טיול
מוטורהום "טוס וסע"
קרוואנים בתקשורת
דרושים
אודותינו
תוכנה לתכנון טיולים
בניית אתרים
סייברסרב