השכרת קרוואנים בחו"ל  
top_title_left.gif (1329 bytes)
תנאים כלליים

תנאים כללים - גרמניה 1

 

מינימום ימי השכרה

HIGH SEASON - 10 ימי השכרה מינימום (כולל השכרות בתקופת כריסטמס)

MIDDLE SEASON - 7 ימי השכרה מינימום

OFF SEASON - 7 ימי השכרה מינימום

- SAVERS SEASON 7 ימי השכרה מינימום

* פירוט התאריכים מפורט בטבלת העונות ב"מחירים". 

הזמנות ותשלומים

ההזמנה בתוקף רק לאחר אישור בכתב מהספק המקומי.
אין לסגור טיסות לפני אישור בכתב להזמנה.

ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב מסוים או מודל ספציפי.

עם אישור ההזמנה נדרשת מקדמה בכרטיס אשראי ע"ס 10% מסה"כ, מינימום 400 אירו. המקדמה אינה מוחזרת במקרה של ביטול הזמנה. תשלום מלא נדרש עד 55 יום לפני יום קבלת הרכב.
החיוב יבוצע אוטומטית בתאריך הנקוב בכרטיס אשראי ישראלי ויזה או מסטרכארד שניתן בעת ההזמנה, בשקלים, לפי שער אירו מזומנים גבוה ביום התשלום. לתשלום בהעברה בנקאית, צ'ק או מזומן או פריסת תשלומי קרדיט -יש ליצור עמנו קשר לפני מועד התשלום.
על תשלום במזומן במטבע חוץ תחול עמלת הפקדה בבנק בגובה 1%

להזמנות שבוצעו פחות מ-55 יום לפני יום קבלת הרכב, נדרש תשלום מלא עם אישור ההזמנה.

החזרים לאחר התשלום, יבוצעו לפי שער אירו מזומנים נמוך ביום ההחזר.
חברת ההשכרה רשאית לבטל את ההזמנה במידה ולא יתקבל תשלום בזמן.

 

דמי שינוי הזמנה

ניתן לבצע שינוי בהזמנה לאחר אישורה, עד 55 יום לפני יום האיסוף וזאת בכפוף לזמינות הרכבים.

כל שינוי מההזמנה המקורית יחויב בתוספת 35 אירו עד מועד התשלום הסופי. לאחר שההזמנה שולמה במלואה יחויב כל שינוי ב-55 אירו. מדובר בשינויים קלים של יום-יומיים מהתאריכים המקוריים או בשינוי בתוספות ציוד. (יש להזמין את כל התוספות הרצויות מראש בעת ביצוע ההזמנה).
כל שינוי כפוף לאישור בכתב ממרכז ההזמנות.

דמי הביטול נכנסים לתוקף בכל מקרה מרגע אישור ההזמנה המקורית, ללא קשר לשינויים שיבוצעו.
קיצור ימים או הפחתת פריטים לאחר שההזמנה כבר שולמה במלואה אינם מזכים בהחזר כספי.

הארכת תקופת השכירות אפשרית בתיאום מראש בלבד.
שינויים מהותיים כמו: שינוי שם הלקוח, שינוי גודל/סוג הרכב, שינוי תחנה, שינוי תאריך האיסוף או תאריך ההחזרה ייחשבו כביטול הזמנה ויחייבו הזמנה מחדש.

 

דמי ביטול

55 יום או יותר לפני יום תחילת ההשכרה: 10% מסה"כ ההזמנה, מינימום 400 אירו (המקדמה)
20-54 יום לפני יום תחילת ההשכרה: 50% מסה"כ ההזמנה, מינימום 550 אירו
4-19 ימים לפני יום תחילת ההשכרה: 80% מסה"כ ההזמנה, מינימום 750 אירו
3 ימים או פחות לפני יום תחילת ההשכרה או אי הגעה: 100% מסה"כ ההזמנה

בכל מקרה של ביטול ייגבו דמי טיפול בהזמנה בסך 100 אירו בנוסף לדמי הביטול.
הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד ובשעות פעילות משרדי מוטורהום ישראל.
דמי הביטול מחושבים לפי הסכום הכללי של ההזמנה ללא הנחות במידה וניתנו.
במקרה של קיצור תקופת ההשכרה או שינוי תאריכי ההזמנה לעונה זולה יותר, במקרה של ביטול הזמנה יחושבו דמי הביטול לפי ההזמנה המקורית או לפי הגבוה מבין השניים. ביטול והזמנה מחדש אפשריים רק בתוך אותה שנה קלנדרית ובכפוף לאישור מספק הרכב.
לידיעתך, בהתאם לתיקון מספר 58 לחוק הגנת הצרכן לעניין עסקת מכר מרחוק, על שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל, כגון השכרת קרוואנים בתי מלון וכדומה, חלים דמי ביטול בהתאם למדיניות הביטול של נותן השירות. באפשרותך לבטל את ההזמנה על פי חוק הגנת הצרכן הישראלי לעניין עסקת מכר מרחוק בתוספת של 10% מסך כל עלות העיסקה. יש להודיע לנו על כך מראש לפני ביצוע ההזמנה. במידה ולא תבחר באפשרות הזו, יחולו דמי ביטול כמפורט לעיל.


דמי ביטול לרוכשים חבילות "טוס וסע"
כמפורט בתנאי החבילות באתר מוטורהום.

ביטוח נוסעים כנגד דמי ביטול
מומלץ לרכוש ביטוח נוסעים כנגד דמי הביטול מרגע ביצוע ההזמנה,  וכן ביטוח החזר השתתפות עצמית. פרטים באתר מוטורהום: ביטוח מוטורהום.

ביטוחים נוספים
קיימת אפשרות לרכוש עצמאית ביטוחים נוספים ישירות דרך חברת ביטוח גרמנית.

* ביטוח DRM CDW  - למקרה שהרכב נגנב או ניזוק עקב תאונה בכביש ציבורי.
10.95 אירו ליום – ההשתתפות העצמית תהיה 500 אירו לכל אירוע
14.10 אירו ליום - ההשתתפות העצמית תהיה 350 אירו לכל אירוע

* ביטוח   DRM full protection – כולל בתוכו ביטוח CDW ובנוסף ביטוח ביטול הזמנה, ביטוח רפואי, סיוע במקרי חירום. יש לרכוש את הפוליסה מייד לאחר ביצוע ההזמנה.

19.45 אירו ליום – ההשתתפות העצמית תהיה 500 אירו לכל אירוע
20.80 אירו ליום - ההשתתפות העצמית תהיה 350 אירו לכל אירוע,
ביטוחים אלו אינם אפשריים לרכישה דרך מוטורהום ישראל, אלא רק באופן ישיר מול חברת הביטוח בגרמניה. למעוניינים יש לפנות אלינו ולקבל פרטים כיצד ניתן לרכוש ביטוחים אלו.


דמי בטחון

עם איסוף הרכב על השוכר להפקיד בתחנה דמי ביטחון בסך 1500 אירו באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי בלבד - ויזה או מאסטרכרד, על שמו. 
חשוב: ההזמנה תבוצע על שמו של השוכר הראשי שהוא גם הנהג הראשי וגם בעל כרטיס האשראי לצורך הפקדת דמי הבטחון. ביום קבלת הרכב.
חשוב: החברה אינה מקבלת כרטיסי אשראי מסוג אמריקן אקספרס או דיינרס, כרטיסי דביט או כרטיסים נטענים מכל סוג שהוא.
כמו כן לא ניתן לשלם את דמי הביטחון במזומן.
להשכרות של עד 24 יום דמי הבטחון אינם יורדים בפועל אלא נלקחים ממסגרת כרטיס האשראי מחשבון השוכר למשך 30 יום.
להשכרות ארוכות של 25 יום ומעלה דמי הבטחון יחויבוו בפועל! 
יש לדאוג למסגרת אשראי של לפחות 1500 אירו.
מסגרת האשראי תשתחרר אוטומטית בתום תקופת המשמרת בתנאי והרכב הוחזר נקי, בזמן וללא נזקים, ללא תביעות נוספות כמו קנסות תנועה, קנסות חניה וכדומה.
חברת ההשכרה רשאית לחייב את כרטיס האשראי בעבור נזקים לרכב שארעו במהלך תקופת השכירות.

הרכב לא יימסר מבלי ששולמו הסכום המלא ודמי הביטחון בכרטיס אשראי.

חשוב: דמי הביטחון אינם נושאים ריבית וכפופים לשינויים והפרשי שערים בין השקל לאירו.
לא יינתן החזר בגין הפרשים הנובעים משערי מט"ח הנגבים ע"י חברות האשראי.

 

כיסוי ביטוחי

מחיר ההשכרה כולל ביטוח צד שלישי המכסה נזקים שנגרמו לרכבים אחרים ו/או לרכוש צד גימל עד 100 מליון אירו. כמו כן לפציעה של צד גימל עד למכסימום 8 מליון אירו.
ביטוח כנגד נזקי טבע וכן כיסוי במקרה של נזק שנגרם לרכב כתוצאה מפריצה או גניבה (לא מכסה חפצים אישיים) עם השתתפות עצמית של עד 1500 אירו לארוע 
ביטוח מקיף לנזקים שנגרמו לרכב המושכר עם השתתפות עצמית של עד 1500 אירו לארוע ההשתתפות העצמית חלה על כל ארוע תאונתי בניפרד.

לא יחול כל כיסוי ביטוחי במקרים הבאים:

* הפרת תנאי החוזה,

* נזק שנגרם כתוצאה מהזנחה או רשלנות מצד הנהג,

* נזק כתוצאה משימוש לא נכון או לא זהיר,

* נהיגה באזורים אסורים או בדרכים שאינן סלולות, 

* שקיעה במים,

* נהיגה תחת אלכוהול או סמים, 

* נהיגה תחת עייפות או חוסר עירנות של הנהג, 

* נזק שנגרם לרכב ובמיוחד לחלקו העליון של הרכב או לפרגולה במקרים של אי ציות לחוקי תנועה כגון התעלמות משלטי הגבלת גובה, גשרים, מנהרות או נזק שנגרם כתוצאה מאי הבאה בחשבון של מידות הרכב - כגון נסיעה לא זהירה לאחור (רוורס) ללא הכוונה, חריגה מכמות המשקל המותרת לנשיאה ברכב, היתקלות באובייקטים בחלקו העליון של הרכב וכיוצ"ב,

* נזק שנגרם כתוצאה מנהיגה ע"י נהג שאינו מורשה לנהוג ברכב ע"פ תנאי החוזה, 

* שימוש ברכב שלא למטרה שלמענה הושכר (כגון למטרות מסחריות, תחרויות , פרסום וכדומה)

* עזיבת מקום תאונה ללא דיווח למשטרה ולחברת ההשכרה,

* נטישת רכב וכיוצ"ב.

דלק, גז והוצאות שוטפות

עלויות תפעול נורמליות שוטפות ודלק - על חשבון הלקוח.

הרכב יימסר עם טנק דיזל מלא ויוחזר עם טנק דיזל מלא.

רכב שלא יוחזר עם טנק דלק מלא יחויב בתשלום בסך 2.5 אירו לכל ליטר דיזל.
הרכב נמסר בדר"כ עם מכל גז ראשון מלא ומכל שני מלא חלקית. (בדגמים בהם ישנם שני מכלים).
מילוי גז במידה ונגמר, היא באחריות הלקוח ועל חשבונו. אין צורך להחזיר את מכל/י הגז מלא/ים.

  

גיל מינימום ורשיון נהיגה

גיל המינימום הנדרש לשוכר ו/או לנהג הנוסף הוא 21 שנה, ומחזיק ברשיון נהיגה בתוקף לפחות שנתיים.
נהג/ים נוסף/ים - אין תוספת תשלום עבור נהג/ים נוסף/ים, אולם רק נהגים שיירשמו בחוזה השכירות מורשים לנהוג ברכב.
חובה על כל הנהגים ברכב להצטייד ברשיון ישראלי ובנוסף ברשיון בינלאומי המתאימים לסוג הרכב.

על השוכר להציג בתחנת איסוף הרכב דרכון בתוקף, רשיון ישראלי ורשיון בינלאומי וכן כרטיס אשראי בינלאומי ויזה או מסטרכארד להפקדת דמי הביטחון.
שימו לב - ההסברים  וההדרכה בתחנות ההשכרה ניתנים באנגלית או בגרמנית. חברת ההשכרה רשאית לסרב למסור רכב ללקוח שאינו מבין את ההנחיות.

איסוף הרכב והחזרתו

איסוף הרכב והחזרתו הם באותה תחנה.
במקרים מיוחדים בלבד תתאפשר השכרה לכיוון אחד ובתוספת תשלום.

קבלת הרכב והחזרתו הן בתחנות ההשכרה בלבד. לא ניתן לקבל רכבים בשדה התעופה, גם לא בתוספת תשלום.
לא ניתן להחזיר או לקבל רכבים מחוץ לגרמניה, גם לא בתוספת תשלום.

ימים ושעות קבלת רכבים:
ממאי עד אוקטובר בימים שני-שישי בין השעות 15:00-17:00 ובשבת בשעה 10:00.
בשאר התאריכים  בימים שני-שישי בין השעות 15:00-16:00 בשבת סגור.
חשוב: יש להגיע לתחנת ההשכרה לפחות שעתיים לפני סגירתה, ובכל מקרה לא פחות משעה לפני הסגירה.
בשיא העונה ייתכנו עיכובים בתהליך מסירת הרכב. מומלץ לא להזמין מעבורות ביום איסוף הרכב.

ימים ושעות החזרת רכבים:
ממאי עד אוקטובר בימים שני-שישי בין השעות 09:00-10:00 ובשבת בשעה 10:00.
בשאר התאריכים בימים שני-שישי בין השעות 10:00-11:00 בשבת סגור.
חשוב: במידה ואתם מתכננים טיסה חזרה באותו יום של החזרת הרכב, יש להעדיף טיסות בערב או אחר הצהריים כדי לקחת מרווח בטחון. זיכרו שעליכם להיות בשדה התעופה כשלוש שעות לפני המראה, וקחו בחשבון את זמן החזרת הקרוואן ואת זמן הנסיעה מתחנת הקרוואנים לשדה התעופה.

איסוף והחזרה ביום שבת:
איסוף רכב ביום שבת כרוך באישור מראש ובתוספת של 75 אירו.
החזרת רכב ביום שבת כרוכה באישור מראש ובתוספת של 75 אירו.

חגים וימי ראשון:
בימי ראשון ובחגים התחנות סגורות. אין קבלה או החזרה של רכבים.

איסוף ו/או החזרה מחוץ לשעות הרגילות:
שעות קבלת הרכב והחזרתו הן מחייבות ואינן גמישות.
איסוף בבוקר בימים שני עד שישי אפשרי באישור מיוחד ובתוספת תשלום עבור יום שכירות נוסף
החזרה אחה"צ אפשרית באישור מיוחד ובתוספת תשלום עבור יום נוסף.

תיאום טיסות:

האחריות להזמנת טיסות חלה על הלקוח. מוטורהום ישראל אינה אחראית להזמנת טיסות, אלא רק במסגרת חבילות טוס וסע במידה והוצעו ללקוח.
בעת הזמנת הקרוואן על הלקוח לספק פרטי טיסה מדויקים.
למגיעים בטיסות בינלאומיות ארוכות (טרנסאטלנטיות) - איסוף הרכב יחול רק יום לאחר הנחיתה.

הגעה לתחנות / העברות

חברת ההשכרה אינה מספקת שירות העברות - גם לא בתוספת תשלום.
על הנוסעים להגיע לתחנות ההשכרה ולחזור מהן באופן עצמאי, במונית, ברכבת, או באוטובוס לפי דף ההנחיות שיסופק. 

מסיבות בטיחותיות, לקוחות המגיעים בטיסות בינלאומיות ארוכות (טרנסאטלנטיות*) אינם רשאים לנהוג במוטורהום ביום ההגעה ומתבקשים ללון בלילה הראשון במלון. (*אין הכוונה לטיסות מישראל)

חשוב -נוהלי איסוף הרכב:

ביום קבלת הרכב בתחנה, יש לקחת בחשבון לפחות שעה להסברים והדגמות על השימוש במוטורהום. בעונת השיא ייתכנו עיכובים וקבלת הרכב עשויה להתארך מעבר לזמן זה.

ההסבר ניתן באנגלית או בגרמנית. מומלץ להביא נייר וכלי כתיבה. יש להציג רשיונות (ישראלי ובינלאומי) וכן דרכונים.

זמן ההדרכה נועד לכם ולטובתכם. על מנת למנוע אי נעימויות וויכוחים בעת החזרת הרכב, מומלץ מאוד לפני החתימה על החוזה, לערוך בדיקה יסודית של הרכב מבחוץ ומבפנים (כולל הגג ותחתית הרכב) בנוכחות נציג החברה. במידה ומצאתם ליקוי, תקלה או חלק שחסר - יידעו את הנציג וציינו זאת בכתב.

בדקו כי הרכב נמסר לכם נקי ולפי התנאים (דלק, גז, מים) וכי כל הציוד שהזמנתם נמצא ותקין.

נצלו את הזמן על מנת לשאול שאלות ולקבל מידע: היכן הסופרמרקט הקרוב, תחנת דלק, חניון

קמפינג קרוב וכדומה.

עיברו על כל המערכות (חימום, מיזוג, מקרר, תנור, צינורות המים למילוי וריקון, כבל חשמל,

מערכת בקרה וכדומה) וודאו כי הנכם יודעים היכן נמצא כל פריט וכיצד מפעילים אותו בטרם

תצאו לדרך. 

בתום התהליך תתבקשו לחתום על חוזה השכירות וטופס שחרור, המעיד כי הרכב נמסר לשביעות רצונכם. 

חשוב ! נוהלי החזרת הרכב:

הרכב יוחזר נקי מבפנים, עם מכל דלק מלא, מכלי מים ושירותים מרוקנים. במידה והרכב לא יחזור באותו מצב - הלקוח יחויב בתשלום עבור הדלק (2.5 אירו לכל ליטר), בדמי ניקיון של עד 150 אירו 
(100 אירו מינימום) ודמי ריקון מיכל השירותים.

שימו לב - שעת ההחזרה בחוזה היא מחייבת ועל הלקוח להגיע לתחנה בזמן שנקבע כאשר הרכב כבר נקי ומכליו מרוקנים. אין אפשרות לנקות את הרכב בתחנה !!! 

לקוחות שיגיעו לתחנה ויתחילו רק אז לנקות את הרכבים - ייקנסו כמפורט לעיל בסעיף "החזרה מאוחרת" , בנוסף לקנס על ניקיון.
חשוב: בזמן החזרת הרכב, על הנציג בתחנה לחתום על טופס המאשר את החזרת הרכב. ללא חתימת הנציג, כל  ההוצאות יחולו על השוכר, במיוחד אם הרכב הושאר בתחנה מחוץ לשעות הפעילות.

החזרה מאוחרת
במקרה של החזרה מאוחרת מעבר לשעה שנקבעה בחוזה - ייגבה תשלום בגובה 28 יורו לשעה לשלוש שעות הראשונות. לאחר מכן ייגבה מקסימום בגובה יום השכרה מלא.

במקרה של תביעות שיגרמו לחברה עקב החזרה מאוחרת- השוכר ישא באחריות.
החזרה מוקדמת

לא יינתן החזר בגין החזרה מוקדמת או ימים שלא נוצלו.
טיסות חזרה ביום ההחזרה: החזרת הרכב עשויה להתארך יותר מן הצפוי. משום כך מומלץ לא לקבוע את החזרה בטיסות בוקר,אלא משעות הצהרים ואילך.

יש להביא בחשבון התייצבות בשדה התעופה לפחות שעתיים וחצי לפני טיסה וכן זמן הגעה לשדה.

שעות פעילות התחנות

מינואר עד תחילת אפריל ומתחילת נובמבר עד סוף דצמבר - התחנות פתוחות בימים שני עד שישי בין השעות: 09:00-17:00. שבת -סגור.

ממאי עד אוקטובר  -התחנות פתוחות בימים : שני עד שישי בין השעות: 08:00-18:00 ובשבת בין 09:00-11:00 (באישור מראש). 

כל התחנות סגורות בימי ראשון ובחגים ע"פ הרשימה שלהלן:


חגים 2020

1 בינואר (ראש השנה האזרחי)
6 בינואר (מינכן)

24 בפברואר (דיסלדורף)

10-13 באפריל (איסטר)

1 במאי

21 במאי

1 ביוני

11 ביוני (דיסלדורף, פרנקפורט, מינכן)
15 באוגוסט (מינכן)
3 באוקטובר (יום איחוד גרמניה)

31 באוקטובר (ברלין, המבורג)

1 בנובמבר

24 בדצמבר 2020 עד 01 בינואר 2021 - כריסטמס וראש השנה האזרחי

קנסות על נקיון / דלק

רכב שיוחזר כשאינו נקי מבפנים יחויב בדמי ניקיון  בסך 100 אירו או יותר, לפי הצורך.

רכב שיוחזר כשמכלי המים והשירותים אינם מרוקנים יחוייב ב-150 אירו עבור ריקון המכלים.

רכב שלא יוחזר עם טנק דלק מלא יחויב בתשלום בסך 2.5 אירו לכל ליטר דיזל.

אחריות ותחזוקה

* השימוש בקרוואן הוא למטרת נופש וטיול בלבד. חל איסור מוחלט להשתמש ברכב למטרות אחרות, תחרויות, אירועי ספורט, מבחני רכב מכל סוג או להובלת חומרים דליקים, רעילים או מסוכנים או לבצע כל פעולה אחרת המהווה עברה על החוק, או כל שימוש אחר שמנוגד לחוזה, במיוחד באזורים שאינם מיועדים לנהיגה. אין להשכיר את הרכב לגורם אחר. אין לנהוג בדרכים לא סלולות או שאינן מיועדות לנהיגה.

* על השוכר לדווח לתחנת ההשכרה בכל מקרה של נזק או תקלה מכנית שנגרמו לרכב או לציוד במהלך תקופת השכירות.

* באחריות השוכר לנהוג ברכב בזהירות, לבדוק שמן מנוע, נוזלים, לחץ בצמיגים ורמת התחממות של הרכב בכל תדלוק.  נזקים שייגרמו מהזנחה בדרך תפעול הרכב ואחזקתו הם באחריות הלקוח.

* כמו כן באחריות הלקוח לוודא כי הרכב יהיה נעול כראוי.

* הלקוח יישא באחריות המלאה לכל נזק שייגרם בזמן נהיגה של נהג שאינו מורשה, כלומר  ששמו לא הופיע בחוזה ההשכרה כנהג.

* הסברים על אופן אחזקת הרכב  ותפעולו ניתנים בתחנת האיסוף.

* השוכר יישא באחריות על נזקים שייגרמו לצד שלישי במהלך תקופת ההשכרה בגינן עשויות להיות תביעות צד שלישי נגד חברת ההשכרה.
* כמו כן השוכר יישא באחריות לקנסות שיתקבלו בגין השימוש ברכב, כגון קנסות תנועה, חנייה וכדומה.

תיקונים
בכל מקרה של תקלה, נזק או בעיה בתפעול מערכות ברכב או בציוד, חובה על הלקוח לדווח לתחנת ההשכרה במהלך תקופת ההשכרה.

* ניתן לבצע תיקונים הכרחיים ללא אישור עד סכום של 150 אירו.

* לתיקונים מעל 150 אירו נידרש אישור מראש ממרכז שירות הלקוחות באמצעות קו הסיוע

   הטלפוני. לא יינתן כל החזר כספי מבלי שנרשמה פנייה טלפונית.

* החזר הוצאות עבור תיקונים מאושרים מראש- יוחזרו כנגד הצגת קבלות בלבד.

* ערכת כלים לתיקון הרכב אינה מסופקת, שכן חל איסור על הלקוח לבצע תיקונים ברכב.

 

מדריך תפעול הרכב

לכל רכב מצורפת חוברת הוראות תפעול מטעם יצרן הרכב. במקרה של תקלה מכנית, נזק או בעיה בתפעול מערכות ברכב, יש לקרוא תחילה את ההוראות בעיון ולנסות לפתור את הבעיה. חלק גדול מהבעיות עשויות להיפתר בדרך זו. במידה והלקוח אינו מצליח לפתור את התקלה בכוחות עצמו, עומד לרשותו קו סיוע טלפוני.

 

שירות דרכים וקו סיוע טלפוני

חברת ההשכרה מעמידה לרשות הלקוחות קו סיוע טלפוני וכן שירות דרכים. בכל מקרה של תקלה מכנית, נזק או בעיה בתפעול מערכות ברכב, חובה על הלקוח להתקשר מיידית לקו הסיוע הטלפוני של החברה ולדווח על התקלה. בכל התקשרות יש לדאוג כי מספר הרכב ומדריך התפעול יהיו בהישג יד ולהצטייד בסבלנות עד לקבלת מענה. חברת ההשכרה לא תישא בהתחייבות מול הלקוח ללא דו"ח ממרכז הסיוע, המעיד כי הלקוח התקשר לקו הסיוע הטלפוני בעת האירוע.
בעת החזרת הרכב על הלקוח למלא דוח בכתב המתאר את ארוע הנזק או התקלות ברכב. הלקוח לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי במידה ולא סיפק דו"ח כתוב.

חשוב: קיימים שני סוגי מוקד טלפוני -

1. מספר חירום של חברת ההשכרה המיועד לסיוע במקרה של נזק במערכות הקרוואן (חשמל, מים, ביוב, מקרר, גז,חימום, פרגולה וכדומה)
2. מספר חירום של יצרן הרכב (פיאט או פורד) המיועד לסיוע במקרים של תקלות מכניות ברכב עצמו (מנוע, ברקסים, נורת אזהרה, הילוכים וכדומה).

 

תאונות

במקרה של תאונה, שריפה, גנבה או התנגשות עם בעלי חיים, על הלקוח לדווח מיידית למשטרה ולמרכז חברת ההשכרה במינכן.
אין לעזוב את מקום האירוע מבלי דיווח לגורמים הנ"ל. יש להציג דו"ח משטרה על הנזק בכתב, כולל שרטוט האירוע, שמות כל הנוסעים המעורבים באירוע, כתובותיהם, חתימה של שני הצדדים ומספר לוחית הרישוי של הרכבים המעורבים וכן פרטי עדים.

 

רכב חילופי

במידה ואין רכב מהקבוצה שהוזמנה, מסיבות שאינן בשליטת החברה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לספק רכב מקבוצה דומה  או גבוהה יותר עם אותו ציוד, ללא חיוב נוסף. במידה והוצע רכב מקבוצה קטנה יותר בהסכמת הלקוח, יוחזר לו ההפרש במחירים בין השניים. במידה ויהיו הוצאות נוספות בגין קבלת רכב גדול יותר כמו כבישי אגרה, מעבורות וכדומה, העלות תכוסה ע"י השוכר בלבד.
 

מגבלות גיאוגרפיות / מזרח אירופה

ניתן לנסוע למדינות מערב אירופה ללא אישור:
אנדורה, אוסטריה, בלגיה, דנמרק, פינלנד, צרפת, אנגליה, אירלנד, איטליה, ליכטנשטיין, לוכסמבורג, מונקו, הולנד, נורבגיה, פוטוגל, ספרד, שבדיה ושוויץ, סלובניה וקרואטיה
על מנת להיכנס למדינות הבאות נדרש אישור מראש: 
אלבניה, בוסניה הרצוגובינה, האיים הקנריים, קפריסין, צכיה, אסטוניה, יוון, הונגריה, פולין,

מקדוניה ,מלטה, איסלנד, סלובקיה, לטביה, ליטווניה,סרביה ומונטנגרו.

חל איסור להכנס למדינות הבאות: בלרוסיה, בולגריה, רומניה, אוקריינה, מולדובה, רוסיה, טורקיה, אירן ,עירק ,מרוקו, טוניסיה, סוריה או ישראל .
לנסיעה למדינות מזרח אירופה: יש צורך באישור מיוחד מראש, והלקוח יידרש לחתום על הצהרה כי יחנה את הרכב במקומות מסודרים בלבד. יש לקחת בחשבון כי קבלת שירות במקרה של תקלה טכנית או תאונה עלול להיות בעייתי יותר במזרח אירופה.

 

כבישי אגרה ו-Low Emmission Zones
באופן כללי על השוכר מוטלת האחריות לבדוק בעצמו מראש את המידע הקשור לכבישי אגרה וכן לאזורים באירופה שבהם מגבילים תנועת כלי רכב העשויים לגרום לזיהום אויר (Low Emmission Zones) במדינות אליהם מיועדת נסיעתו ולהתכונן בהתאם. אי ציות או התעלמות מהכללים יגרמו לחיובים וקנסות מצד הרשויות.
Low Emmission Zones - כל הרכבים מדגמי Ger1 נושאים מדבקה ירוקה המתירה תנועה חופשית בגרמניה באזורים האלה וכן מדבקה צהובה המתירה תנועה בצרפת באזורים אלו. 
להלן מידע על כבישי אגרה בכמה ממדינות אירופה.
למ
ידע נוסף ניתן להיעזר באתרים מתמחים לדוגמא:
www.tolls.eu  מידע על כבישי אגרה באירופה
https://www.urbanaccessregulations.eu  מידע על Low Emmission Zones באירופה

כבישי אגרה באוסטריה:  רכבים שמשקלם עד 3.5 טון נדרשים להדביק על שמשת הרכב מדבקה הנקראית Vignette אותה ניתן לרכוש בתחנות דלק בגרמניה לפני מעבר הגבול לאוסטריה. נכון ל-2018 - עלות מדבקה ל-10 ימים - 9 אירו. במידה ולא שמתם מדבקה- תידרשו לקנס עד 220 אירו במידה ותיתפסו ע"י שוטר אוסטרי!  רכבים שמשקלם מעל 3.5 טון נדרשים לרכוש קופסת GO-Box - מכשיר בגודל קופסת סיגריות הפועל על עקרון של טלכרט ומודד את הקילומטראז שעברתם ועל פי זה מחייב את התשלום. את המכשיר מצמידים לשמשת הרכב. ניתן לרכוש אותו בתחנות דלק לפני מעבר הגבול בין גרמניה לאוסטריה ומחירו 80 אירו. הקנס במידה ועצר אתכם שוטר כ- 220 אירו!  יש לטעון את המכשיר ב-50 אירו נוספים בכל פעם שכמות הק"מ עומדת להיגמר. בהחזרה, יש להזדכות על המכשיר בנקודת מכירה אוסטרית לפני החזרת הרכב בתחנת ההשכרה בגרמניה. שם ניתן לקבל החזרה במידה ונשארו ק"מ בלתי מנוצלים.
כל הרכבים בקטגורית משקל מעל 4 טוןמצוידים מראש בGO-Box- "גו בוקס" -  בעת החזרת הרכב הלקוח יידרש לשלם בעבור כבישי האגרה באוסטריה ע"פ מה שיראה המכשיר

כבישי אגרה באיטליה: לפני הכניסה לכביש מהיר, יש למשוך כרטיס ולשלם עבור הקילומטר
אז שעברתם ביציאה.
כבישי אגרה בשוויץ: יש לרכוש במעבר הגבול (ובתחנות דלק הקרובות לגבול) מדבקה 
לרכב הנקראת Vignette המאפשרת לנהוג באוטוסטרדות בשוויץ. נכון ל-2018 – עלות המדבקה 40 אירו והיא תקפה לשנה.
כבישי אגרה בסלובניה: חובה לרכוש מדבקה Vignette לכבישי אגרה בסלובניה, בתחנות דלק ' סופרמרקטים SPAR  וקיוסקים לפני מעבר הגבול. נכון ל-2018 - עלות מדבקה שבועית 15 אירו ומדבקה חודשית 30 אירו. הקנס לנסיעה ללא מדבקה עשוי להגיע ל- 300-800 אירו !!!

כבישי אגרה בנורבגיה: בנורבגיה יש הרבה כבישים וגשרים שהמעבר בהם כרוך בתשלום אגרה. תשלום במקום אינו אפשרי, יש רק מצלמות ותקבלו קנס. אז מה עושים כדי להמנע מקנסות ?
רכבים במשקל של עד 3.5 טון - יש להירשם מראש, לפני הטיול, למערכת הנורבגית לכבישי אגרה. יש ליצור חשבון אישי באתר www.epcplc.com/rental. תקבלו קישור במייל באמצעותו תפעילו את החשבון וזה ישמש אתכם במעבר בכל הכבישים בנורבגיה.
בשלב שני יש לרשום את המוטורהום ששכרתם. את זאת ניתן לעשות רק בעת קבלת הרכב עם הפרטים שתקבלו בתחנת ההשכרה (מספר לוחית וכו).

רכבים במשקל של למעלה מ-3.5 טון חייבים לקבל מתקן מיוחד מארגון Autopass  הנורבגי. את זאת ניתן לרכוש במעברי הגבול הנורבגי וכן בתחנות מעבורות.
כבישי אגרה בשבדיה: בשבדיה ישנם גשרים קטנים רבים בתשלום וכן תשלום בערים שטוקהולם וגוטבורג. אין אפשרות לתשלום בכביש עצמו יש רק מצלמות ותקבלו את הבקשה לתשלום שבועות אחר כך. הסכומים אינם גבוהים בין חצי אירו לשני אירו לכל מעבר. חברת ההשכרה של דגמי GER! מאפשרת רכישה של "מנוי" ב-10 אירו המאפשר מעבר חופשי בכל הכבישים בשבדיה, לא כולל כמובן את Oresund bridge  הגשר הגדול המחבר את קופנהגן שבדנמרק עם מלמו שבשבדיה. 
את המנוי ניתן לרכוש בתחנה בהמבורג ביום איסוף הרכב.

* המידע הניתן באתר מוטורהום הוא כללי בלבד. המידע ומחירי האגרות עשויים להשתנות.


כסאות בטיחות
חברת ההשכרה מספקת כסאות בטיחות בהתאם לזמינות בתחנות, אך אינה אחראית לחיבור הכסאות לרכב. על השוכר לחבר את כסאות הבטיחות באופן עצמאי.

 

בעלי חיים

באופן עקרוני ניתן לצרף בעלי חיים, אולם באחריות השוכר לדאוג כי הרכב יוחזר נקי וללא נזקים.
יש לדווח על נסיעת בעל חיים ועל גודלו לפני ביצוע הזמנה ולקבל אישור מחברת ההשכרה.

 

עישון
העישון אסור בכל הרכבים . במידה והלקוח יפר איסור זה, חברת ההשכרה רשאית לסיים את החוזה לפני תום תקופת ההשכרה ולחייב את הלקוח בהוצאות ניקוי כולל הוצאות שעשויות להוציא את הרכב מכלל שימוש להשכרות נוספות בגין עבודות ניקיון אלו.
 

חשוב - זהירות

כנגד קיפאון - במקומות בהם הטמפרטורה יורדת מתחת לאפס מעלות, בחורף בעיקר, יש סכנה של קפיאת המים במערכות הרכב השונות. על מנת למנוע זאת יש לדאוג לחימום הרכב באופן רציף וכן לדאוג לרוקן את המים מיד לאחר השימוש כדי למנוע קפיאה.
חימום הרכב מופעל אוטומטית בזמן נסיעה. בזמן חנייה יש לדאוג לחימום. על מנת שהגז לא ייגמר מהר- רצוי להפעיל את החימום על דרגה נמוכה. הסברים על השימוש ברכב במקרים אלו ניתנים ביום קבלת הרכב בתחנה ובמדריך התפעול.

הסברים על השימוש ברכב במקרים אלו ניתנים ביום קבלת הרכב בתחנה ובמדריך התפעול.  

כנגד התלקחות - בכל תדלוק או מילוי גז ולפני כל תחילת נסיעה, יש להקפיד על כיבוי המנוע וכל המערכות הפועלות על גז: מקרר, מחמם מים, כיריים, תנור וכדומה.

כללי

כל התמונות והמידות המופיעות בפרסום הן להמחשה בלבד. ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב או מודל ספציפי. ייתכנו שינויים הנובעים מדגמים שונים באותה קטגוריה. 

התנאים בעברית באתר מוטורהום הם תרגום חופשי של התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה, הנוסח הקובע הינו נוסח התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית, שעליהם חותם הלקוח ביום קבלת הרכב.

לתנאים המקוריים באנגלית בתוקף להשכרות מ-1 בינואר 2015 קובץ PDF

  

חשוב לדעת: תפקידה של מוטורהום ישראל הוא לקשר ולתווך בלבד בין השוכר לבין ספק הרכב עד לקבלת הרכב מהספק. התקשרות השוכר עם מוטורהום ישראל היא לשם יעוץ והזמנת הרכב מספק הרכב בארץ היעד בלבד. יש להדגיש כי מלבד הסכם זה, בעת לקיחת הרכב חותם השוכר על חוזה חדש מול ספק הרכב וזהו החוזה המחייב בין ספק הרכב והשוכר. עם חתימת השוכר על חוזה ההשכרה מול ספק הרכב מסתיימת אחריותה ותפקידה של מוטורהום ישראל כלפי השוכר והיא לא תהיה אחראית לכל תקלה ברכב ו/או בתיפקודו של ספק הרכב. באחריות השוכר לקרוא בעיון את התנאים הכלליים כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של מוטורהום ישראל טרם ביצוע ההזמנה ולוודא שהתנאים מקובלים עליו וכי בהתאם לתנאים לא חלה כל אחריות על מוטורהום ישראל. ספק הרכב הינו האחראי הבלעדי לביצועה התקין של ההזמנה. במקרה של תקלה או בעיה ברכב על השוכר לפנות ישירות לספק הרכב. במידה והשוכר לא קיבל מהספק מענה הולם לפנייתו, תנסה מוטורהום לסייע ע"י פנייה לספק, אולם אין בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על מוטורהום בגין אי הענות הספק.מוטורהום ישראל אינה שלוחה של ספק הרכב ולא נציגתו של ספק הרכב בישראל והיא מהווה אך ורק גורם מתווך בין הספק לשוכר. כל תפקידה הוא לייעץ לשוכר ולקשר בין הספק לשוכר וכן להעביר את הכספים שהתקבלו מהשוכר בגין השכירות לידי הספק ועל כן אינה מייצגת את הספק ואינה הכתובת לתביעות כנגד ספק הרכב. מקום השיפוט בין השוכר לספק יהיה בארץ היעד ובהתאם לחוזה שנחתם בין השוכר לספק הרכב.

דף הבית
צרו קשר
יעדי טיול
קרוואנים להשכרה
מבצעים וחדשות
פגישות יעוץ
למטייל העצמאי עם רכב רגיל ומלונות
מכתבי מטיילים
שירותים נוספים
תפעול ומידע כללי
חניוני קמפינג
המיוחדים שלנו
מוטורהום סרטונים
מסלולי קרוואנים
ביטוח מוטורהום
קישורים לתכנון טיול
מוטורהום "טוס וסע"
קרוואנים בתקשורת
דרושים
אודותינו
תוכנה לתכנון טיולים
בניית אתרים
סייברסרב