שירותים נוספים

שירותים נוספים

פוליסת ביטוח CDW

פוליסת ביטוח החזר השתתפות עצמית לרכב שכור בחו"ל במשקל של עד 3.5 טון, מבית שירביט חברה לביטוח.
בשל מגבלת משקל הרכב, ביטוח זה אינו תקף לקרוואנים באמריקה.

פוליסה זו מתאימה ללקוחות אשר שכרו רכב/קרוואן בחו"ל ומעוניינים בכיסוי להחזר השתתפות עצמית שאותה יידרשו לשלם בגין נזקים במידה ואלו ייגרמו לרכב השכור, או במקרים בהם חברת ההשכרה איננה מאפשרת כלל כיסוי להחזר השתתפות עצמית לרכב שכור בחו"ל. הפוליסה כוללת כיסוי החזר להשתתפות עצמית - בהתאם לתנאי ולגובה הכיסוי בפוליסה שנבחרה.

פרמייה יומית (עלות הביטוח ליום בדולר ארה"ב)

גבול האחריות:

הרחבה לדרכים
 לא סלולות:

פרמיה ליום השכרה לנהג

לנהג מגיל 21 עד 24

לנהג מגיל 25 עד 75

לנהג מגיל 76 עד 85

עד 2,000$

לא כלול

7.96$

5.60$

11.15$

כלול

13.28$

9.35$

18.62$

עד 3,000$

לא כלול

11.93$

8.40$

16.73$

כלול

19.93$

14.03$

27.93$

דגשים כללים לביטוח CDW

• הפוליסה הינה בהתאם לגיל הנהג הצעיר ביותר
• יש לציין בפוליסה את שמות כל הנהגים וגילם
• ההחזר ינתן למבוטח לאחר מילוי טופס תביעה
• יש אפשרות הרחבת גבול האחריות וכן הרחבה לנסיעה בדרכים לא סלולות

לפוליסה המלאה

לרכישת הפוליסה און ליין (יש לבחור בסוג פוליסה CDW)
רכישת הביטוח מתבצעת ישירות בחברת הביטוח שירביט ותישלח אל הלקוח במייל ישירות מחברת שירביט.

המידע המובא להלן הינו תמצית הכיסויים בלבד ורק הפוליסה בשלמותה על כיסוייה וחריגיה תחייב את המבטח. למען הסר ספק ניתן לעיין בפוליסה המלאה באתר חברת הביטוח www.shirbit.co.il

קבלו הצעה