השכרת קרוואנים בחו"ל  
top_title_left.gif (1329 bytes)
תנאים כלליים

 תנאים כלליים – גרמניה 3

חישוב ימי ההשכרה
חישוב ימי ההשכרה הוא בהתאם למספר הלילות כאשר יום איסוף הרכב נחשב ללילה הראשון. הלילה האחרון אינו נחשב במניין הימים.

 

מינימום ימי ההשכרה

המינימום להשכרה הינו 7 לילות.

בשיא העונה בין 3 ביולי ל-15 באוגוסט המינימום הינו 14 לילות.

 

הזמנות ותשלומים
מקדמה עם אישור ההזמנה בשווה ערך ל-5% מסה"כ ההשכרה, מינימום 300 אירו.
התשלום במלואו יועבר למוטורהום ישראל עד 95 ימים לפני מועד איסוף הרכב.

התשלום למוטורהום יבוצע בכרטיס אשראי ישראלי ויזה או מסטרכארד.
כל תשלום ייגבה במועד לפי שער מזומנים גבוה של האירו ביום התשלום.
אם ברצונכם לשלם בהעברה בנקאית, צק או מזומן או לפרוס את התשלום לתשלומי קרדיט, יש ליצור עמנו קשר לפני מועד התשלום.

על תשלום במזומן במטבע חוץ תחול עמלת הפקדה בבנק בגובה 1%

חברות ההשכרה שומרות לעצמן את הזכות לבטל את ההזמנה במידה ולא התקבל התשלום בזמן.


הזמנה לקבוצת רכבים
כל התנאים המפורטים (כולל דמי ביטול) מתייחסים להזמנה של רכב בודד או שלושה רכבים לכל היותר. מארבעה רכבים ומעלה יחולו מחירים ותנאים שונים.

 

דמי ביטול

95 יום או יותר לפני יום האיסוף: 5% מסה"כ ההשכרה, מינימום 300 אירו (המקדמה)

94-55 ימים לפני יום האיסוף: 35% מסה"כ ההשכרה (מינימום 300 אירו)

54-20 ימים לפני יום האיסוף: 55% מסה"כ ההשכרה (מינימום 300 אירו)

19-5 ימים לפני יום האיסוף: 85% מסה"כ ההשכרה (מינימום 300 אירו)

4 ימים או פחות לפני יום תחילת ההשכרה או אי הגעה: 100% מסה"כ ההזמנה.
בכל מקרה של ביטול ייגבו דמי טיפול בהזמנה בסך 100 אירו בנוסף לדמי הביטול.
הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד ובשעות פעילות משרדי מוטורהום ישראל.
דמי הביטול מחושבים לפי הסכום הכללי של ההזמנה ללא הנחות במידה וניתנו.
במקרה של קיצור תקופת ההשכרה או שינוי תאריכי ההזמנה לעונה זולה יותר, במקרה של ביטול הזמנה יחושבו דמי הביטול לפי ההזמנה המקורית או לפי הגבוה מבין השניים. ביטול והזמנה מחדש אפשריים רק בתוך אותה שנה קלנדרית ובכפוף לאישור מספק הרכב.
לידיעתך, בהתאם לתיקון מספר 58 לחוק הגנת הצרכן לעניין עסקת מכר מרחוק, על שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל, כגון השכרת קרוואנים בתי מלון וכדומה, חלים דמי ביטול בהתאם למדיניות הביטול של נותן השירות. באפשרותך לבטל את ההזמנה על פי חוק הגנת הצרכן הישראלי לעניין עסקת מכר מרחוק בתוספת של 10% מסך כל עלות העיסקה. יש להודיע לנו על כך מראש לפני ביצוע ההזמנה. במידה ולא תבחר באפשרות הזו, יחולו דמי ביטול כמפורט לעיל.


גיל מינימום ורישיון נהיגה

גיל המינימום הנדרש לשוכר ו/או לנהג הנוסף הוא 21 שנה, ומחזיק ברישיון נהיגה בתוקף לפחות שנתיים ובתוקף למשך כל תקופת השכירות.
נהג/ים נוסף/ים - אין תוספת תשלום עבור נהג/ים נוסף/ים, אולם רק נהגים שיירשמו בחוזה השכירות מורשים לנהוג ברכב.

על השוכר להציג בתחנת איסוף הרכב דרכון בתוקף, רישיון ישראלי ורישיון בינלאומי וכן כרטיס אשראי בינלאומי להפקדת דמי הביטחון.
חובה על כל נהג להצטייד ברישיון ישראלי ובנוסף ברישיון בינלאומי המתאימים לסוג הרכב.
ללא הצגת רשיונות מתאימים החברה לא תמסור את הרכב.

 

שינוי הזמנה לפני תחילת ההשכרה

כל שינוי בהזמנה לאחר אישורה יגרור תמחור מחדש לפי המחיר הגמיש ביום השינוי או הגבוה מבין שניהם.

אישור השינויים כפוף לזמינות הרכבים ולאישור ממרכז ההזמנות של החברה המקומית.

שינויים מהותיים כגון: שינוי שם הלקוח, שינוי גודל/סוג הרכב, שינוי יעד התחלה או יעד ההחזרה, שינוי תאריך האיסוף או תאריך ההחזרה, מבצעים מיוחדים - ייחשבו כביטול הזמנה ויחייבו הזמנה מחדש לפי המחיר החדש ביום בשינוי או לפי הגבוה מביניהם.

שינוים שלא יגרמו לתמחור מחדש - שינוי מספר הנוסעים (כל עוד נשאר גודל הרכב המקורי), הוספת פריטים מהתוספות.
בכל מקרה של שינוי בהזמנה יחויב הלקוח בדמי טיפול של 50 אירו עבור כל שינוי.
לא יינתן זיכוי כספי על קיצור ימים או הפחתת פריטים לאחר שההזמנה כבר שולמה במלואה.

 

קיצור תקופת השכירות
במידה והודעה מצד השוכר על שינוי בהזמנה חלה 14 ימים או פחות לפני יום האיסוף - לא יחול החזר כספי עבור קיצור תקופת ההשכרה והשוכר יחויב בגין כל ימי השכירות לפי ההזמנה המקורית.

 

הארכת תקופת השכירות לאחר שהשכרה החלה

במידה והלקוח מעוניין להאריך את תקופת ההשכרה לאחר שההשכרה כבר החלה, עליו ליצור קשר ישירות עם חברת ההשכרה במקומית בחו"ל ולבקש את אישורה. האישור כפוף לזמינות הרכבים. במידה ואושרה הארכת ההשכרה, הלקוח ישלם מידית את עלות הימים הנוספים בכרטיס אשראי באמצעות הוראה טלפונית או בהגעה לאחד מסניפי החברה. הימים הנוספים יתומחרו ע"י חברת ההשכרה בחו"ל לפי המחיר בתחנה ולא לפי המחיר המקורי ששולם מראש.

 

השכרה מצטברת

ניתן לצבור ימי השכרה של מספר השכרות נפרדות ובכך להוזיל את מחיר ההשכרה. הצבירה אפשרית בתקופה של 3 חודשים בהשכרות לגרמניה, אנגליה, אירלנד, ארה"ב, ניו זילנד, אוסטרליה (של אותה חברה). לדוגמא: השכרה של 7 ימים והשכרה נוספת של 14 יום- תחשבנה יחד ל-21 יום. ההטבה לא ניתנת להשכרות שהסתיימו.
 

דמי ביטחון

על השוכר להפקיד בתחנת האיסוף ביום קבלת הרכב דמי ביטחון בסך 1500 אירו עבור דגמי Dou/Dou Plus או 2000 אירו עבור דגמי Family Traveller/Family Traveller Plus/Family Voyager באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי בלבד מסוג ויזה, מאסטרכארד, אמריקן אקספרס או דיינרס. מזומן, כרטיסים נטענים או צ'קים לא יתקבלו !

בעל כרטיס האשראי חייב להיות השוכר הראשי והוא זה שיישא באחריות הבלעדית על הרכב והחוזה מול חברת ההשכרה.

דמי הביטחון ימשכו בפועל מחשבון כרטיס האשראי של השוכר מיד ביום קבלת הרכב. יש לדאוג למסגרת בחשבון.
דמי הביטחון יוחזרו במלואם לחשבון השוכר לאחר 14 יום מתום ההשכרה, במידה והרכב הוחזר בזמן, למקום המוסכם, ללא נזקים, נקי מבפנים, עם מכלי המים והשירותים מרוקנים ועם מכל דלק מלא. 
חברת ההשכרה זכאית להשתמש בדמי הביטחון בכל מקרה של הפרת החוזה ע"י השוכר וכן במקרה שניגרמו נזקים לרכב ובהתאם לגובה ההשתתפות העצמית.

במידה ותנאי ההשכרה הופרו ודמי הביטחון לא מכסים את הנזק ייגבה תשלום נוסף לפי הצורך.

 

שינוי בשערי המטבע

החיוב בכרטיסי אשראי בתחנה מתבצע באירו. החברה אינה אחראית לשינויים שעשויים להיגרם כתוצאה משינויים בשערי המטבעות או מהפרשי שערים הנובעים מעמלות הניגבות באמצעות חברות האשראי.

איסוף והחזרה
איסוף הרכב והחזרתו הם באותה תחנה. אין אפשרות החזרה במקום אחר.

לא ניתן לקבל רכבים בשדה התעופה, גם לא בתוספת תשלום.
לא ניתן להחזיר או לקבל רכבים מחוץ לגרמניה, גם לא בתוספת תשלום.

החברה אינה מספקת שירות העברות מ/אל שדה התעופה.

על הלקוחות להגיע ולחזור באופן עצמאי ע"פ ההנחיות שיינתנו.
שעות קבלת הרכב והחזרתו הן מחייבות ואינן גמישות, אלא אם כן הלקוח קיבל אישור מראש ושילם תוספת כמפורט בהמשך.

 

תיאום טיסות: האחריות להזמנת טיסות חלה על הלקוח. מוטורהום ישראל אינה אחראית להזמנת טיסות. בעת הזמנת הקרוואן על הלקוח לספק פרטי טיסה מדויקים.

 

נהלי איסוף הרכב
בימים שני-שישי בין השעות 15:00-17:00

בשבת בתיאום מראש בלבד ובתוספת של 60 אירו
בימי ראשון סגור.
אין קבלה או החזרה של רכבים.
איסוף מאוחר - בין השעות 17:00-19:00 באישור מיוחד מראש ובתוספת של 60 אירו
חשוב: יש להגיע לתחנת ההשכרה לפחות שעתיים לפני סגירתה, ובכל מקרה לא פחות משעה לפני הסגירה. 

בשיא העונה ייתכנו עיכובים בתהליך מסירת הרכב. מומלץ לא להזמין מעבורות ליום איסוף הרכב.

 

חשוב!

בעת קבלת הרכב תתבצע הדרכה לתפעול הרכב בנוכחות נציג חברת ההשכרה. ההדרכה כוללת הכרה מקיפה עם הקרוואן מבפנים ומבחוץ, טיפים לנסיעה וסרט וידאו עם הנחיות בטיחות. לאחר מכן יתבקש השוכר לחתום על חוזה השכירות.

זמן ההדרכה נועד לכם ולטובתכם:

על מנת למנוע אי נעימויות וויכוחים בעת החזרת הרכב, מומלץ מאוד לפני החתימה על החוזה,

לערוך בדיקה יסודית של הרכב מבחוץ ומבפנים (כולל הגג ותחתית הרכב) בנוכחות נציג החברה.

במידה ומצאתם ליקוי, תקלה או חלק שחסר- יידעו את הנציג וציינו זאת בכתב.

בדקו כי הרכב נמסר לכם נקי ולפי התנאים (דלק, גז, מים) וכי כל הציוד שהזמנתם נמצא ותקין.

נצלו את הזמן על מנת לשאול שאלות ולקבל מידע: היכן הסופרמרקט הקרוב, תחנת דלק, חניון

קמפינג קרוב וכדומה.

עיברו על כל המערכות (חימום, מיזוג, מקרר, תנור, צינורות המים למילוי וריקון, מערכת בקרה וכדומה) וודאו כי הנכם יודעים היכן נמצא כל פריט וכיצד מפעילים אותו בטרם תצאו לדרך. 

 


נהלי החזרת הרכב
בימים שני-שישי בין השעות 09:00-11:00

בשבת בתיאום מראש ובתוספת של 60 אירו

בימי ראשון - סגור. אין החזרה של רכבים

על מנת להימנע מקנסות יש להחזיר את הרכב בזמן נקי מבפנים, מכל דלק מלא, מכלי מים ושירותים מרוקנים. אין חובה להחזיר את הרכב נקי מבחוץ, אלא אם כן לא ניתן לוודא מה מצב הרכב בעת ההחזרה בשל לכלוך רב.

החזרה מוקדמת - בין השעות 07:00-09:00 באישור מיוחד מראש ובתוספת של 60 אירו

החזרה מאוחרת - על כל שוכר להחזיר את הרכב לא יאוחר מהשעה 11:00. חברת ההשכרה תיגבה קנס בגובה יום השכרה בכל מקרה של איחור בהחזרת הרכב ללא קשר לנסיבות האיחור. על הלקוח להודיע על האיחור לתחנת ההשכרה באופן מידי כדי למנוע מצב של נסיעה עם רכב לא מבוטח.

טיסות ביום החזרת הרכב: במידה ואתם מתכננים טיסה חזרה באותו יום של החזרת הרכב, יש להעדיף טיסות בערב או אחר הצהריים כדי לקחת מרווח ביטחון. מומלץ להגיע לשדה התעופה כשלוש שעות לפני המראה. יש לקחת בחשבון את זמן החזרת הקרוואן ואת זמן הנסיעה מתחנת הקרוואנים לשדה התעופה. 

חגים 2019:
19 באפריל 2019 - Good Friday
22 באפריל 2019 -
Easter Monday

1 במאי 2019 - Labor day

30 במאי 2019 - Ascension Day

10 ביוני 2019 - Whit Monday

03 באוקטובר 2019 - German Unity Day

31 באוקטובר 2019 - Day of Reformation

23 בדצמבר עד 7 בינואר - חופשת חג המולד

 

 

כיסוי ביטוחי - כלול במחיר ההשכרה

מחיר ההשכרה כולל ביטוח צד שלישי המכסה נזקים שנגרמו לרכבים אחרים ו/או לרכוש צד גימ

עד 5 מליון אירו וביטוח לנזקים שנגרמו לרכב המושכר עם השתתפות עצמית של עד 1500 אירו

לאירוע עבור דגמי Dou/Dou Plus או 2000 אירו לאירוע עבור דגמי Family Traveller/Family

Traveller Plus/Family Voyager

ההשתתפות העצמית חלה על כל אירוע תאונתי בנפרד ובלי קשר באשמת מי ניגרם הנזק.

ההשתתפות עצמית חלה למשך תקופת ההשכרה בלבד. במידה והשוכר איחר להחזיר את הרכב

מהזמן שנקבע, מרגע זה על השוכר תחול השתתפות עצמית בלתי מוגבלת לכל נזק שייגרם.

 

נזק לרכב

בכל מקרה של נזק לרכב המושכר, תאונה, או אירוע בו מעורב צד שלישי, חלה על השוכר חובת

דיווח בזמן אמת לחברת ההשכרה ולא יאוחר מ-24 שעות מקרות הארוע.

השוכר יהיה אחראי לכיסוי הוצאות התיקון וכן להפסד של חברת ההשכרה בגין הזמן שהרכב היה

מושבת לצורך התיקון לפי הערכה של 95% משווי העלות היומית (לפי מחיר מחירון).

האחריות חלה מרגע הדיווח על התאונה.

 

ביטוחים נוספים - מומלץ

ניתן לרכוש ביטוחים מורחבים המפחיתים את השתתפות העצמית.

*ביטוח CDW 75% בעלות של 45 אירו ליום

מפחית ההשתתפות העצמית מ-1500 אירו ל-375 אירו לארוע בדגמי DUO

ומ-2000 אירו ל-500 אירו לארוע

*ביטוח CDW 50% בעלות 33 אירו ליום בשאר הדגמים

מפחית ההשתתפות העצמית מ-1500 אירו ל-750 אירו לארוע בדגמי DUO

 ומ-2000 אירו ל-1000 אירו לארוע בשאר הדגמים

* ביטוח שמשות וצמיגים Special Cover בעלות של 13 אירו ליום

כולל כיסוי לנזק אחד לשמשה או נזק ל-2 מראות או נזק ל-2 גלגלים. נזקים נוספים יהיו על חשבון

השוכר.

יש אפשרות גם לרכישת ביטוח החזר השתתפות עצמי באמצעות חברת ביטוח בישראל.

בכל מקרה אנו ממליצים על רכישת ביטוח נוסף למען השקט הנפשי בטיול.


לא יחול כל כיסוי ביטוחי במקרים הבאים, גם עם רכישת ביטוח מורחב:

על השוכר תחול אחריות מלאה לנזק שיגרם לרכבים או לצד שלישי כתוצאה מ:

* נזק שנגרם לקרוואן בעקבות הפרה של תנאי הסכם השכירות

* רשלנות (כגון רכב שננעל או איבוד מפתחות)

* נזק כתוצאה ממים - שקיעה ,חציית ערוצי מים/ נחלים/נהרות, נסיעה על חופים, נסיעה במים מלוחים או באזורים מוצפים במים.

* נזק כתוצאה מתאונה עצמית / התהפכות עצמית של הרכב

* נזק כתוצאה ממעשה זדון או שנגרם עקב התנהגות פזיזה (כגון ישיבה על גג הרכב), ונהיגה תחת אלכוהול / סמים

* נזק שנגרם כתוצאה מעבירה על חוקי התנועה או אי ציות לכללי התנועה

* נזק שנגרם עקב שימוש לא תקין בשרשראות שלג.
* נזק כתוצאה משימוש בסוג דלק לא מתאים או מזוהם

* נזק לחלקו העליון או לחלקו התחתון של הרכב

* נזק כתוצאה משימוש לא נכון (לדוגמא התעלמות ממצב לחץ אויר בצמיגים, אי מילוי מים, אי מילוי נוזלי קירור, שימוש בשמנים/דלקים לא מתאימים וכיוצ"ב)

* נזק עקב התחממות יתר או קפיאה (לדוגמא חימום יתר של הקרוואן או מערכותיו, צינורות מים ועוד)
* נזק לצמיגים, למראות ולשמשות
* חברת ההשכרה אינה אחראית לאובדן או נזק לחפצים אישיים. על כל לקוח לבטח עצמו בביטוח נוסעים רפואי וביטוח מטען בטרם ייצא לטיול.

 

קנסות תנועה וחנייה

החברה תעביר ללקוח כל קנס שהתקבל מהרשויות בזמן ההשכרה - כגון קנסות תנועה, חנייה, מהירות, כבישי אגרה או כל קנס אחר. האחריות לתשלום הקנסות תכול על השוכר.

עבור טיפול בכל קנס החברה תגבה מהלקוח דמי טיפול קבועים של 55 אירו.

 

קנסות על ניקיון
יש להחזיר את הקרוואן נקי כמו במצב שניתן, עם מכל דלק מלא ועם מכלי מים ושירותים מרוקנים.
במידה והקרוואן יוחזר לא נקי, החברה רשאית לחייב עד 150 אירו בעבור ניקיון + 200 אירו עבור ריקון מכלים.
קיימת אופציה לרכוש ניקוי סופי מראש (
(Drop and Go בעלות של 99 אירו ואז אין חובה להחזיר את הקרוואן נקי (בהתאם לתנאים המפורטים במחירון). אופציה זו אינה כוללת ריקון מכלים.

שירות דרכים

חברת ההשכרה מפעילה מוקד חירום טלפוני 24 שעות לסיוע בבעיות מכאניות.

בכל בעיה הקשורה ברכב או לציוד יש להתקשר ולדווח מידית לחברת ההשכרה או למוקד השירות הטלפוני ורצוי תוך 24 שעות מגילוי הבעיה, על מנת לאפשר לחברה לפתור את הבעיה במהלך תקופת ההשכרה. בסופי שבוע ובתקופות של חגים או באזורים נידחים עשויים לחול עיכובים במתן שירות לתקלות. חברת ההשכרה לא תישא בהתחייבות מול הלקוח במידה והנ"ל לא הדיווח בזמן אמת סמוך למקרה שאירע.

 

אחריות השוכר
השימוש בקרוואן הוא למטרת נופש וטיול בלבד. חל איסור מוחלט להשתמש ברכב למטרות אחרות, תחרויות, אירועי ספורט, מבחני רכב מכל סוג או להובלת חומרים דליקים, רעילים או מסוכנים או לבצע כל פעולה אחרת המהווה עברה על החוק, או כל שימוש אחר שמנוגד לחוזה, במיוחד באזורים שאינם מיועדים לנהיגה. אין להשכיר את הרכב לגורם אחר. אין לנהוג בדרכים לא סלולות או שאינן מיועדות לנהיגה. באחריות השוכר לנהוג ברכב בזהירות, לבדוק שמן מנוע, נוזלים, לחץ בצמיגים ורמת התחממות של הרכב בכל תדלוק.  נזקים שייגרמו מהזנחה בדרך תפעול הרכב ואחזקתו הם באחריות הלקוח. כמו כן באחריות הלקוח לוודא כי הרכב יהיה נעול כראוי.

 

תיקונים

במקרים שבהם נגרם נזק לרכב שלא באשמת הלקוח, ניתן לקבל החזר הוצאות עבור תיקונים, עם הצגת קבלות בלבד. לתיקונים קלים אין צורך באישור מיוחד עד סכום של 100 אירו. לתיקונים מעל 100 אירו - נדרש אישור מיוחד מהחברה.


השבתת רכב
במידה והטיול הופרע עקב תקלה שמשביתה את הרכב, מסיבה שאינה תאונה ולא תקלה שנגרמה ע"י הלקוח, למשך יותר מ-48 שעות תיקון מרגע הדיווח לחברת ההשכרה, הלקוח יהיה זכאי להחזר כספי בגובה של מקסימום המחיר היומי, עד שהתקלה תתוקן. כשל או תקלה במערכות או באביזרים אשר כוללים מזגן ביחידת המגורים, משאבת מים, מקלחת, שירותים, מקרר, כיריים, גריל, חייבים להיות מוערכים תחילה על ידי תחנת ההשכרה או מתקן/בעל מקצוע מורשה.
החזר מותנה בכך שהלקוח יצר קשר עם חברת ההשכרה לצורך תיקון התקלה וכן בשיתוף פעולה מלא של הלקוח לשם ביצוע התיקון. במידה והלקוח לא הודיע לחברת ההשכרה על התקלה בזמן אמת, הלקוח לא יהיה זכאי לדרוש החזר כספי או לתבוע פיצוי.

תקלות במכשירים חשמליים כגון Wi-Fi, מכשירי ניווט וטיול, רדיו, טלוויזיה, CD או DVD, בקרת שיוט (קרוז קונטרול) וכו, אינם נחשבים כתקלה המשביתה את הרכב.

 

במקרה של תאונה

בכל מקרה שבו הרכב מעורב בתאונה שלו או של צד שלישי, על השוכר לפעול בהתאם לנהלים הבאים:

על השוכר להודיע לחברת ההשכרה תוך 24 שעות מקרות האירוע.

על השוכר לקחת את השמות והכתובות של כל המעורבים באירוע כול.ל פרטי עדים אם ישנם ולדווח על התאונה לתחנת המשטרה הקרובה מיידית ולא יאוחר מ-24 שעות מקרות האירוע. 

על השוכר למלא טופס דו"ח תאונה שקיים ברכב בגרמנית (בסיוע המשטרה) או אם אין אפשרות להשלימו בגרמנית יש צורך לתרגמו לגרמנית בתחנה בעת החזרת הקרוואן ולחתום עליו.

לא להודות באחריות בזמן התאונה או להסכים פשרות מול מעורבים אחרים.

לסייע ככל הניתן לחברת ההשכרה כדי לטפל בכל תלונה שתגרם עקב האירוע.

 

רכב חילופי

הזמנת הרכב היא לקטגוריה ולא לרכב ספציפי.

במידה ומסיבה שאינה בשליטת החברה לא ניתן לספק את הרכב שהוזמן, לחברה הזכות לתת רכב חילופי מקטגוריה אחרת שזמין לאותם תאריכים ללא הודעה מוקדמת וללא תוספת תשלום. פעולה זו אינה הפרת חוזה ואינה מזכה את הלקוח בהחזר.
במידה ומסיבה כלשהיא שאינה בשליטת החברה, לא יימצא רכב חילופי מתאים, אחריות החברה מסתכמת בהחזר כספי עבור ימי ההשכרה בלבד. במקרה שלא ניתן לספק רכב חילופי עקב כשל מכני או השבתת הרכב (אלא אם כן הנזק נגרם ע"י השוכר עצמו), אחריות החברה מסתכמת בהחזר כספי עבור ימי ההשכרה שנותרו.

במידה והשוכרהגיע לתחנה ומעוניין מרצונו החופשי ברכב קטן יותר או מקטגוריה זולה יותר - הדבר יתאפשר רק אם יש רכב פנוי בתחנה והשוכר לא יהיה זכאי להחזר כספי.

 

הגבלות תנועה

לקרוואנים חל איסור מוחלט לנהוג בדרכים שאינן סלולות, דרכי עפר או דרכים שאינן מתוחזקות כראוי ובדרכים ללא מספר כביש רשמי.
חברת ההשכרה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי להגביל את תנועות כלי רכב באזורים מסוימים בשל תנאי מזג אוויר קשים או בשל תנאי כביש בלתי נאותים, או בשל מרחקי נסיעה בלתי סבירים ביחס לאורך תקופת השכירות.
במקרה של שלג או קרה (frost) הרכב מורשה לנסוע אך ורק כשהוא מצויד בצמיגי חורף מורשים.


מגבלות גיאוגרפיות / מזרח אירופה

חל איסור להיכנס לכל מדינה או אזור בתנאי מלחמה.

ניתן לנסוע למדינות אירופה ללא אישור.

באחריות השוכר בלבד להכיר את כל חוקי התנועה בכל מדינה אליה הוא נכנס.

חל איסור להיכנס למדינות הבאות: יוון, קפריסין, רוסיה, בלארוס, אוקראינה, מולדובה, תורכיה, איסלנד, גרינלנד, האיים הקנריים. אם יש רצון להכנס למדינות אלו יש לקבל אישור כתוב מחברת ההשכרה.

השוכרים אחראים לכל הוצאה או אובדן זמן שיגרם בכניסה לאזורים אסורים

 

כבישי אגרה
באופן כללי על השוכר מוטלת האחריות לבדוק מראש את המידע בקשר לכבישי אגרה במדינות אליהם מיועדת נסיעתו ולהתכונן בהתאם. אי ציות או התעלמות מהכללים יגרמו לחיובים וקנסות מצד הרשויות.
להלן מידע על כבישי אגרה בכמה ממדינות אירופה. למידע נוסף ניתן להיעזר באתרים מתמחים לדוגמא: www.tolls.eu

כבישי אגרה באוסטריה:  רכבים שמשקלם עד 3.5 טון נדרשים להדביק על שמשת הרכב מדבקה הנקראת Vignette אותה ניתן לרכוש בתחנות דלק בגרמניה לפני מעבר הגבול לאוסטריה. נכון ל-2018 - עלות מדבקה ל-10 ימים - 9 אירו. במידה ולא שמתם מדבקה- תידרשו לקנס עד 220 אירו במידה ותיתפסו ע"י שוטר אוסטרי!  רכבים שמשקלם מעל 3.5 טון נדרשים לרכוש קופסת GO-Box - מכשיר בגודל קופסת סיגריות הפועל על עקרון של טלכרט ומודד את הק"מ שעברתם ועל פי זה מחייב את התשלום. את המכשיר מצמידים לשמשת הרכב. ניתן לרכוש אותו בתחנות דלק לפני מעבר הגבול בין גרמניה לאוסטריה ומחירו 80 אירו. הקנס במידה ועצר אתכם שוטר כ- 220 אירו!  יש לטעון את המכשיר ב-50 אירו נוספים בכל פעם שכמות הק"מ עומדת להיגמר. בהחזרה, יש להזדכות על המכשיר בנקודת מכירה אוסטרית לפני החזרת הרכב בתחנת ההשכרה בגרמניה. שם ניתן לקבל החזרה במידה ונשארו ק"מ בלתי מנוצלים.
כבישי אגרה באיטליה: לפני הכניסה לכביש מהיר, יש למשוך כרטיס ולשלם עבור הקילומטר אז שעברתם ביציאה.
כבישי אגרה בשוויץ: יש לרכוש במעבר הגבול (ובתחנות דלק הקרובות לגבול) מדבקה  לרכב הנקראת
Vignette המאפשרת לנהוג באוטוסטרדות בשוויץ. נכון ל-2018 – עלות המדבקה 40 אירו והיא תקפה לשנה.
כבישי אגרה בסלובניה: חובה לרכוש מדבקה Vignette לכבישי אגרה בסלובניה, בתחנות דלק לפני מעבר הגבול. נכון ל-2018 - עלות מדבקה שבועית 15 אירו ומדבקה חודשית 30 אירו.

כבישי אגרה בנורבגיה: בנורבגיה יש הרבה כבישים וגשרים שהמעבר בהם כרוך בתשלום אגרה. תשלום במקום אינו אפשרי, יש רק מצלמות ותקבלו קנס. אז מה עושים כדי להימנע מקנסות ?
רכבים במשקל של עד 3.5 טון - יש להירשם מראש, לפני הטיול, למערכת הנורבגית לכבישי אגרה. יש ליצור חשבון אישי באתר www.epcplc.com/rental. תקבלו קישור במייל באמצעותו תפעילו את החשבון וזה ישמש אתכם במעבר בכל הכבישים בנורבגיה.
בשלב שני יש לרשום את המוטורהום ששכרתם. את זאת ניתן לעשות רק בעת קבלת הרכב עם הפרטים שתקבלו בתחנת ההשכרה (מספר לוחית וכו).

רכבים במשקל של למעלה מ-3.5 טון חייבים לקבל מתקן מיוחד מארגון Autopass  הנורבגי. את זאת ניתן לרכוש במעברי הגבול הנורבגי וכן בתחנות מעבורות.
כבישי אגרה בשבדיה: בשבדיה ישנם גשרים קטנים רבים בתשלום וכן תשלום בערים שטוקהולם וגוטבורג. אין אפשרות לתשלום בכביש עצמו יש רק מצלמות ותקבלו את הבקשה לתשלום שבועות אחר כך. הסכומים אינם גבוהים בין חצי אירו לשני אירו לכל מעבר. חברת ההשכרה של דגמי
GER! מאפשרת רכישה של "מנוי" ב-10 אירו המאפשר מעבר חופשי בכל הכבישים בשבדיה, לא כולל כמובן את Oresund bridge  הגשר הגדול המחבר את קופנהגן שבדנמרק עם מאלמו שבשבדיה. את המנוי ניתן לרכוש בתחנה בהמבורג ביום איסוף הרכב.

* המידע הניתן באתר מוטורהום הוא כללי בלבד. המידע ומחירי האגרות עשויים להשתנות.
 

הזמנה לחניוני קמפינג ומעבורות

בעונה המבוקשת קשה יותר להשיג מקום בחניוני קמפינג עם חיבור לחשמל. מסיבה זו מומלץ להזמין

מקום לגודל רכב של מינימום 7 מטרים, בלי קשר לגודל הרכב שהוזמן, כדי למנוע בעיות עקב

שדרוגים אפשריים.

בשיא העונה רצוי להזמין מעבורות מראש לקרוואן באורך מינימלי של 7 מטרים, בלי קשר לגודל

הרכב שהוזמן, כדי למנוע בעיות עקב שדרוגים אפשריים.

 

חשוב - זהירות

כנגד קיפאון - במקומות בהם הטמפרטורה יורדת מתחת לאפס מעלות, בחורף בעיקר, יש סכנה של קפיאת המים במערכות הרכב השונות. על מנת למנוע זאת יש לדאוג לחימום הרכב באופן רציף וכן לדאוג לרוקן את המים מיד לאחר השימוש כדי למנוע קפיאה.
חימום הרכב מופעל אוטומטית בזמן נסיעה. בזמן חנייה יש לדאוג לחימום. על מנת שהגז לא ייגמר מהר- רצוי להפעיל את החימום על דרגה נמוכה. הסברים על השימוש ברכב במקרים אלו ניתנים ביום קבלת הרכב בתחנה ובמדריך התפעול.

הסברים על השימוש ברכב במקרים אלו ניתנים ביום קבלת הרכב בתחנה ובמדריך התפעול.  

כנגד התלקחות - בכל תדלוק או מילוי גז ולפני כל תחילת נסיעה, יש להקפיד על כיבוי המנוע וכל המערכות הפועלות על גז: מקרר, מחמם מים, כיריים, תנור וכדומה.

 

אזהרות קיץ

נהיגה בקיץ תחת טמפרטורות גבוהות במיוחד עלולה לפגום במערכות מסוימות ברכב כגון מערכת מיזוג האוויר או מקרר. יש לקחת בחשבון כי תפקוד מערכות המיזוג והקירור (מקרר ופריזר) בקרוואן עשוי להיות מוגבל כשבחוץ חם מאוד. מומלץ להעמיד את הקרוואן במקום מוצל ככל האפשר.

 

כסאות בטיחות

כסאות בטיחות יש לחבר רק במושבים האחוריים של הרכב (לא במושב הקדמי), כשפניהם לכיוון הנסיעה.
ניתן לחבר שני בוסטרים, או כיסא בטיחות אחד ובוסטר אחד. מקסימום שניים.

למעוניינים בכיסאות בטיחות - חובה להזמין מראש ולציין גיל, גובה ומשקל הילד.

האחריות על חיבור כסאות הבטיחות למושבי הרכב חלה על ההורים.

 

בעלי חיים

חל איסור מוחלט להסיע ו/או להכניס בעלי חיים לרכב, למעט כלבי נחיה, באישור מראש של החברה.

ישנו דגם אחד, Family Voyager, שבו ניתן להסיע בעלי חיים לאחר אישור בכתב של חברת ההשכרה ועם התאמות לצורך בטיחות בעל החיים. עלות האישור תהיה 7.5 אירו ליום עבור כל בעל חיים.

השוכר הוא האחראי הבלעדי בכל הקשור לבעל החיים - לספק לו שמירה, העברות אם צריך ולדאוג לכל החיסונים והאישורים הנדרשים בכל מדינה.

בנוסף לכך יחול תשלום ניקוי של 200 אירו כדי לכסות על הוצאות הניקוי והחיטוי של הרכב.

 

עישון
חל איסור מוחלט לעשן ברכב. למפרים צפויים קנסות כבדים !

 

כללי

המידע והתנאים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. הקרוואנים עשויים להיות שונים בצורתם מאלו המופיעים בפרסום. כל התמונות והנתונים הם להמחשה בלבד.

התנאים בעברית באתר מוטורהום הם תרגום חופשי של התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית.

בכל מקרה של אי התאמה או סתירה, הנוסח הקובע הינו נוסח התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית, שעליהם חותם הלקוח ביום קבלת הרכב.

 

חשוב לדעת: תפקידה של מוטורהום ישראל הוא לקשר ולתווך בלבד בין השוכר לבין ספק הרכב עד לקבלת הרכב מהספק. התקשרות השוכר עם מוטורהום ישראל היא לשם יעוץ והזמנת הרכב מספק הרכב בארץ היעד בלבד. יש להדגיש כי מלבד הסכם זה, בעת לקיחת הרכב חותם השוכר על חוזה חדש מול ספק הרכב וזהו החוזה המחייב בין ספק הרכב והשוכר. עם חתימת השוכר על חוזה ההשכרה מול ספק הרכב מסתיימת אחריותה ותפקידה של מוטורהום ישראל כלפי השוכר והיא לא תהיה אחראית לכל תקלה ברכב ו/או בתפקודו של ספק הרכב. באחריות השוכר לקרוא בעיון את התנאים הכלליים כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של מוטורהום ישראל טרם ביצוע ההזמנה ולוודא שהתנאים מקובלים עליו וכי בהתאם לתנאים לא חלה כל אחריות על מוטורהום ישראל. ספק הרכב הינו האחראי הבלעדי לביצועה התקין של ההזמנה. במקרה של תקלה או בעיה ברכב על השוכר לפנות ישירות לספק הרכב. במידה והשוכר לא קיבל מהספק מענה הולם לפנייתו, תנסה מוטורהום לסייע ע"י פנייה לספק, אולם אין בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על מוטורהום בגין אי הענות הספק. מוטורהום ישראל אינה שלוחה של ספק הרכב ולא נציגתו של ספק הרכב בישראל והיא מהווה אך ורק גורם מתווך בין הספק לשוכר. כל תפקידה הוא לייעץ לשוכר ולקשר בין הספק לשוכר וכן להעביר את הכספים שהתקבלו מהשוכר בגין השכירות לידי הספק ועל כן אינה מייצגת את הספק ואינה הכתובת לתביעות כנגד ספק הרכב. מקום השיפוט בין השוכר לספק יהיה בארץ היעד ובהתאם לחוזה שנחתם בין השוכר לספק הרכב.

 

דף הבית
צרו קשר
יעדי טיול
קרוואנים להשכרה
מבצעים וחדשות
פגישות יעוץ
למטייל העצמאי עם רכב רגיל ומלונות
מכתבי מטיילים
שירותים נוספים
תפעול ומידע כללי
חניוני קמפינג
המיוחדים שלנו
מוטורהום סרטונים
מסלולי קרוואנים
ביטוח מוטורהום
קישורים לתכנון טיול
מוטורהום "טוס וסע"
קרוואנים בתקשורת
דרושים
אודותינו
תוכנה לתכנון טיולים
בניית אתרים
סייברסרב