השכרת קרוואנים בחו"ל  
top_title_left.gif (1329 bytes)
תנאים כלליים

קרואטיה - תנאים כלליים
לדגמי Kr - Urban, Compact, Family, Comfort


הזמנות ותשלומים

הזמנה בתוקף רק לאחר אישור בכתב מהספק המקומי .

ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב מסוים.

עם אישור ההזמנה נדרשת מקדמה בשווה ערך של 30% מסה"כ ההזמנה, מינימום 3000 קונה קרואטית (KUNA). המקדמה אינה מוחזרת במקרה של ביטול הזמנה.

תשלום מלא נדרש עד 55 לפני יום קבלת הרכב.
חיוב המקדמה והיתרה יבוצע בשקלים, לפי שער קונה קרואטית מזומנים גבוה ביום התשלום, בכרטיס אשראי ישראלי ויזה או מסטרכארד שניתן בעת ההזמנה. לתשלום בהעברה בנקאית, צ'ק או מזומן או פריסת תשלומי קרדיט -יש ליצור עמנו קשר לפני מועד התשלום.
על תשלום במזומן במטבע חוץ תחול עמלת הפקדה בבנק בגובה 1%

להזמנות שבוצעו פחות מ-55 יום לפני תאריך איסוף הרכב - נדרש תשלום מלא עם אישור ההזמנה.

החזרים לאחר התשלום, יבוצעו לפי שער מזומנים נמוך ביום ההחזר.
חברת ההשכרה רשאית לבטל את ההזמנה במידה ולא יתקבל תשלום בזמן.

 

מינימום ימי השכרה

המינימום הנדרש להשכרה בשיא העונה הוא שבוע.

 

שינוי הזמנה

ניתן לבצע שינוי בהזמנה לאחר אישורה, עד 55 יום לפני יום האיסוף וזאת בכפוף לזמינות הרכבים.

דמי הביטול נכנסים לתוקף בכל מקרה מרגע אישור ההזמנה המקורית, ללא קשר לשינויים שיבוצעו.

כל שינוי לאחר אישור ההזמנה ולפני מועד התשלום הסופי יחויב ב-260 קונה. לאחר שההזמנה שולמה במלואה כל שינוי יחויב ב- 41 קונה.
קיצור ימים או הפחתת פריטים לאחר שההזמנה כבר שולמה במלואה אינם מזכים בהחזר כספי.
כל שינוי כפוף לאישור בכתב ממרכז ההזמנות.

שינויים מהותיים כמו: שינוי שם הלקוח, שינוי גודל/סוג הרכב, שינוי תחנה, שינוי תאריך האיסוף או ההחזרה ייחשבו כביטול הזמנה ויחייבו הזמנה מחדש.

 

דמי ביטול

55 יום או יותר לפני יום האיסוף: 30% מהסכום הכולל, מינימום 3000 קונה קרואטית (המקדמה)

20-54 יום לפני האיסוף : 55% מהסכום הכולל

4-19 יום לפני יום האיסוף: 85% מהסכום הכולל

3 ימים או פחות לפני יום האיסוף או אי הגעה: 100%
הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד ובשעות פעילות משרדי מוטורהום ישראל.
דמי הביטול מחושבים מסכום ההזמנה הכולל, ללא הנחות במידה וניתנו.
במקרה של קיצור תקופת ההשכרה או שינוי תאריכי ההזמנה לעונה זולה יותר, במקרה של ביטול הזמנה יחושבו דמי הביטול לפי ההזמנה המקורית או לפי הגבוה מבין השניים. ביטול והזמנה מחדש אפשריים רק בתוך אותה שנה קלנדרית ובכפוף לאישור מספק הרכב.

לידיעתך, בהתאם לתיקון מספר 58 לחוק הגנת הצרכן לעניין עסקת מכר מרחוק - על שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל, כגון השכרת קרוואנים בתי מלון וכדומה, חלים דמי ביטול בהתאם למדיניות הביטול של נותן השירות. באפשרותך לבטל את ההזמנה על פי חוק הגנת הצרכן הישראלי לעניין עסקת מכר מרחוק בתוספת של 10% מסך כל עלות העיסקה. יש להודיע לנו על כך מראש לפני ביצוע ההזמנה. במידה ולא תבחר באפשרות הזו, יחולו דמי ביטול כמפורט לעיל.


ביטוחים נוספים
מומלץ לרכוש ביטוח נוסעים כנגד דמי ביטול מרגע ביצוע ההזמנה. פרטים באתר מוטורהום.
מומלץ לרכוש ביטוח החזר השתתפות עצמית. פרטים באתר מוטורהום.

 

דמי בטחון
ביום איסוף הרכב על השוכר להפקיד דמי בטחון בסך
12,000 קונה קרואטית באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי בלבד על שם השוכר הראשי מסוג ויזה או מסטרכארד בלבד.

החברה אינה מקבלת כרטיסי אשראי  דיינרס או אמריקן אקספרס.

לא ניתן לשלם את דמי הביטחון במזומן ולא בכרטיסי דביט וכרטיסים נטענים מכל סוג שהוא !

דמי הבטחון נלקחים ממסגרת הכרטיס למשמרת - יש לדאוג למסגרת מתאימה בחשבון. 

חשוב: ההזמנה תבוצע על שם השוכר הראשי. השוכר הראשי חייב להיות גם הנהג הראשי וגם בעל כרטיס האשראי לצורך הפקדת דמי הביטחון ביום קבלת הרכב.

כמו על השוכר הראשי להציג תעודה מזהה/דרכון בתוקף.
הרכב לא יימסר מבלי שהשוכר הציג את המסמכים הנדרשים ומבלי ששולמו דמי הביטחון בכרטיס אשראי בינלאומי ויזה או מסטרכארד.

לאחר החזרת הרכב ללא נזקים או תביעות נוספות כמו קנסות תנועה, קנסות חניה, יוחזרו דמי הביטחון לחשבון כרטיס האשראי. תיקונים או תשלום קנסות יקוזזו מדמי הביטחון.

חשוב:

דמי הביטחון מוחזרים לחשבון כרטיס האשראי של הלקוח, בדרך כלל עד שבועיים לאחר החזרת הרכב. דמי הביטחון אינם נושאים ריבית וכפופים לשינויים והפרשי שערים בין השקל למטבע הקרואטי.

לא יינתן החזר בגין הפרשים הנובעים משערי מט"ח הנגבים ע"י חברות האשראי. 

 

כיסוי ביטוחי

מחיר ההשכרה כולל ביטוח צד שלישי עד 9 מיליון קונה עבור נזק לרכוש ועד 46 מיליון קונה לפגיעה גופנית וכן ביטוח נזק לרכב עם השתתפות עצמית עד 12,000 קונה קרואטית לאירוע, בכל מקרה של נזק שיגרם לרכב במהלך תקופת ההשכרה. ההשתתפות העצמית חלה על כל אירוע תאונתי בנפרד.

 

ביטוחים נוספים
מומלץ לרכוש ביטוח החזר השתתפות עצמית וביטוח נוסעים כנגד דמי ביטול מרגע ביצוע ההזמנה. פרטים באתר מוטורהום.


לא יחול כל כיסוי ביטוחי במקרים הבאים גם עם רכישת ביטוח מורחב:

הפרת תנאי החוזה,
נזק שנגרם כתוצאה מהזנחה או רשלנות מצד הנהג,
נזק כתוצאה משימוש לא נכון או לא זהיר,

נהיגה באזורים אסורים או בדרכים שאינן סלולות,

נהיגה תחת אלכוהול או סמים,

נהיגה תחת עייפות או חוסר עירנות של הנהג,
נזק שנגרם לרכב ובמיוחד לחלקו העליון של הרכב או לפרגולה במקרים של אי ציות לחוקי תנועה כגון התעלמות משלטי הגבלת גובה, גשרים, מנהרות או נזק שנגרם כתוצאה מאי הבאה בחשבון של מידות הרכב - נסיעה לא זהירה לאחור (רוורס) ללא הכוונה, חריגה מכמות המשקל המותרת לנשיאה ברכב,

נזק שנגרם כתוצאה מנהיגה ע"י נהג שאינו מורשה לנהוג ברכב ע"פ תנאי החוזה,

שימוש ברכב שלא למטרה שלמענה נשכר,

עזיבת מקום תאונה ללא דיווח למשטרה ולחברת ההשכרה,

נטישת רכב וכיוצ"ב.

 

דלק , גז והוצאות שוטפות

עלויות תפעול נורמליות שוטפות ודלק- על חשבון הלקוח.

הרכב יימסר עם מכל מלא ויוחזר עם מכל מלא.

רכב שלא יוחזר עם מכל דלק מלא יחויב בתשלום בסך 20 קונה לכל ליטר דיזל + דמי שירות.

הרכב נמסר בדר"כ עם מכל גז ראשון מלא ומכל שני ריק או מלא חלקית.
מילוי גז במידה ונגמר, היא באחריות הלקוח ועל חשבונו. אין צורך להחזיר את מכל/י הגז מלא/ים.

 

דרישות מהנהג

גיל המינימום הנדרש לשוכר או לנהג הנוסף הוא 25 שנה ובעל רישיון נהיגה בתוקף 5 שנים לפחות.

לדגמים שמשקלם מעל 3.5 טון נדרש רישיון מתאים לרכב כבד.
חובה על כל הנהגים ברכב להצטייד ברשיון ישראלי המתאים לסוג הרכב ובנוסף לרשיון בינלאומי המתאים לסוג הרכב.

אין תוספת תשלום עבור נהג/ים נוסף/ים, אולם רק נהגים שיירשמו בחוזה השכירות מורשים לנהוג ברכב. יש לספק את פרטי כל הנהגים כולל שם וכתובת והשוכר הוא הנושא היחיד באחריות כלפי החוזה.

על השוכר להציג בתחנת איסוף הרכב רשיון נהיגה ישראלי בתוקף, דרכון בתוקף וכן כרטיס אשראי בינלאומי להפקדת דמי הביטחון.

 

איסוף והחזרה

איסוף הרכב והחזרתו הם באותה תחנה.

קבלת הרכב והחזרתו הן בתחנות ההשכרה בלבד, אישית עי השוכר.

לא ניתן לקבל רכבים בשדה התעופה, גם לא בתוספת תשלום.

לא ניתן להחזיר או לקבל רכבים מחוץ לקרואטיה גם לא בתוספת תשלום.

 

הגעה לתחנה / העברות

על הנוסעים להגיע לתחנות האיסוף ולחזור מהן באופן עצמאי, במונית או ברכבת לפי דף ההנחיות שיסופק. החברה אינה מספקת שירות העברות - גם לא בתוספת תשלום.

מסיבות בטיחותיות, לקוחות המגיעים בטיסות בינלאומיות ארוכות (טרנסאטלנטיות) אינם רשאים לנהוג במוטורהום ביום ההגעה ומתבקשים ללון בלילה הראשון במלון.

 

צ'ק אין מוקדם - חובה
שימו לב – חובה לבצע צ'ק אין מוקדם באתר החברה עד כשבוע לפני תחילת ההשכרה באמצעות הקישור שסופק לכם בזמן אישור ההזמנה או עם שובר ההשכרה.
אנו ממליצים לעשות זאת מיד עם אישור ההזמנה או בעת קבלת השובר.
כמו כן חובה להתקשר לתחנה לפחות 3 ימי עבודה לפני תאריך תחילת ההשכרה כדי לארגן את שעת איסוף הרכב.

 

שעות פעילות התחנה
התחנה פתוחה בימים: שני עד שישי בין השעות 8 בבוקר ועד 6 בערב (18:00) ובשבת מ-8 בבוקר ועד 2 בצהריים (14:00).

התחנה סגורה בימי ראשון וחגים המפורטים:

חגים בקרואטיה 2020
01 בינואר, 06 בינואר, 13 באפריל (איסטר), 01 במאי (חג הפועלים), 31 במאי, 11 ביוני, 22 ביוני, 25 ביוני, 05 באוגוסט, 15 באוגוסט, 08 באוקטובר, 01 בנובמבר, 25-26 בדצמבר (כריסטמס).

חגים בקרואטיה 2021
01 בינואר, 06 בינואר, 05 באפריל (איסטר), 01 במאי (חג הפועלים), 03 ביוני, 22 ביוני, 25 ביוני, 05 באוגוסט, 15 באוגוסט, 08 באוקטובר, 01 בנובמבר, 25-26 בדצמבר (כריסטמס).


נוהלי איסוף והחזרת הרכב

ימי האיסוף וההחזרה ייחשבו כיום השכרה כל עוד לא עברו 24 שעות.

איסוף והחזרה של רכבים אפשרי בימים שני עד שישי בין השעות 8 בבוקר ועד 5 וחצי בערב (17:30)

ובימי שבת בין השעות 8 בבוקר ועד 13:30 בצהריים.
איסוף או החזרה בשבת בעלות של 500 קונה לכל איסוף או החזרה ובאישור ותיאום מראש.

איסוף או החזרה בימי ראשון או בחגים בעלות של 900 קונה לכל איסוף או החזרה ובאישור ותיאום מראש.

איסוף מוקדם
במידה ומתאפשר איסוף מוקדם מהשעה שנקבעה, השוכר יחויב בתשלום בגובה 260 קונה לכל שעה או פחות משעה.

 

החזרה מוקדמת
לא יינתן החזר בגין החזרה מוקדמת או אי ניצול ימי השכרה.

החזרה מאוחרת

במקרה של החזרה מאוחרת מעבר לשעה שנקבעה - ייגבה תשלום בגובה 260 קונה לכל שעה או פחות משעה עד מקסימום תשלום יום השכרה. במידה וזמן ההחזרה אינו תואם את הזמן המופיע בחוזה, לא יחולו עוד יחסי שוכר-משכיר כמופיע בחוזה. במקרה של תביעות שיגרמו לחברה או מצד השוכר הבא בתור, עקב החזרה מאוחרת- השוכר ישא במלא האחריות וההוצאות.


חשוב: יש להגיע לתחנת ההשכרה לפחות שעתיים לפני סגירתה, ובכל מקרה לא פחות משעה לפני הסגירה
למגיעים בטיסות בינלאומיות ארוכות (טרנסאטלנטיות) - איסוף הרכב יחול רק יום לאחר הנחיתה.

עם ההזמנה יש לספק את פרטי הטיסה .

לפני איסוף הרכב יש לקחת בחשבון לפחות שעה להסברים והדגמות על השימוש במוטורהום – ההשתתפות חובה. (מומלץ להביא נייר וכלי כתיבה)

יש להציג רשיונות (ישראלי ובינלאומי) וכן דרכונים.

בתום התהליך יש לחתום על חוזה השכירות וטופס שחרור, המעיד כי הרכב נמסר לשביעות רצונכם.

בשיא העונה ייתכנו עיכובים בתהליך מסירת הרכב. מומלץ לא להזמין מעבורות ביום איסוף הרכב.

 

חשוב!

זמן ההדרכה נועד לכם ולטובתכם. על מנת למנוע אי נעימויות וויכוחים בעת החזרת הרכב, מומלץ מאוד לפני החתימה על החוזה, לערוך בדיקה יסודית של הרכב מבחוץ ומבפנים (כולל הגג ותחתית הרכב) בנוכחות נציג החברה. במידה ומצאתם ליקוי, תקלה או חלק שחסר- יידעו את הנציג וציינו זאת בכתב.

בדקו כי הרכב נמסר לכם נקי ולפי התנאים (דלק, גז, מים) וכי כל הציוד שהזמנתם נמצא ותקין.

נצלו את הזמן על מנת לשאול שאלות ולקבל מידע: היכן הסופרמרקט הקרוב, תחנת דלק, חניון קמפינג קרוב וכדומה.

עיברו על כל המערכות (חימום, מיזוג, מקרר, תנור, צינורות המים למילוי וריקון, כבל חשמל, מערכת בקרה וכדומה) וודאו כי הנכם יודעים היכן נמצא כל פריט וכיצד מפעילים אותו בטרם תצאו לדרך. 

  

חשוב: קנסות על נקיון / דלק

רכב שיוחזר כשאינו נקי מבפנים יחויב בדמי ניקיון בסך מינימום 930 קונה
רכב שיוחזר עם לכלוך מסיבי יחוייב בדמי ניקיון של מינימום 375 קונה

רכב שיוחזר כשמכלי המים והשירותים אינם מרוקנים יחויב בסך מינימום 750 קונה
רכב שיוחזר כשציוד המטבח אינו נקי יחויב בדמי ניקיון בסך 375 קונה

רכב שלא יוחזר עם טנק דלק מלא יחויב בתשלום בסך 20 קונה לכל ליטר דיזל

 

טיסות חזרה ביום החזרת הרכב:

החזרת הרכב עשויה להתארך יותר מן הצפוי. משום כך מומלץ לא לקבוע את החזרה בטיסות בוקר, אלא משעות הצהרים ואילך. יש לקחת בחשבון התייצבות בשדה התעופה לפחות שעתיים וחצי לפני טיסה וכן זמן הגעה לשדה.

 

אחריות ותחזוקה

השימוש בקרוואן הוא למטרת נופש וטיול בלבד. חל איסור מוחלט להשתמש ברכב למטרות אחרות, תחרויות, אירועי ספורט, מבחני רכב מכל סוג או להובלת חומרים דליקים, רעילים או מסוכנים או לבצע כל פעולה אחרת המהווה עברה על החוק, או כל שימוש אחר שמנוגד לחוזה, במיוחד באזורים שאינם מיועדים לנהיגה. אין להשכיר את הרכב לגורם אחר. אין לנהוג בדרכים לא סלולות או שאינן מיועדות לנהיגה.

על השוכר לדווח לתחנת ההשכרה מיידית בכל מקרה של נזק או תקלה מכנית שנגרמו לרכב או  לציוד במהלך תקופת השכירות.

באחריות השוכר לנהוג ברכב בזהירות, לבדוק שמן מנוע, נוזלים, לחץ בצמיגים ורמת התחממות של הרכב בכל תדלוק.  נזקים שייגרמו מהזנחה בדרך תפעול הרכב ואחזקתו הם באחריות הלקוח.

כמו כן באחריות השוכר לוודא כי הרכב יהיה נעול כראוי.

השוכר יישא באחריות המלאה לכל נזק שייגרם בזמן נהיגה של נהג שאינו מורשה, כלומר ששמו לא הופיע בחוזה ההשכרה כנהג.

הסברים על אופן אחזקת הרכב ותפעולו ניתנים בתחנת האיסוף. מומלץ לצפות בסרטוני המחשה באתר מוטורהום , המדגימים את תפעול המערכות השונות.

 

תיקונים

בכל מקרה של תקלה, נזק או בעיה בתפעול מערכות ברכב או בציוד, חובה על הלקוח לדווח לתחנת ההשכרה מיידית כשאירע המקרה.

* ניתן לבצע תיקונים הכרחיים בלבד ללא אישור עד סכום של 1100 קונה קרואטית, לא כולל נזק לצמיגים.

* לתיקונים מעל 1100 קונה קרואטית נידרש אישור מראש ממרכז שירות הלקוחות באמצעות קו הסיוע הטלפוני. לא יינתן כל החזר כספי מבלי שנרשמה פנייה טלפונית.

* החזר הוצאות עבור תיקונים מאושרים מראש- יוחזרו כנגד הצגת קבלות בלבד.

* ערכת כלים לתיקון הרכב אינה מסופקת, שכן חל איסור על הלקוח לבצע תיקונים ברכב.

שירות דרכים וקו סיוע טלפוני

חברת ההשכרה מעמידה לרשות הלקוחות קו סיוע טלפוני וכן שירות דרכים 24 שעות באירופה. בכל מקרה של תקלה מכנית, נזק או בעיה בתפעול מערכות ברכב, חובה על הלקוח להתקשר מיידית ישירות לקו הסיוע הטלפוני ולא לתחנת ההשכרה כדי לאפשר לחברה להגיש סיוע לפתרון הבעיה. בכל התקשרות יש לדאוג כי מספר הרכב יהיה בהישג יד ולהצטייד בסבלנות עד לקבלת מענה. חברת ההשכרה לא תישא בהתחייבות מול הלקוח ללא דו"ח ממרכז הסיוע, המעיד כי הלקוח התקשר לקו הסיוע הטלפוני בעת האירוע.

חשוב: קיימים שני סוגי מוקד טלפוני -

1. מספר חירום של חברת ההשכרה המיועד לסיוע במקרה של נזק במערכות הקרוואן (חשמל, מים, ביוב, מקרר, גז,חימום וכדומה)
2. מספר חירום של יצרן הרכב (לרוב פיאט) המיועד לסיוע במקרים של תקלות מכניות ברכב עצמו (מנוע, ברקסים, נורת אזהרה, הילוכים וכדומה).

  

מה לעשות במקרה של תאונה

בכל מקרה של תאונה, התנגשות עם בעלי חיים , שריפה, פריצה או נזק לרכב (גם במקרה של נזק קל) -  חובה על השוכר לדווח מיידית למשטרה ולחברת ההשכרה באמצעות קו הסיוע הטלפוני או לתחנת ההשכרה ממנה נלקח הרכב. אין לחתום על טופס הודאה באשמה ואין לעזוב את מקום התאונה ללא דיווח למשטרה.

בעת החזרת הרכב, על השוכר להציג דו"ח משטרה על הנזק בכתב, כולל שרטוט וכן את שמות כל הנוסעים המעורבים באירוע, פרטים מלאים של צד שלישי, כתובותיהם ופרטי העדים אם ישנם, חתימה של שני הצדדים ומספר לוחית הרישוי של הרכבים המעורבים. חברת ההשכרה רשאית להעביר את פרטי השוכר לצד גימל במידה ויש סיבה מוצדקת.

 

שידרוג

במידה ואין רכב מהקבוצה שהוזמנה, מסיבות שאינן בשליטת החברה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין רכב  מקבוצה דומה  או גבוהה יותר עם אותו ציוד, ללא חיוב נוסף. במידה והוצע רכב מקבוצה קטנה יותר בהסכמת הלקוח, יוחזר לו ההפרש במחירים בין השניים. במידה ויהיו הוצאות נוספות בגין קבלת רכב גדול יותר כמו כבישי אגרה, מעבורות וכדומה, העלות תכוסה ע"י השוכר בלבד.

 

מגבלות גיאוגרפיות

ניתן לנסוע לכל מדינות אירופה למעט מדינות או אזורים בהם חל משבר או מלחמה.
הנסיעה למדינות הבאות אסורה בהחלט: רוסיה, מולדובה, אוקראינה , בלרוס, טורקיה וכן אסורה הנסיעה לכל מדינה אחרת מחוץ אירופה. 
לנסיעה למדינות מזרח אירופה - יש צורך באישור מיוחד מראש, והלקוח יידרש לחתום על הצהרה כי יחנה את הרכב במקומות מסודרים בלבד. יש לקחת בחשבון כי קבלת שירות במקרה של תקלה טכנית או תאונה עלול להיות בעייתי יותר במדינות מזרח אירופה.

כבישי אגרה באירופה
באופן כללי על השוכר מוטלת האחריות לבדוק בעצמו מראש את המידע הקשור לכבישי אגרה וכן לאזורים באירופה שבהם מגבילים תנועת כלי רכב העשויים לגרום לזיהום אויר (Low Emission Zones) במדינות אליהם מיועדת נסיעתו ולהתכונן בהתאם. אי ציות או התעלמות מהכללים יגרמו לחיובים וקנסות מצד הרשויות.

באחריות השוכר לשלם עבור המעבר בכבישי אגרה.

להלן מידע על כבישי אגרה בכמה ממדינות אירופה. למידע נוסף ניתן להיעזר באתריים מתמחים לדוגמא: www.tolls.eu

כבישי אגרה באוסטריה: רכבים שמשקלם עד 3.5 טון נדרשים להדביק על שמשת הרכב מדבקה הנקראית Vignette אותה ניתן לרכוש בתחנות דלק לפני מעבר הגבול לאוסטריה. במידה ולא שמתם מדבקה- תידרשו לקנס עד 220 אירו במידה ותיתפסו ע"י שוטר אוסטרי!  רכבים שמשקלם מעל 3.5 טון נדרשים לרכוש קופסת GO-Box - מכשיר בגודל קופסת סיגריות הפועל על עקרון של טלכרט ומודד את הקילומטראז שעברתם ועל פי זה מחייב את התשלום. את המכשיר מצמידים לשמשת הרכב. ניתן לרכוש אותו בתחנות דלק לפני מעבר הגבול ומחירו 80 אירו. הקנס במידה ועצר אתכם שוטר - 220 אירו!  יש לטעון את המכשיר ב-50 אירו נוספים בכל פעם שכמות הק"מ עומדת להיגמר. בהחזרה, יש להזדכות על המכשיר בנקודת מכירה אוסטרית. שם ניתן לקבל החזרה במידה ונשארו ק"מ בלתי מנוצלים.
כבישי אגרה באיטליה: לפני הכניסה לכביש מהיר, יש למשוך כרטיס ולשלם עבור הקילומטרים שעברתם ביציאה.
כבישי אגרה בשוויץ: יש לרכוש במעבר הגבול (ובתחנות דלק הקרובות לגבול) מדבקה לרכב הנקראת Vignette המאפשרת לנהוג באוטוסטרדות בשוויץ. מחיר המדבקה: 35 אירו והיא תקפה למשך שנה.

כבישי אגרה בסלובניה: חובה לרכוש מדבקה לכבישי אגרה גם לנוסעים לסלובניה, בתחנות דלק לפני מעבר הגבול.

המידע הניתן באתר מוטורהום הוא כללי בלבד. מחירי האגרות עשויים להשתנות.

 

כסאות בטיחות
חברת ההשכרה מספקת כסאות בטיחות בהתאם לזמינות בתחנות, אך אינה אחראית לחיבור הכסאות לרכב. על השוכר לחבר את כסאות הבטיחות באופן עצמאי.

 

בעלי חיים

ניתן לצרף בעלי חיים באישור בלבד, אולם באחריות השוכר לדאוג כי הרכב יוחזר נקי וללא נזקים.

עישון

חל איסור מוחלט לעשן ברכבים. הדבר מהווה הפרה של חוזה ההשכרה.
 

חשוב - זהירות

כנגד קיפאון - במקומות בהם הטמפרטורה יורדת מתחת לאפס מעלות, בחורף בעיקר, יש סכנה של קפיאת המים במערכות הרכב השונות. על מנת למנוע זאת יש לדאוג לחימום הרכב באופן רציף וכן לדאוג לרוקן את המים מיד לאחר השימוש כדי למנוע קפיאה.
חימום הרכב מופעל אוטומטית בזמן נסיעה. בזמן חנייה יש לדאוג לחימום. על מנת שהגז לא ייגמר מהר- רצוי להפעיל את החימום על דרגה נמוכה. הסברים על השימוש ברכב במקרים אלו ניתנים ביום קבלת הרכב בתחנה ובמדריך התפעול.

כנגד התלקחות - בכל תדלוק או מילוי גז ולפני כל תחילת נסיעה, יש להקפיד על כיבוי המנוע וכל המערכות הפועלות על גז: מקרר, מחמם מים, כיריים, תנור וכדומה.

כללי

כל התמונות והמידות המופיעות בפרסום הן להמחשה בלבד.
ההזמנה היא לקטגוריה ולא למודל מסוים. ייתכנו שינויים הנובעים מדגמים שונים באותה קטגוריה. 

חשוב לדעת: תפקידה של מוטורהום ישראל הוא לקשר ולתווך בלבד בין השוכר לבין ספק הרכב עד לקבלת הרכב מהספק. התקשרות השוכר עם מוטורהום ישראל היא לשם יעוץ והזמנת הרכב מספק הרכב בארץ היעד בלבד. יש להדגיש כי מלבד הסכם זה, בעת לקיחת הרכב חותם השוכר על חוזה חדש מול ספק הרכב וזהו החוזה המחייב בין ספק הרכב והשוכר. עם חתימת השוכר על חוזה ההשכרה מול ספק הרכב מסתיימת אחריותה ותפקידה של מוטורהום ישראל כלפי השוכר והיא לא תהיה אחראית לכל תקלה ברכב ו/או בתיפקודו של ספק הרכב. באחריות השוכר לקרוא בעיון את התנאים הכלליים כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של מוטורהום ישראל טרם ביצוע ההזמנה ולוודא שהתנאים מקובלים עליו וכי בהתאם לתנאים לא חלה כל אחריות על מוטורהום ישראל. ספק הרכב הינו האחראי הבלעדי לביצועה התקין של ההזמנה. במקרה של תקלה או בעיה ברכב על השוכר לפנות ישירות לספק הרכב. במידה והשוכר לא קיבל מהספק מענה הולם לפנייתו, תנסה מוטורהום לסייע ע"י פנייה לספק, אולם אין בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על מוטורהום בגין אי הענות הספק.מוטורהום ישראל אינה שלוחה של ספק הרכב ולא נציגתו של ספק הרכב בישראל והיא מהווה אך ורק גורם מתווך בין הספק לשוכר. כל תפקידה הוא לייעץ לשוכר ולקשר בין הספק לשוכר וכן להעביר את הכספים שהתקבלו מהשוכר בגין השכירות לידי הספק ועל כן אינה מייצגת את הספק ואינה הכתובת לתביעות כנגד ספק הרכב. מקום השיפוט בין השוכר לספק יהיה בארץ היעד ובהתאם לחוזה שנחתם בין השוכר לספק הרכב.

דף הבית
צרו קשר
יעדי טיול
קרוואנים להשכרה
מבצעים וחדשות
פגישות יעוץ
למטייל העצמאי עם רכב רגיל ומלונות
מכתבי מטיילים
שירותים נוספים
תפעול ומידע כללי
חניוני קמפינג
המיוחדים שלנו
מוטורהום סרטונים
מסלולי קרוואנים
ביטוח מוטורהום
קישורים לתכנון טיול
מוטורהום "טוס וסע"
קרוואנים בתקשורת
דרושים
אודותינו
תוכנה לתכנון טיולים
בניית אתרים
סייברסרב