השכרת קרוואנים בחו"ל  
top_title_left.gif (1329 bytes)
תנאים כלליים
קנדה 4 - תנאים כלליים
                                  

מינימום ימי השכרה

מינימום של 7 ימי השכרה נידרש בכל תקופה.

דמי ביטול

43 יום או יותר לפני יום איסוף הרכב - 15% מסה"כ ההזמנה, מינימום 300$ קנדי (המקדמה)
42 יום עד 32 יום לפני יום איסוף הרכב - 30% מסה"כ ההזמנה
31 יום עד 17 יום לפני יום איסוף הרכב - 50% מסה"כ ההזמנה
16 יום עד 3 ימים לפני יום איסוף הרכב - 80% מסה"כ ההזמנה
פחות מ-3 ימים לפני יום האיסוף או אי הגעה מכל סיבה שהיא - 100% מסה"כ ההזמנה
דמי הביטול יחושבו על פי סכום ההזמנה הכולל ללא הנחות במידה וניתנו.
בכל מקרה של ביטול - ייגבו דמי טיפול בהזמנה בסך 50$ קנדי בנוסף לדמי הביטול
בכל מקרה של ביטול הזמנה הלקוח יחויב על דמי ההחזר במלואם+מס בנוסף לדמי הביטול.
הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד ובשעות פעילות משרדי מוטורהום ישראל.
במקרה של קיצור תקופת ההשכרה או שינוי תאריכי ההזמנה לעונה זולה יותר, במקרה של ביטול הזמנה יחושבו דמי הביטול לפי ההזמנה המקורית או לפי הגבוה מבין השניים. ביטול והזמנה מחדש אפשריים רק בתוך אותה שנה קלנדרית ובכפוף לאישור מספק הרכב.
לידיעתך, בהתאם לתיקון מספר 58 לחוק הגנת הצרכן לעניין עסקת מכר מרחוק, על שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל, כגון השכרת קרוואנים בתי מלון וכדומה, חלים דמי ביטול בהתאם למדיניות הביטול של נותן השירות. באפשרותך לבטל את ההזמנה על פי חוק הגנת הצרכן הישראלי לעניין עסקת מכר מרחוק בתוספת של 10% מסך כל עלות העיסקה. יש להודיע לנו על כך מראש לפני ביצוע ההזמנה.  במידה ולא תבחר באפשרות הזו, יחולו דמי ביטול כמפורט לעיל.

דמי ביטול לקבוצות
במקרה של קבוצות של 6 קרוואנים או יותר, יחולו תנאי ביטול שונים ותנאי תשלום שונים.


דמי שינוי הזמנה
כל שינוי בהזמנה כפוף לשינויים מהמחיר המקורי ולתמחור מחדש של כל ההזמנה לפי המחיר היומי שיחול ביום השינוי, או לפי הגבוה מביניהם.
*  שינויים שיגרמו לתמחור מחדש של ההזמנה :
שינוי שם השוכר,
שינוי גודל/סוג הרכב,
שינוי תחנת האיסוף,
שינוי תאריך האיסוף,
שינוי תחנת ההחזרה ,
שינוי תאריך ההחזרה,
ביטול והזמנה מחדש
.
* שינוים שלא יגרמו לתמחור מחדש:
שינוי מספר הנוסעים (כל עוד נשאר גודל הרכב המקורי),
הוספת פריטים אופציונליים לתשלום מראש (מיילים, ציוד).
בנוסף הלקוח יחויב
ב-50 דולר קנדי דמי שינוי על כל שינוי בהזמנה המקורית, לאחר אישור ההזמנה.
הפחתת מספר ימי השכרה או הפחתת כמות המיילים לאחר שההזמנה שולמה אינה מזכה בהחזר כספי.

תנאי תשלום
ההזמנה בתוקף רק לאחר אישור בכתב מהספק המקומי.
ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב מסוים.
עם אישור ההזמנה נדרשת מקדמה בשווה ערך ל-300$ קנדי, בכרטיס אשראי ישראלי ויזה אומסטרכארד שניתן בעת ההזמנה. המקדמה לא תוחזר במקרה של ביטול הזמנה.
את יתרת התשלום יש להעביר למוטורהום לא יאוחר מ-
45 יום לפני יום קבלת הרכב בהעברה
בנקאית, או בצק.
תשלום היתרה באמצעות כרטיס אשראי נושא תוספת של 2% בכרטיסים מסוג ויזה ומסטרכארד
, ו-4% לכרטיס אמריקן אקספרס. ניתן לפצל את התשלום ל-3-18 תשלומים במסלול קרדיט.
כל תשלום ייגבה לפי שער מזומנים גבוה של הדולר ביום התשלום.
להזמנות מתחת ל-45 יום נדרש תשלום מלא עם אישור ההזמנה.
החזרים לאחר התשלום, יבוצעו לפי שער דולר קנדי מזומנים נמוך ביום ההחזר.
הזמנת חבילות מיילים - יש לשלם מראש!
ציוד נוסף - ניתן לשלם בתחנה ביום האיסוף.
חברות ההשכרה שומרות לעצמן את הזכות לבטל את ההזמנה במידה ולא התקבל התשלום בזמן.

דמי בטחון
ביום איסוף הרכב בתחנה על הלקוח להפקיד דמי בטחון בסך 1500 דולר קנדי בכרטיס אשראי
בינלאומי. חברת ההשכרה בחו"ל מכבדת כרטיסי אשראי מסוג ויזה, מסטרקרד, אמריקן אקספרס וכן
טרוולר צ'קס (המחאות נוסעים) בדולר קנדי.
מזומן או כרטיסי דביט וכרטיסים נטענים מכל סוג שהוא לא יתקבלו.

על השוכר להצטייד בכרטיס אשראי בינלאומי לצורך הפקדת דמי הביטחון.
הרכב לא יימסר ללא הצגת כרטיס אשראי בינלאומי .
דמי הבטחון אינם יורדים בפועל אך יש לדאוג למסגרת בחשבון.
החברה אינה אחראית לשינויים הנובעים כתוצאה משערי החיוב של חברות האשראי.
תשלום דמי בטחון במזומן אפשרי לעיתים ורק בהשכרות מעגליות.

 
כיסוי ביטוחי

Primary Liability Coverege PLC כלול במחיר ההשכרה

כיסוי עד 5 מיליון דולר במקרה של נזק גופני או נזק לרכוש שנתבע ע"י צד ג' (מלבד הנוסעים עצמם), כנגד הלקוח הרשום בחוזה או נהגים אחרים הרשומים בחוזה השכירות, שנגרמו כתוצאה משימוש או הפעלה של רכב.

 

Coverage of expenses - כלול במחיר ההשכרה

ביטוח המכסה מקרים בהם הרכב מושבת לתיקון יותר מ-12 שעות עבודה, יינתן פיצוי
של 40$ קנדי ליום לאדם עבור לינה ו-40$ קנדי לרכב ליום עבור תחבורה (רכב רגיל), עד מקסימום של 3000$. החזר כספי יבוצע ללקוח רק מול הצגת קבלות.
הכיסוי אינו תופס במקרה של תאונה. 
מקרים של תיקון רדיו, טלוויזיה,
DVD, מזגן, מקרר, מיקרו, מכשירי חשמל (כולל GPS), מדרגות אוטומטיות, צנרת, גנרטור, קרוז קונטרול, דופן מתרחבת SLIDE OUT, לא ייחשבו כגורמים להשבתת הרכב, המצדיקים הפעלת הביטוח.

 

VIP - ביטוח כנגד נזקים לרכב כלול במחיר ההשכרה

במקרה של נזק לרכב, אחריות הלקוח היא מקסימום 1500$ קנדי (השתתפות עצמית) לאירוע. ההשתתפות העצמית חלה על כל אירוע בנפרד, בלי קשר למי אשם בנזק.
על הלקוח להשאיר דמי ביטחון בסך 1500$ קנדי באמצעות כרטיס האשראי בינלאומי.
דמי הבטחון אינם יורדים בפועל.


מצ"ב פירוט המקרים בהם ההשתתפות העצמית של הלקוח היא מקסימום
1500$ קנדי

1.       נזק שנגרם  כתוצאה מגניבה או ונדליזם

2.       נזק שנגרם כתוצאה משימוש ללא מתן אישור מפורש של חברת ההשכרה

3.       נזק שנגרם בחלקו העליון של הרכב

4.       נזק שיגרם מקפיאה או מחימום יתר של מערכות הרכב

5.       כל נזק שנגרם מנסיעה או שהייה בדרכים לא ציבוריות כולל אזורי קמפינג, מגרשי חניה, תחנות שירות וכדומה.

6.       נזק שנגרם בחלקו התחתון של הרכב כולל צמיגים וגלגלים

7.       נזק שנגרם כתוצאה מרברס, נסיעה לאחור

8.       כל נזק לשמשות, חלונות, זכוכיות

9.       כל נזק מסיבה שלא תוארה כאן

חשוב: בטוחVIP  אינו תופס אם הלקוח לא מילא דו"ח משטרה במקרה של תאונה/נזק או שהשימוש ברכב נעשה בניגוד לתנאי חוזה השכירות.

הביטוח הקובע הינו זה שיחתם בחוזה ההשכרה.

תחנות ההשכרה

ונקובר, קלגרי, טורונטו

ימים ושעות פעילות התחנות
בימי שני עד שישי בין השעות 09:00-15:00

בשבת  בין השעות 09:00-12:00.

בימי ראשון התחנות סגורות.

בחגים - כל התחנות סגורות.

 

חגים בקנדה 2018
21 במאי 2018

2 ביולי 2018 

6 באוגוסט 2018

3 בספטמבר 2018 

8 באוקטובר 2018

12 בנובמבר 2018

24-25-26 בדצמבר 2018 - כריסטמס
25 בדצמבר 2018
31 בדצמבר 2018

1 בינואר 2019

לילה ראשון במלון

לקוחות המגיעים בטיסות טרנסאטלנטיות, חייבים ללון לילה ראשון במלון ולאסוף את הרכב למחרת. לא ניתן לקבל את הרכב ביום הנחיתה.  

 

מידע לגבי הסעות ואיסוף הרכב

קיימות שתי אפשרויות לקבלת הרכב:
אפשרות א: איסוף בוקר + הסעות בתשלום
ללקוחות המעוניינים באיסוף הרכב בבוקר בין השעות 9-11 בבוקר, ניתן לקבל הסעה ב-7:30 בבוקר ממלונות שבהסדר אל תחנת הקרוואנים.
שירות ההסעה כרוך בתשלום
135 דולר קנדי ליציאות בין התאריכים 1 באפריל עד 30 ביוני 2018
135 דולר קנדי ליציאות בין התאריכים 1 באוקטובר 2018 עד 31 במרץ 2019
198 דולר קנדי ליציאות בין התאריכים 1 ביולי עד 30 בספטמבר 2018
על הלקוחות להמתין להסעה בשעה 07:30 בדיוק באזור ההמתנה של המלון. 
לא תסופק הסעה שלא מהמלונות שבהסדר. 
לא תסופק הסעה למאחרים. לא יהיה החזר כספי עקב עיכוב או איחור של ההסעה.
באחריות הלקוח להזמין הסעה לפחות 10 ימי עבודה לפני יום איסוף הרכב ולדווח על שם המלון ממנו תתבצע ההסעה ומספר הנוסעים בהסעה. 
לקוחות ששילמו על איסוף בוקר יכולים גם להגיע לתחנה באופן עצמאי (ללא הסעה) ולקבל את הרכב בין השעות 9-11 בבוקר.

אפשרות ב: קבלת רכב אחה"צ למגיעים עצמאית (ללא ההסעה)
במקרה של הגעה עצמאית לא יסופקו הסעות לתחנת ההשכרה ועל הלקוח להגיע לתחנה באופן עצמאי ועל חשבונו.
איסוף הרכב למגיעים עצמאית :
בימים שני-שישי 13:00-15:00
בימי שבת: 11:00-11:00 התחנות נסגרות בשבת מוקדם לקראת 12:00 בצהריים.
ימי ראשון סגור.
יש להגיע לתחנה לפחות שעה לפני הסגירה.
חשוב - בכל מקרה של הגעה עצמאית יש להתקשר לתחנת איסוף הרכב לפחות שלושה ימי עבודה לפני יום קבלת הרכב על מנת לדווח על ההגעה. 


נוהלי החזרת הרכב:
יום החזרת הרכב אינו נחשב במניין הימים, לכן יש להחזירו בבוקר בימים שני-שבת בין השעות 09:00-10:30.
בימי ראשון וחגים התחנות סגורות.
הסעה ללא תשלום בחזור: חברת ההשכרה מספקת הסעה ללא תשלום חזרה לשדה התעופה ההסעה חזרה יוצאת פעם ביום בשעה 11 בבוקר בלבד.
קבלת ההסעה מותנית בהחזרת הרכב לתחנה עד השעה 10:00 בבוקר לכל היאוחר.
לא תסופק הסעה ללקוחות שיחזירו רכב לאחר השעה 10:00 ולא יינתן פיצוי כספי למאחרים !
ההסעות חזרה ניתנות לשדות התעופה הבינלאומיים בלבד (לא למלונות):
YYC - שדה התעופה קלגרי
YYZ- שדה התעופה טורונטו
YVR - שדה התעופה ונקובר
* חשוב ! ללקוחות המעוניינים להשתמש בשירות ההסעות לשדה התעופה מומלץ לא לקבוע טיסה לפני השעה 14:00 !
* איחור בהחזרת הרכב יגרור קנס בסך 50$ קנדי לשעה, וכמו כן לא תסופק הסעה.
* לא יינתן החזר עבור אי ניצול של מלוא ימי ההשכרה או בגין החזרה מוקדמת ולא יינתן החזר בגין מיילים לא מנוצלים.


נהלים וטיפים שכדאי לקרוא: 

חשוב - ביום קבלת הרכב !
זמן ההדרכה נועד לכם ולטובתכם. על מנת למנוע אי נעימויות וויכוחים בעת החזרת הרכב, מומלץ מאוד לפני החתימה על החוזה ולפני עזיבתכם את התחנה, לערוך בדיקה יסודית של הרכב מבחוץ ומבפנים (כולל הגג ותחתית הרכב) בנוכחות נציג החברה. במידה ומצאתם ליקוי, תקלה או חלק שחסר- יידעו את הנציג וציינו זאת בכתב.
בידקו כי הרכב נמסר לכם נקי ולפי התנאים (דלק, גז, מים) וכי כל הציוד שהזמנתם נמצא ותקין.
נצלו את הזמן על מנת לשאול שאלות ולקבל מידע: היכן הסופרמרקט הקרוב, תחנת דלק, חניון קמפינג קרוב וכדומה.
עיברו על כל המערכות (חימום, מיזוג, מקרר, תנור, צינורות המים למילוי וריקון, כבל חשמל, מערכת בקרה וכדומה) וודאו כי הנכם יודעים היכן נמצא כל פריט וכיצד מפעילים אותו בטרם תצאו לדרך. 

חשוב - ביום החזרת הרכב !
הרכב יוחזר נקי מבפנים, עם מכל דלק מלא, מיכל גז מלא ומכלי מים ושירותים ריקים. במידה והרכב לא יחזור באותו מצב, הלקוח יחויב עבור מילוי הדלק או הגז, בדמי ניקיון , ודמי ריקון מכל השירותים.
הלקוח יחויב עבור ציוד שלא הוחזר.
לא יינתן החזר עבור אי ניצול של מלוא ימי ההשכרה או בגין החזרה מוקדמת ולא יינתן החזר בגין מיילים לא מנוצלים.
יש לקחת בחשבון שהחזרת הרכב עלולה לקחת יותר זמן מהצפוי. לקוחות החוזרים בטיסה- מתבקשים להזמין טיסות לשעות אחר הצהרים (מהשעה 14:00) ואילך.

אחסון מזוודות

ניתן לאחסן מזוודות בתחנת ההשכרה ללא תוספת מחיר, באחריות הלקוח בלבד.

 

אחריות על ניקיון ותחזוקה

באחריות הלקוח לבדוק בכל מילוי דלק את מדי השמנים. יינתן החזר כנגד קבלות עבור שמנים שמולאו.

לא יינתן החזר עבור דלק וגז. יש להחזיר את מיכל הדלק והגז מלאים.

מכלי מים חייבים להיות מרוקנים בעת ההחזרה, אחרת יחויב הלקוח עבור הריקון.

יש להחזיר את הרכב נקי מבפנים , אחרת יחויב הלקוח במחיר הניקיון.
לא יינתן החזר כספי על זמן אבוד בגין תחזוקת הרכב.

 

תיקונים/החזרים

בכל מקרה של תקלה, נזק או בעיה בתפעול מערכות ברכב או בציוד, חובה על הלקוח לדווח לתחנת ההשכרה במהלך תקופת ההשכרה ולתת לחברה אפשרות להגיש סיוע. הלקוח לא יוכל לדרוש פיצוי בדיעבד, אלא אם כן יצר קשר עם החברה בזמן אמת ופעל לפי ההנחיות.
תיקונים הכרחיים בלבד עד לסכום של 100$ קנדי ניתנים להחזר כפסי כנגד קבלות ללא אישור מוקדם.

לא יוחזרו כספים עבור תיקונים מעל 100$ קנדי ללא אישור מוקדם.

במידה ותיקון התקלה, שלא נגרמה באשמת הלקוח אורכת יותר מ-12 שעות, חברת ההשכרה תפצה את הלקוח בגובה 40$ קנדי ליום לאדם עבור לינה ו-40$ קנדי ליום סה"כ עבור תחבורה אחרת שתסופק (רכב רגיל) עד מקסימום של 3000$.
החזר יבוצע ללקוח רק מול הצגת קבלות.
מקרים של תיקון רדיו, טלוויזיה,
DVD, מזגן, מקרר, מיקרו, מכשירי חשמל (כולל GPS), צנרת, גנרטור, קרוז קונטרול, פרגולה, אינם נחשבים תקלה המצדיקה פיצוי זה.
תוכנית פיצוי זו אינה תופסת במקרה של תאונה.
חברת ההשכרה אינה אחראית לטעויות ו/או אי דיוקים ב-
GPS המושכר.

 

שינוי ברכב המוזמן

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשדרג את הרכב לרמה גבוהה יותר ללא תוספת מחיר.

במידה ויוצע רכב מדרגה נמוכה יותר, באחריות החברה להחזיר את ההפרש במחיר בלבד.

 

תאונות

במקרה של תאונה על הלקוח לקרוא למשטרה מיד ולמלא דוח תאונה וכן לדווח  לתחנת האיסוף לא יאוחר מ- 24 שעות לאחר האירוע, בצירוף דו"ח משטרתי כתוב ומסמך המתאר את האירוע. לא יהיה כיסוי ביטוחי ללא התנאים הללו.

 

רישיון נהיגה/גיל הנהג

גיל מינימום לנהג - 21 שנים ומחזיק ברישיון בתוקף. יש להצטייד ברישיון בינלאומי באנגלית.

חובה על כל הנהגים ברכב להצטייד ברישיון הנהיגה הלאומי (הישראלי) ולהציגו ביום קבלת הרכב בתחנה. אין תוספת תשלום עבור נהג/ים נוספ/ים.

על השוכר וכן על כל הנוהגים ברכב להיות נוכחים ביום קבלת הרכב בתחנה.

השוכר הראשי (שעל שמו ההזמנה) יידרש להציג כרטיס אשראי בינלאומי לצורך הפקדת דמי הביטחון ולחתום על החוזה.

 

קנסות תנועה/חניה/כבישי אגרה

במידה ולקוח לא ידווח על דוחות חניה/תנועה/כבישי אגרה, יחויב בקנס של 75$ קנדי כנגד הפיקדון של כרטיס האשראי בנוסף לתשלום הקנס בשל העבירה.

 

איסורי תנועה

הנסיעה באזורים הבאים ובכבישים הבאים אינה מותרת:

מקסיקו בכל השנה

"עמק המוות" (Death Valley) בין ה- 15 ביוני עד ה- 15 בספטמבר (לא יינתן שירות דרכים בעמק המוות)

אין לנסוע בדרכים ביערות, דרכים לא ציבוריות ודרכים לא סלולות או לא ממוספרות
מונטריאול
קוויבק סיטי
אוטווה

מנהטן ניו יורק - בגלל מוגבלויות של גובה, גז וחניה, חל איסור תנועה על רכבים עם גז במנהטן.
כמו כן אסורה התנועה במנהרות תת קרקעיות ומנהרות תת מימיות באזור מנהטן, ניו יורק סיטי וסביבתה. לדוגמא:
Lincoln Tunnel, Holland Tunnel, Mid Town Tunnel
* מעבר על גשרים לדוגמא על
George Washington Bridge או Verrazano Bridg ,חייב להיעשות על המסלול העליון בגלל שהקרוואן נושא גז.
* קרוואן אינו הפתרון לביקור קרובים בשכונות המגורים שמסביב לניו יורק (קווינס, ברוקלין, בפאלו , לונג איילנד וכדומה). עקרונית אין איסור להיכנס לשכונות האלה אולם כדאי לדעת שהנהיגה בכבישים הראשיים (
Park Ways) הסובבים את העיר אף היא אסורה ואתם עלולים למצוא את עצמכם בבעיה.
Dempster Highway between September 1 and May 31
אלסקה -
Dalton Highway (Hwy 11) between Coldfoot and Prudhoe Bay, McCarthy Road between Chitina and McCarthy
יוקון -
Canol Road North of Ross River, Aishihik Lake Road, Road between Dease Lake and Telegraph Creek
השוכר יישא במלוא האחריות לכל תאונה או כשל מכני שייגרמו עקב נסיעה באזורים אסורים.

תוספת צפונית

תוספת חובה של 540 דולר קנדי תחול על כל השכרה הכוללת נסיעה לאלסקה, יוקון או הטריטוריות הצפוניות
Northwest Territories . נסיעה לאזורים אלו אפשרית באופן עקרונית מאפריל ועד ספטמבר.

בעלי חיים

חל איסור להסיע בעלי חיים. העוברים על ההנחיות יהיו כפופים לקנס של עד 1000 דולר קנדי.

 

עישון
חל איסור מוחלט לעשן בקרוואן.  העוברים על ההנחיות יהיו כפופים לקנס של עד 1000 דולר קנדי.

 

גרירה ואפסון

הגרירה אסורה.

חל איסור על אחסון פריטים על הגג הרכב. ניתן להשאיר מזוודות בתחנת- באחריות הלקוח.

כסאות בטיחות
ע"פ החוק, כסאות בטיחות לילדים ותינוקות יש לחבר במושבים בחלק האחורי של הקרוואן. כיסא תינוק או כיסא בוסטר אינם ניתנים להרכבה במושב שליד הנהג מכיוון שכריות אוויר אינן ניתנות לניתוק.
אין להשתמש בכיסא המסתובב להושבת ילדים הזקוקים לכיסא תינוק או בוסטר.
הרכבת כיסא התינוק או בוסטר על המושבים בפינת האוכל עשויה להצריך הסרת השולחן או הנמכתו ע"מ ששאר הנוסעים יוכלו לשבת בנוחות.
החוק לגבי חגורות הבטיחות שונה ממדינה למדינה בארצות הברית.

כסאות הבטיחות מיועדים בהתאם לגיל, גובה ומשקל הילד לפי הפירוט הבא:
כיסא תינוק מיועד לפעוטות מגיל 6 חודשים ועד גיל 4 שנים שמשקלם 9-18 ק"ג וגובהם מעל 70 ס"מ
כיסא בטיחות מיועד לילדים מגיל 4 ועד 7 שנים, שמשקלם 14-26 ק"ג וגובהם מעל 140 ס"מ
חשוב: תינוקות מתחת לגיל 6 חודשים אינם רשאים לנסוע בקרוואנים מדגמים אלו היות ולא ניתן לחבר עבורם כסאות בטיחות מתאימים.
לפי החוק כסאות בטיחות יש לחבר במושב האחורי בלבד ולא במושב הקדמי.
ע"פ המלצת היצרן – בדגמי
USA7 ניתן לחבר לא יותר מכיסא בטיחות אחד.
על כל הנוסעים לשבת חגורים בזמן נסיעה.

חשוב - הכנת הרכב לחורף

בתקופה שבין נובמבר ועד אפריל (כפוף לשינוי במזג האוויר) , עשויה הטמפרטורה לרדת מתחת לאפס מעלות, במיוחד באזורים הצפוניים. במקרים אלו יש סכנה של קפיאת המים במערכות הרכב השונות (צינורות מים, שירותים, כיור, מקלחת, מקלחת חיצונית בוילר ומכלי המים) שעשויה לגרום לנזק כבד.

על מנת למנוע את הקפיאה עוברים רכבי החברה תהליך הכנה לחורף Winterizing
במסגרתו מרוקנים את כל המים מהמכלים. לאחר תהליך זה אין אפשרות להשתמש במים לצריכה, שתייה ורחצה. לא ניתן למלא מים במכלי המים הנקיים ואין להשתמש בחיבורים לברזים חיצוניים. בשירותים ניתן עדיין להשתמש אך ורק אם שופכים לתוכם נוזל מיוחד לשטיפת נוזל האנטי-פריז.

נוזל האנטי פריז נכנס לתוך צינורות המים ומכלי המים ה"אפורים" ו"השחורים". במידה והלקוח ירוקן את נוזל האנטי פריז וימלא במקומו מים למכלים- הצינורות עלולים להתפוצץ ועל הלקוח תחול אחריות מלאה לכל נזק שייגרם למערכות.

במידה והלקוח נוסע למקום חם - באפשרותו לרוקן את נוזל האנטי פריז אך באחריותו להחזיר את הרכב למצב חורף בעת החזרת הרכב לתחנה.

תהליך העברת הרכב למצב חורף - Winterizing וכן תהליך העברת הרכב חזרה למצב רגיל, יהיו על חשבון הלקוח כל עוד תהליכים אלו מתבצעים במהלך תקופת ההשכרה.

 

חשוב - נקיטת זהירות

כנגד התלקחות - בכל תדלוק או מילוי גז, יש להקפיד על כיבוי כל המערכות הפועלות על גז  כמו מקרר, מנוע, מחמם מים, כיריים, תנור וכדומה.

 

כללי
כל התמונות והמידות באתר הם להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים הנובעים מדגמים שונים באותה קטגוריה. ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב ספציפי.

חשוב לדעת: תפקידה של מוטורהום ישראל הוא לקשר ולתווך בלבד בין השוכר לבין ספק הרכב עד לקבלת הרכב מהספק. התקשרות השוכר עם מוטורהום ישראל היא לשם יעוץ והזמנת הרכב מספק הרכב בארץ היעד בלבד. יש להדגיש כי מלבד הסכם זה, בעת לקיחת הרכב חותם השוכר על חוזה חדש מול ספק הרכב וזהו החוזה המחייב בין ספק הרכב והשוכר. עם חתימת השוכר על חוזה ההשכרה מול ספק הרכב מסתיימת אחריותה ותפקידה של מוטורהום ישראל כלפי השוכר והיא לא תהיה אחראית לכל תקלה ברכב ו/או בתיפקודו של ספק הרכב. באחריות השוכר לקרוא בעיון את התנאים הכלליים כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של מוטורהום ישראל טרם ביצוע ההזמנה ולוודא שהתנאים מקובלים עליו וכי בהתאם לתנאים לא חלה כל אחריות על מוטורהום ישראל. ספק הרכב הינו האחראי הבלעדי לביצועה התקין של ההזמנה. במקרה של תקלה או בעיה ברכב על השוכר לפנות ישירות לספק הרכב. במידה והשוכר לא קיבל מהספק מענה הולם לפנייתו, תנסה מוטורהום לסייע ע"י פנייה לספק, אולם אין בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על מוטורהום בגין אי הענות הספק.מוטורהום ישראל אינה שלוחה של ספק הרכב ולא נציגתו של ספק הרכב בישראל והיא מהווה אך ורק גורם מתווך בין הספק לשוכר. כל תפקידה הוא לייעץ לשוכר ולקשר בין הספק לשוכר וכן להעביר את הכספים שהתקבלו מהשוכר בגין השכירות לידי הספק ועל כן אינה מייצגת את הספק ואינה הכתובת לתביעות כנגד ספק הרכב. מקום השיפוט בין השוכר לספק יהיה בארץ היעד ובהתאם לחוזה שנחתם בין השוכר לספק הרכב.

דף הבית
צרו קשר
יעדי טיול
קרוואנים להשכרה
מבצעים וחדשות
פגישות יעוץ
למטייל העצמאי עם רכב רגיל ומלונות
מכתבי מטיילים
שירותים נוספים
תפעול ומידע כללי
חניוני קמפינג
המיוחדים שלנו
מוטורהום סרטונים
מסלולי קרוואנים
ביטוח מוטורהום
קישורים לתכנון טיול
מוטורהום "טוס וסע"
קרוואנים בתקשורת
דרושים
אודותינו
תוכנה לתכנון טיולים
בניית אתרים
סייברסרב