השכרת קרוואנים בחו"ל  
top_title_left.gif (1329 bytes)
תנאים כלליים

  תנאים כלליים ספרד וקרואטיה 2020 
לדגמי SP2

חישוב ימי ההשכרה

יום ההשכרה הראשון ויום ההשכרה האחרון נחשבים, שניהם, במניין הימים.

 

הזמנות ותשלומים

* ההזמנה היא לקבוצה (קטגוריה) ולא לרכב מסוים. כל התמונות הן להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים הנובעים מדגמים שונים בתוך אותה קטגוריה.
עם אישור ההזמנה נדרשת מקדמה בסך
300 אירו בכרטיס אשראי ויזה או מסטרכארד. המקדמה אינה מוחזרת במקרה של ביטול הזמנה.
תשלום מלא נדרש עד 45 לפני יום קבלת הרכב.
חיוב המקדמה והיתרה יבוצע בשקלים, בכרטיס אשראי ישראלי ויזה או מסטרכארד, שניתן בעת ההזמנה, לפי שער אירו מזומנים גבוה ביום התשלום. לתשלום בהעברה בנקאית, צ'ק או מזומן או פריסת תשלומי קרדיט -יש ליצור עמנו קשר לפני מועד התשלום.
על תשלום במזומן במטבע חוץ תחול עמלת הפקדה בבנק בגובה 1%

להזמנות מתחת ל-45 יום נדרש תשלום מלא עם אישור ההזמנה.

החזרים לאחר התשלום, יבוצעו לפי שער מזומנים נמוך ביום ההחזר.
חברת ההשכרה רשאית לבטל את ההזמנה במידה ולא יתקבל תשלום בזמן.

* במקרה של אחור בתשלום, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את הלקוח לפי ריבית שנתית של 13%.

*  דמי הכנה, דמי החזר בין תחנות, והסעות מיוחדות - יש להזמין ולשלם מראש.

* ציוד נוסף - מומלץ להזמין מראש כדי להבטיח זמינות. ניתן גם לשלם בתחנה אך לא ניתן יהיה להבטיח זמינות הפריטים.
* ביטוחים נוספים ותשלום עבור נהג נוסף - ניתן לשלם מראש או בתחנה.

* ללא פרטי כרטיס האשראי, לא ניתן יהיה להבטיח את קבלת הפריטים.
* כל התשלומים יבוצעו ע"פ שיטת התשלומים הנהוגה ע"פ החוק בפינלנד.

דמי ביטול

במקרה של ביטול הזמנה מאושרת יחולו דמי ביטול על הסך הכולל של ההזמנה:

45 יום או יותר לפני מועד האיסוף - 5% מסה"כ ההזמנה (מינימום 300 אירו סכום המקדמה)

44-31 יום לפני מועד האיסוף - 30% מסה"כ ההזמנה

30-17 יום לפני מועד האיסוף - 55% מסה"כ ההזמנה

16 יום או פחות לפני מועד האיסוף או אי הגעה   - 100% מסה"כ ההזמנה

* בכל מקרה של ביטול ייגבו דמי טיפול בסך 50 אירו בנוסף לדמי הביטול.
* הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד ובשעות פעילות משרדינו.
דמי הביטול נקבעים  ע"י חברת ההשכרה בחו"ל. במקרה של ביטול הזמנה תוך 14 יום מיום ביצוע ההזמנה, יגבו דמי הביטול ישירות ע"י חברת ההשכרה בחו"ל, ומוטורהום ישראל תגבה דמי טיפול עבור הייעוץ שניתן עד לביצוע ההזמנה.

הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד ובשעות פעילות משרדי מוטורהום ישראל.
דמי הביטול מחושבים לפי הסכום הכללי של ההזמנה ללא הנחות במידה וניתנו.
במקרה של קיצור תקופת ההשכרה או שינוי תאריכי ההזמנה לעונה זולה יותר, במקרה של ביטול הזמנה יחושבו דמי הביטול לפי ההזמנה המקורית או לפי הגבוה מבין השניים. ביטול והזמנה מחדש אפשריים רק בתוך אותה שנה קלנדרית ובכפוף לאישור מספק הרכב.
לידיעתך, בהתאם לתיקון מספר 58 לחוק הגנת הצרכן לעניין עסקת מכר מרחוק, על שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל, כגון השכרת קרוואנים בתי מלון וכדומה, חלים דמי ביטול בהתאם למדיניות הביטול של נותן השירות. באפשרותך לבטל את ההזמנה על פי חוק הגנת הצרכן הישראלי לעניין עסקת מכר מרחוק בתוספת של 10% מסך כל עלות העיסקה. במידה ולא תבחר באפשרות הזו, יחולו דמי ביטול כמפורט לעיל.

שינוי הזמנה
בכל מקרה של שינוי פרט בהזמנה המחייב הנפקת חשבונית חדשה, יחויב הלקוח בדמי שינוי, עבור כל שינוי, כולל במקרה של הוספת או השמטת פריטי ציוד. עדכון פרטי טיסה אינו מחויב.

דמי הביטול נכנסים לתוקף בכל מקרה מרגע אישור ההזמנה המקורית, ללא קשר לשינויים שיבוצעו.
הפחתת מספר ימי השכרה או הפחתת פריטים לאחר שההזמנה כבר שולמה במלואה אינם מזכים בהחזר כספי.

כל שינוי מההזמנה המקורית יחויב בתוספת 50 אירו ו-100 אירו לכל שינוי לאחר שההזמנה שולמה במלואה. כל שינוי כפוף לאישור בכתב ממרכז ההזמנות.
שינויים מהותיים כמו: שינוי שם הלקוח, שינוי גודל/סוג הרכב, שינוי תחנה, שינוי תאריך האיסוף או ההחזרה ייחשבו כביטול הזמנה ויחייבו הזמנה מחדש.

דרישות מהנהג/ים

לשוכרים קרוואן בברצלונה ומדריד - גיל המינימום לנהג הראשי וכן לנהגים נוספים הוא 21 שנה ובעל רישיון נהיגה בתוקף לפחות שלוש שנים.

לשוכרים קרוואן במלגה - גיל המינימום לנהג הראשי וכן לנהגים נוספים הוא 25 שנה ובעל רישיון נהיגה בתוקף לפחות שנתיים.

לשוכרים קרוואן בזאגרב - גיל המינימום לנהג הראשי וכן לנהגים נוספים הוא 25 שנה ובעל רישיון נהיגה בתוקף לפחות 5 שנים.

על הנהג הראשי להציג כרטיס אשראי בתוקף וכן רישיון נהיגה בינלאומי באנגלית בנוסף לרישיון הישראלי. על כל הרשיונות להיות בתוקף.

 

נהג נוסף

יש לדווח את שמות כל הנהגים הנוספים בעת ההזמנה. נהג שלא קיבל אישור מראש לא יוכל לנהוג ברכב מבחינת תנאי הביטוח, ולא יחול עליו כל כיסוי ביטוחי.
על כל הנהגים להיות נוכחים בעת חתימת החוזה בתחנה.

על כל נהג להציג כרטיס אשראי ניפרד ובעל תוקף לפחות חצי שנה אחרי מועד סיום ההשכרה. 

על כל נהג נוסף תחול תוספת תשלום של 49 אירו בברצלונה ומדריד או 50 אירו במלגה ובזאגרב

 
דמי בטחון

על השוכר להפקיד דמי בטחון בתחנה ביום קבלת הרכב באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי מסוג ויזה, מסטרכארד או בכרטיס דביט.
כרטיס האשראי חייב להיות על שמו של השוכר הראשי שעל שמו בוצעה ההזמנה.
בתחנות מדריד וברצלונה ניתן להשאיר את דמי הביטחון גם בכרטיס דיינרס.
בתחנת זאגרב ניתן להשאיר את דמי הבטחון בכרטיס אשראי דיינרס.

חשוב: החברה אינה מקבלת כרטיסים נטענים מכל סוג

דמי הביטחון ימשכו בפועל מחשבון כרטיס האשראי של הלקוח מיד ביום קבלת הרכב. יש לדאוג למסגרת מספיקה בחשבון.
על כרטיס האשראי להיות בתוקף לפחות חצי שנה לאחר סיום ההשכרה ועם מסגרת אשראי מספיקה לכיסוי גובה דמי הבטחון. ללא תנאים אלו הרכב לא יימסר לשוכר.
על בעל הכרטיס להיות נוכח ולחתום במעמד החיוב דמי הביטחון.
חברת ההשכרה זכאית להשתמש בדמי הביטחון במקרה של נזקים שייגרמו לרכב ובהתאם לגובה ההשתתפות העצמית.

גובה דמי הבטחון נקבע בהתאם לזוג הביטוח שנרכש:

עם ביטוח בסיסי - דמי הבטחון הינם 2800 אירו
עם ביטוח מורחב TC PLUS - דמי הבטחון הינם 1200 אירו
עם ביטוח מורחב TC PREMIUM - דמי הבטחון הינם 600 אירו

דמי הבטחון יוחזרו לחשבון כרטיס האשראי של השוכר כשבועיים לאחר תום הטיול, במידה והרכב הוחזר נקי, בזמן וללא נזקים.

חיוב והחזר בכרטיסי אשראי מתבצע במטבע אירו. החברה אינה אחראית לשינויים שעשויים להיגרם כתוצאה משינויים בשערי המטבעות או הבדלים בשערי המטבעות בעת החיוב בחברת כרטיסי האשראי בארץ.

איסוף והחזרת הרכב
איסוף הרכב והחזרתו מתבצעים אך ורק בתחנות ההשכרה.
תחנות ההשכרה פועלות במשך כל השנה.
איסוף הרכב והחזרתו אפשריים 7 ימים בשבוע, בין השעות 08:00 בבוקר ל-18:00 בערב.

מומלץ להגיע לתחנה לפחות שעה לפני הסגירה ולהשאיר מספיק זמן להדרכה ולתהליך קבלת הרכב.
בעת ביצוע ההזמנה על הלקוח להודיע על השעות המדויקות לאיסוף והחזרה.
באחריות הלקוח לספק מראש פרטי טיסות מלאים בהלוך ובחזור
 על מנת לתאם את איסוף הרכב והחזרתו, וכן הסעות מ/אל שדה התעופה.כמו כן על הלקוח לספק מספר טלפון סלולרי לתיאומים.
במידה והלקוח לא הודיע מראש על פרטי הטיסות - ההזמנה תאושר אוטומטית עם איסוף בשעה 10:00 בבוקר בתחנת ההשכרה והחזרה ב-10:00 בבוקר בתחנת ההשכרה.

לא יינתן החזר בגין הגעה מאוחרת או אי ניצול ימים/שעות השכרה.

* איסוף ו/או החזרת הרכב מחוץ לשעות הפעילות (כלומר בין השעות 6 בערב ל-8 בבוקר) אפשריים רק בתיאום מראש ובתוספת תשלום של 400 אירו במלגה, 199 אירו בברצלונה ומדריד, 100 אירו בזאגרב
בשיא העונה ייתכנו עיכובים בתהליך מסירת הקרוואן. מומלץ לא להזמין מעבורות ביום איסוף הרכב.

 

העברות והסעות הכלולות במחיר:

חברת ההשכרה מספקת הסעה ללא תשלום אך ורק מ/אל שדות התעופה הבאים, כאשר איסוף הרכב הוא בתחנת ההשכרה הקרובה לשדה:
Madrid Airport

נקודת איסוף בטרמינל 1, 2, 3 או 4 - מחוץ לאולם מקבלי הפנים, באזור ההמתנה של הנהגים, מול דלתות היציאה 

Terminal 1, 2, 3 & 4: outside arrivals hall, on drivers waiting area, in front of exit doors
Malaga Costa del Sol Airport

נקודת איסוף בטרמינל 1, 2 או 3 באולם מקבלי הפנים, יציאה לכיוון המוניות והאוטובוסים

Terminal 1, 2 or 3, at arrival hall, exit to taxi and bus

ניתן לקבל הסעה גם מתחנת רכבת במרכז העיר:
Malaga City Center - Fuengirola Train station
או מהנמל הימי
Malaga Harbour

Barcelona El Prat Airport

נקודת איסוף בטרמינל 1 באולם מקבלי הפנים, אזור ההמתנה של הנהגים, מול דלתות היציאה

בטרמינל 2A – יש ללכת לטרמינל 2B – אולם מקבלי הפנים, ליד דוכני השכרת הרכב

בטרמינל 2B&C – אולם מקבלי הפנים, מול דלתות היציאה

Terminal 1, arrivals hall, drivers’ waiting area, in front of exit doors

Terminal 2 A, walk to Terminal 2B arrival’s hall, next to the rental car counters

Terminal 2 B & C, arrival’s hall, in front of exit doors

בברצלונה ניתן לקבל הסעה גם מתחנת רכבת
Viladecans RENFE train station
// Sant Boi Train FGC Train station
Zagreb Airport

נקודת איסוף בטרמינל 1 באולם מקבלי הפנים

Terminal 1 at arrivals hall

ניתן לקבל הסעה גם מתחנת הרכבת
האיסוף משדה התעופה יתבצע כ-45 דקות לאחר זמן הנחיתה.

ההחזרה לשדה התעופה תתבצע כשלוש שעות לפני זמן ההמראה.

 

תהליך קבלת הרכב 

קבלת הרכב מתבצעת התחנות ההשכרה בלבד, ועשויה לארוך כ-2-3 שעות כולל סרט הדרכה והדרכה על הרכב ע"י נציג התחנה. 
על מנת למנוע אי נעימויות וויכוחים בעת החזרת הרכב, על השוכר לערוך בדיקה יסודית של הרכב מבחוץ ומבפנים (כולל הגג ותחתית הרכב) בנוכחות נציג החברה. במידה ונמצא פגם או ליקוי, תקלה או חלק שחסר- באחריות השוכר ליידע את נציג החברה ולציין זאת בכתב בטופס קבלת הרכב.
בידקו כי הרכב נמסר לכם נקי ולפי התנאים (דלק, גז, מים) וכי כל הציוד שהזמנתם נמצא ותקין. 
נצלו את הזמן על מנת לשאול שאלות ולקבל מידע: היכן הסופרמרקט הקרוב, תחנת דלק, חניון קמפינג קרוב וכדומה.

 עיברו על כל המערכות (חימום, מיזוג, מקרר, תנור, צינורות המים למילוי וריקון, כבל חשמל, מערכת

בקרה וכדומה) וודאו כי הנכם יודעים היכן נמצא כל פריט וכיצד מפעילים אותו בטרם תצאו לדרך.  

בסוף התהליך הלקוח יידרש לחתום על חוזה השכירות ובזאת ייאשר כי הרכב נמסר לו לשביעות רצונו

וכי הוא מודע לכל תנאי ההשכרה ומסכים להם.

החזרת הרכב  / קנסות / החזרה מאוחרת
* יש להחזיר את הרכב בסוף תקופת ההשכרה נקי מבפנים, כשמיכל המים ה"אפורים" מרוקן  ומיכל השירותים מרוקן.

* רכבים שלא ימלאו דרישה זו יחויבו בקנס בגובה- 300 אירו + 75 אירו לכל שעת ניקוי בברצלונה

ומדריד, 250 אירו + 79 אירו לכל שעת ניקוי במלגה, 180 אירו + 25 אירו לכל שעת ניקוי בזאגרב.

* במקרה של החזרה מאוחרת, יחויב הלקוח ב- 90 אירו בברצלונה ומדריד או 50 אירו במלגה או

30 אירו בזאגרב, עבור כל שעת איחור וכן בהוצאות שייגרמו כתוצאה מהאיחור, אלא אם כן הודיע על

האיחור 24 שעות מראש וקיבל אישור על כך מחברת ההשכרה. על מנת להימנע מקנסות - כל שינוי

בשעת ההחזרה חייב לעבור אישור של חברת ההשכרה

* אין החזר עבור החזרה מוקדמת לפני המועד .שנקבע בחוזה או במקרה של ימים שלא נוצלו.

* חשוב- בזמן החזרת הרכב, על הנציג בתחנה לחתום על  טופס המאשר את החזרת הרכב. ללא חתימת הנציג, כל  ההוצאות יחולו על השוכר, במיוחד אם הרכב הושאר בתחנה מחוץ לשעות הפעילות. הלקוח ישא באחריות ובתשלום עבור נזקים שיתגלו ברכב בעת החזרתו ושלא סומנו בטופס לפני תחילת ההשכרה.
* קנסות חנייה וקנסות תנועה שהשכור צבר במהלך תקופת ההשכרה, יחויבו אוטומטית על חשבון כרטיס האשראי של הלקוח. 

 

בדיקת הרכב

הרכבים נבדקים באופן קבוע על ידי טכנאים ועל ידי צוות החברה, והם נבדקים באופן ייסודי לאחר כל השכרה.

דוגמאות לעלויות נזקים וטבלאות מחירים זמינים בעת איסוף הקראוון. המחירים בהם מציגים את המחירים המקסימליים לסוגי הנזקים השונים.

בנוסף, הלקוח מקבל הדרכה על איך לבדוק את הקראוון, ומצב הקראוון מוצג ללקוח בעת איסוף הרכב. הלקוח רשאי לבדוק את הרכב בעצמו באופן מקיף ויסודי. מי שמעוניין יכול גם לצלם את הרכב לפני היציאה מהתחנה.

 

קנסות על עישון / בעלי חיים

חל איסור לעשן ברכב. על המפרים הוראה זו יחול קנס בגובה 1500 אירו לשוכרים בברצלונה ומדריד או 750 אירו לשוכרים במלגה או 1000 אירו בזאגרב.

חל איסור להכניס בעלי חיים לרכב ללא אישור מפורש מראש. על המפרים הוראה זו יחול קנס בגובה 250 אירו לשוכרים בברצלונה ומדריד או 100 אירו לשוכרים במלגה או 400 אירו בזאגרב.

 

כיסוי ביטוחי - תקף לנסיעה בתוך ספרד או קרואטיה בלבד

שיטת הביטוח מחולקת לשני סוגים:

1. ביטוח חובה, המכסה נזק לצד שלישי במקרה של תאונה כתוצאה מרשלנות

2. ביטוח רכב, המכסה נזק לרכב המושכר, כתוצאה מתאונה, שריפה או גניבה.
בכל מקרה של נזק חיצוני לרכב חלה השתתפות עצמית עד 2800 אירו בלי קשר אם הנזק נגרם עקב תאונה או ע"י צד שלישי. נזקים פנימיים שאינם כתוצאה מתאונה, אינם כלולים בביטוח והלקוח יישא במלוא ההוצאות במקרים אלו. חשוב לציין כי ההשתתפות העצמית הינה לאירוע ולא לכל תקופת ההשכרה. הביטוח אינו בתוקף במידה ובזמן האירוע הנהג היה תחת השפעת אלכוהול  או סמים. כמו כן הביטוח אינו בתוקף אם הנהג או חברים אחרים בקבוצה השוכרת התנהגו בפזיזות או בחוסר אחריות. אם בזמן הפגיעה נהג ברכב מי שאינו מורשה לנהוג בו, ההשתתפות העצמית תהיה מקסימלית, כלומר 2800 אירו לאירוע לכל אירוע. ביטוח זה אינו מכסה נזק לצמיגים או נזק לשמשות.

 

קיימות 3 אפשרויות להפחתת ההשתתפות העצמית:

1. ביטוח TC Plus
הפחתת ההשתתפות העצמית ל- 1200 אירו לאירוע בתוספת של 9 אירו ליום בספרד או 12 אירו ליום בזאגרב.
למינימום 7 ימי השכרה (ביטוח זה אינו מכסה נזק לצמיגים או נזק לשמשות).

2. ביטוח
TC Premium
הפחתת ההשתתפות העצמית  ל- 600 אירו לאירוע

בתוספת של 19 אירו ליום בספרד או 20 אירו ליום בזאגרב.  

למינימום 7 ימי השכרה (ביטוח זה מכסה נזק לצמיג אחד או נזק אחד לשמשה).

אם בזמן הפגיעה נהג ברכב מי שאינו מורשה לנהוג בו, ההשתתפות העצמית תהיה מקסימלית,

תקף לגבי נזק חיצוני בלבד.
3. ביטוח
TC Total
ביטוח זה מפחית את ההשתתפות העצמית לאפס במקרה של נזק תאונתי חיצוני אחד בלבד.
במידה ויהיו נזקים נוספים, ההשתתפות העצמית עליהם תחול עד 600 אירו לארוע.

עלות הביטוח תוספת 75 אירו ליום בספרד או 80 אירו ליום בזאגרב.

המינימום הנדרש לרכישת ביטוח זה: 10 ימי השכרה.
את הביטוח הנ"ל ניתן לרכוש בתחנות ההשכרה והוא אינו ניתן לרכישה מראש.

 

ביטוח שמשות וצמיגים – 7 אירו ליום, מינימום 49 אירו לכל התקופה בספרד או 10 אירו ליום בזאגרב.

ביטוח זה מפחית את ההשתתפות העצמית לאפס במקרה של נזק אחד לצמיג או נזק אחד לשמשה.

במידה ויהיו נזקים נוספים (נזק שני ומעלה) - הלקוח יישא במלוא ההוצאות הכרוכות בתיקון.

 

מקרים בהם לא ניתן להפחית את ההשתתפות העצמית גם אם נרכש ביטוח מורחב:
* במקרה של מטען עודף מעבר למשקל המותר לגודל הרכב
* נזק שנגרם מעישון, השפעת סמים או אלכוהול
* כל מעשה או פעולה שהם בגדר הזנחה, זדון או פזיזות
* נזק כתוצאה מתפעול לא נכון של הרכב או המערכות או שימוש בדלק לא נכון/לא ראוי
* כל נזק שייגרם למגן רוח כגון במקרה של פגיעת אבנים, סדקים או חורים
* נהיגה עם צמיגים שחסר בהם אויר
* כל נזק שנגרם משלג
* נזק לחלקו העליון או התחתון של הרכב
* נהיגה במעברים הצרים מדי למעבר הרכב

* נהיגה באזורים שאינם מיועדים לנסיעה, כגון דרכים שאינן סלולות ואזורים אסורים לתנועה
* נהיגה למטרות פליליות
* בכל מקרה של הפרה של תנאי החוזה

 

כיסוי ביטוחי לנוסעים מחוץ לספרד או קרואטיה
חשוב: בעת הזמנת הרכב הלקוח מחויב להודיע באילו מדינות מחוץ לספרד בכוונתו לטייל.
הנסיעה לרוסיה, בלארוס ואוקראינה אסורה בהחלט.
לקוח המעוניין לצאת מספרד למדינות אחרות במערב/מרכז אירופה, חייב ליידע על כוונתו מראש בעת ביצוע ההזמנה ולקבל על כך אישור מחברת ההשכרה. יש לקחת בחשבון כי ההשתתפות העצמית של השוכר במקרה של נזק ו/או תאונה שאירעו במדינות אחרות מחוץ לספרד עשויה להיות גבוהה מהרשום בתנאי הכיסוי הביטוחי.
כמו כן תחנת ההשכרה רשאית להגביל את גובה ההשתתפות העצמית של השוכר למקסימום ביטוח TC PLUS 
, גם אם הלקוח רכש ושילם מראש על ביטוח מורחב יותר !  כגון TC Premium .  
ייתכן והלקוח יחויב לרכוש בתחנת ההשכרה ביטוח נוסף במסגרת דרישותGreen card 
למעבר בין מדינות.

דלק
כל הרכבים הם רכבי דיזל. הרכב יימסר עם מכל דלק מלא ויש להחזירו מלא בעת החזרת הרכב.
שאר הוצאות הדלק השוטפות בזמן תקופת ההשכרה - על חשבון הלקוח.
במידה והרכב לא יוחזר עם מכל מלא, יחוייב הלקוח ב-90 אירו + 1.5 אירו לכל ליטר דלק חסר בברצלונה ובמדריד וב- 25 אירו + 2 אירו לכל ליטר דלק חסר במלגה, וב- 90 אירו + 9 אירו לכל ליטר דלק חסר בזאגרב.
* רכישה מוקדמת של דלק - במידה והלקוח מעוניין להחזיר את מכל הדלק ריק - קיימת אפשרות לרכישה מוקדמת של דלק. עלויות ינתנו בעת איסוף הרכב.

גז
הרכב נמסר עם שני מכלים גז מלאים. הלקוח יחוייב עבור כל מכל שנעשה בו שימוש.
עלות כל מכל:
20 אירו בברצלונה, 20 אירו במדריד,  20 אירו בזאגרב, 18 אירו במלגה
במידה והשוכר יחזיר את שני המכלים מלאים, הוא לא יחויב בעבורם.

תחזוקה ותיקונים - אחריות הנהג

באחריות הלקוח לבדוק בכל תדלוק - שמנים, מים, ונוזלי קירור ולהשתמש בסוג הדלק המתאים לרכב.
בכל מקרה של בעיה מכנית יש להודיע מיידית לתחנה.
הנהג יישא באחריות במידה ואבדו פריטים או חפצים שהם רכושה של חברת ההשכרה.

במקרה של השבתת הרכב שנגרמה שלא באשמת הלקוח, ושתיקונה לקח יותר מ-24 שעות, תישא חברת ההשכרה באחריות להחזיר ללקוח את החלק היחסי מדמי ההשכרה היומיים בלבד על הימים בהם הרכב הושבת. הלקוח יידרש במקרה כזה לנסוע עם הרכב לתחנת התיקון הקרובה ביותר ע"פ הוראת קו הסיוע של חברת ההשכרה.

במקרים חמורים הלקוח יקבל החזר מסוים על הוצאות הדלק בלבד - 12 אירו לכל 100 ק"מ. מקרים חמורים יכולים להיחשב: משאבת מים שיצאה מכלל פעולה, מערכת חימום מים שיצאה מכלל פעולה, צמיגים, בעיה במנוע/התנעה, מקרר שיצא מכלל פעולה, בטריה נטענת שאינה פועלת. רדיו , מקרר, מכשירי חשמל, גנרטור, קרוז קונטרול וכדומה, אינם נחשבים לבעיה המשביתה את הרכב.
הסברים בנוגע לנהלים במקרים של בעיה מכנית יינתנו ביום האיסוף.

 

שירות דרכים
חברת ההשכרה מספקת סיוע טלפוני 24 שעות ביממה.
ניתן לקבל לסיוע במקרים הבאים:

* איבוד מפתחות הרכב (בתשלום) - החברה מספקת משלוח מפתח או מסגר בהתאם לצורך.
* פנצ'ר - לא תמיד קיים ברכב גלגל חלופי, אך יש מדחס 12V למילוי צמיגים. ניתן למלא את הגלגל בעזרתו ולסע לתחנת תיקון קרובה. אם הגלגל אינו שמיש, הרכב ייגרר בהתאם לכללים. במידה ונרכש ביטוח שמשות וצמיגים שירות זה יהיה ללא תשלום (למקרה הראשון)

* גרירה - אם הרכב השכור יצא מכלל שימוש ואינו יכול להמשיך בנסיעה (שלא כתוצאה מתאונה או מטעות/כשל/שימוש לא נכון של הנהג) - החברה תכסה הוצאות גרירתו.
* סיוע במקרה שהרכב אינו מתניע בתחילת הנסיעה ("סטארט") יינתן ללא תשלום במידה וזה לא כתוצאה מאשמת הנהג.
* סיוע במקרה שהרכב ננעל מבפנים (שירות בתשלום)
* אספקת דלק - אספקה
​​מוגבלת של דלק (עד 15 ליטר) תינתן לרכב כדי לאפשר לשוכר להגיע לתחנת השירות הקרובה הפתוחה.
* החלפת רכב (עלול לחול תשלום נוסף) – במקרה של כשל טכני חמור של הרכב, שהוא לא באשמת הלקוח, החברה תחליף את הרכב באופציה הטובה ביותר שזמינה. החלפת רכב כפופה לזמינות בכל זמן, ונחיצותה תבחן על ידי התמיכה הטכנית של החברה.
כל השירותים עשויים להיות כרוכים בתשלום בהתאם למקרה.

 

במקרה של תאונה / גנבה

בכל מקרה של תאונה, נזק או גנבה על הלקוח לדווח מיידית לתחנה ההשכרה.

בכל מקרה של תאונה על הלקוח להודיע מיידית למשטרה ולהוציא דו"ח משטרתי בכתב על הטופס המיועד לכך הנמצא ברכב.

 

רכב חילופי / שדרוג

חברת ההשכרה שומרת לעצמה את הזכות לתת רכב חילופי גדול יותר מבלי לגבות תוספת מחיר מהלקוח.

במידה והלקוח מעוניין ברכב גדול יותר ובמידה והרכב פנוי- יהיה על הלקוח להוסיף את ההפרש במחיר בין הדגמים.

במידה והלקוח מעוניין ברכב קטן יותר ובמידה והרכב פנוי – הלקוח יחויב בדמי ביטול של 100% בנוסף להשכרה החדשה.

כוח עליון
במידה ועקב תאונה חמורה ממנה חזר הרכב מהשכרה קודמת, חברת ההשכרה אינה מסוגלת לספק את הרכב שהוזמן, אחריות החברה מתמצית במתן החזר כספי בעבור השירות שהוזמן, על בסיס החשבונית שהוצאה ע"י החברה ושלפיה בוצעה ההשכרה.
חברת ההשכרה תיידע את הלקוח מבעוד מועד במידה ומצב כזה מתרחש.
שביתה, תקלה באינטרנט/כשל טכני במערכת המידע, תקלה, שריפה, גניבה, נזקי מים, חבלה, וונדליזם הם כולם סיבות תקפות לבטל או לשנות כל ההזמנה שאושרה, בגבולות סעיף כוח עליון.

 

מעבורות

הזמנה מוקדמת למעבורות מומלצת ביותר, במיוחד בעונת התיירות המבוקשת. למזמינים מראש מומלץ להזמין מקום לרכב גדול יותר ממידותיו של הרכב המוזמן, למקרה שהרכב ישודרג.
כמו כן יש לקחת בחשבון כי אורך הרכבים הינו בגדר הערכה בלבד וייתכנו דגמים שונים בכל קטגוריה.

חניה בחניוני קמפינג:

על הנהג לשים לב לירידה מהכביש לשביל המוביל לחניון כך שלא תהיה פגיעה בקרואן

יש לשים לב לילדים המשחקים ורצים

יש לחנות בעמדה שניתנה בזהירות רבה במיוחד בעת נסיעה לאחור

כסאות בטיחות
חברת ההשכרה מספקת כסאות בטיחות בהתאם לזמינות בתחנות ההשכרה, אך אינה אחראית לחיבור הכסאות לרכב. באחריות השוכר לחבר את כסאות הבטיחות באופן עצמאי.
ילדים שגובהם אינו עולה על 135 ס"מ חייבים לשבת בכסא בטיחות בזמן נסיעה.
תינוקות ופעוטות יש להושיב בפינת האוכל בלבד ולחבר את כסא הבטיחות למושב שיש לו שלוש נקודות חיבור.

בשל כריות אויר הנמצאות ברכבי החברה במושבים הקדמיים, לא ניתן לחבר כסאות בטיחות הפונים אחורה כנגד כיוון הנסיעה במושבים הקדמיים. חברת ההשכרה אינה ממליצה על הושבת ילדים קטנים מתחת לגיל 12 או מתחת לגובה 135 ס"מ לשבת במושב הקדמי ללא אביזרי בטיחות.

 

חשוב - נקיטת זהירות

כנגד התלקחות - בכל תדלוק או מילוי גז ולפני כל תחילת נסיעה, יש להקפיד על כיבוי המנוע וכל המערכות הפועלות על גז - מקרר, מחמם מים, כיריים, תנור וכדומה.

 

כללים לנהיגה ותפעול בחורף
* תחנות ההשכרה פועלות כל השנה.

* צמיגי חורף מסופקים חינם בעת ההשכרה בהתאם לצורך.

* יש לדאוג לחימום הרכב באופן רציף כדי למנוע קפיאת המים בצינורות ובמכלים. נזק הנגרם למכלים כתוצאה מקיפאון אינו מכוסה בביטוח ועשוי להגיע בקלות ליותר מ-1000 אירו!
* יש להתחבר למקור חשמל חיצוני בכל הזדמנות כדי לספק כוח למערכת החימום וכן להתחבר בכל לילה לחשמל חיצוני כדי שהבטרייה תיטען ולא תיגמר.
* יש לוודא כי מכלי הגז מלאים. הגז משמש לחימום הרכב.
* במידה ואין אפשרות לחמם את הרכב - יש לרוקן מידית את מכלי המים והבוילר, לנתק מהחשמל את משאבת המים החשמלית ולהשאיר את כל הברזים פתוחים במצב ביניים (בין חם לקר) וכן יש להשאיר את כל הצינורות מרוקנים ממים ופתוחים, כשהם מונחים על הרצפה.

* מכל המים האפורים הוא חיצוני ולכן אין אפשרות לחממו. משום כך בחורף יש לדאוג להשאיר את פתח צינור הריקון של המים האפורים פתוח כל הזמן כדי שהמים יזלו החוצה ולא יקפאו בתוכו.
* מכל המים השחורים נמצא בחלק המחומם של הרכב ולכן כל עוד הרכב מחומם אין סכנת קפיאה. כאשר משאירים את הרכב לא מחומם - יש לדאוג לריקון מכל המים השחורים.
* מומלץ לכסות את החלונות עם כיסוי מבודד הניתן עם הרכב לשמירה על החום בתוך הקרוואן.
* בטמפרטורות נמוכות יש לחמם את המנוע לפחות שעה לפני נסיעה באמצעות "
block heater" הנמצא מתחת לפגוש הקדמי.

הסברים על השימוש ברכב בחודשי החורף ניתנים ביום קבלת הרכב.

 

כללי

על ההזמנות יחול החוק הפיני של השכרות רכב. מקום השיפוט במקרה של תביעה יהיה בפינלנד.

 

חשוב לדעת: תפקידה של מוטורהום ישראל הוא לקשר ולתווך בלבד בין השוכר לבין ספק הרכב עד לקבלת הרכב מהספק. התקשרות השוכר עם מוטורהום ישראל היא לשם יעוץ והזמנת הרכב מספק הרכב בארץ היעד בלבד. יש להדגיש כי מלבד הסכם זה, בעת לקיחת הרכב חותם השוכר על חוזה חדש מול ספק הרכב וזהו החוזה המחייב בין ספק הרכב והשוכר. עם חתימת השוכר על חוזה ההשכרה מול ספק הרכב מסתיימת אחריותה ותפקידה של מוטורהום ישראל כלפי השוכר והיא לא תהיה אחראית לכל תקלה ברכב ו/או בתיפקודו של ספק הרכב. באחריות השוכר לקרוא בעיון את התנאים הכלליים כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של מוטורהום ישראל טרם ביצוע ההזמנה ולוודא שהתנאים מקובלים עליו וכי בהתאם לתנאים לא חלה כל אחריות על מוטורהום ישראל. ספק הרכב הינו האחראי הבלעדי לביצועה התקין של ההזמנה. במקרה של תקלה או בעיה ברכב על השוכר לפנות ישירות לספק הרכב. במידה והשוכר לא קיבל מהספק מענה הולם לפנייתו, תנסה מוטורהום לסייע ע"י פנייה לספק, אולם אין בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על מוטורהום בגין אי הענות הספק.מוטורהום ישראל אינה שלוחה של ספק הרכב ולא נציגתו של ספק הרכב בישראל והיא מהווה אך ורק גורם מתווך בין הספק לשוכר. כל תפקידה הוא לייעץ לשוכר ולקשר בין הספק לשוכר וכן להעביר את הכספים שהתקבלו מהשוכר בגין השכירות לידי הספק ועל כן אינה מייצגת את הספק ואינה הכתובת לתביעות כנגד ספק הרכב. מקום השיפוט בין השוכר לספק יהיה בארץ היעד ובהתאם לחוזה שנחתם בין השוכר לספק הרכב

דף הבית
צרו קשר
יעדי טיול
קרוואנים להשכרה
מבצעים וחדשות
פגישות יעוץ
למטייל העצמאי עם רכב רגיל ומלונות
מכתבי מטיילים
שירותים נוספים
תפעול ומידע כללי
חניוני קמפינג
המיוחדים שלנו
מוטורהום סרטונים
מסלולי קרוואנים
ביטוח מוטורהום
קישורים לתכנון טיול
מוטורהום "טוס וסע"
קרוואנים בתקשורת
דרושים
אודותינו
תוכנה לתכנון טיולים
בניית אתרים
סייברסרב