השכרת קרוואנים בחו"ל  
top_title_left.gif (1329 bytes)
תנאים כלליים

 תנאים - אירלנד 2020

הזמנות ותשלומים

הזמנה בתוקף רק לאחר אישור בכתב מהספק המקומי .

ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב מסוים.

עם אישור ההזמנה נדרשת מקדמה בגובה 30% מסה"כ ההזמנה, מינימום 400 אירו בכרטיס אשראי. המקדמה אינה מוחזרת במקרה של ביטול הזמנה. התשלום המלא יועבר עד 55 לפני יום קבלת הרכב.
חיוב המקדמה והיתרה יבוצע בשקלים, בכרטיס אשראי ישראלי ויזה או מסטרכארד, לפי שער אירו מזומנים גבוה ביום התשלום. לתשלום בהעברה בנקאית, צ'ק או מזומן או פריסת תשלומי קרדיט -יש ליצור עמנו קשר לפני מועד התשלום.
על תשלום במזומן במטבע חוץ תחול עמלת הפקדה בבנק בגובה 1%

להזמנות מתחת ל-45 יום נדרש תשלום מלא עם אישור ההזמנה.

החזרים לאחר התשלום, יבוצעו לפי שער מזומנים נמוך ביום ההחזר.

 

מינימום ימי השכרה

המינימום הנדרש להשכרה 7 ימים בכל העונות

 

דמי ביטול

55 יום או יותר לפני יום איסוף הרכב: 30% מהסכום הכולל, מינימום 400 אירו (המקדמה)

20-54 יום לפני יום איסוף הרכב:  50% מהסכום הכולל

3-19 יום לפני יום איסוף הרכב: 80% מהסכום הכולל

יומיים או פחות לפני יום איסוף הרכב / או אי הגעה 100% מהסכום הכולל

בכל מקרה של ביטול הזמנה ייגבו דמי טיפול בהזמנה בסך 50 אירו בנוסף לדמי הביטול.

הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד ובשעות פעילות משרדי מוטורהום ישראל.
דמי הביטול מחושבים מסכום ההזמנה הכולל, ללא הנחות במידה וניתנו.
במקרה של קיצור תקופת ההשכרה או שינוי תאריכי ההזמנה לעונה זולה יותר, במקרה של ביטול הזמנה יחושבו דמי הביטול לפי ההזמנה המקורית או לפי הגבוה מבין השניים. ביטול והזמנה מחדש אפשריים רק בתוך אותה שנה קלנדרית ובכפוף לאישור מספק הרכב.
לידיעתך, בהתאם לתיקון מספר 58 לחוק הגנת הצרכן לעניין עסקת מכר מרחוק, על שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל, כגון השכרת קרוואנים בתי מלון וכדומה, חלים דמי ביטול בהתאם למדיניות הביטול של נותן השירות. באפשרותך לבטל את ההזמנה על פי חוק הגנת הצרכן הישראלי לעניין עסקת מכר מרחוק בתוספת של 10% מסך כל עלות העיסקה. יש להודיע לנו על כך מראש לפני ביצוע ההזמנה. במידה ולא תבחר באפשרות הזו, יחולו דמי ביטול כמפורט לעיל.

 

שינוי בהזמנה

ניתן לבצע שינוי בהזמנה לאחר אישורה, עד 55 יום לפני יום האיסוף וזאת בכפוף לזמינות הרכבים.

דמי הביטול נכנסים לתוקף בכל מקרה מרגע אישור ההזמנה המקורית, ללא קשר לשינויים שיבוצעו.

קיצור ימים או הפחתת פריטים לאחר שההזמנה כבר שולמה במלואה אינם מזכים בהחזר כספי.

כל שינוי לאחר אישור ההזמנה ולפני מועד התשלום הסופי יחויב ב- 35 אירו. לאחר שההזמנה שולמה במלואה כל שינוי יחויב ב- 55 אירו כל שינוי כפוף לאישור בכתב ממרכז ההזמנות.

שינויים מהותיים כמו: שינוי שם הלקוח, שינוי גודל/סוג הרכב, שינוי תחנה, שינוי תאריך האיסוף או ההחזרה ייחשבו כביטול הזמנה ויחייבו הזמנה מחדש.


ביטוח נוסעים כנגד דמי ביטול
מומלץ לרכוש ביטוח נוסעים כנגד דמי הביטול מרגע ביצוע ההזמנה. פרטים באתר מוטורהום.

 

דמי בטחון

על השוכר להפקיד בתחנה ביום קבלת הרכב דמי ביטחון בסך 1200 אירו באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי  ויזה או מאסטרכרד בלבד. מזומן, כרטיסי דביט וכרטיסים נטענים למיניהם לא יתקבלו !
הרכב לא יימסר מבלי ששולמו דמי הביטחון.
דמי הבטחון יורדים בפועל מהחשבון, יש לדאוג למסגרת בחשבון.

לאחר החזרת הרכב ללא נזקים או תביעות נוספות כמו קנסות תנועה, קנסות חניה, יוחזרו דמי הביטחון לחשבון כרטיס האשראי. תיקונים או תשלום קנסות יקוזזו מדמי הביטחון.
חשוב: ההזמנה תבוצע על שם השוכר הראשי. השוכר הראשי חייב להיות גם הנהג הראשי וגם בעל כרטיס האשראי לצורך הפקדת דמי הבטחון ביום קבלת הרכב.

חשוב:

דמי הביטחון מוחזרים לחשבון כרטיס האשראי של הלקוח, בדרך כלל עד שבועיים לאחר החזרת הרכב. דמי הביטחון אינם נושאים ריבית וכפופים לשינויים והפרשי שערים בין השקל לאירו.

לא יינתן החזר בגין הפרשים הנובעים משערי מט"ח הנגבים ע"י חברות האשראי.

 

כיסוי ביטוחי
על השוכר תחול השתתפות עצמית עד 1200 אירו לאירוע בכל מקרה של נזק שיגרם לרכב במהלך תקופת ההשכרה. לא ניתן להפחית את ההשתתפות העצמית.

לא יחול כל כיסוי ביטוחי במקרים הבאים:

הפרת תנאי החוזה
נזק שנגרם כתוצאה מהזנחה או רשלנות מצד הנהג
נזק כתוצאה משימוש לא נכון או לא זהיר

נהיגה באזורים אסורים או בדרכים שאינן סלולות

נהיגה תחת אלכוהול או סמים

נהיגה תחת עייפות או חוסר עירנות של הנהג
נזק שנגרם לרכב ובמיוחד לחלקו העליון של הרכב או לפרגולה במקרים של אי ציות לחוקי תנועה כגון התעלמות משלטי הגבלת גובה, גשרים, מנהרות או נזק שנגרם כתוצאה מאי הבאה בחשבון של מידות הרכב - נסיעה לא זהירה לאחור (רוורס) ללא הכוונה, חריגה מכמות המשקל המותרת לנשיאה ברכב, נהיגה בצד השני של הכביש.

נזק שנגרם כתוצאה מנהיגה ע"י נהג שאינו מורשה לנהוג ברכב ע"פ תנאי החוזה

שימוש ברכב שלא למטרה שלמענה נשכר

עזיבת מקום תאונה ללא דיווח למשטרה ולחברת ההשכרה

נטישת רכב וכיוצ"ב. 

 

דלק, גז והוצאות שוטפות

עלויות תפעול נורמאליות שוטפות ודלק - על חשבון הלקוח.

הרכב יימסר עם מכל מלא ויוחזר עם מכל מלא.

רכב שלא יוחזר עם מכל דלק מלא יחויב בתשלום בסך 2.5 אירו לכל ליטר דיזל חסר + עלות עבודה.

הרכב נמסר בד"כ עם מכל גז ראשון מלא ומכל שני מלא חלקית. (בדגמים בהם ישנם שני מכלים).
מילוי גז במידה ונגמר, היא באחריות הלקוח ועל חשבונו. אין צורך להחזיר את מכל/י הגז מלא/ים.
 

דרישות מהנהג

גיל המינימום הנדרש לשוכר או לנהג הנוסף הוא 25 שנה ומקסימום 70 שנה.
על כל אחד מהנהגים להיות בעל רישיון בתוקף לפחות 5 שנים וזאת כדי לנהוג בקרוואן שמשקלו עד 3.5 טון.
על מנת לנהוג בקרוואן שמשקלו מעל 3.5 טון נדרש רישיון בתוקף לפחות 8 שנים.

חובה על כל הנהגים ברכב להצטייד ברישיון ישראלי המתאים לסוג הרכב ובנוסף ברישיון בינלאומי באנגלית המתאים לסוג נהג נוסף הינו בתשלום של 10 אירו ליום. רק נהגים שיירשמו בחוזה השכירות מורשים לנהוג ברכב. יש לספק את פרטי כל הנהגים כולל שם וכתובת והשוכר הוא הנושא היחיד באחריות כלפי החוזה.

על השוכר (ועל על אחד מהנהגים) להציג את המסמכים הבאים ביום קבלת הרכב בתחנה:
לפחות שני מסמכים מזהים שונים (כמו חשבון חשמל או חשבון ארנונה) שתוקפם לא יותר משלושה חודשים אחרונים

רישיון נהיגה ישראלי בתוקף

רשיון בינלאומי בתוקף

דרכון בתוקף

כרטיס אשראי בינלאומי על שמו (ויזה או מסטרכארד) להפקדת דמי הביטחון.

על כל הנהגים להיות נוכחים ביום קבלת הרכב בתחנה ולחתום על החוזה.

 

איסוף והחזרה

איסוף הרכב והחזרתו הם באותה תחנה.

לא ניתן להחזיר או לקבל רכבים מחוץ לאירלנד, גם לא בתוספת תשלום.

מסיבות בטיחותיות, לקוחות המגיעים בטיסות בינלאומיות ארוכות (טרנסאטלנטיות) אינם רשאים לנהוג במוטורהום ביום ההגעה ומתבקשים ללון בלילה הראשון במלון.

 

צ'ק אין מוקדם - חובה
שימו לב - חובה לבצע צ'ק אין מוקדם באתר החברה עד כשבוע לפני תחילת ההשכרה באמצעות הקישור שסופק לכם בזמן אישור ההזמנה או עם שובר ההשכרה.
אנו ממליצים לעשות זאת מיד עם אישור ההזמנה או בעת קבלת השובר.
כמו כן חובה להתקשר לתחנה לפחות 3 ימי עבודה לפני תאריך תחילת ההשכרה כדי לארגן את שעת איסוף הרכב.

 

שעות פעילות התחנה:

תחנת ההשכרה פתוחה בימים: שני עד שישי

איסוף והחזרה בימי שבת בתוספת 65 אירו לכל שבת ובאישור מראש
 

כל התחנות סגורות בימי ראשון ובחגים המפורטים :  

חגים באירלנד 2020

01 בינואר, 17 במרץ, 13 באפריל, 04 במאי, 1 ביוני, 3 באוגוסט, 26 באוקטובר, 25-26 בדצמבר.

חגים באירלנד 2021

01 בינואר, 17 במרץ, 05 באפריל, 03 במאי, 07 ביוני, 02 באוגוסט, 25 באוקטובר, 25-26 בדצמבר.

נוהלי איסוף הרכב
ימי האיסוף וההחזרה ייחשבו כיום החזרה בהתאם לשעות האיסוף וההחזרה.
ימים ושעות לאיסוף הרכב (המידע כפוף לשינויים):
דאבלין: ימים שני עד שבת 15:00-16:30
לימריק: ימים שני עד שישי 15:00-17:00, שבת 15:00-16:30
* איסוף רכב בשעות הבוקר אפשרית בתוספת עלות יום השכרה נוסף ועל בסיס זמינות.
* איסוף/החזרה בשבת: בתוספת של 65 אירו עבור כל שבת. נדרש אישור מראש.  
* בימי ראשון ובחגים התחנה סגורה - אין קבלה או החזרה של רכבים
חשוב: יש להגיע לתחנת ההשכרה לפחות שעתיים לפני סגירתה, ובכל מקרה לא פחות משעה לפני הסגירה
למגיעים בטיסות בינלאומיות ארוכות (טרנסאטלנטיות) - איסוף הרכב יחול רק יום לאחר הנחיתה.
עם ההזמנה יש לספק את פרטי הטיסה .
לפני איסוף הרכב יש לקחת בחשבון לפחות שעה להסברים והדגמות על השימוש במוטורהום – ההשתתפות חובה. (מומלץ להביא נייר וכלי כתיבה.)
יש להציג רישיונות (ישראלי ובינלאומי) וכן דרכונים.
בתום התהליך יש לחתום על חוזה השכירות וטופס שחרור, המעיד כי הרכב נמסר לשביעות רצונכם. 

חשוב!

זמן ההדרכה נועד לכם ולטובתכם.

* על מנת למנוע אי נעימויות וויכוחים בעת החזרת הרכב, מומלץ מאוד לפני החתימה על החוזה, לערוך בדיקה יסודית של הרכב מבחוץ ומבפנים (כולל הגג ותחתית הרכב) בנוכחות נציג החברה. במידה ומצאתם ליקוי, תקלה או חלק שחסר - יידעו את הנציג וציינו זאת בכתב.

* בדקו כי הרכב נמסר לכם נקי ולפי התנאים (דלק, גז, מים) וכי כל הציוד שהזמנתם נמצא ותקין.

* נצלו את הזמן על מנת לשאול שאלות ולקבל מידע: היכן הסופרמרקט הקרוב, תחנת דלק, חניון קמפינג קרוב וכדומה.

* עיברו על כל המערכות (חימום, מיזוג, מקרר, תנור, צינורות המים למילוי וריקון, כבל חשמל, מערכת בקרה וכדומה) וודאו כי הנכם יודעים היכן נמצא כל פריט וכיצד מפעילים אותו בטרם תצאו לדרך. 

 

נוהלי החזרת הרכב

ימים ושעות להחזרת הרכב (המידע כפוף לשינויים):

דאבלין: ימים שני עד שבת 09:00-10:00

לימריק: ימים שני עד שבת 09:00-10:00
איסוף ו/או החזרה בשבת - בתוספת 65 אירו לכל שבת ובאישור מראש.
התחנה סגורה בימי ראשון ובחגים.

חשוב: יש להגיע לתחנת ההשכרה לפחות שעתיים לפני סגירתה, ובכל מקרה לא פחות משעה לפני הסגירה.
* החזרת רכב בשעות אחר הצהריים אפשרית בתוספת עלות יום השכרה נוסף ועל בסיס זמינות.

 

חשוב:

הרכב יוחזר עם מיכל דלק מלא, מיכל שירותים ריק, ונקי מבפנים.

במידה והרכב יוחזר כשאינו נקי מבפנים, יחול קנס בגובה של מינימום 115 אירו.

במידה והרכב יחזור כשמכלי המים והשירותים אינם מרוקנים, יחול קנס בגובה של עד 155 אירו.

במידה והרכב יחזור כשמכל הדלק ריק, יחול קנס בגובה של 2.50 אירו לכל ליטר דיזל + עלות עבודה

בזמן החזרת הרכב, על הנציג בתחנה לחתום על טופס המאשר את החזרת הרכב. ללא חתימת הנציג, כל ההוצאות יחולו על השוכר, במיוחד אם הרכב הושאר בתחנה מחוץ לשעות הפעילות.

החזרה מוקדמת
לא יינתן החזר בגין החזרה מוקדמת או אי ניצול ימי השכרה.

החזרה מאוחרת

במקרה של החזרה מאוחרת מעבר לשעה שנקבעה - ייגבה תשלום בגובה 27 אירו לשעה או פחות משעה עד מקסימום תשלום יום השכרה. במידה וזמן ההחזרה אינו תואם את הזמן המופיע בחוזה, לא יחולו עוד יחסי שוכר - משכיר כמופיע בחוזה. במקרה של תביעות שיגרמו לחברה או מצד השוכר הבא בתור, עקב החזרה מאוחרת - השוכר יישא במלוא האחריות וההוצאות.

 

טיסות חזרה ביום ההחזרה:

החזרת הרכב עשויה להתארך יותר מן הצפוי. משום כך מומלץ לא לקבוע את החזרה בטיסות בוקר, אלא משעות הצהרים ואילך. יש לקחת בחשבון התייצבות בשדה התעופה לפחות שעתיים וחצי לפני טיסה וכן זמן הגעה לשדה.

 

אחריות ותחזוקה

השימוש בקרוואן הוא למטרת נופש וטיול בלבד. חל איסור מוחלט להשתמש ברכב למטרות אחרות, תחרויות, אירועי ספורט, מבחני רכב מכל סוג או להובלת חומרים דליקים, רעילים או מסוכנים או לבצע כל פעולה אחרת המהווה עברה על החוק, או כל שימוש אחר שמנוגד לחוזה, במיוחד באזורים שאינם מיועדים לנהיגה. אין להשכיר את הרכב לגורם אחר. אין לנהוג בדרכים לא סלולות או שאינן מיועדות לנהיגה.

על השוכר לדווח לתחנת ההשכרה מיידית בכל מקרה של נזק או תקלה מכאנית שנגרמו לרכב או לציוד במהלך תקופת השכירות.

באחריות השוכר לנהוג ברכב בזהירות, לבדוק שמן מנוע, נוזלים, לחץ בצמיגים ורמת התחממות של הרכב בכל תדלוק.  נזקים שייגרמו מהזנחה בדרך תפעול הרכב ואחזקתו הם באחריות הלקוח.

כמו כן באחריות הלקוח לוודא כי הרכב יהיה נעול כראוי.

הלקוח יישא באחריות המלאה לכל נזק שייגרם בזמן נהיגה של נהג שאינו מורשה, כלומר ששמו לא הופיע בחוזה ההשכרה כנהג.

הסברים על אופן אחזקת הרכב ותפעולו ניתנים בתחנת האיסוף.

 

תיקונים

בכל מקרה של תקלה, נזק או בעיה בתפעול מערכות ברכב או בציוד, חובה על הלקוח לדווח לתחנת ההשכרה מיידית כשאירע המקרה.

* ניתן לבצע תיקונים הכרחיים ללא אישור עד סכום של 150 אירו.

* לתיקונים מעל 150 אירו נידרש אישור מראש ממרכז שירות הלקוחות באמצעות קו הסיוע הטלפוני. לא יינתן כל החזר כספי מבלי שנרשמה פנייה טלפונית.

* החזר הוצאות עבור תיקונים מאושרים מראש - יוחזרו כנגד הצגת קבלות בלבד.

* ערכת כלים לתיקון הרכב אינה מסופקת, שכן חל איסור על הלקוח לבצע תיקונים ברכב.

 

שירות דרכים וקו סיוע טלפוני

חברת ההשכרה מעמידה לרשות הלקוחות קו סיוע טלפוני וכן שירות דרכים 24 שעות באירופה. בכל מקרה של תקלה מכנית, נזק או בעיה בתפעול מערכות ברכב, חובה על הלקוח להתקשר מיידית ישירות לקו הסיוע הטלפוני של חברת ההשכרה כדי לאפשר לחברה להגיש סיוע לפתרון הבעיה. בכל התקשרות יש לדאוג כי מספר הרכב יהיה בהישג יד ולהצטייד בסבלנות עד לקבלת מענה. חברת ההשכרה לא תישא בהתחייבות מול הלקוח ללא דו"ח ממרכז הסיוע, המעיד כי הלקוח התקשר לקו הסיוע הטלפוני בעת האירוע.

חשוב: קיימים שני סוגי מוקד טלפוני -

1. מספר חירום של חברת ההשכרה המיועד לסיוע במקרה של נזק במערכות הקרוואן (חשמל, מים, ביוב, מקרר, גז, חימום, פרגולה וכדומה)
2. מספר חירום של יצרן הרכב (פיאט או פורד) המיועד לסיוע במקרים של תקלות מכאניות ברכב עצמו (מנוע, ברקסים, נורת אזהרה, הילוכים וכדומה).

  

תאונות

במקרה של נזק כתוצאה מתאונה, גניבה, נזק שניגרם ע"י אש או התנגשות עם בעלי חיים, על הלקוח לדווח למשטרה, לתחנת ההשכרה ולמספר החירום המסופק בחוזה + 49(0)7562/987850 מיידית ולא יאוחר מיום שלמחרת האירוע.

גם במקרה של נזק קל מאוד, על השוכר להכין דוח מפורט בכתב כולל סקיצה של מקום האירוע וההתרחשות.

אין לחתום על טופס הודאה באשמה.

בעת החזרת הרכב, על השוכר להציג דו"ח משטרה על הנזק בכתב, כולל שרטוט וכן את שמות כל הנוסעים המעורבים באירוע, כתובותיהם ופרטי העדים אם ישנם, חתימה של שני הצדדים ומספר לוחית הרישוי של הרכבים המעורבים, אפילו במקרה של נזק קטן מאוד. במקרה שהשוכר לא הגיש שום דו"ח, לא משנה מאיזו סיבה, ובשל כך חברת הביטוח סירבה לשלם עבור הנזק,  השוכר יישא במלוא האחריות והתשלום על הנזק שנגרם.

 

שדרוג

במידה ואין רכב מהקבוצה שהוזמנה, מסיבות שאינן בשליטת החברה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין רכב  מקבוצה דומה או גבוהה יותר עם אותו ציוד, ללא חיוב נוסף. במידה והוצע רכב מקבוצה קטנה יותר בהסכמת הלקוח, יוחזר לו ההפרש במחירים בין השניים. במידה ויהיו הוצאות נוספות בגין קבלת רכב גדול יותר כמו כבישי אגרה, מעבורות וכדומה, העלות תכוסה ע"י השוכר בלבד.

 

מגבלות גיאוגרפיות

נסיעה לאנגליה מותרת רק בתנאי שנרכש כיסוי ביטוחי מתאים (15 אירו ליום).
לכל יעד אחר באירופה הנסיעה אסורה.

 

כסאות בטיחות
חברת ההשכרה מספקת כסאות בטיחות בהתאם לזמינות בתחנות, אך אינה אחראית לחיבור הכיסאות לרכב. על השוכר לחבר את כסאות הבטיחות באופן עצמאי.

 

עישון

חל איסור מוחלט לעשן ברכבים. הדבר מהווה הפרה של חוזה ההשכרה.
 

חשוב - זהירות

כנגד קיפאון - במקומות בהם הטמפרטורה יורדת מתחת לאפס מעלות, בחורף בעיקר, יש סכנה של קפיאת המים במערכות הרכב השונות. על מנת למנוע זאת יש לדאוג לחימום הרכב באופן רציף וכן לדאוג לרוקן את המים מיד לאחר השימוש כדי למנוע קפיאה.
חימום הרכב מופעל אוטומטית בזמן נסיעה. בזמן חנייה יש לדאוג לחימום. על מנת שהגז לא ייגמר מהר - רצוי להפעיל את החימום על דרגה נמוכה. הסברים על השימוש ברכב במקרים אלו ניתנים ביום קבלת הרכב בתחנה ובמדריך התפעול.

כנגד התלקחות - בכל תדלוק או מילוי גז ולפני כל תחילת נסיעה, יש להקפיד על כיבוי המנוע וכל המערכות הפועלות על גז: מקרר, מחמם מים, כיריים, תנור וכדומה.

 

כללי

כל התמונות והמידות המופיעות בפרסום הן להמחשה בלבד.
ההזמנה היא לקטגוריה ולא למודל מסוים. ייתכנו שינויים הנובעים מדגמים שונים באותה קטגוריה. 
התנאים בעברית באתר מוטורהום הם תרגום חופשי של התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה, הנוסח הקובע הינו נוסח התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית, שעליהם חותם הלקוח ביום קבלת הרכב.

 

 

חשוב לדעת: תפקידה של מוטורהום ישראל הוא לקשר ולתווך בלבד בין השוכר לבין ספק הרכב עד לקבלת הרכב מהספק. התקשרות השוכר עם מוטורהום ישראל היא לשם יעוץ והזמנת הרכב מספק הרכב בארץ היעד בלבד. יש להדגיש כי מלבד הסכם זה, בעת לקיחת הרכב חותם השוכר על חוזה חדש מול ספק הרכב וזהו החוזה המחייב בין ספק הרכב והשוכר. עם חתימת השוכר על חוזה ההשכרה מול ספק הרכב מסתיימת אחריותה ותפקידה של מוטורהום ישראל כלפי השוכר והיא לא תהיה אחראית לכל תקלה ברכב ו/או בתיפקודו של ספק הרכב. באחריות השוכר לקרוא בעיון את התנאים הכלליים כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של מוטורהום ישראל טרם ביצוע ההזמנה ולוודא שהתנאים מקובלים עליו וכי בהתאם לתנאים לא חלה כל אחריות על מוטורהום ישראל. ספק הרכב הינו האחראי הבלעדי לביצועה התקין של ההזמנה. במקרה של תקלה או בעיה ברכב על השוכר לפנות ישירות לספק הרכב. במידה והשוכר לא קיבל מהספק מענה הולם לפנייתו, תנסה מוטורהום לסייע ע"י פנייה לספק, אולם אין בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על מוטורהום בגין אי הענות הספק.מוטורהום ישראל אינה שלוחה של ספק הרכב ולא נציגתו של ספק הרכב בישראל והיא מהווה אך ורק גורם מתווך בין הספק לשוכר. כל תפקידה הוא לייעץ לשוכר ולקשר בין הספק לשוכר וכן להעביר את הכספים שהתקבלו מהשוכר בגין השכירות לידי הספק ועל כן אינה מייצגת את הספק ואינה הכתובת לתביעות כנגד ספק הרכב. מקום השיפוט בין השוכר לספק יהיה בארץ היעד ובהתאם לחוזה שנחתם בין השוכר לספק הרכב.

דף הבית
צרו קשר
יעדי טיול
קרוואנים להשכרה
מבצעים וחדשות
פגישות יעוץ
למטייל העצמאי עם רכב רגיל ומלונות
מכתבי מטיילים
שירותים נוספים
תפעול ומידע כללי
חניוני קמפינג
המיוחדים שלנו
מוטורהום סרטונים
מסלולי קרוואנים
ביטוח מוטורהום
קישורים לתכנון טיול
מוטורהום "טוס וסע"
קרוואנים בתקשורת
דרושים
אודותינו
תוכנה לתכנון טיולים
בניית אתרים
סייברסרב