השכרת קרוואנים בחו"ל  
top_title_left.gif (1329 bytes)
תנאים כלליים

תנאים כללים - איסלנד 2

הזמנות ותשלומים

הזמנה בתוקף רק לאחר אישור בכתב מהספק המקומי .

ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב מסוים.

עם אישור ההזמנה נדרשת מקדמה בסך 30% מסה"כ ההזמנה, מינימום 400 אירו.
המקדמה אינה מוחזרת במקרה של ביטול הזמנה.

תשלום מלא נדרש עד 55 יום לפני יום קבלת הרכב.
התשלום יבוצע בכרטיס אשראי ישראלי ויזה או מסטרכארד, לפי שער אירו מזומנים גבוה ביום התשלום. לתשלום בהעברה בנקאית, צ'ק או מזומן או פריסת תשלומי קרדיט -יש ליצור עמנו קשר לפני מועד התשלום.
על תשלום במזומן במטבע חוץ תחול עמלת הפקדה בבנק בגובה 1%

להזמנות שיבוצעו פחות מ-55 יום לפני תאריך האיסוף, נדרש תשלום מלא עם אישור ההזמנה.

החזרים לאחר התשלום, יבוצעו לפי שער מזומנים נמוך ביום ההחזר.
חברת ההשכרה רשאית לבטל את ההזמנה במידה ולא יתקבל תשלום בזמן.

 

מינימום ימי השכרה

מינימום הימים הנדרש בכל עונה מסומן בטבלת המחירים

 

שינוי הזמנה

כל שינוי בהזמנה כפוף לשינויים מהמחיר המקורי ולתמחור מחדש של כל ההזמנה לפי המחיר היומי שיחול ביום השינוי, או לפי הגבוה מביניהם.

שינויים שיגרמו לתמחור מחדש של ההזמנה ע"פ המחירון הגמיש:
שינוי שם השוכר,
שינוי גודל/סוג הרכב,
שינוי תאריך האיסוף,
שינוי תאריך ההחזרה,
קיצור תקופת השכירות ב- 3ימים או יותר,
ביטול והזמנה מחדש.

שינוים שלא יגרמו לתמחור מחדש:
שינוי מספר הנוסעים (כל עוד נשאר גודל הרכב המקורי) או הוספת פריטים אופציונליים לתשלום מראש (מיילים, ציוד).
בנוסף, הלקוח יחויב ב-35 אירו עבור כל שינוי שיבוצע אחרי שההזמנה אושרה ועד מועד התשלום הסופי וב-55 אירו עבור כל שינוי שיבוצע לאחר שההזמנה שולמה במלואה.

קיצור תקופת השכירות (הפחתת ימים) או הפחתת פריטים לאחר שההזמנה שולמה במלואה אינם מזכים בהחזר כספי.

דמי הביטול נכנסים לתוקף בכל מקרה מרגע אישור ההזמנה המקורית, ללא קשר לשינויים שיבוצעו.
שינויים מהותיים כמו: שינוי שם הלקוח, שינוי גודל/סוג הרכב, שינוי תחנה, שינוי תאריך האיסוף או ההחזרה ייחשבו כביטול הזמנה ויחייבו הזמנה מחדש.

 

דמי ביטול

55 יום או יותר לפני יום האיסוף:30% מהסכום הכולל, מינימום 400 אירו (המקדמה)

20-54 יום לפני האיסוף :55% מהסכום הכולל של ההזמנה

4-19 יום לפני יום האיסוף: 85% מהסכום הכולל של ההזמנה
3 ימים או פחות לפני יום האיסוף או אי הגעה: 100%

בכל מקרה של ביטול הזמנה ייגבו דמי טיפול  בהזמנה בסך 50 אירו בנוסף לדמי הביטול.
הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד ובשעות פעילות משרדי מוטורהום ישראל.
דמי הביטול מחושבים לפי הסכום הכללי של ההזמנה ללא הנחות במידה וניתנו.
במקרה של קיצור תקופת ההשכרה או שינוי תאריכי ההזמנה לעונה זולה יותר, במקרה של ביטול הזמנה יחושבו דמי הביטול לפי ההזמנה המקורית או לפי הגבוה מבין השניים. ביטול והזמנה מחדש אפשריים רק בתוך אותה שנה קלנדרית ובכפוף לאישור מספק הרכב.
לידיעתך, בהתאם לתיקון מספר 58 לחוק הגנת הצרכן לעניין עסקת מכר מרחוק, על שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל, כגון השכרת קרוואנים או בתי מלון, חלים דמי ביטול בהתאם למדיניות הביטול של נותן השירות. באפשרותך לבחור לבטל את ההזמנה ע"פ חוק הגנת הצרכן הישראלי לעניין עסקאות מכר מרחוק וזאת בתוספת 10% ממחיר העסקה. יש להודיע לנו על כך מראש לפני ביצוע ההזמנה. במידה ולא תבחר באפשרות זו, יחולו דמי ביטול כמפורט לעיל.

 

ביטוח נוסעים כנגד דמי ביטול
מומלץ לרכוש ביטוח כנגד דמי הביטול מרגע ביצוע ההזמנה.
פרטים ורכישת הביטוח ישירות באתר מוטורהום.

 

דמי בטחון

על השוכר להפקיד בתחנה ביום קבלת הרכב דמי ביטחון בגובה 2800 אירו באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי בלבד - ויזה או מאסטרכרד, על שם השוכר הראשי.
חשוב: מזומן, כרטיסי דביט או כרטיסים נטענים מכל סוג לא יתקבלו ! הרכב לא יימסר ללא כרטיס אשראי.
דמי הביטחון יורדים בפועל מחשבון הלקוח. יש לדאוג למסגרת בחשבון.
דמי הביטחון מוחזרים לחשבון כרטיס האשראי של הלקוח, בדרך כלל עד שבועיים לאחר החזרת הרכב ללא נזקים או תביעות נוספות כגון קנסות תנועה, קנסות חנייה.תיקונים או תשלום קנסות יקוזזו מדי הבטחון.

חשוב:
ההזמנה תבוצע על שם השוכר הראשי. השוכר הראשי חייב להיות גם הנהג הראשי וגם בעל כרטיס האשראי לצורך הפקדת דמי הבטחון ביום קבלת הרכב.

חשוב:

דמי הביטחון מוחזרים לחשבון כרטיס האשראי של הלקוח, בדרך כלל עד שבועיים לאחר החזרת הרכב. דמי הביטחון אינם נושאים ריבית וכפופים לשינויים והפרשי שערים בין השקל לאירו.

לא יינתן החזר בגין הפרשים הנובעים משערי מט"ח הנגבים ע"י חברות האשראי.

 

כיסוי ביטוחי

מחיר ההשכרה כולל:
ביטוח צד שלישי ללא הגבלה עבור נזק לרכוש או פגיעה גופנית.

ביטוח נזק לרכב עם השתתפות עצמית עד 2800 אירו לאירוע, בכל מקרה של נזק שיגרם לרכב במהלך תקופת ההשכרה. ההשתתפות העצמית חלה על כל ארוע תאונתי בניפרד.

ביטוח מורחב
CDW

ניתן לרכוש ביטוחים נוספים המפחיתים את ההשתתפות העצמית לאירוע הראשון:
ביטוח CDW1 המפחית את ההשתתפות העצמית לעד 1500 אירו, בעלות של 16 אירו ליום
ביטוח CDW2 המפחית את ההשתתפות העצמית לעד 900 אירו לאירוע בעלות של 23 אירו ליום
ביטוח CDW3 המפחית את ההשתתפות העצמית לעד 400 אירו לאירוע בעלות של 28 אירו ליום
.


לא יחול כל כיסוי ביטוחי במקרים הבאים גם עם רכישת ביטוח מורחב:

הפרת תנאי החוזה,
נזק שנגרם כתוצאה מהזנחה או רשלנות מצד הנהג,
נזק כתוצאה משימוש לא נכון או לא זהיר,

נהיגה באזורים אסורים או בדרכים שאינן סלולות,

נהיגה תחת אלכוהול או סמים,

פגיעה בזדון או מקרים של ונדליזם,

נהיגה תחת עייפות או חוסר עירנות של הנהג,
נזק שנגרם לרכב ובמיוחד לחלקו העליון של הרכב או לפרגולה במקרים של אי ציות לחוקי תנועה כגון התעלמות משלטי הגבלת גובה, גשרים, מנהרות או נזק שנגרם כתוצאה מאי הבאה בחשבון של מידות הרכב - נסיעה לא זהירה לאחור (רוורס) ללא הכוונה, חוסר זהירות ואי הבאה בחשבון של כבישים צרים, חריגה מכמות המשקל המותרת לנשיאה ברכב,

נזק שנגרם כתוצאה מנהיגה ע"י נהג שאינו מורשה לנהוג ברכב ע"פ תנאי החוזה,

שימוש ברכב שלא למטרה שלמענה נשכר כגון השתתפות בתחרויות, הובלת חומרי מלחמה או חומרים מסוכנים אחרים

עזיבת מקום תאונה ללא דיווח למשטרה ולחברת ההשכרה,

נטישת רכב וכיוצ"ב.

בכל מקרה של הפרת תנאי ההשכרה מכל סוג שהוא מצד השוכר, חברת ההשכרה זכאית לבטל את חוזה ההשכרה ללא התראה. 

 

דלק , גז והוצאות שוטפות

עלויות תפעול נורמליות שוטפות ודלק הן על חשבון הלקוח.

הרכב יימסר עם מכל מלא ויוחזר עם מכל מלא. רכב שלא יוחזר עם מכל דלק מלא יחויב בתשלום בסך 2.75 אירו לכל ליטר דיזל + דמי טיפול אם נדרש.
הרכב נמסר בד"כ עם מכל גז ראשון מלא ומכל שני מלא חלקית. (בדגמים בהם ישנם שני מכלים). מילוי גז במידה ונגמר, היא באחריות הלקוח ועל חשבונו. יש להחזיר מיכל גז אחד מלא. במידה ולא יוחזר מלא, הלקוח יחויב ב-55 אירו בעבור מילוי.

 

דרישות מהנהג

גיל המינימום הנדרש לשוכר או לנהג הנוסף הוא 21 שנה ובעל רשיון בתוקף שנה לפחות.

לדגמים שמשקלם מעל 3.5 טון ולדגם Family Luxury הגיל המינימלי הוא 25 שנה ובעל רשיון מתאים לפחות 3 שנים.

חובה על כל הנהגים ברכב להצטייד ברשיון ישראלי המתאים לסוג הרכב ובנוסף לרשיון בינלאומי המתאים לסוג הרכב.
אין תוספת תשלום עבור נהג/ים נוסף/ים, אולם רק נהגים שיירשמו בחוזה השכירות מורשים לנהוג ברכב. יש לספק את פרטי כל הנהגים כולל שם וכתובת והשוכר הוא הנושא היחיד באחריות כלפי החוזה.

על השוכר להציג בתחנת איסוף הרכב רשיון נהיגה ישראלי בתוקף, דרכון בתוקף וכן כרטיס אשראי בינלאומי  ויזה או מסטרכארד להפקדת דמי הביטחון.

 

איסוף והחזרה

איסוף הרכב והחזרתו הם באותה תחנה.

קבלת הרכב והחזרתו הן בתחנת ההשכרה בלבד, אישית עי השוכר.

לא ניתן לקבל קרוואן בשדה התעופה, גם לא בתוספת תשלום.
ימי האיסוף וההחזרה ייחשבו כיום השכרה בהתאם לשעות האיסוף וההחזרה, כל עוד לא עברו 24 שעות. 
 

הגעה לתחנות / העברות

ההגעה והחזרה מהתחנה הן באופן עצמאי, בתחבורה ציבורית או במונית לפי דף ההנחיות שיסופק.

ניתן להזמין שירות הסעה (מונית) מ/אל שדה התעופה בתשלום.

מסיבות בטיחותיות, לקוחות המגיעים בטיסות טרנס-אטלנטיות ארוכות אינם רשאים לנהוג במוטורהום ביום ההגעה ומתבקשים ללון בלילה הראשון במלון. יש לספק פרטי טיסה בעת ההזמנה.

 

צ'ק אין מוקדם - חובה
חובה לבצע צ'ק אין מוקדם באתר החברה עד כשבוע לפני תחילת ההשכרה באמצעות הקישור שסופק לכם בזמן אישור ההזמנה או עם שובר ההשכרה.
אנו ממליצים לעשות זאת מיד עם אישור ההזמנה או בעת קבלת השובר.
כמו כן חובה להתקשר לתחנה לפחות 3 ימי עבודה לפני תאריך תחילת ההשכרה כדי לארגן את שעת איסוף הרכב.

שעות פעילות התחנות

התחנה פתוחה 7 ימים בשבוע בין השעות: 09:00-20:00.

התחנה סגורה בחגים המפורטים
2020:

1 בינואר, 9-13 באפריל, 23 באפריל, 1 במאי, 21 במאי, 31 במאי, 1 ביוני, 17 ביוני, 3 באוגוסט, 24-בדצמבר (כריסטמס) ועד 2 בינואר 2021

2021:

1 בינואר, 1-2 באפריל, 4-5 באפריל, 22 באפריל, 1 במאי, 13 במאי, 23-24 במאי, 17 ביוני, 2 באוגוסט, 24-26 בדצמבר (כריסטמס), 31 בדצמבר

קבלת הרכב והחזרתו:
7 ימים בשבוע.
איסוף רכבים בין השעות 10:00-17:00.
החזרת רכבים בין השעות 09:00-14:00,  כל עוד לא עברו 24 שעות. 
הלקוח יחויב ב-45 אירו על כל שעה נוספת או חלק ממנה.  
איסוף ו/או החזרה בימי שבת וראשון: באישור מראש בלבד ובתוספת של 95 אירו עבור כל שבת ו95 אירו עבור כל ראשון
יש להגיע לתחנה להחזרה לפחות שעה לפני שעת הסגירה.
איסוף מאוחר: אפשרי באישור מיוחד בין השעות 17:00-19:00 בערב בתוספת 160 אירו.
החזרה מאוחרת: אפשרי באישור מיוחד בין השעות 17:00-19:00 בערב בתוספת 160 אירו

עם ההזמנה יש לספק את פרטי הטיסה.

הסעות
ניתן להזמין הסעה בתשלום לעד 6 נוסעים מטרמינל שדה התעופה לתחנה ביום קבלת הרכב, או מהתחנה חזרה לשדה התעופה לאחר החזרת הרכב. למעוניינים בהסעה, יש לציין פרטי טיסות מדויקים ולספק מספר סלולרי לתיאומים. המקום למטען בהסעה מוגבל לכמות נורמלית של לא יותר משני תיקים לאדם. אין אפשרות להסיע אופניים. במידה ויש מטען עודף/חריג כגון עגלות תינוק או כמות גדולה במיוחד של תיקים או מזוודות, יש ליידע על כך מראש בעת ההזמנה.

תהליך איסוף הרכב
לפני איסוף הרכב יש לקחת בחשבון לפחות שעה להסברים והדגמות על השימוש במוטורהום - ההשתתפות חובה. (מומלץ להביא נייר וכלי כתיבה.)
יש להציג רשיונות (ישראלי ובינלאומי) וכן דרכונים.
בתום התהליך יש לחתום על חוזה השכירות וטופס שחרור, המעיד כי הרכב נמסר לשביעות רצונכם.

חשוב!

זמן ההדרכה נועד לכם ולטובתכם.

על מנת למנוע אי נעימויות וויכוחים בעת החזרת הרכב, מומלץ מאוד לפני החתימה על החוזה, לערוך בדיקה יסודית של הרכב מבחוץ ומבפנים (כולל הגג ותחתית הרכב) בנוכחות נציג החברה. במידה ומצאתם ליקוי, תקלה או חלק שחסר- יידעו את הנציג וציינו זאת בכתב.

בדקו כי הרכב נמסר לכם נקי ולפי התנאים (דלק, גז, מים) וכי כל הציוד שהזמנתם נמצא ותקין.

נצלו את הזמן על מנת לשאול שאלות ולקבל מידע: היכן הסופרמרקט הקרוב, תחנת דלק, חניון קמפינג קרוב וכדומה.

עיברו על כל המערכות (חימום, מיזוג, מקרר, תנור, צינורות המים למילוי וריקון, כבל חשמל,  מערכת בקרה וכדומה) וודאו כי הנכם יודעים היכן נמצא כל פריט וכיצד מפעילים אותו בטרם תצאו לדרך. 

  

תהליך החזרת הרכב

הרכב יוחזר עם מיכל דלק מלא, מיכל שירותים ריק, ונקי מבפנים ועם מכל גז אחד מלא..

במידה והרכב יוחזר כשאינו נקי מבפנים, יחול קנס בגובה של 220 אירו.

במידה והרכב יחזור כשמכלי המים והשירותים אינם מרוקנים, יחול קנס בגובה של 180 אירו.
במידה ולא הוחזר מכל גז אחד מלא יחול קנס בגובה של 55 אירו.

בזמן החזרת הרכב, על הנציג בתחנה לחתום על  טופס המאשר את החזרת הרכב. ללא חתימת הנציג, כל  ההוצאות יחולו על השוכר, במיוחד אם הרכב הושאר בתחנה מחוץ לשעות הפעילות.

החזרה מוקדמת
לא יינתן החזר בגין החזרה מוקדמת או אי ניצול ימי השכרה.

החזרה מאוחרת

במידה והשוכר החזיר את הקרוואן אחרי השעה שנקבעה בהזמנה - ייגבה תשלום בגובה 45 אירו לשעה או פחות משעה עד מקסימום תשלום יום השכרה. במידה וזמן ההחזרה אינו תואם את הזמן המופיע בחוזה, הדבר ייחשב הפרת חוזה ולא יחולו עוד יחסי שוכר-משכיר כמופיע בחוזה. במקרה של תביעות שיגרמו לחברה או מצד השוכר הבא בתור, עקב החזרה מאוחרת- השוכר ישא במלא האחריות וההוצאות.

 

טיסות חזרה ביום ההחזרה

החזרת הרכב עשויה להתארך יותר מן הצפוי. משום כך מומלץ לא לקבוע את החזרה בטיסות בוקר, אלא משעות הצהרים ואילך. יש לקחת בחשבון התייצבות בשדה התעופה לפחות שעתיים וחצי לפני טיסה וכן זמן הגעה לשדה.

 

אחריות ותחזוקה

על השוכר חלה חובת דיווח לתחנת ההשכרה בכל מקרה של נזק או תקלה מכנית שנגרמו לרכב או לציוד במהלך תקופת השכירות.
באחריות השוכר לנהוג ברכב בזהירות, לבדוק שמן מנוע, נוזלים, לחץ בצמיגים ורמת התחממות של הרכב בכל תדלוק.  נזקים שייגרמו מהזנחה בדרך תפעול הרכב ואחזקתו הם באחריות הלקוח. כמו כן באחריות הלקוח לוודא כי הרכב יהיה נעול כראוי.
הלקוח יישא באחריות המלאה לכל נזק שייגרם בזמן נהיגה של נהג שאינו מורשה, כלומר ששמו לא הופיע בחוזה ההשכרה כנהג.

השימוש בקרוואן הוא למטרת נופש וטיול בלבד. חל איסור מוחלט להשתמש ברכב למטרות אחרות, תחרויות, אירועי ספורט, מבחני רכב מכל סוג או להובלת חומרים דליקים, רעילים או מסוכנים או לבצע כל פעולה אחרת המהווה עברה על החוק, או כל שימוש אחר שמנוגד לחוזה, במיוחד באזורים שאינם מיועדים לנהיגה. אין להשכיר את הרכב לגורם אחר. אין לנהוג בדרכים לא סלולות או שאינן מיועדות לנהיגה.

הסברים על אופן אחזקת הרכב  ותפעולו ניתנים בתחנת האיסוף.

 

תיקונים

בכל מקרה של תקלה, נזק או בעיה בתפעול מערכות ברכב או בציוד, חובה על הלקוח לדווח לתחנת ההשכרה מיידית כשאירע המקרה. על הלקוח לאפשר לחברה להגיש סיוע לתקלה בזמן סביר. יש לקחת בחשבון שהגשת סיוע או תיקון תקלה באזורים מרוחקים עשויה לארוך יותר זמן מהצפוי.

ניתן לבצע תיקונים הכרחיים בלבד ללא אישור החברה (לא כולל נזק לצמיגים) וזאת בתנאי שהתקלה לא נגרמנה באשמת הלקוח.

לתיקונים אחרים נדרש אישור מראש ממרכז שירות הלקוחות באמצעות קו הסיוע הטלפוני. לא יינתן כל החזר כספי מבלי שנרשמה פנייה טלפונית.

החזר הוצאות עבור תיקונים מאושרים מראש- יוחזרו כנגד הצגת קבלות בלבד.

ערכת כלים לתיקון הרכב אינה מסופקת, שכן חל איסור על הלקוח לבצע תיקונים ברכב.

 

שירות דרכים וקו סיוע טלפוני

חברת ההשכרה מעמידה לרשות הלקוחות קו סיוע טלפוני וכן שירות דרכים 24 שעות באירופה. בכל מקרה של תקלה מכנית, נזק או בעיה בתפעול מערכות ברכב, חובה על הלקוח להתקשר מיידית ישירות לקו הסיוע הטלפוני ולא לתחנת ההשכרה כדי לאפשר לחברה להגיש סיוע לפתרון הבעיה. בכל התקשרות יש לדאוג כי מספר הרכב יהיה בהישג יד ולהצטייד בסבלנות עד לקבלת מענה. חברת ההשכרה לא תישא בהתחייבות מול הלקוח ללא דו"ח ממרכז הסיוע, המעיד כי הלקוח התקשר לקו הסיוע הטלפוני בעת האירוע.

 

רכב חילופי

במידה והרכב הושבת כליל עקב תקלה שאינה באשמת הלקוח, ובמידה ותקלה זו מתמשכת מערב לזמן סביר, החברה המקומית רשאית להציע לשוכר רכב חילופי מקטגוריה דומה בתוך זמן סביר. במקרה זה הלקוח לא זכאי להחזר כספי גם אם החליט לקצר את משך ההשכרה כתוצאה מסיבה כלשהי. במידה וחברת ההשכרה מציעה לשוכר רכב חלופי מקטגוריה קטנה יותר בהסכמת הלקוח, הלקוח יהיה זכאי להחזר בגובה ההפרש הכספי בין הדגמים.

במידה והרכב הושבת כליל באשמת הלקוח, חברת ההשכרה רשאית לסרב לספק רכב חלופי והלקוח לא יהיה זכאי לכל החזר כספי. במידה והחברה תסכים לספק רכב חילופי, היא זכאית לגבות מהלקוח דמי שינוע של הרכב המוצע.

  

תאונות

בכל מקרה של תאונה, התנגשות עם בעלי חיים , שריפה, פריצה או נזק לרכב (גם במקרה של נזק קל) -  על הלקוח לדווח מיידית למשטרה ולחברת ההשכרה באמצעות קו הסיוע הטלפוני או לתחנת ההשכרה ממנה נלקח הרכב. אין לחתום על טופס הודאה באשמה.

בעת החזרת הרכב, יש להציג דו"ח משטרה על הנזק בכתב, כולל שרטוט וכן את שמות כל הנוסעים המעורבים באירוע, פרטים מלאים של צד שלישי, כתובותיהם ופרטי העדים אם ישנם, חתימה של שני הצדדים ומספר לוחית הרישוי של הרכבים המעורבים.

חברת ההשכרה רשאית להשתמש בפרטי הלקוח ולהעבירם לרשויות או לצד גימל במידת הצורך.

 

שידרוג

במידה ואין רכב מהקבוצה שהוזמנה, מסיבות שאינן בשליטת החברה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין רכב  מקבוצה דומה  או גבוהה יותר עם אותו ציוד, ללא חיוב נוסף. במידה והוצע רכב מקבוצה קטנה יותר בהסכמת הלקוח, יוחזר לו ההפרש במחירים בין השניים. במידה ויהיו הוצאות נוספות בגין קבלת רכב גדול יותר כמו כבישי אגרה, מעבורות וכדומה, העלות תכוסה ע"י השוכר בלבד.

 

מגבלות גיאוגרפיות

נסיעה מחוץ לאיסלנד אסורה בהחלט

נהיגה באיסלנד

באיסלנד חל איסור על קרואנים לנסוע  בכבישים המסומנים ב- "F" ובכבישים הרריים (highlands roads). בכל מקרה של אזהרה מרוחות, הנהיגה אסורה לחלוטין מסיבות בטיחותיות.
במצב של רוח המגיעה למהירות של 15 מטר בשנייה ומעלה - הנהיגה אסורה בהחלט !  קרואנים אינם בנויים לנהיגה ברוחות כה חזקות ועלולים לעוף מהכביש. במקרה כזה על הנהג למצוא נקודה בה הוא יכול להחנות את הקרואן כאשר חלקו הקדמי פונה לרוח ויש להישאר ברכב עד שמזג האוויר יירגע. במידה שהלקוח מפר הוראה זו, לא יחול כל כיסוי ביטוחי.
על הנהג לנסות "לקרוא" את מצב הרוח, יש להסתכל על העננים או על העצים בשולי הכביש. גם הגשם יכול לעזור במדידת כוון הרוח. אם הנהג בספק לגבי בטיחות המשך הנהיגה עליו לעצור. בכל מקרה של שאלות, הלקוח יכול להתקשר לקו השרות של חברת ההשכרה, לשרות החזאות האיסלנדי וכמו כן לשרות הכבישים של איסלנד. כמובן שניתן גם לשאול את המקומיים.    

כבישים רבים באיסלנד הם כבישי חצץ רפויים, אחרים מכוסים בבטון אספלט. פני השטח של החצץ יכול להיות רפוי מאוד בעיקר לצידי הכביש. לכן על הנהג להאט כאשר הוא עובר מכביש אספלט לכביש חצץ ולהיזהר מכלי רכב שעוברים במקום. רבים מכבישי איסלנד הם צרים מאוד, כך גם גשרים רבים שלעתים קרובות מספיקים למעבר של מכונית אחת באותה עת.

כאשר נוסעים בכביש חצץ יש לנסוע במהירות המינימלית המותרת.
נסיעה בנהרות שאין מעליהם גשר אסורה בהחלט.

יש לזכור שמזג האוויר באיסלנד יכול להשתנות בפתאומיות וכמו כן הרוח יכולה להגיע למהירות מאוד גבוהה.

באזורים עירוניים המהירות המותרת היא 30-50 קמ"ש, בכבישי חצץ באזורים כפריים 80 קמ"ש ובכבישי אספלט 90 קמ"ש.

בכל מקרה מומלץ להאט ולנהוג לפי תנאי השטח בכבישי החצץ.

לעולם אין לחנות את הרכב במקומות כגון מתחת לגבעות / גשרים או בכל מקום בו שדה הראייה לקוי או מוגבל.

להלן רשימת כבישים עם רוחות חזקות במיוחד בהם יש סיכון לרוחות פרצים (רשימה חלקית):

Kjalarnes

Hafnarfjall

South of Eyjafjoll mountain (Steinar)

Snaefellsnes (South; Suoursveit, North, Grundarfjorour, Frooarheili)

South of Vatnajokull glacier, from Svinafell,- Hof (Eastern winds) and Kvisker (N-West winds)

East Coast from Lon to Berufjorour (Vattarnes, Hvalnes)

Ingolfsfall (Near Selfoss)

Ennishals (Strandir)

 

במצב של מקרה חרום יש ראשית לבדוק מה מצבם של הנוסעים, לאחר מכן יש להתקשר לשרותי החרום 112 (לא לנתק עד שמאשרים מ 112 שזה בסדר), וכן להודיע לחברת ההשכרה.

 

חניה בחניוני קמפינג:

על הנהג לשים לב לירידה מהכביש לשביל המוביל לחניון כך שלא תהיה פגיעה בקרואן

יש לשים לב לילדים המשחקים ורצים

יש לחנות בעמדה שניתנה בזהירות רבה במיוחד בעת נסיעה לאחור

 

כסאות בטיחות
חברת ההשכרה מספקת כסאות בטיחות בהתאם לזמינות בתחנות, אך אינה אחראית לחיבור הכסאות לרכב. על השוכר לחבר את כסאות הבטיחות באופן עצמאי.

 

עישון

חל איסור מוחלט לעשן ברכבים. הדבר מהווה הפרה של חוזה ההשכרה.

בעלי חיים

חל איסור מוחלט להסיע בעלי חיים ברכבים. הדבר מהווה הפרה של חוזה ההשכרה.
 

חשוב - זהירות

כנגד קיפאון - במקומות בהם הטמפרטורה יורדת מתחת לאפס מעלות, בחורף בעיקר, יש סכנה של קפיאת המים במערכות הרכב השונות. על מנת למנוע זאת יש לדאוג לחימום הרכב באופן רציף וכן לדאוג לרוקן את המים מיד לאחר השימוש כדי למנוע קפיאה.
חימום הרכב מופעל אוטומטית בזמן נסיעה. בזמן חנייה יש לדאוג לחימום. על מנת שהגז לא ייגמר מהר- רצוי להפעיל את החימום על דרגה נמוכה. הסברים על השימוש ברכב במקרים אלו ניתנים ביום קבלת הרכב בתחנה ובמדריך התפעול.

כנגד התלקחות - בכל תדלוק או מילוי גז ולפני כל תחילת נסיעה, יש להקפיד על כיבוי המנוע וכל המערכות הפועלות על גז: מקרר, מחמם מים, כיריים, תנור וכדומה.

כללי

המחירים והתנאים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב ספיציפי.  התמונות והמידות הן להמחשה בלבד.
הקרוואנים עשויים להיות שונים בצורתם מאלו המופיעים בפרסום.
התנאים בעברית באתר מוטורהום הם תרגום חופשי של התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה, הנוסח הקובע הינו נוסח התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית, שעליהם חותם הלקוח ביום קבלת הרכב.

 לתנאים המקוריים באנגלית

 

 

חשוב לדעת: תפקידה של מוטורהום ישראל הוא לקשר ולתווך בלבד בין השוכר לבין ספק הרכב עד לקבלת הרכב מהספק. התקשרות השוכר עם מוטורהום ישראל היא לשם יעוץ והזמנת הרכב מספק הרכב בארץ היעד בלבד. יש להדגיש כי מלבד הסכם זה, בעת לקיחת הרכב חותם השוכר על חוזה חדש מול ספק הרכב וזהו החוזה המחייב בין ספק הרכב והשוכר. עם חתימת השוכר על חוזה ההשכרה מול ספק הרכב מסתיימת אחריותה ותפקידה של מוטורהום ישראל כלפי השוכר והיא לא תהיה אחראית לכל תקלה ברכב ו/או בתיפקודו של ספק הרכב. באחריות השוכר לקרוא בעיון את התנאים הכלליים כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של מוטורהום ישראל טרם ביצוע ההזמנה ולוודא שהתנאים מקובלים עליו וכי בהתאם לתנאים לא חלה כל אחריות על מוטורהום ישראל. ספק הרכב הינו האחראי הבלעדי לביצועה התקין של ההזמנה. במקרה של תקלה או בעיה ברכב על השוכר לפנות ישירות לספק הרכב. במידה והשוכר לא קיבל מהספק מענה הולם לפנייתו, תנסה מוטורהום לסייע ע"י פנייה לספק, אולם אין בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על מוטורהום בגין אי הענות הספק.מוטורהום ישראל אינה שלוחה של ספק הרכב ולא נציגתו של ספק הרכב בישראל והיא מהווה אך ורק גורם מתווך בין הספק לשוכר. כל תפקידה הוא לייעץ לשוכר ולקשר בין הספק לשוכר וכן להעביר את הכספים שהתקבלו מהשוכר בגין השכירות לידי הספק ועל כן אינה מייצגת את הספק ואינה הכתובת לתביעות כנגד ספק הרכב. מקום השיפוט בין השוכר לספק יהיה בארץ היעד ובהתאם לחוזה שנחתם בין השוכר לספק הרכב.

דף הבית
צרו קשר
יעדי טיול
קרוואנים להשכרה
מבצעים וחדשות
פגישות יעוץ
למטייל העצמאי עם רכב רגיל ומלונות
מכתבי מטיילים
שירותים נוספים
תפעול ומידע כללי
חניוני קמפינג
המיוחדים שלנו
מוטורהום סרטונים
מסלולי קרוואנים
ביטוח מוטורהום
קישורים לתכנון טיול
מוטורהום "טוס וסע"
קרוואנים בתקשורת
דרושים
אודותינו
תוכנה לתכנון טיולים
בניית אתרים
סייברסרב