השכרת קרוואנים בחו"ל  
top_title_left.gif (1329 bytes)
תנאים כלליים
CDAR - Compact
חשב מחיר | צור קשר | תנאים | מחירים

 תנאים כלליים להשכרת רכב בניו זילנד
בתוקף עד 31 במרץ 2017

לדגמים: ECMR, CDAR, IDAR, SDAR, FDAR, FWAR, IFAR, SFAR, FFAR, PFAR, PVAR, XVARB

כללי
ההשכרה על בסיס יומי (24 שעות)
ההזמנה היא לקטגוריה ולא למודל רכב מסוים. התמונות להמחשה בלבד
נדרש מינימום 7 ימים לכל השכרה. 
חל איסור להעביר את הרכב במעבורת.

תנאי תשלום

מקדמה בש"ע ל- 100 דולר נ"ז עם אישור ההזמנה.

יתרת התשלום תחויב -30 יום לפני תאריך איסוף הרכב.

להשכרות שיבוצעו פחות מ-30 יום לפני היציאה נדרש תשלום מלא מיידי עם אישור ההזמנה.

החיוב מבוצע בשקלים בכרטיס אשראי ישראלי (ויזה או מסטרכארד), לפי שער דולר נ"ז מזומנים

גבוה ביום התשלום.

ניתן לשלם גם באמצעות צ''ק או בהעברה בנקאית.

 

דמי ביטול

בכל מקרה של ביטול הזמנה ייגבו דמי טיפול בסך  100$נ"ז.
ביטול הזמנה ייעשה בכתב בלבד ובשעות פעילות משרדי מוטורהום ישראל.

 

דמי בטחון

על השוכר להפקיד בתחנה דמי בטחון (ערבון) בעת קבלת הרכב בכרטיס אשראי בינלאומי בלבד (המחאות ומזומן לא יתקבלו). דמי הבטחון הינם 200 דולר נ"ז לכל סוגי הרכבים.
כרטיס האשראי שישמש לצורך דמי הבטחון חייב להיות של השוכר.
בעת קבלת הרכב נלקח פרינט של הכרטיס. המחאות ומזומן לא יתקבלו.

על בעל הכרטיס חייב להיות נוכח בעת החתימה על החוזה ולחום על דמי הביטחון.

בעל הכרטיס ייחשב כשוכר לכל דבר והוא האחראי בפני חברת ההשכרה.

דמי הביטחון יוחזרו ללקוח במלואם (בדר"כ עד 15 ימי עבודה ) במידה והרכב הוחזר בזמן, למקום שנקבע , נקי מבפנים וללא נזקים ועם מכל דלק מלא.

במידה ונגרם נזק לרכב בתקופת ההשכרה, ישמשו דמי הביטחון לכיסוי עלות הנזק עד לגובה ההשתתפות העצמית. אולם במידה והשוכר הפר את התנאים, החברה רשאית לגבות מעבר לסכום דמי הביטחון כדי לכסות את הנזק.

 

כרטיסי אשראי

חברת ההשכרה המקומית מכבדת כרטיסי אשראי בינלאומיים מסוג:  ויזה, מסטרכארד, אמריקן אקספרס ודיינרס. החיוב בכרטיס אשראי כרוך בעמלה בגובה 2.2% 

החיוב בכרטיסי אשראי מתבצע בדולר ניו זילנד החברה אינה אחראית לשינויים שעשויים להיגרם כתוצאה משינויים בשערי המטבעות או מהבדלים בשערים הנגבים באמצעות חברות האשראי.
 

איסוף והחזרת הרכב

קבלת רכבים 7 ימים בשבוע , לא כולל כריסטמס (25 בדצמבר 2016/2017), ראש השנה האזרחי (1 בינואר 2016)
ימי ושעות פעילות סניפי ההשכרה:

באוקלנד עיר - בימים שני עד שישי: 08:30 עד 17:00. בימים שבת וראשון: 08:00 עד 13:00

באוקלנד שדה תעופה (מקומי ובין לאומי)  - שבעה ימים בשבוע 05:00 בבוקר ועד 23:59

בכרייסצ'רץ' שדה תעופה - שבעה ימים בשבוע 06:00 בבוקר ועד 23:59

בקווינסטאון שדה תעופה - שבעה ימים בשבוע 08:30 בבוקר ועד 17:15

בוולינגטון שדה תעופה   - שבעה ימים בשבוע 06:00 עד 23:59

בפיקטון – בימים שני עד שישי: 08:00 עד 18:00. בימים שבת וראשון: 08:30 עד 18:00
ברוטורואה שדה תעופה
- שבעה ימים בשבוע 07:00 עד 19:00


החזרה מוקדמת אינה מזכה את השוכר בהחזר כספי.

 

החזרה מאוחרת

יש להחזיר את הרכב בזמן. החזרה מאוחרת תגרור קנס כמפורט:

30 דקות איחור או יותר - מחיר מלא של יום השכרה

 

הגעה לתחנות ההשכרה 

על הלקוח להגיע עצמאית לתחנת ההשכרה באיסוף או החזרת הרכב. תחנות ההשכרה נמצאות ברוב שדות התעופה או מרכזי הערים.

 

מעבורות

חל איסור להעלות את הרכב השכור על מעבורות בין האיים.

ניתן להחזיר את הרכב בתחנה הקרובה למעבורת, ולקחת רכב מחדש באי השני.

 

קנסות על נקיון
במידה והרכב הוחזר כשאינו נקי מבפנים (רכבי שטח יש להחזיר בנוסף  עם גלגלים נקיים מבוץ) -  יחול קנס על נקיון בגובה 220$ נ"ז.

 

רשיון נהיגה וגיל נהג

כל נהג חייב להציג רישיון מקורי ומלא בתוקף. רישיון זמני או העתק לא יתקבל.

נדרש רישיון רגיל בתוקף לפחות שנתיים + רישיון בינלאומי (באנגלית) לכל אחד מהנהגים.

יש להצטייד ברישיון הלאומי (הישראלי) וכן רישיון בינלאומי (באנגלית). במידה והשוכר יציג רישיון לאומי (ישראלי) בלבד, על רישיון זה להיות באנגלית בלבד ולהציג באופן ברור את כתובתו של השוכר, תוקף הרישיון. רישיון שאינו רשום באנגלית לא יתקבל ללא רישיון בינלאומי.

לצורך זיהוי השוכר \ נהגים חייבים להצטייד בכרטיס אשראי מקורי (העתק לא יתקבל).

יש להציג את הרישיון בעת קבלת הרכב.

* גיל המינימום לנהג: 21 שנה לדגמים :ECMR, CDAR, IDAR, IFAR, SDAR, SFAR

* גיל מינימום לנהג: 25 שנה לדגמים :  FDAR, FWAR, FFAR, PFAR, PVAR, XVAR

החל מ-1 באפריל 2016 לדגם FDAR המינימום גיל נהג 21 שנה (במקום 25 שנה).

 

הארכת תקופת השכירות

במידה והלקוח מעוניין להאריך את תקופת השכירות, לאחר שההשכרה כבר החלה, עליו לפנות ישירות לחברת ההשכרה המקומית ולקבל אישור על הימים הנוספים. במידה והרכב זמין, הימים הנוספים, יחויבו מיידית בכרטיס האשראי של הלקוח לפי המחיר המבוקש ע"י התחנה, ולא בהכרח לפי המחיר שעל פיו בוצעה ההזמנה. במידה והשוכר מאריך את ההשכרה על דעת עצמו ללא קבלת אישור להארכה, יחול קנס בגובה 150 דולר נ"ז עבור כל יום איחור, בנוסף לעלות ההשכרה היומית שיידרש לשלם ע"י התחנה על הימים הנוספים.


ביטוח
כנדרש בחוק, הביטוח כולל כיסוי חלקי בלבד במקרה של פגיעות בנפש. על כן מומלץ לכל נוסע לרכוש ביטוח נוסעים רפואי לפני הגעתו לניו זילנד.
כל הרכבים מבוטחים כנגד נזק לרכב המושכר או לצד שלישי.
ההשתתפות העצמית הינה 345 דולר נ"ז לארוע לכל סוגי הרכבים.
כיסוי ביטוחי ליציאות החל מ-1 באפריל 2016 :

ההשתתפות העצמית הינה 575 דולר נ"ז לאירוע לכל סוגי הרכבים.
ההשתתפות העצמית חלה לכל אירוע בנפרד, בכל מקרה של נזק לרכב, לרכוש או לצד שלישי כולל נזק שנגרם עקב תאונה עצמית בה אינו מעורב צד שלישי.
ההשתתפות העצמית חלה בלי קשר למי אשם בתאונה והחיוב יופעל מרגע דיווח התאונה לחברת ההשכרה, ולא בתום ההשכרה.

כיסוי ביטוחי לנסיעה בשלג – לתשלום בתחנה:

תוספת של 8.05$ נ"ז ליום

ביטוח זה הינו חובה לכל המטיילים באזור מושלג. עם רכישת ביטוח זה השוכר רשאי לנוע באזורי סקי ובדרכי גישה לאתרי סקי.

במידה והשוכר נסע באזור מושלג ללא רכישת כיסוי זה, תחול עליו אחריות מלאה בכל מקרה של תאונה, פגיעה או אירוע אחר המצדיק את התערבות הביטוח

 

סייגים לביטוח

לא יחול כל כיסוי ביטוחי במקרים הבאים, גם עם רכישת ביטוח מורחב:
* הפרה של תנאי הסכם השכירות

* נזק לחלקו העליון או התחתון של הרכב 

* נזק כתוצאה ממים - שקיעה, חציית מים/ נחלים/נהרות, נסיעה על חופים, נסיעה באזורים מוצפים וכדומה

אובדן או גניבה של חפצים אישיים ודברי ערך

 נזק כתוצאה מרשלנות, הזנחה, זדון או התנהגות פזיזה (כגון ישיבה על גג הרכב)

* נהיגה תחת אלכוהול / סמים

* שימוש לא נכון בשמנים ודלקים. אין להשתמש בביו דיזל, מים או דלקים מזוהמים

* עלות החזרה, חילוץ או שיקום של רכב ששקע, נתפס, נתקע או נזנח

* עלות החלפת מפתחות במקרה של אובדן / החלפת מפתחות שנשכחו בתוך הרכב
* נזק כתוצאה התהפכות עצמית של הרכב
* הסעת כמות נוסעים החורגת מן המותר לדגם שנשכר
* נשיאה של מטען במשקל החורג מן המותר לפי הוראות היצרן

* נהיגה ע"י נהג שאינו מורשה לנהוג ברכב ומצוין ע"פ החוזה בכתב או נהג שרישיונו בוטל או הושעה או שרישיונו נמצא בתקופת מבחן

*  נסיעה על דרכים שאינן סלולות או שאינן עשויות מחומר קשיח כגון בטון, אספלט או זפת
* נזק כתוצאה משימוש בשרשראות שלג
או במינשא גג
* נזק כתוצאה מהעמסת משקל יתר. אין להסיע סחורות או להשתמש ברכב למטרות מסחריות. השימוש ברכב הינו למטרות נופש וטיול בלבד.

* נזק כתוצאה מנסיעה בשלג, אלא אם כן נרכש ביטוח מיוחד לנסיעה בשלג.

 

שירות דרכים

שירות דרכים בחינם ניתן לבעיות מכניות ברכב, אך ישנן עלויות לתקלות אחרות או כאלו שנגרמו על ידי נהג הרכב.

לרוב עלויות אלו ינועו בין 45$ נ"ז ל600$ נ"ז + מס. תקלות לדוגמא שיהיו כרוכות בעלות –

* מצבר ריק

* אובדן מפתחות או אובדן שלט לרכב

* רכב שננעל עם המפתחות בתוכו

* החלפת גלגל

כל בעיה שקשורה לרכב, כולל בעיה בציוד, חייבת להיות מדווחת לחברה בהקדם האפשרי, ולא יותר מ24 שעות מרגע איתור הבעיה כדי לתת לחברה הזדמנות לתקנה בזמן ההשכרה. אם לא יתבצע דיווח שכזה, השוכר יסכן את אפשרותו לקבלת החזר או להגשת תלונות. החברה אינה מקבלת אחריות על כל תלונה שתתקבל לאחר הזמן המוגדר.

מוקד השירות (שיחת חינם) : 0800-651-080

 

הגבלות תנועה

חל איסור מוחלט לנהוג בדרכים שאינן סלולות, דרכי עפר או דרכים שאינן מתוחזקות כראוי.

חל איסור לנוע בדרכים הבאות:

Skippers Road (Queenstown)

Ninety Mile Beach (Northland)

Ball Hut Road (Mt Cook)

כל הכבישים צפונית ל- Colville (Coromandel Peninsula)

הכביש בין Tapu ל- Coroglen Road (כל החלקים מזרחית ל Rapaura Gardens),
כביש 309 מ-
Coromandel ל- Kairnarama

כביש Blackjack Road מ- Kuatuna ל- Opito.

Bluff Road that runs between Kuatunu and Mataurangi North of Colville Township (Coromandel Peninsula)

בכבישים המהירים הבאים באי הדרומי בין השעות 20:00 ל- 06:00 (שעון מקומי) בין התאריכים: 1 ביוני עד 31 באוקטובר:

State Highway 6 בין Twizel ל- Queenstown

כביש Milford בין Te Anau ו- Milford Sound

כביש ה West Coast בין Franz Josef ו- Wanaka

Arthur's Pass

החברה רשאית לאסור תנועה באזורים מסוימים שמזג האוויר או תנאי הדרך בהם אינם מאפשר נהיגה בטוחה. 
 

שינוי הרכב המוזמן

במידה והרכב שהוזמן אינו זמין מסיבות שאינן בשליטת החברה, חברת ההשכרה רשאית למסור ללקוח רכב אחר אלטרנטיבי ללא הודעה מוקדמת וללא תוספת תשלום. מצב כזה לא ייחשב כהפרת חוזה.

במידה והלקוח מיוזמתו מעוניין ברכב קטן יותר מהרכב שהוזמן, הוא אינו זכאי לכל החזר כספי.

החברה רשאית לסרב לכל השכרה מתוך שיקול דעת וטעמים השמורים עימה.

 

קנסות תנועה וחנייה

החברה רשאית לחייב את הלקוח בדמי טיפול של מינימום 60$ נ"ז בנוסף לגובה הקנס עצמו, בגין כל קנס על מהירות, דוח חנייה או קנס בגין תאונה כולל נזק לרכוש וצד שלישי, במידה ולא דווחו לתחנה ביום ההחזרה.

עישון
העישון אסור בכל הרכבים. למפרים צפוי קנס בגובה 220$ נ"ז.

 

בעלי חיים

חל איסור להסיע ו/או להכניס בעלי חיים לרכב, למעט כלבי נחייה.   

 

כללי
ההזמנה היא לא לדגם מסוים אלא לקטגוריה. כל התמונות הן להמחשה בלבד.

 

חשוב לדעת: תפקידה של מוטורהום ישראל הוא לקשר ולתווך בלבד בין השוכר לבין ספק הרכב עד לקבלת הרכב מהספק. התקשרות השוכר עם מוטורהום ישראל היא לשם יעוץ והזמנת הרכב מספק הרכב בארץ היעד בלבד. יש להדגיש כי מלבד הסכם זה, בעת לקיחת הרכב חותם השוכר על חוזה חדש מול ספק הרכב וזהו החוזה המחייב בין ספק הרכב והשוכר. עם חתימת השוכר על חוזה ההשכרה מול ספק הרכב מסתיימת אחריותה ותפקידה של מוטורהום ישראל כלפי השוכר והיא לא תהיה אחראית לכל תקלה ברכב ו/או בתיפקודו של ספק הרכב. באחריות השוכר לקרוא בעיון את התנאים הכלליים כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של מוטורהום ישראל טרם ביצוע ההזמנה ולוודא שהתנאים מקובלים עליו וכי בהתאם לתנאים לא חלה כל אחריות על מוטורהום ישראל. ספק הרכב הינו האחראי הבלעדי לביצועה התקין של ההזמנה. במקרה של תקלה או בעיה ברכב על השוכר לפנות ישירות לספק הרכב. במידה והשוכר לא קיבל מהספק מענה הולם לפנייתו, תנסה מוטורהום לסייע ע"י פנייה לספק, אולם אין בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על מוטורהום בגין אי הענות הספק.מוטורהום ישראל אינה שלוחה של ספק הרכב ולא נציגתו של ספק הרכב בישראל והיא מהווה אך ורק גורם מתווך בין הספק לשוכר. כל תפקידה הוא לייעץ לשוכר ולקשר בין הספק לשוכר וכן להעביר את הכספים שהתקבלו מהשוכר בגין השכירות לידי הספק ועל כן אינה מייצגת את הספק ואינה הכתובת לתביעות כנגד ספק הרכב. מקום השיפוט בין השוכר לספק יהיה בארץ היעד ובהתאם לחוזה שנחתם בין השוכר לספק הרכב.

דף הבית
צרו קשר
דגמי קרוואנים
מוטורהום "טוס וסע"
מבצעים וחדשות
חנות מוטורהום
פגישות יעוץ
למטייל העצמאי עם רכב רגיל ומלונות
המיוחדים שלנו
תפעול ומידע כללי
מכתבי מטיילים
הצעות לטיולים
חניוני קמפינג
מסלולי קרוואנים
מוטורהום סרטונים
ביטוח מוטורהום
קישורים לתכנון טיול
קרוואנים בתקשורת
דרושים
שירותי תיירות
אודותינו
תוכנה/ אתר לתכנון טיולים
בניית אתרים
סייברסרב