השכרת קרוואנים בחו"ל  
top_title_left.gif (1329 bytes)
תנאים כלליים

 תנאים כלליים - ניו זילנד 5

חישוב ימי ההשכרה

יום ראשון ואחרון נחשבים כל אחד כיום השכרה ללא קשר לשעת האיסוף או ההחזרה.

מחיר ההשכרה נקבע לפי היום הראשון לשכירות לפי המחירון הגמיש.

לכל ההשכרות נדרשים 7 ימים מינימום.

 

הזמנות ותשלומים 

ההזמנה בתוקף רק לאחר אישור בכתב מהספק המקומי .

ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב מסוים.
עם אישור ההזמנה נדרשת מקדמה בש"ע ל-5% מסה"כ ההזמנה, מינימום 250 דולר נ"ז
תשלום מלא נדרש עד 95 יום לפני יום קבלת הרכב.
התשלום יבוצע בכרטיס אשראי ישראלי ויזה או מסטרכארד לפי שער דולר נ"ז מזומנים גבוה ביום התשלום. למעוניינים לשלם בהעברה בנקאית, צ'ק או מזומן או פריסת תשלומי קרדיט -יש ליצור עמנו קשר לפני מועד התשלום.
על תשלום במזומן במטבע חוץ תחול עמלת הפקדה בבנק בגובה 1%

החזרים לאחר התשלום, יבוצעו לפי שער מזומנים נמוך ביום ההחזר.

 

שינוי הזמנה לפני תחילת ההשכרה

מחיר ההשכרה היומי אינו קבוע ועשוי להשתנות כל שבוע בכפוף להיצע וביקוש. מחיר ההשכרה מקובע לפי המחיר ביום בו בוצעה ההזמנה. אך כל שינוי לאחר שההזמנה אושרה יגרור תמחור מחדש של כל ההשכרה לפי המחיר ביום השינוי או לפי המחיר המקורי, הגבוה מבין שניהם. כמו כן יחולו דמי שינוי של 50$ לכל שינוי. כל בקשה לשינוי בהזמנה כפופה לזמינות ואישור הספק ובכפוף לתנאי ההשכרה. שינויים מהותיים כמו: שינוי שם הלקוח, שינוי גודל/סוג הרכב, שינוי תחנה, שינוי תאריך האיסוף או ההחזרה ומבצעים מיוחדים ייחשבו כביטול הזמנה ויחייבו הזמנה מחדש.

בכל מקרה של קיצור תקופת השכירות 15 יום או פחות לפני יום איסוף הרכב, הלקוח לא יהיה זכאי לכל החזר כספי.
 

קיצור / הארכת  תקופת השכירות

קיצור תקופת ההשכרה: במידה והודעה על שינוי בהזמנה חל  14 יום או פחות לפני יום האיסוף - לא יהיה החזר כספי עבור קיצור תקופת ההשכרה והשוכר יחויב בגין כל ימי השכירות.

הארכת תקופת ההשכרה לאחר שההשכרה כבר החלה : במידה והרכב זמין, ניתן להאריך את תקופת ההשכרה. התשלום עבור הימים הנוספים ייגבה מיידית ישירות על ידי חברת ההשכרה בכ. האשראי של הלקוח.

 

שינוי ביעד ההחזרה

במידה והשוכר מעוניין לשנות את יעד ההחזרה לאחר שתקופת השכירות החלה - עליו ליצור קשר ישירות עם חברת ההשכרה ולקבל אישור ממרכז ההזמנות. במידה והשינוי אפשרי החברה תעדכן את הלקוח ישירות בעלות השינוי.

 

השכרה מצטברת

ניתן לצבור ימי השכרה של מספר השכרות נפרדות ובכך להוזיל את מחיר ההשכרה. הצבירה אפשרית בתקופה של 12 חודשים בהשכרות לניו זילנד, אוסטרליה (של אותה חברה). לדוגמא: השכרה של 7 ימים והשכרה נוספת של 14 יום- תחשבנה יחד ל-21 יום. (במקרה כזה היום הראשון של התקופה השניה- אינו נחשב במניין הימים).

הנחה זו לא מחושבת במקרה של השכרה שהסתיימה כבר.

ביטול הזמנה ודמי ביטול

ביטול הזמנה ייעשה בכתב בלבד ובשעות פעילות משרדי מוטורהום ישראל

דמי הביטול מחושבים לפי הסכום הכללי של ההזמנה ללא הנחות במידה וניתנו.

במקרה של קיצור תקופת ההשכרה או שינוי תאריכי ההזמנה לעונה זולה יותר, במקרה של ביטול

הזמנה יחושבו דמי הביטול לפי ההזמנה המקורית או לפי הגבוה מבין השניים. ביטול והזמנה מחדש

אפשריים רק בתוך אותה שנה קלנדרית ובכפוף לאישור מספק הרכב.

דמי הביטול נקבעים  ע"י חברת ההשכרה בחו"ל. במקרה של ביטול הזמנה תוך 14 יום

מיום ביצוע ההזמנה, יגבו דמי הביטול ישירות ע"י חברת ההשכרה בחו"ל, ומוטורהום ישראל

תגבה דמי טיפול עבור הייעוץ שניתן עד לביצוע ההזמנה.

  

דמי ביטול
·   95 יום או יותר לפני יום האיסוף: 5% מסה"כ ההזמנה (מינימום 250$ נ"ז)

·   26-94 ימים לפני יום האיסוף: 10% מסה"כ ההזמנה (מינימום 250$ נ"ז) 

·   10-24 ימים לפני יום האיסוף: 20% מסה"כ ההזמנה

·   2-9 ימים לפני יום האיסוף: 55% מסה"כ ההזמנה

·   פחות מיומיים לפני יום האיסוף או אי-הגעה: 100% מסה"כ ההזמנה

בכל מקרה של ביטול הזמנה ייגבו דמי טיפול בסך 100 $ נ"ז בנוסף לדמי הביטול
 

דמי ביטחון

על השוכר להפקיד דמי ביטחון ביום איסוף הרכב בתחנה באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי בלבד.

צ'קים או מזומן לא יתקבלו.

דמי הבטחון הינם 7500$NZ .

דמי הביטחון ימשכו בפועל מחשבון כרטיס האשראי של הלקוח מיד ביום קבלת הרכב.

על בעל הכרטיס להיות נוכח במעמד החיוב ולחתום על הערבון.

* במידה ונרכשה חבילת הכל כלול  או אם נרכש ביטוח מורחב בתחנה - יופחתו דמי הביטחון ל-250$NZ  לאירוע. כמו כן, במקרה זה לא יבוצע חיוב בפועל בכרטיס האשראי, אלא רק אישור עסקה.

דמי הביטחון יוחזרו לחשבון הלקוח כ21 ימי עבודה מתום הטיול, במידה והרכב הוחזר בזמן, למקום המוסכם, ללא נזקים, נקי מבפנים, עם מכלי המים והשירותים מרוקנים ועם מכלי דלק וגז מלאים.

חברת ההשכרה זכאית להשתמש בדמי הביטחון במקרה של נזקים שייגרמו לרכב ובהתאם לגובה ההשתתפות העצמית.

רכב שיוחזר לא נקי מבפנים או עם מכלים לא מלאים (דלק, סולר, גז)- יחויב בקנס.
במידה ותנאי ההשכרה הופרו ודמי הביטחון לא מכסים את הנזק ייגבה תשלום נוסף לפי הצורך.

דמי ביטחון ליציאות החל מאפריל 2019

על השוכר להפקיד דמי ביטחון ביום איסוף הרכב בתחנה באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי בלבד.

צ'קים או מזומן לא יתקבלו.

דמי הבטחון הינם 250$ נ"ז ונדרש רק אישור עסקה עבורם. על בעל כרטיס האשראי להיות נוכח במעמד החיוב ולחתום על הערבון.

דמי הביטחון יוחזרו לחשבון הלקוח כ14 ימי עבודה מתום הטיול, במידה והרכב הוחזר בזמן ולמקום המוסכם, ללא נזקים, נקי מבפנים (בהתאם לתנאי חבילת Drop And Go), עם מכלי המים והשירותים מרוקנים ועם מיכל דלק מלא

רכב שיוחזר לא נקי מבפנים או עם מיכל דלק לא מלא יחויב בקנס.
במידה ותנאי ההשכרה הופרו ודמי הביטחון לא מכסים את הנזק ייגבה תשלום נוסף לפי הצורך.


כרטיסי אשראי
החברה מכבדת כרטיסי אשראי מסוג: ויזה, מאסטרכרד בתוספת עמלה של 2% שאינה מוחזרת ללקוח. כרטיסים מסוג אמריקן אכספרס או דיינרס יחויבו בעמלה בגובה 4.5% שאינה מוחזרת ללקוח


שינויים בשערי המטבע

חיוב והחזר בכרטיסי אשראי מתבצע בדולר ניו זילנד. החברה אינה אחראית לשינויים שעשויים להיגרם כתוצאה משינויים בשערי המטבעות או הבדלים בשערי המטבעות בעת החיוב בחברת כרטיסי האשראי בארץ.

 

העברות

החברה מספקת שירות העברות ללא תשלום משדה התעופה אל התחנות באוקלנד ובכרייסצ'רץ' ובחזרה לשדה התעופה ביום קבלת הרכב וביום החזרת הרכב. לצורך קבלת ההעברות יש למסור את פרטי הטיסות בעת ההזמנה.
קבלת רכבים אינה אפשרית בשדה התעופה אלא בתחנות בלבד.

לתיאום שעת ההסעה - יש להתקשר לתחנת האיסוף לאחר הנחיתה.

 

איסוף והחזרת הרכב:

כל יום בין השעות 15:30-08:00. התחנות נסגרות בשעה 16:00.
יש להגיע עד 15:30 לכל היאוחר לאיסוף רכב.
מומלץ להקדיש לתהליך בתחנה כשעתיים. ובכל מקרה יש להיות בתחנה לפחות שעה לפני הסגירה.

התחנות סגורות בכריסטמס (25 בדצמבר), ערב ראש השנה האזרחי וב"יום שישי הטוב".

החזרה מאוחרת תחויב כיום שכירות נוסף.

לא יינתן החזר בגין החזרה מוקדמת של הרכב לפני המועד שנקבע בחוזה, מכל סיבה שהיא.
לא יינתן החזר בגין איסוף מאוחר של הרכב מהמועד שנקבע בחוזה, מכל סיבה שהיא.

יש להחזיר את הרכב בזמן נקי מבפנים, מכל דלק מלא, מכל גז מלא (אלא אם כן נרכש גז ראשוני), מכלי מים ושירותים מרוקנים.

רכב שלא יוחזר לפי תנאים אלו יחויב בקנס.

 

חשוב!

בעת קבלת הרכב תתבצע הדרכה לתפעול הרכב בנוכחות נציג חברת ההשכרה. לאחר מכן יתבקש השוכר לחתום על חוזה השכירות.

זמן ההדרכה נועד לכם ולטובתכם:

·   על מנת למנוע אי נעימויות וויכוחים בעת החזרת הרכב, מומלץ מאוד לפני החתימה על החוזה,  לערוך בדיקה יסודית של הרכב מבחוץ ומבפנים (כולל הגג ותחתית הרכב) בנוכחות נציג החברה.

   במידה ומצאתם ליקוי, תקלה או חלק שחסר- יידעו את הנציג וציינו זאת בכתב.

·   בדקו כי הרכב נמסר לכם נקי ולפי התנאים (דלק, גז, מים) וכי כל הציוד שהזמנתם נמצא ותקין.

·   נצלו את הזמן על מנת לשאול שאלות ולקבל מידע: היכן הסופרמרקט הקרוב, תחנת דלק, חניון

   קמפינג קרוב וכדומה.

·   עיברו על כל המערכות (חימום, מיזוג, מקרר, תנור, צינורות המים למילוי וריקון, כבל חשמל, מערכת בקרה וכדומה) וודאו כי הנכם יודעים היכן נמצא כל פריט וכיצד מפעילים אותו בטרם תצאו לדרך. 

 

קנסות על נקיון

על הרכב לחזור נקי מבפנים ועם מיכלים ריקים. אין צורך בניקוי חיצוני של הרכב, אלא אם עקב כך לא ניתן לראות ו/להעריך את מצבו החיצוני של הרכב. רכב שלא יעמוד בתנאים אלו יחוייב בקנסות.

 

רשיון נהיגה

על הנהג להיות בן 21 מינימום ובעל רשיון לפחות שנתיים..

על הרשיון להיות בתוקף לכל משך תקופת ההשכרה.
ביום קבלת הרכב יש להציג רשיון מקורי (לא עותק).

על כל הנהגים יש להצטייד ברשיון הישראלי + רשיון בינלאומי באנגלית.

גיל הילדים
חשוב
- תינוקות מתחת גיל 6 חודשים אינם רשאים לנסוע ברכבים מדגמים אלו היות ואין עבורם אפשרות לחבר כסאות בטיחות התואמים את גילם.

 

כיסוי ביטוחי

למטיילים בניו זילנד אנו ממליצים לרכוש ביטוח נוסעים דרך סוכנות ביטוח בישראל.

כל הרכבים מבוטחים בביטוח מקיף בגין נזק לרכב, לרכוש ולצד שלישי.

על הנהג תחול השתתפות עצמית בסך 7500$NZ לכל אירוע או תאונה בהם נגרם נזק לצד שלישי ו/או נזק לרכב המושכר. ההשתתפות העצמית תופעל בלי קשר לצד האשם באירוע, ותיגבה בסמוך למועד האירוע בתום הדיווח לחברה.
בנוסף יחולו דמי טיפול נוספים בסך 100$ בכל מקרה של נזק לרכב או תביעת צד שלישי.
דמי ההשתתפות העצמית יוחזרו במידה והחברה תצליח לתבוע את הוצאות התיקונים מהצד השלישי.

 

ביטוח מורחב

קיימת אפשרות להוריד את ההשתתפות העצמית עד אפס וזאת באמצעות רכישת חבילת "הכל כלול" מראש בתוספת של 65$ ליום (מכסימום 3250$ לכל התקופה). חבילה זו כוללת את הביטוח המורחב ובנוסף דמי החזר בין התחנות וציוד נוסף כמפורט במחירון.

ניתן לחילופין לרכוש בתחנות ההשכרה ביטוח מורחב בעלות של 47$ נ"ז ליום (מקסימום 2350$NZ).

עם רכישת ביטוח זה או עם רכישת חבילת "הכל כלול" מראש, על הנהג לא תחול השתתפות עצמית לכל אירוע או תאונה בנפרד שבהם נגרם נזק לצד שלישי או נזק לרכב המושכר. (לא כולל הסייגים). הפחתת ההשתתפות העצמית תופסת במקרים של נזק אחד לחלונות ועד 2 נזקים לצמיגים. 
דמי הביטחון לרוכשים ביטוח מורחב או חבילת הכל כלול הינם 250$ נ"ז בלבד.
 

אנו ממליצים לרכוש ביטוח מורחב וליהנות משקט נפשי בזמן הטיול.

ביטוח מורחב ליציאות החל מאפריל 2019

על הנהג לא תחול השתתפות עצמית לכל אירוע או תאונה בנפרד שבהם נגרם נזק לצד שלישי או נזק לרכב המושכר. (לא כולל הסייגים).

הביטוח כולל כיסוי בלתי מוגבל לשמשות ולצמיגים ומרכב עליון ותחתון של הרכב.
דמי הביטחון הינם 250$ נ"ז בלבד

 

חשוב: לא יחול כל כיסוי ביטוחי במקרים הבאים:

על השוכר תחול אחריות מלאה לנזק שיגרם לרכבים או לצד שלישי כתוצאה מ:

·   הפרה של תנאי הסכם השכירות
·   הפרה או משימוש בניגוד לחוקי התנועה

·   נזק כתוצאה מהזנחה, זדון  או שנגרם עקב התנהגות פזיזה (כגון ישיבה על גג הרכב), ונהיגה תחת אלכוהול / סמים

·   נזק כתוצאה ממים - שקיעה ,חציית ערוצי מים/ נחלים/נהרות, נסיעה על חופים, נסיעה במים מלוחים או  באזורים מוצפים במים.

·   אובדן או גניבה של חפצים אישיים ודברי ערך

·   שימוש לא נכון בשמנים ודלקים או שימוש בדלקים מזוהמים

·   נזק כתוצאה מתאונה עצמית של הרכב כגון התהפכות וכדומה

·   גנבת הרכב כתוצאה מהזנחה (כגון איבוד מפתחות הרכב או רכב שלא ננעל)
·  נזק שניגרם כתוצאה משימוש בשרשראות שלג
·  נזק שנגרם לחלקו העליון של הרכב ו/או לפרגולה (ליציאות עד 1 באפריל 2019).
·   ליציאות החל מאפריל 2019  - נזק שנגרם לדפנות מתרחבות, פרגולה או אוהל גג

·  נזק שנגרם לחלקו התחתון של הרכב, אלא אם נרכש ביטוח "הכל כלול" (ליציאות עד אפריל 2019)

·  נזק שנגרם לשמשות או צמיגים אלא אם נרכש ביטוח או חבילה להגנה על צמיגים ושמשות (ליציאות עד אפריל 2019)

 

פרגולה חיצונית
בעונת 2019 לא תהיה אפשרות להשתמש בפרגולה חיצונית גם אם היא נותרה מותקנת בקרוואן משנים קודמות וזאת על מנת לצמצם נזקים ולחסוך בעלויות תיקון. חברת ההשכרה איננה מבטיחה קיום של פרגולה בקרוואן ואינה מספקת הנחיות לגבי שימוש בפרגולה.

 

קנסות תנועה וחנייה

החברה רשאית לחייב את הלקוח בדמי טיפול בסך 75$ נ"ז בנוסף לגובה הקנס עצמו, בגין כל קנס על מהירות, דוח חנייה או כל קנס אחר שלא שולם ע"י השוכר עצמו.

ליציאות החל מאפריל 2019 - החברה תעביר ללקוח כל קנס שהתקבל מהרשויות בזמן ההשכרה - כגון קנסות תנועה, חנייה, מהירות, כבישי אגרה או כל קנס אחר. האחריות לתשלום הקנסות תכול על השוכר.

 

שירות דרכים

חברת ההשכרה מפעילה מוקד חירום טלפוני 24 שעות לסיוע בבעיות מכאניות.

בכל בעיה הקשורה ברכב או לציוד יש להתקשר ולדווח למוקד השירות הטלפוני תוך 24 שעות מגילוי הבעיה, על מנת לאפשר לחברה לפתור את הבעיה במהלך תקופת ההשכרה. 

תיקונים

במקרים שבהם נגרם נזק לרכב שלא באשמת הלקוח, ניתן לקבל החזר הוצאות עבור תיקונים, עם הצגת קבלות בלבד.

לתיקונים קלים או להחלפת ציוד קטן במטבח אין צורך באישור מיוחד עד סכום של 100$ נ"ז. לתיקונים מעל 100$ נ"ז - נדרש אישור מיוחד מהחברה. 

 

במקרה של תאונה

בכל מקרה של תאונה יש להתקשר ולדווח למוקד השירות הטלפוני לא יאוחר מתוך 24 שעות מזמן האירוע.

 

השבתת הרכב

במידה ולא ניתן להמשיך ולנהוג ברכב עקב תקלה המשביתה את הרכב, חברת ההשכרה תפצה את הלקוח ע"י החזר כספי של ימי השכרה האבודים. במידה ויהיה רכב זמין אחר- יוצע ללקוח רכב חילופי. עם זאת הוצאות ההגעה לתחנת ההשכרה במקרה כזה יחולו על הלקוח. מיזוג אוויר, טלוויזיה, וידיאו, מיקרו, תנור וגריל, משאבת מים, מקלחת, שירותים, מקרר, רדיו, טייפ, CD Player, לא יחשבו כתקלה המשביתה את הרכב והלקוח לא יקבל החזר במקרים אלו.

הוצאות לינה, ארוחות, שינוי מסלול או הוצאות אישיות אחרות שייגרמו ללקוח עקב השבתת הרכב אינם באחריות החברה ואינם מזכים את הלקוח בהחזר כספי.

בסופי שבוע ובתקופות של חגים או באזורים נידחים עשויים לחול עיכובים במתן שירות לתקלות.

השבתת רכב
במידה והטיול הופרע עקב תקלה שמשביתה את הרכב, מסיבה שאינה תאונה ולא תקלה שנגרמה ע"י הלקוח, למשך יותר מ-12 שעות תיקון מרגע הדיווח לחברת ההשכרה, הלקוח יהיה זכאי להחזר כספי בגובה של מקסימום המחיר היומי, עד שהתקלה תתוקן. כשל  או תקלה במערכות או באביזרים אשר כוללים מזגן ביחידת המגורים, משאבת מים, מקלחת, שירותים, מקרר, כיריים, גריל, חייבים להיות מוערכים תחילה על ידי תחנת ההשכרה או מתקן/בעל מקצוע מורשה.
החזר מותנה בכך שהלקוח יצר קשר עם חברת ההשכרה לצורך תיקון התקלה וכן בשיתוף פעולה מלא של הלקוח לשם ביצוע התיקון.  במידה והלקוח לא הודיע לחברת ההשכרה על התקלה, הלקוח לא יהיה זכאי לדרוש החזר כספי או לתבוע פיצוי.

תקלות במכשירים חשמליים כגון Wi-Fi, מכשירי ניווט וטיול, רדיו, טלוויזיה, CD או DVD, פרגולה, בקרת שיוט (קרוז קונטרול) וכו, אינם נחשבים כתקלה המשביתה את הרכב.

חברת ההשכרה לא תישא באחריות לפיצוי כספי במקרים הבאים והאחריות כולה תחול על הלקוח:

-תקלה במזגנים בטמפרטורות של מעל 36 מעלות צלזיוס.

-תקלה במכשירי חימום הפועלים על חשמל על גז בטמפרטורות של מתחת ל- 4 מעלות צלזיוס.

-תקלה כתוצאה מקפיאה של משאבת מים או מכלי מים בטמפרטורות מתחת ל- 2 מעלות צלזיוס.

הזמנת מעבורות
מומלץ להזמין מעבורת לפי אורך רכב של 7.7 מטר, ללא קשר לאורך הרכב המושכר, כדי להמנע מבעיות של חוסר מקום על המעבורת, במיוחד בשיא העונה.
 

רכב חילופי

הזמנת הרכב היא לקטגוריה ולא לרכב ספציפי.

במידה ומסיבה שאינה בשליטת החברה לא ניתן לספק את הרכב שהוזמן,  לחברה הזכות לתת רכב חילופי דומה או רכב משודרג, ללא תוספת מחיר.  פעולה זו אינה הפרת חוזה ואינה מזכה את הלקוח בהחזר.

במידה והלקוח יהיה מעוניין מרצונו החופשי ברכב אחר קטן/זול יותר- הדבר יתאפשר רק על בסיס רכב פנוי. במקרה כזה הלקוח אינו זכאי להחזר כספי.

 

הגבלות תנועה

חל איסור מוחלט לנהוג בדרכים שאינן סלולות, דרכי עפר או דרכים שאינן מתוחזקות כראוי.
התנועה על דרך עפר מתוחזקת היטב מותרת עד 12 ק"מ מקמפינג.
חל איסור לנוע בדרכים הבאות:

(Skippers Road (Queenstown,

(Ninety Mile Beach (Northland
(Ball Hut Road (Mt. Cook),

Bluff Road that runs between Kuatunu and Mataurangi

(North of Colville Township (Coromandel Peninsula

The Crown Range Road/Cardrona Valley Road (from Cardrone to Arrow Junction) (Queenstown)
החברה רשאית לאסור תנועה באזורים מסוימים שמזג האוויר או תנאי הדרך הנוכחיים אינם מאפשרים נהיגה בטוחה.

 

בעלי חיים / עישון

חל איסור מוחלט להסיע ו/או להכניס בעלי חיים לרכב, למעט כלבי נחיה, באישור מראש בלבד.

חל איסור לעשן ברכב.

 

הגבלת אחריות

במקרה שאין באפשרות חברת ההשכרה לספק רכב חילופי, אחריות החברה מסתכמת בהחזרת עלות ההשכרה או במקרה של תקלה טכנית (שלא באשמת השוכר) החזרת עלות ימי ההשכרה הנותרים.

 

חשוב לדעת

המחירים והתנאים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב ספיציפי.  התמונות והמידות הן להמחשה בלבד.
הקרוואנים עשויים להיות שונים בצורתם מאלו המופיעים בפרסום.
התנאים בעברית באתר מוטורהום הם תרגום חופשי של התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה, הנוסח הקובע הינו נוסח התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית, שעליהם חותם הלקוח ביום קבלת הרכב.

 

חשוב לדעת: תפקידה של מוטורהום ישראל הוא לקשר ולתווך בלבד בין השוכר לבין ספק הרכב עד לקבלת הרכב מהספק. התקשרות השוכר עם מוטורהום ישראל היא לשם יעוץ והזמנת הרכב מספק הרכב בארץ היעד בלבד. יש להדגיש כי מלבד הסכם זה, בעת לקיחת הרכב חותם השוכר על חוזה חדש מול ספק הרכב וזהו החוזה המחייב בין ספק הרכב והשוכר. עם חתימת השוכר על חוזה ההשכרה מול ספק הרכב מסתיימת אחריותה ותפקידה של מוטורהום ישראל כלפי השוכר והיא לא תהיה אחראית לכל תקלה ברכב ו/או בתיפקודו של ספק הרכב. באחריות השוכר לקרוא בעיון את התנאים הכלליים כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של מוטורהום ישראל טרם ביצוע ההזמנה ולוודא שהתנאים מקובלים עליו וכי בהתאם לתנאים לא חלה כל אחריות על מוטורהום ישראל. ספק הרכב הינו האחראי הבלעדי לביצועה התקין של ההזמנה. במקרה של תקלה או בעיה ברכב על השוכר לפנות ישירות לספק הרכב. במידה והשוכר לא קיבל מהספק מענה הולם לפנייתו, תנסה מוטורהום לסייע ע"י פנייה לספק, אולם אין בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על מוטורהום בגין אי הענות הספק.מוטורהום ישראל אינה שלוחה של ספק הרכב ולא נציגתו של ספק הרכב בישראל והיא מהווה אך ורק גורם מתווך בין הספק לשוכר. כל תפקידה הוא לייעץ לשוכר ולקשר בין הספק לשוכר וכן להעביר את הכספים שהתקבלו מהשוכר בגין השכירות לידי הספק ועל כן אינה מייצגת את הספק ואינה הכתובת לתביעות כנגד ספק הרכב. מקום השיפוט בין השוכר לספק יהיה בארץ היעד ובהתאם לחוזה שנחתם בין השוכר לספק הרכב.

דף הבית
צרו קשר
דגמי קרוואנים
מוטורהום "טוס וסע"
מבצעים וחדשות
חנות מוטורהום
פגישות יעוץ
למטייל העצמאי עם רכב רגיל ומלונות
המיוחדים שלנו
תפעול ומידע כללי
מכתבי מטיילים
הצעות לטיולים
חניוני קמפינג
מסלולי קרוואנים
מוטורהום סרטונים
ביטוח מוטורהום
קישורים לתכנון טיול
קרוואנים בתקשורת
דרושים
שירותי תיירות
אודותינו
תוכנה/ אתר לתכנון טיולים
בניית אתרים
סייברסרב