השכרת קרוואנים בחו"ל  
top_title_left.gif (1329 bytes)
תנאים כלליים

 תנאים כלליים - ארה"ב 4
בתוקף ליציאות החל מ-1 באפריל 2019 ועד 31 במרץ 2020


חישוב ימי ההשכרה
חישוב ימי ההשכרה הוא בהתאם למספר הלילות כאשר
יום איסוף הרכב נחשב ללילה הראשון. הלילה האחרון אינו נחשב במניין הימים.

 

מינימום ימי ההשכרה

נדרש מינימום השכרה של 7 לילות להשכרה מעגלית.
להשכרה חד כיוונית עשוי להידרש מינימום ימים גבוה יותר בהתאם ליעדים והאישור כפוף לזמינות.

עשויים לחול שינויים במינימום הנדרש בשיא העונה.

תשלום המינימום עובר הרוכשים חבילת "הכל כלול", הינו עבור 7 לילות.

  

הזמנות ותשלומים
ההזמנה בתוקף רק לאחר אישור בכתב מהספק המקומי ואישור בכתב ממוטורהום.

ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב מסוים.

תנאי התשלום: מקדמה בש"ע ל-5% מסה"כ, מינימום 300$ עם אישור ההזמנה שתחויב בכרטיס האשראי. המקדמה אינה מוחזרת במקרה של ביטול הזמנה.
להשכרות של 30 יום או יותר יחולו תנאי תשלום שונים כמפורט על טופס ההזמנה.
תשלום מלא נידרש עד 64 יום לפני יום איסוף הרכב, בכרטיס אשראי ישראלי ויזה או מסטרכארד בתשלום אחד לפי שער דולר מזומנים גבוה.

לתשלום בהעברה בנקאית, צ'ק או מזומן או פריסת תשלומי קרדיט -יש ליצור עמנו קשר לפני מועד התשלום.
על תשלום במזומן במטבע חוץ תחול עמלת הפקדה בבנק בגובה 1%  

להזמנות שבוצעו פחות מ-64 יום לפני תאריך היציאה, נדרש תשלום מלא עם אישור ההזמנה.

החזרים לאחר התשלום, יבוצעו לפי שער מזומנים נמוך ביום ההחזר.

בעת ההזמנה יש לספק פרטי כרטיס אשראי, מספר הנוסעים, פרטי הטיסות, פרטי המלון.

חברות ההשכרה שומרות לעצמן את הזכות לבטל את ההזמנה במידה ולא התקבל התשלום בזמן.

 

הזמנה לקבוצת רכבים
כל התנאים המפורטים (כולל דמי ביטול) מתייחסים להזמנה של רכב בודד או שני רכבים לכל היותר. מארבעה רכבים ומעלה יחולו מחירים ותנאים שונים לקבוצה.

מסים - ישולמו מראש

על מחיר ההשכרה יש להוסיף מס מקומי בהתאם ליעד ממנו אוספים את הרכב.

מחיר ההשכרה כפוף לשינויים בהתאם לעדכון  גובה המס גם לאחר שההזמנה שולמה. 

 

דמי ביטול ליציאות מ-1 באפריל 2019 ועד 31 במרץ 2020
בכל מקרה של ביטול השכרה חד כיוונית (החזרה בתחנה אחרת מתחנת האיסוף, הלקוח יחויב בדמי ההחזר במלואם בנוסף לדמי הביטול החלים כלהלן:

95 יום או יותר לפני יום איסוף הרכב: 5% מסה"כ ההשכרה, מינימום 300 דולר (המקדמה)

94 עד 65 יום לפני יום איסוף הרכב: 10% מסה"כ ההשכרה, מינימום 300 דולר

64 עד 35 ימים לפני יום איסוף הרכב: 20% מסה"כ ההשכרה (מינימום 300$) + דמי החזר

34 עד 17 ימים לפני יום איסוף הרכב: 55% מסה"כ ההשכרה (מינימום 300$) + דמי החזר

16 יום או פחות לפני יום איסוף הרכב/ או אי-הגעה: 100% מסה"כ ההשכרה +דמי החזר

 + תוספת "ברנינג מן".

בכל מקרה של ביטול הזמנה ייגבו דמי טיפול בסך 50$ בנוסף לדמי הביטול.

להשכרות ארוכות של 30 לילות או יותר יחולו דמי ביטול שונים.

הודעת ביטול תבוצע ע"י הלקוח בכתב בלבד ובשעות פעילות משרדי מוטורהום ישראל.

דמי הביטול יחושבו על פי סכום ההזמנה הכולל ללא הנחות במידה וניתנו.

במקרה של קיצור תקופת ההשכרה או שינוי תאריכי ההזמנה לעונה זולה יותר, במקרה של ביטול

הזמנה יחושבו דמי הביטול לפי ההזמנה המקורית או לפי הגבוה מבין השניים.

ביטול והזמנה מחדש ייתכנו רק בתוך אותה שנה קלנדרית ובכפוף לאישור מספק הרכב. לידיעתך,

בהתאם לתיקון מספר 58 לחוק הגנת הצרכן לעניין עסקת מכר מרחוק, על שירותי תיירות

הניתנים  במלואם מחוץ לישראל באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל, כגון השכרת קרוואנים

בתי מלון וכדומה, חלים דמי ביטול בהתאם למדיניות הביטול של נותן השירות. באפשרותך לבטל

 את ההזמנה על פי חוק הגנת הצרכן הישראלי לעניין עסקת מכר מרחוק בתוספת של 10%

מסך כל עלות העיסקה. יש להודיע לנו על כך מראש לפני ביצוע ההזמנה. במידה ולא תבחר

באפשרות הזו, יחולו דמי ביטול כמפורט לעיל.
 

דרישות מהנהג / רישיון נהיגה

גיל המינימום הנדרש לנהיגה בקרוואן הוא 21 שנה. על כל נהג להיות בעל רישיון נהיגה בתוקף לפחות שנתיים ובתוקף לכל תקופת השכירות.
השוכר הראשי שעל שמו בוצעה ההזמנה, חייב להיות בעל כרטיס אשראי בינלאומי על שמו עם יתרה מספיקה לצורך הפקדת דמי הבטחון והוא זה שעליו לאסוף ולהחזיר את הרכב.
אין תשלום עבור נהג/ים נוסף/ים, אך כל הנוסעים העשויים לנהוג ברכב חייבים להיות נוכחים ביום קבלת הרכב ולחתום על החוזה וכן להציג בתחנה דרכון, רישיון נהיגה ישראלי מקורי ובנוסף רשיון נהיגה בינלאומי באנגלית התואם את הרישיון הישראלי.

 

שינוי הזמנה לפני תחילת ההשכרה

כל שינוי בהזמנה לאחר אישורה יגרור תמחור מחדש לפי המחיר הגמיש ביום השינוי .

אישור השינויים כפוף לזמינות הרכבים ולאישור ממרכז ההזמנות.

שינויים מהותיים כגון:
שינוי שם הלקוח,
שינוי גודל/סוג הרכב,
שינוי תחנה,
שינוי תאריך האיסוף או תאריך ההחזרה, 
שינוי במחיר עקב מבצע מיוחד -

ייחשבו כביטול הזמנה ויחייבו הזמנה מחדש לפי המחיר החדש ביום בשינוי או לפי הגבוה מביניהם.

שינוים שלא יגרמו לתמחור מחדש - שינוי מספר הנוסעים (כל עוד נשאר גודל הרכב המקורי), הוספת פריטים מהתוספות.
בכל מקרה של שינוי בהזמנה יחויב הלקוח בדמי טיפול של 50 דולר עבור כל שינוי.
הפחתת מספר ימי השכרה או הפחתת כמות המיילים לאחר שההזמנה שולמה אינה מזכה בהחזר כספי.

קיצור תקופת השכירות לפני שההשכרה החלה
במידה והודעה מצד השוכר על שינוי בהזמנה חלה 14 ימים או פחות לפני יום איסוף הרכב - לא יחול החזר כספי עבור קיצור תקופת ההשכרה והשוכר יחויב בגין כל ימי השכירות.

 

הארכת תקופת השכירות לאחר שהשכרה החלה

במידה והלקוח מעוניין להאריך את תקופת ההשכרה במהלכה, עליו לבקש אישור ישירות מחברת ההשכרה בחו"ל. האישור כפוף לזמינות הרכבים. במידה ואושרה הארכת ההשכרה, הלקוח ישלם מיידית את עלות הימים הנוספים בכרטיס אשראי באמצעות הוראה טלפונית או בהגעה לאחד מסניפי החברה. הימים הנוספים יתומחרו ע"י חברת ההשכרה בחו"ל לפי המחיר בתחנה ולא לפי המחיר המקורי ששולם מראש.
במידה והלקוח לא פעל לבקשת אישור להארכה, יחול קנס בגובה כפל מחיר השכירות היומית בכפוף למחירון (בלי קשר למחיר המקורי).

 

שינוי ביעד ההחזרה לאחר שההשכרה החלה
שינוי ביעד ההחזרה לאחר שתקופת השכירות החלה- כפוף לאישור ממרכז ההזמנות וכרוך בקנס של מינימום 700$ במידה והתקבל אישור. 

 

דמי ביטחון

על השוכר להפקיד בתחנת האיסוף ביום קבלת הרכב דמי ביטחון בסך 1000$ באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי בלבד. מזומן, כרטיסים נטענים או צ'קים לא יתקבלו !

בעל כרטיס האשראי חייב להיות השוכר הראשי והוא זה שישא באחריות הבלעדית על הרכב והחוזה מול חברת ההשכרה.

דמי הביטחון ימשכו בפועל מחשבון כרטיס האשראי של השוכר מיד ביום קבלת הרכב.
דמי הביטחון יוחזרו לחשבון השוכר לאחר 14 ימי עבודה מתום ההשכרה, במידה והרכב הוחזר בזמן, למקום המוסכם, ללא נזקים, נקי מבפנים, עם מכלי המים והשירותים מרוקנים ועם מכל דלק מלא.

חברת ההשכרה זכאית להשתמש בדמי הביטחון בכל מקרה שבו הפר הלקוח את הפרת תנאי החוזה, וכן במקרה של  נזקים שניגרמו לרכב ובהתאם לגובה ההשתתפות העצמית.

במידה ותנאי ההשכרה הופרו ודמי הביטחון לא מכסים את הנזק ייגבה תשלום נוסף לפי הצורך

 

שינוי בשערי המטבע

החיוב בכרטיסי אשראי מתבצע בדולר אמריקאי. החברה אינה אחראית לשינויים שעשויים להיגרם כתוצאה משינויים בשערי המטבעות או מהפרשי שערים הנובעים מעמלות הניגבות באמצעות חברות האשראי.

נהלי איסוף הרכב והחזרתו
* איסוף הרכב והחזרתו הם בתחנות ההשכרה בלבד. לא ניתן לקבל קרוואנים בשדה התעופה.
* חברת ההשכרה אינה מספקת שירות העברות מ/אל שדה התעופה, גם לא בתשלום. על הלקוחות להגיע ולחזור באופן עצמאי ע"פ ההנחיות שיינתנו.

* לא יינתן החזר בגין החזרה מוקדמת או איסוף מאוחר.

* לא יינתן החזר בגין מיילים לא מנוצלים.

 

איסוף והחזרת קרוואנים:
* בין  התאריכים 15 ביוני - 15 בספטמבר:
איסוף: ימים שני-שבת 12:00-16:00 אחה"צ.
החזרה: ימים שני-שבת 09:00-11:00

* בשאר התאריכים (מלבד בין התאריכים 15 ביוני - 15 בספטמבר):

איסוף :ימים שני-שישי 12:00-16:00 אחה"צ, ובשבת 11:00-13:00 בבוקר.

החזרה: ימים שני-שישי 09:00-11:00 , ובשבת 08:00-10:00
יש להגיע לתחנה לפחות שעה לפני סגירתה.

התחנות בסיאטל ובדנוור תהיינה סגורות בכל ימות השבוע מ-1 בדצמבר עד 28 בפברואר

תחנת אנקורג' תהיה סגורה בכל ימות השבוע מה15- באוקטובר עד 31 במרץ
 כל התחנות סגורות בימי ראשון ובחגים המפורטים.

 

חגים 2019
1 בינואר 2019 - ראש השנה האזרחי
27 במאי 2019 - יום הזיכרון

4 ביולי 2019 - יום העצמאות האמריקאי

2 בספטמבר  2019 - חג הפועלים

28 בנובמבר  2019 - חג ההודיה

25 בדצמבר  2019 - כריסטמס
1 בינואר 2020 - ראש השנה האזרחי

הגעה לתחנת האיסוף

הלקוח חייב להתקשר לתחנה בבוקר יום איסוף הרכב, בין השעות 8:00 ל-10:00 בבוקר, על מנת לתאם את הגעתו ואת שעת איסוף הרכב.
אין להגיע לתחנה ללא תיאום טלפוני מראש !
הגעה ללא הודעה מוקדמת תגרור עיכובים שאינם באחריות החברה.

בנוסף, הלקוח נדרש לבצע צ'ק אין מוקדם באתר החברה לפני איסוף הקרוואן, כדי להבטיח תהליך קבלת רכב חלק ומהיר.

חשוב!

בעת קבלת הרכב תתבצע הדרכה לתפעול הרכב בנוכחות נציג חברת ההשכרה. לאחר מכן יתבקש השוכר לחתום על חוזה השכירות. ההדרכה כוללת הכרות עם הקרוואן מבפנים ומבחוץ, טיפים לנסיעה וסרטון ווידאו עם הנחיות בטיחות.

זמן ההדרכה נועד לכם ולטובתכם:

על מנת למנוע אי נעימויות וויכוחים בעת החזרת הרכב, מומלץ מאוד לפני החתימה על החוזה, 

לערוך בדיקה יסודית של הרכב מבחוץ ומבפנים (כולל הגג ותחתית הרכב) בנוכחות נציג החברה.

במידה ומצאתם ליקוי, תקלה או חלק שחסר- יידעו את הנציג וציינו זאת בכתב.

בדקו כי הרכב נמסר לכם נקי ולפי התנאים (דלק, גז, מים) וכי כל הציוד שהזמנתם נמצא ותקין.

נצלו את הזמן על מנת לשאול שאלות ולקבל מידע: היכן הסופרמרקט הקרוב, תחנת דלק, חניון

קמפינג קרוב וכדומה.

עיברו על כל המערכות (חימום, מיזוג, מקרר, תנור, צינורות המים למילוי וריקון, מערכת בקרה וכדומה) וודאו כי הנכם יודעים היכן נמצא כל פריט וכיצד מפעילים אותו בטרם תצאו לדרך. 

נהלי החזרת הרכב:
על מנת להימנע מקנסות יש להחזיר את הרכב בזמן נקי מבפנים, מכל דלק מלא, מכלי מים ושירותים מרוקנים ונקיים. אין  חובה להחזיר את הרכב נקי מבחוץ, אלא אם כן לא ניתן לוודא מה מצב הרכב בעת ההחזרה בשל לכלוך רב.

החזרה מאוחרת:
על השוכר להחזיר את הרכב לא יאוחר מהשעה 11:00.
חברת ההשכרה תיגבה קנס של 300$ בכל מקרה של איחור בהחזרת הרכב ללא אישור מהחברה עד
קנסות אלו מתייחסים להחזרה מאוחרת בימים שני עד שישי.
החברה רשאית להטיל קנסות נוספים בכל מקרה של איחור.

 

כיסוי ביטוחי - כלול במחיר ההשכרה

כל רכבי החברה מבוטחים בביטוח חובה כנגד נזק לרכוש או פגיעה גופנית שנגרמו כתוצא

משימוש ברכב החברה. הביטוח כלול במחיר ההשכרה. כיסוי הביטוח כנגד צד גימל מוגבל

למינימום הנדרש בכל מדינה בה אירעה התאונה (מינימום זה עלול להשתנות בכל עת בהתאם

לחוקי המדינה בה קרה האירוע). חברת ההשכרה אינה אחראית לתביעות מעבר למינימום

הנדרש, אלא אם כן הלקוח רכש ביטוח SLI (פירוט  בהמשך).

הביטוח הנ"ל אינו תקף במקרה שהלקוח לא נהג בזהירות או כחוק כמתחייב ע"פ התנאים

הכלליים המפורטים בחוזה ההשכרה.

מומלץ לכל הנוסעים לארה"ב לבטח עצמם בביטוח נוסעים טרם יציאתם את ישראל.

על השוכר תחול השתתפות עצמית עד גובה של 1000 דולר ארה"ב לכל אירוע של נזק

ברכב המושכר. ההשתתפות העצמית חלה לכל אירוע בניפרד וללא קשר אם הנזק נגרם

באשמת השוכר או של באשמתו. בכל מקרה של נזק, על הלקוח לדווח מיידית לחברת

ההשכרה בחו"ל, וזו תפעיל מיידית את ההשתתפות העצמית לכיסוי הוצאות התיקון.

כמו כן השוכר יישא באחריות גם להוצאות שייגרמו לחברת ההשכרה בגין עיכוב שייגרם

עקב תיקון מתמשך.  חברת ההשכרה רשאית לגבות דמי טיפול בסך 75$ בכל מקרה של

נזק לרכב או תביעת צד שלישי. דמי ההשתתפות העצמית יוחזרו במידה והחברה תצליח

לתבוע את הוצאות התיקונים מהצד השלישי. תהליך זה עלול לקחת זמן רב.

 

ביטוח SLI - הרחבת ביטוח צד שלישי למליון דולר - 10$ ליום + מס - מומלץ !

ביטוח SLI נועד להעניק כיסוי ביטוחי נוסף מעל המינימום הנדרש בכל מדינה בה אירעה

התאונה ועד 1 מיליון דולר ארה"ב, כנגד תביעות צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש,

שנגרמו כתוצאה מתאונה בה היה מעורב הרכב השכור.

ביטוח זה אינו כלול במחיר ההשכרה וניתן לרכישה בתחנת ההשכרה בלבד.

אנו ממליצים לא לצאת לדרך ללא ביטוח זה !!


לא יחול כל כיסוי ביטוחי במקרים הבאים, גם עם רכישת ביטוח מורחב:

על השוכר תחול אחריות מלאה לנזק שיגרם לרכבים או לצד שלישי כתוצאה מ:

נזק שנגרם לקרוואן עקב הפרה של תנאי הסכם השכירות

רשלנות (כגון רכב שננעל או איבוד מפתחות)

נזק כתוצאה ממים - שקיעה ,חציית ערוצי מים/ נחלים/נהרות, נסיעה על חופים, נסיעה במים מלוחים או באזורים מוצפים במים.

נזק כתוצאה מתאונה עצמית / התהפכות עצמית של הרכב

נזק כתוצאה ממעשה זדון או שנגרם עקב התנהגות פזיזה (כגון ישיבה על גג הרכב), ונהיגה תחת אלכוהול / סמים

נזק שנגרם כתוצאה מעבירה על חוקי התנועה או אי ציות לכללי התנועה

אובדן או גניבה של חפצים אישיים ודברי ערך

נזק שנגרם עקב שימוש לא נכון בשרשראות שלג
נזק כתוצאה משימוש בסוג דלק לא מתאים או מזוהם

נזק לחלקו העליון או לחלקו התחתון של הרכב כולל נזק לפרגולה ו/או ל-Slide Out

נזק כתוצאה משימוש לא נכון (לדוגמא התעלמות ממצב לחץ אויר בצמיגים, אי מילוי מים, אי מילוי נוזלי קירור, שימוש בשמנים/דלקים לא מתאימים וכיוצ"ב)

נזק עקב התחממות יתר או קפיאה (לדוגמא נזק למערכת המים אם הרכב לא עבר תהליך הכנה לחורף Winterization)
נז
ק לצמיגים ולשמשות אלא אם נרכשה מראש חבילת "ביטוח נוסף לשמשות וצמיגים פלוס שירות דרכים מורחב"

 

פרגולה חיצונית
ב- 2019 לא תהיה אפשרות להשתמש בפרגולה חיצונית גם אם היא נותרה מותקנת בקרוואן משנים קודמות וזאת על מנת לצמצם נזקים ולחסוך בעלויות תיקון. חברת ההשכרה איננה מבטיחה קיום של פרגולה בקרוואן ואינה מספקת הנחיות לגבי שימוש בפרגולה.

גנרטור

בכל הדגמים ניתן לשכור שימוש בגנרטור הפועל על בנזין ומספק חשמל 110V, על בסיסי יומי- 5$ ליום ללא הגבלת שימוש בתשלום מראש בלבד, או לפי 3$ לשעת שימוש לפי מונה המותקן ברכב. בעת קבלת הרכב על הלקוח לציין את העדפתו.  במידה והלקוח בחר בחיוב על בסיסי יומי, לא ינתן החזר עבור אי שימוש/אי ניצול של הגנרטור.

 

קנסות תנועה וחנייה

החברה רשאית לחייב את הלקוח בדמי טיפול בסך 75$ בנוסף לגובה הקנס עצמו, בגין כל קנס על מהירות, דוח חנייה או כל קנס אחר שלא שולם ע"י השוכר עצמו.

ליציאות החל מאפריל 2019 - החברה תעביר ללקוח כל קנס שהתקבל מהרשויות בזמן ההשכרה - כגון קנסות תנועה, חנייה, מהירות, כבישי אגרה או כל קנס אחר והאחריות לתשלום הקנסות תחול במלואה על השוכר.

קנסות על נקיון
יש להחזיר את הקרוואן נקי כמו במצב שניתן, עם מכל דלק מלא ועם מכלי מים ושירותים מרוקנים.
במידה והקרוואן יוחזר לא נקי, החברה רשאית לחייב עד 500$ בעבור ניקיון + 150$ עבור ריקון מכלים.
קיימת אופציה לרכוש ניקוי חיצוני מראש לפני תחילת ההשכרה בעלות של 75$ ואז אין חובה להחזיר את הקרוואן נקי. אופציה זו כוללת רק ניקוי חיצוני של הרכב ואינה כוללת ריקון מכלים.
על כל המחירים יש להוסיף מס מקומי של כ-10.5%.

 

כבישי אגרה 
על הלקוח לשאת בעלויות נסיעה בכבישי אגרה
Golden Gate Bridge בסן פרנסיסקו- קליפורניה
למידע נוסף: http://www.bayareafastrak.org  
וכן:
http://goldengate.org/tolls/toptenfaqs.php


כביש אגרה - פלורידה
קטע הדרך בן 47 מיילים הנקרא
Turnpike בין כביש 1 Florida City  לבין Miami-Dade/Boward County  הוא כביש אגרה. את אגרת הכביש לא ניתן לשלם במזומן, יש לרכוש משדר SunPass Transponder  באמצעות התקשרות לטלפון 1-888-865-5352 או דרך האתר www.SunPass.com
אופציה שנייה היא באמצעות שיטה
“TOLL-BY-PLATE” הקוראת את לוחית הרכב ומחייבת את הלקוח אוטומטית בכרטיס אשראי.
באחריות הלקוח לשלם את אגרת הכבישים.
 

חברת ההשכרה מאפשרת רכישת Plate Pass: לשימוש בכבישי אגרה: בעלות 5.99$ ליום, משולם למקסימום 10 לילות.  הפס אינו כולל את עלות המעבר בכבישי האגרה.
את הפס יש לרכוש בתחנת ההשכרה ביום קבלת הרכב.


 שירות דרכים

חברת ההשכרה מפעילה מוקד חירום טלפוני 24 שעות לסיוע בבעיות מכאניות.

בכל בעיה הקשורה ברכב או לציוד יש להתקשר ולדווח מיידית לחברת ההשכרה או למוקד השירות הטלפוני ורצוי תוך 24 שעות מגילוי הבעיה, על מנת לאפשר לחברה לפתור את הבעיה במהלך תקופת ההשכרה. בסופי שבוע ובתקופות של חגים או באזורים נידחים עשויים לחול עיכובים במתן שירות לתקלות. חברת ההשכרה לא תשא בהתחייבות מול הלקוח במידה והנ"ל לא הדיווח בזמן אמת סמוך למקרה שאירע.

 

אחריות השוכר

השימוש בקרוואן הוא למטרת נופש וטיול בלבד. חל איסור מוחלט להשתמש ברכב למטרות אחרות, תחרויות, אירועי ספורט, מבחני רכב מכל סוג או להובלת חומרים דליקים, רעילים או מסוכנים או לבצע כל פעולה אחרת המהווה עברה על החוק, או כל שימוש אחר שמנוגד לחוזה, במיוחד באזורים שאינם מיועדים לנהיגה. אין להשכיר את הרכב לגורם אחר. אין לנהוג בדרכים לא סלולות או שאינן מיועדות לנהיגה. באחריות השוכר לנהוג ברכב בזהירות, לבדוק שמן מנוע, נוזלים, לחץ בצמיגים ורמת התחממות של הרכב בכל תדלוק.  נזקים שייגרמו מהזנחה בדרך תפעול הרכב ואחזקתו הם באחריות הלקוח. כמו כן באחריות הלקוח לוודא כי הרכב יהיה נעול כראוי.

 

תיקונים

במקרים שבהם נגרם נזק לרכב שלא באשמת הלקוח, ניתן לקבל החזר הוצאות עבור תיקונים, עם הצגת קבלות בלבד. הוצאות עד סכום של 100$ - ללא אישור מיוחד. תיקונים מעל 100$- באישור מיוחד מהחברה מראש בלבד.

ליציאות החל מאפריל 2019 - לתיקונים קלים או להחלפת ציוד קטן במטבח אין צורך באישור מיוחד עד סכום של 100$. לתיקונים מעל 100$ - נדרש אישור מיוחד מהחברה.

השבתת רכב

במידה והטיול הופרע עקב תקלה שמשביתה את הרכב, מסיבה שאינה תאונה ולא תקלה שנגרמה ע"י הלקוח, למשך יותר מ-48 שעות תיקון מרגע הדיווח לחברת ההשכרה, הלקוח יהיה זכאי להחזר כספי בגובה של מקסימום המחיר היומי, עד שהתקלה תתוקן. כשל  או תקלה במערכות או באביזרים אשר כוללים מזגן ביחידת המגורים, משאבת מים, מקלחת, שירותים, מקרר, כיריים, גריל, חייבים להיות מוערכים תחילה על ידי תחנת ההשכרה או מתקן/בעל מקצוע מורשה.
החזר מותנה בכך שהלקוח יצר קשר עם חברת ההשכרה לצורך תיקון התקלה וכן בשיתוף פעולה מלא של הלקוח לשם ביצוע התיקון.  במידה והלקוח לא הודיע לחברת ההשכרה על התקלה, הלקוח לא יהיה זכאי לדרוש החזר כספי או לתבוע
פיצוי.

תקלות במכשירים חשמליים כגון WIFI מכשירי ניווט וטיול, רדיו, טלוויזיה,CD או DVD, בקרת שיוט (קרוז קונטרול) וכו, אינם נחשבים כתקלה המשביתה את הרכב.

חברת ההשכרה לא תישא באחריות לפיצוי כספי במקרים הבאים והאחריות כולה תחול על הלקוח:

-תקלה במזגנים בטמפרטורות של מעל 36 מעלות צלזיוס (97 מעלות פרנהייט).

-תקלה במכשירי חימום הפועלים על חשמל או על גז (פרופן) בטמפרטורות של מתחת ל- 4 מעלות צלזיוס (40 מעלות פרנהייט).

-תקלה כתוצאה מקפיאה של משאבת מים או מכלי מים בטמפרטורות מתחת ל- 2 מעלות צלזיוס (36 מעלות פרנהייט).

 

במקרה של תאונה

בכל מקרה של תאונה יש להתקשר ולדווח לחברת ההשכרה מיידיתבצירוף דו"ח משטרה. אין לעזוב את מקום האירוע מבלי דיווח לגורמים הנ"ל. יש להציג דו"ח משטרה על הנזק בכתב, כולל שרטוט האירוע, שמות כל הנוסעים המעורבים באירוע, כתובותיהם, חתימה של שני הצדדים ומספר לוחית הרישוי של הרכבים המעורבים וכן פרטי עדים.


 

איסורי תנועה

לקרוואנים חל איסור מוחלט לנהוג בדרכים שאינן סלולות, דרכי עפר או דרכים שאינן מתוחזקות כראוי.
חברת ההשכרה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי להגביל את תנועות כלי רכב באזורים מסוימים בשל תנאי מזג אוויר קשים או בשל תנאי כביש בלתי נאותים, או בשל מרחקי נסיעה בלתי סבירים ביחס לאורך תקופת השכירות.

הנסיעה באזורים שברשימה הבאה אסורה לחלוטין בכל זמן ומצב:

* דרכים שאינן סלולות, דרכי עפר או דרכים שאינן מתוחזקות כראוי

* דרכים שאינן ממוספרות

* הכניסה למקסיקו אסורה בכל זמן

* מנהטן - בגלל מוגבלויות של גובה, גז וחניה, חל איסור תנועה על רכבים עם גז במנהטן כמו כן אסורה התנועה במנהרות תת קרקעיות ומנהרות תת מימיות באזור מנהטן.

* Denali Highway באלסקה

* North Canol Highway ביוקון

* Dalton Highway (north of Livingood)

* Eagle, Alaska (Hwy 5 north) from the junction of Hwy 9 (Top of the World Highway) and Hwy 5 west

* McCarthy Road between Chitina and McCarthy, אלסקה

* Highway 500 (Trans Labrador Highway) from Goose Bay to Labrador City

* Highway 389 from Labrador City to Baie Comeau

* Highway 510 from Red Bay to Happy Valley-Goose Bay

* Highway 167 north of La Dore

* Highway 109 and Baie James Road - קוויבק

מגבלות תנועה
* נסיעה לעמק המוות (
Death Valley) מוגבלת ואפשרית רק בין ה-1 באוקטובר עד 30 באפריל בשל הטמפרטורות הגבוהות המהוות סכנה למערכות הרכב.

* נסיעה ביוקון ב-Dempster Highway אסורה בין ה-15 בספטמבר עד 14 במאי עקב תנאי הכביש. בשאר התאריכים הנסיעה בכביש מותרת.

נסיעה באזורים אלו בתאריכים האסורים, עשויה להוות סכנה לרכב ולנוסעים. הלקוח יישא באחריות המלאה ובהוצאות לכל נזק שיגרם במידה ויחליט לנסוע בניגוד להנחיות אלו.

 


תוספות חובה - משולמות בתחנה ביום קבלת הרכב:

ברנינג מן -  הנסיעה לפסטיבל ברנינג מן (האיש הבוער) מותרת בתוספת תשלום של $1000  להשכרה מסן פרנסיסקו, ו- 700$ תוספת להשכרה מכל תחנה אחרת.
תוספת קולורדו - 2$ ליום (מכסימום 90$ לכל התקופה) חובה לכל השכרה שמתחילה בתחנה בדנוור.
תוספת ניו ג'רזי - 5$ ליום (מכסימום 140$ לכל התקופה) חובה לכל השכרה שמתחילה בתחנה בניו ג'רזי

שירותים נוספים המוצעים בתחנות ההשכרה - לתשלום בתחנה בלבד:
* שירות דרכים מורחב - 4$ ליום, מכסימום 100$ לכל התקופה.

שירות זה כולל פתיחת רכב שננעל מבחוץ, החלפת מפתח רכב עד לסכום של 120$, סטארט לרכב, גרר חירום עד מרחק של 15 מייל, החלפת צמיג שהתפנצ'ר בצמיג חילופי הנמצא ברכב, הבאת דלק לרכב עד 5 גאלון. תקלות שאינן מכאניות אינן מכוסות תחת שירות זה והשוכר יופנה לסדנת שירות לקבלת סיוע.

* ביטוח נוסף לשמשות וצמיגים פלוס שירות דרכים מורחב - 7$ ליום, מכסימום 175$ לכל התקופה.

שירות זה כולל נזק לשמשה אחת, שני צמיגים, פתיחת רכב שננעל מבחוץ, החלפת מפתח רכב עד לסכום של 120$, סטארט לרכב, גרר חירום עד מרחק של 15 מייל, החלפת צמיג שהתפנצ'ר בצמיג חילופי הנמצא ברכב, הבאת דלק לרכב עד 5 גאלון.

רכב חילופי

הזמנת הרכב היא לקטגוריה ולא לרכב ספציפי.

במידה ומסיבה שאינה בשליטת החברה לא ניתן לספק את הרכב שהוזמן, לחברה הזכות לתת רכב חילופי מקטגוריה אחרת ללא הודעה מוקדמת וללא תוספת תשלום.  פעולה זו אינה הפרת חוזה ואינה מזכה את הלקוח בהחזר.
במידה ומסיבה כלשהיא שאינה בשליטת החברה, לא יימצא רכב חילופי מתאים, אחריות החברה מסתכמת בהחזר כספי עבור ימי ההשכרה בלבד. במקרה שלא ניתן לספק רכב חילופי עקב כשל מכני או השבתת הרכב (אלא אם כן הנזק נגרם ע"י השוכר עצמו) , אחריות החברה מסתכמת בהחזר כספי עבור ימי ההשכרה שנותרו.

במידה והלקוח יהיה מעוניין מרצונו החופשי ברכב אחר קטן/זול יותר - הדבר יתאפשר רק על בסיס רכב פנוי. במקרה כזה הלקוח אינו זכאי לכל החזר כספי.

הזמנה לחניוני קמפינג
בעונה המבוקשת קשה יותר להשיג מקום בחניוני קמפינג עם חיבור לחשמל. מסיבה זו מומלץ להזמין מקום לגודל רכב של מינימום 33 פיט, בלי קשר לגודל הרכב שהוזמן, כדי למנוע בעיות עקב שדרוגים אפשריים.
 

חשוב - נקיטת זהירות

כנגד התלקחות - בכל תדלוק או מילוי גז ולפני כל תחילת נסיעה, יש להקפיד על כיבוי המנוע וכן

כל המערכות הפועלות על גז : מקרר, מחמם מים, כיריים, תנור וכדומה.

 

אזהרות חורף

נסיעה בקרוואן בתקופת החורף מותרת עקרונית, אולם השוכר חייב להיות מודע למגבלות

השימוש ולאופן התפעול הנידרש. השוכר ישא במלוא האחריות כל נזק שייגרם לרכב בשל

קפיאה או  טמפרטורות נמוכות. יש לדעת כי בחורף ולעיתים גם בחודשי האביב והסתיו, במיוחד

באזורים צפוניים - עלולה הטמפרטורה לצנוח מתחת לאפס ובכך לסכן את מערכת המים. לכן כל

קרוואן שנוסע בתנאי טמפרטורה נמוכה חייב לעבור תהליך הכנה לחורף שנקרא Winterizing.

תהליך זה כולל ריקון של המים מכל הצינורות, מיכל המים הנקיים, כיור, מקלחת, פילטר, מחמם

המים וכל שאר מיכלי המים. לאחר תהליך זה אין אפשרות להשתמש במערכת המים בקרוואן

כולל מקלחות או שטיפת כלים עד ליציאה מהאזור הקר לאזור חם יותר ועד אז אין לחבר את

הרכב למקור מים חיצוני ואין למלא את מכל המים. בשירותים ניתן להשתמש רק אם שופכים

לתוכם נוזל אנטי פריז מיוחד.

כשהטמפרטורה בחוץ 35 מעלות פרנהייט (כ-1.5 מעלות צלזיוס) או פחות ביום קבלת הרכב,

הרכבים נמסרים כבר מראש כשהם מוכנים למצב חורף. במהלך הטיול, במידה ומזג האויר מחייב

ביצוע תהליך הכנה לחורף או הפוך (בחזרה מאנטי פריז למים רגילים) האחריות חלה על השוכר

והוא יישא בהוצאות הכרוכות בביצוע תהליכים אלו. במידה והרכב חזר לתחנה שלא במצב

המתאים לפי מזג האויר ביום ההחזרה, יחול חיוב של 150 דולר. לנוסעים לאזורים צפוניים או

בתקופות בהן קיימת סכנת קפיאה, מומלץ ביותר לקבל הנחיות מסודרות מצוות תחנת האיסוף. 
 

אזהרות קיץ

נהיגה בקיץ תחת טמפרטורות גבוהות במיוחד עלולה לפגום במערכות מסוימות ברכב כגון

מערכת מיזוג האוויר, גנרטור או מקרר. יש לקחת בחשבון כי תפקוד מערכות המיזוג והקירור (מקרר ופריזר) בקרוואן עשוי להיות מוגבל כשבחוץ חם מאוד. מומלץ להעמיד את הקרוואן במקום מוצל ככל האפשר.

 

בעלי חיים

חל איסור מוחלט להסיע ו/או להכניס בעלי חיים לרכב, למעט כלבי נחיה, באישור מראש של החברה. קנס של 500$ יגבה במקרה של הסעת בעל חיים כדי לכסות על הוצאות הניקוי והחיטוי.

עישון

חל איסור מוחלט לעשן ברכב. קנס של 500$ יגבה במקרה של עישון ברכב כדי לכסות על הוצאות הניקוי והחיטוי.

 
כסאות בטיחות
קיימים מספר סוגי כסאות להשכרה בהתאם לגיל ומשקל הילד:

* כסא בטיחות נדרש לילד מגיל שנתיים ועד כ-4 שנים
* כסא בוסטר נדרש לילדים בגילאים 4-8 שנים, שמשקלם מעל 18 ק"ג וגובהם מעל 1 מטר
* ילדים מעל גיל 8 ושגובהם מעל 1.5 מטר אינם חייבים לשבת בכסא בטיחות

כסאות בטיחות יש לחבר רק במושבים האחוריים של הרכב (לא במושב הקדמי), כשפניהם לכיוון הנסיעה.
בכל דגמי USA4 מלבד דגם אוטובוס Elite ניתן לחבר שני בוסטרים, או כסא בטיחות אחד ובוסטר אחד. מכסימום שניים. בדגם Elite לא ניתן לחבר כסאות בטיחות או בוסטרים ועל כן אסור להסיע בו ילדים מתחת לגיל 8 ושגובהם פחות ממטר וחצי.
חשוב: תינוקות בגיל שנתיים או פחות מכך, אינם רשאים לנסוע ברכבים אלו, היות ולא ניתן לחבר ברכבים כסא בטיחות מתאים.
למעוניינים בכסאות בטיחות - חובה להזמין מראש ולציין גיל, גובה ומשקל הילד

האחריות על חיבור כסאות הבטיחות למושבי הרכב חלה על ההורים

 

כללי

המידע והתנאים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. הקרוואנים עשויים להיות שונים בצורתם מאלו המופיעים בפרסום. כל התמונות והנתונים הם להמחשה בלבד.

התנאים בעברית באתר מוטורהום הם תרגום חופשי של התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה, הנוסח הקובע הינו נוסח התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית, שעליהם חותם הלקוח ביום קבלת הרכב.

 

חשוב לדעת: תפקידה של מוטורהום ישראל הוא לקשר ולתווך בלבד בין השוכר לבין ספק הרכב עד לקבלת הרכב מהספק. התקשרות השוכר עם מוטורהום ישראל היא לשם יעוץ והזמנת הרכב מספק הרכב בארץ היעד בלבד. יש להדגיש כי מלבד הסכם זה, בעת לקיחת הרכב חותם השוכר על חוזה חדש מול ספק הרכב וזהו החוזה המחייב בין ספק הרכב והשוכר. עם חתימת השוכר על חוזה ההשכרה מול ספק הרכב מסתיימת אחריותה ותפקידה של מוטורהום ישראל כלפי השוכר והיא לא תהיה אחראית לכל תקלה ברכב ו/או בתיפקודו של ספק הרכב. באחריות השוכר לקרוא בעיון את התנאים הכלליים כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של מוטורהום ישראל טרם ביצוע ההזמנה ולוודא שהתנאים מקובלים עליו וכי בהתאם לתנאים לא חלה כל אחריות על מוטורהום ישראל. ספק הרכב הינו האחראי הבלעדי לביצועה התקין של ההזמנה. במקרה של תקלה או בעיה ברכב על השוכר לפנות ישירות לספק הרכב. במידה והשוכר לא קיבל מהספק מענה הולם לפנייתו, תנסה מוטורהום לסייע ע"י פנייה לספק, אולם אין בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על מוטורהום בגין אי הענות הספק.מוטורהום ישראל אינה שלוחה של ספק הרכב ולא נציגתו של ספק הרכב בישראל והיא מהווה אך ורק גורם מתווך בין הספק לשוכר. כל תפקידה הוא לייעץ לשוכר ולקשר בין הספק לשוכר וכן להעביר את הכספים שהתקבלו מהשוכר בגין השכירות לידי הספק ועל כן אינה מייצגת את הספק ואינה הכתובת לתביעות כנגד ספק הרכב. מקום השיפוט בין השוכר לספק יהיה בארץ היעד ובהתאם לחוזה שנחתם בין השוכר לספק הרכב.

דף הבית
צרו קשר
דגמי קרוואנים
מוטורהום "טוס וסע"
מבצעים וחדשות
חנות מוטורהום
פגישות יעוץ
למטייל העצמאי עם רכב רגיל ומלונות
המיוחדים שלנו
תפעול ומידע כללי
מכתבי מטיילים
הצעות לטיולים
חניוני קמפינג
מסלולי קרוואנים
מוטורהום סרטונים
ביטוח מוטורהום
קישורים לתכנון טיול
קרוואנים בתקשורת
דרושים
שירותי תיירות
אודותינו
תוכנה/ אתר לתכנון טיולים
בניית אתרים
סייברסרב