השכרת קרוואנים בחו"ל  
top_title_left.gif (1329 bytes)
תנאים כלליים

 תנאים כלליים אנגליה

כללי

ההזמנה היא לקבוצה (קטגוריה) ולא לרכב מסוים.
עשויים להיות הבדלים בין סוגים שונים של רכבים.
כל התמנות והמידות הם בגדר הערכה ולהמחשה בלבד.

 

מינימום ימי השכרה

7 ימי השכרה מינימום.

 

הזמנות ותשלומים

ההזמנה בתוקף רק לאחר אישור בכתב מהספק המקומי.
ההזמנה היא לקבוצה (קטגוריה) ולא לרכב מסוים.
עם אישור ההזמנה נדרשת מקדמה של 50% מסה"כ סכום ההזמנה. יתרת התשלום תועבר למוטורהום לא יאוחר
מ-45 יום לפני יום איסוף הרכב.

במקרה של הזמנות שיבוצעו ויאושרו פחות מ 45 יום לפני תאריך האיסוף - נדרש תשלום מלא של 100%.

התשלום יבוצע בכרטיס אשראי ישראלי ויזה או מסטרכארד, לפי שער ליש"ט מזומנים גבוה ביום התשלום. לתשלום בהעברה בנקאית, צ'ק או מזומן או פריסת תשלומי קרדיט -יש ליצור עמנו קשר לפני מועד התשלום.
על תשלום במזומן במטבע חוץ תחול עמלת הפקדה בבנק בגובה 1%  

החזרים לאחר התשלום, יבוצעו לפי שער מזומנים נמוך ביום ההחזר.
חברת ההשכרה רשאית לבטל את ההזמנה במידה ולא יתקבל תשלום בזמן.

 

שינוי הזמנה

ניתן לבצע שינוי בהזמנה לאחר אישורה, עד 60 יום לפני יום האיסוף וזאת בכפוף לזמינות הרכבים.

דמי הביטול נכנסים לתוקף בכל מקרה מרגע אישור ההזמנה המקורית, ללא קשר לשינויים שיבוצעו.

כל שינוי בפרטי התוספות לאחר אישור ההזמנה יחויב בתוספת 20 ליש"ט.

שינויים מהותיים כמו: שינוי שם הלקוח, שינוי גודל/סוג הרכב, שינוי תחנה, שינוי מהותי בתאריך האיסוף או ההחזרה ייחשבו כביטול הזמנה ויחייבו הזמנה מחדש.

 
דמי ביטול

עד 51 יום לפני יום איסוף הרכב- 50% מסה"כ ההזמנה
50 - 16 יום לפני יום איסוף הרכב -  75% מסה"כ ההזמנה
15 יום או פחות לפני יום איסוף הרכב או אי הגעה - 100% סה"כ ההזמנה

בכל מקרה של ביטול הזמנה ייגבו דמי טיפול בהזמנה בסך 50 ליש"ט בנוסף לדמי הביטול.

הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד ובשעות פעילות משרדי מוטורהום ישראל.
דמי הביטול מחושבים לפי הסכום הכללי של ההזמנה ללא הנחות במידה וניתנו.
במקרה של קיצור תקופת ההשכרה או שינוי תאריכי ההזמנה לעונה זולה יותר, במקרה של ביטול הזמנה יחושבו דמי הביטול לפי ההזמנה המקורית או לפי הגבוה מבין השניים. ביטול והזמנה מחדש אפשריים רק בתוך אותה שנה קלנדרית ובכפוף לאישור מספק הרכב.

חברת ההשכרה עשויה להחליט לשנות את מדיניות דמי הביטול עקב אירועים מסוימים.

דמי הביטול נקבעים  ע"י חברת ההשכרה בחו"ל. במקרה של ביטול הזמנה תוך 14 יום מיום ביצוע ההזמנה, יגבו דמי הביטול ישירות ע"י חברת ההשכרה בחו"ל, ומוטורהום ישראל תגבה דמי טיפול עבור הייעוץ שניתן עד לביצוע ההזמנה.

 

ביטוח נוסעים כנגד דמי ביטול
מומלץ לרכוש ביטוח נוסעים כנגד דמי הביטול מרגע ביצוע ההזמנה. לפרטים

דמי בטחון

עם איסוף הרכב יש להפקיד דמי ביטחון בסך 1250 ליש"ט. את דמי הביטחון ניתן לשלם רק באמצעות באמצעות כרטיס אשראי ויזה ומסטרקארד או במזומן. חברת ההשכרה אינה  מקבלת כרטיסי אשראי אמריקן אקספרס ודיינרס. על כל חיוב בכרטיס אשראי בתחנה תיגבה עמלה של 2.5% .

במקרה של נזק לקרואן (פנימי או חיצוני) או ברכוש של צד ג', החברה זכאית להשתמש בדמי הבטחון כדי לכסות את עלות הביטוח. השוכר ישא בעלויות הביטוח או בכל עלות אחרת הקשורה לכל נזק שהוא שנגרם כתוצאה מתאונה, פגיעה או אובדן וזה ישולם בעת הדיווח על המקרה ולא בסוף תקופת ההשכרה. 

דמי הביטחון יוחזרו ללקוח במידה והרכב הוחזר בזמן, נקי, שלם וללא נזקים כמו במצב בו ניתן לשוכר. במקרהים של נזק, החזרה מאוחרת וציוד חסר , חברת ההשכרה תשתשמש בדמי הבטחון כדי לכסות את הנזק שניגרם בהתאם למקרה.

חשוב:

דמי הביטחון מוחזרים לחשבון כרטיס האשראי של הלקוח, בדרך כלל עד שבועיים לאחר החזרת הרכב. דמי הביטחון אינם נושאים ריבית וכפופים לשינויים והפרשי שערים בין השקל ללירה שטרלינג.

לא יינתן החזר בגין הפרשים הנובעים משערי מט"ח הנגבים ע"י חברות האשראי.

גיל מינימום ורשיון נהיגה

* הנהיגה באנגליה, אירלנד וסקוטלנד היא בצד ימין של הרכב. הקרוואנים הם עם הילוכים ידניים.

* גיל המינימום לנהיגה 25 שנה ומכסימום 75 שנה ובעל בריאות תקינה.

* נהגים מחוץ לטווח גילאים אלו  חייבים באישור מיוחד מראש מחברת ההשכרה ויחויבו בתוספת תשלום בהתאם למה שייקבע ע"י חברת ההשכרה. נהגים צעירים (בגיל 21-25) יחויבו ב 10 ליש"ט ליום לכל נהג.
* המקסימום המותר הוא 4 נהגים ברכב לכל השכרה. עבור נהג נוסף שלישי ומעלה יש לדווח מראש ולשלם תוספת 5 ליש"ט ליום
 עד מקסימום 75 ליש"ט לכל נהג.

* חובה על כל הנהגים להיות נוכחים בעת איסוף הקרואן, ללא יוצא מן הכלל.
*
על הנהג להחזיק רישיון נהיגה בתוקף לפחות שנתיים לפני תקופת ההשכרה, ללא תאונות במהלך שנים אלה, במצב בריאותי תקין ובהתאם לכל דרישות הביטוח. במידה ויש בעיה כלשהיא בנושא בריאות או רשיון/תאונות וכו, יש להודיע על כך לפני ביצוע ההזמנה. 

נהג שיש לו נקודות ברישיונו: ישלם 1 ליש"ט ליום לנקודה (מקסימום 42 ליש"ט). ייתכן שהרשאות עם הקודים הבאים לא יכוסו: AC,AB,CD,DD,DR,MS,TT,UT ו IN.יש לעדכן אותנו בכוונתכם לכסות נהג עם אחת מההרשאות שלעיל על רישיונו גם אם את חושבים שהן פגו.

חשוב: על כל נהג להציד בתחנה את המסמכים הבאים: רשיון ישראלי מלא בתוקף, רשיון בינלאומי באנגלית, דרכון ומסמך המעיד על כתובתו. הצעת מסמכים אלו היא תנאי הכרחי למסירת הרכב לשוכר. ללא כל המסמכים הנ"ל לא יימסר הרכב לשוכר ולא יינתן החזר במקרה שההשכרה לא תתאפשר בגלל  אי מילוי תנאים אלו ע"י השוכר.

כל הנהגים המורשים לנהוג  יהיו אחראים באופן אישי לכל עבירת תנועה שהיא כדוגמת קנסות חניה, עבירות מהירות  וכו'...  שחלו בתקופת ההשכרה.


ימים ושעות פעילות התחנות:

תחנות ההשכרה פתוחות בימים שני-עד שישי בין השעות 08:30-17:00.

בימי שבת בין השעות 08:30-12:30.

בימי ראשון וחגים התחנה סגורה. לא ניתן לקבל רכבים או להחזירם אל אם כן באישור מראש ובתוספת תשלום.
חגים בהם לא ניתן לאסוף ולהחזיר:
איסטר (25 עד 28 במרץ כולל)
30 באפריל
1-2 במאי
28-29-30 במאי
27-28-29 באוגוסט
כריסטמס  (24 עד 27 בדצמבר כולל)

 

איסוף הרכב

בימים שני עד שישי בין השעות: 16:00 - 13:00 אחה"צ

בימי שבת: 09:00-11:30

שעות האיסוף וההחזרה הן מחייבות !

איחור בהגעה – קנס של 100 ליש"ט לכל שעה או חלקה יחול במקרה של  איחור. בזמן האיחור הרכב לא יהיה מבוטח!

באחריות השוכר להודיע מראש במידה וחל עיכוב בהגעתו לתחנה. כמו כן לא ניתן יהיה להאריך את תקופת ההשכרה מעבר למה שנקבע מראש. במידה והרכב יהיה זמין יוכל הלקוח להוסיף ימים בתשלום נוסף ובמקרה כזה חברת ההשכרה לא תישא באחריות במקרה שהשוכר אחר להגיע. במקרה כזה זכותה של החברה להשכיר את הרכב ללקוח אחר והשוכר לא יהיה זכאי לכל החזר כספי.  אם האיחור באיסוף יהיה באשמת חברת ההשכרה, השוכר יזוכה רק ביום או ימי ההשכרה שהפסיד ולא יהיה זכאי לפיצוי נוסף כלשהו.


חשוב!

זמן ההדרכה נועד לכם ולטובתכם.

* על מנת למנוע אי נעימויות וויכוחים בעת החזרת הרכב, מומלץ מאוד לפני החתימה על החוזה,  לערוך בדיקה יסודית של הרכב מבחוץ ומבפנים (כולל הגג ותחתית הרכב) בנוכחות נציג החברה.

* במידה ומצאתם ליקוי, תקלה או חלק שחסר- יידעו את הנציג וציינו זאת בכתב.

* בדקו כי הרכב נמסר לכם נקי ולפי התנאים (דלק, גז, מים) וכי כל הציוד שהזמנתם נמצא ותקין.

* נצלו את הזמן על מנת לשאול שאלות ולקבל מידע: היכן הסופרמרקט הקרוב, תחנת דלק, חניון קמפינג קרוב וכדומה.

* עיברו על כל המערכות (חימום, מיזוג, מקרר, תנור, צינורות המים למילוי וריקון, כבל חשמל, מערכת בקרה וכדומה) וודאו כי הנכם יודעים היכן נמצא כל פריט וכיצד מפעילים אותו בטרם תצאו לדרך. 

 

נוהלי החזרת הרכב

בימים שני עד שישי בין השעות:  08:30 -11:30 בבוקר

בימי שבת: :09:00 עד 11:30   

החזרה מוקדמת - השוכר לא יהיה זכאי לכל החזר כספי בגין אי ניצול ימים בגין החזרה מוקדמת.

חשוב! באחריות השוכר להחזיר את הרכב למקום ובזמן שנקבעו, עם מכל דלק מלא, מכלי מים ושירותים ריקים, מסודר ונקי מבפנים.

הקנס עבור אי ריקון מכלי השירותים הוא מינימום 75 ליש"ט.

הקנס עבור החזרת קרואן מלוכלך במיוחד הוא מינימום 75 ליש"ט
בעת החזרת הרכב יבקש השוכר לחתום על טופס שחרור ולהצהיר כי לא ארעה כל תאונה במהלך תקופת השכרה.
חשוב - בעת החזרת הרכב על הנציג בתחנה לחתום על טופס המאשר את החזרת הרכב.

ללא חתימת הנציג, כל ההוצאות יחולו על השוכר, במיוחד אם הרכב הושאר בתחנה מחוץ לשעות הפעילות.
החזרה מאוחרת - ללא קבלת אישור על כך מראש מחברת ההשכרה תגרור קנס בסך 100 ליש"ט עבור כל יום או חלק ממנו והשוכר ישא בכל ההוצאות הנוספות שייגרמו לחברה בגין איחור זה.
בזמן האיחור הרכב לא יהיה מבוטח!

קנסות – השוכר אחראי לכל קנסות / עברות תנועה במהלך ההשכרה וישלם בנוסף לקנס עצמו גם דמי טיפול בסך 25 ליש"ט

 

טיסות חזרה ביום ההחזרה:

החזרת הרכב עשויה להתארך יותר מן הצפוי. משום כך מומלץ לא לקבוע את החזרה בטיסות בוקר, אלא משעות הצהרים

 

דלק, גז והוצאות שוטפות
עלויות תפעול נורמליות שוטפות ודלק - על חשבון הלקוח.
דלק - הרכב יימסר עם מכל מלא ויוחזר עם מכל מלא. רכב שלא יוחזר עם מכל דלק מלא יחויב בתשלום של 4 ליש"ט לכל ליטר דיזל חסר .
גז -
הרכב יימסר עם מכל  גז ראשון מלא ויש להחזירו מלא. במידה והמכל הראשון הוחזר ריק הלקוח יחויב ב-30 ליש"ט.
מכל שני ניתן לקבל בתחנה בעלות של 30 ליש"ט (ללא אפשרות להזדכות במידה ולא נוצל).
כל מכל גז שיאבד או שיוחלף בצורה לא תקינה יגרור קנס של 30 ליש"ט. 

 

כיסוי ביטוחי

* ביטוח מקיף כלול במחיר ההשכרה ותקף לתקופת ההשכרה ולנהיגה באנגליה בלבד.
ביטוח נוסעים - על השוכר לדאוג לבטח עצמו בביטוח נוסעים עוד טרם צאתו מישראל. לקוחות שמתכוונים לצאת מאנגליה לשאר מדינות אירופה יהיו חייבים להציג מסמכים המעידים על כך שרכשו ביטוח נוסעים כזה.

* כמו כן השוכר מבוטח למקרים של נזק לרכב עם השתתפות עצמית של 1250 ליש"ט לאירוע
* ביטוח זה אינו מכסה מקרים של נזק בחלקו העליון של הרכב  ולגג הרכב וכן במקרים של נזק שנגרם כתוצאה מהפרת התנאים או מהזנחה שאז ההשתתפות העצמית היא עד 2000 ליש"ט לארוע.

* הלקוח ישא באחריות המלאה ולכיסוי הוצאות תיקון או החלפת צמיגים, חלונות ושמשות וכן נזקים שייגרמו לפנים הקרוואן, כתוצאה מהזנחה או שימוש לא נכון.

* במקרה של תקלה, על השוכר לדווח מיידית לחברת ההשכרה וזו תעשה כל שביכולתה כדי לסייע בפתרון הבעיה.
* במקרה של השבתת רכב עקב תאונה או תקלה טכנית, אחריות החברה מסתכמת בהחזר עבור ימי השכרה שאבדו. במידה ויהיה רכב אחר זמין החברה תוכל לספק רכב חלופי. החברה לא תישא באחריות עבור הוצאות אחרות שייגרמו ללקוח בשל תקלות או אובדן זמן.

* במקרה של  אספקת רכב חילופי- החברה רשאית לגבות דמי בטחון נוספים.

* החברה לא תספק רכב חילופי במקרה של תאונה שנגרמה מתוך רשלנות או חוסר תשומת לב של השוכר. 

* במקרה של תאונה , אבדן או פגיעה, חובה על השוכר לדווח לחברת ההשכרה, למלא דו"ח עם הפרטים המלאים כולל כתובות, פרטי רכבים, עדים וכו' תוך 24 שעות.  אין לחתום על טופס הודאה באשמה.

חובה על הנהג לוודא שכל הנוסעים חגורים

 

לא יחול כיסוי ביטוחי במקרים הבאים / אחריות:

* חובה על הנהג לוודא שכל הנוסעים חגורים בזמן נסיעה.

* השימוש בקרוואן הוא למטרת נופש וטיול בלבד. אין להשתמש ברכב למטרות אחרות, תחרויות, אירועי ספורט, מבחני רכב מכל סוג או להובלת חומרים דליקים, רעילים או מסוכנים.

* אין להשכיר את הרכב לגורם אחר.

* אין לנהוג בדרכים לא סלולות או שאינן מיועדות לנהיגה.

* חובה על הנהג לוודא שהרכב לא נושא משקל יתר ושנוסעים בו כמות אנשים המותרת ברכב זה.

אסור לגרור רכב/ חפץ כלשהם.

* חובה על השוכר לוודא שהרכב נעול כאשר הוא נשאר ללא השגחה.

* חובה על השוכר לוודא שכל הדלתות, המדרגות, הפתחים וכו' סגורים לפני תחילת הנסיעה. 

* הפרת תנאי החוזה, נזק שנגרם כתוצאה מהזנחה, רשלנות מצד הנהג, שימוש לא נכון, או נהיגה תחת אלכוהול או סמים.
* כמו כן אין כיסוי לנזק שנגרם לחלקו העליון של הרכב או גג הרכב במקרים של אי ציות לחוקי תנועה כגון התעלמות משלטי הגבלת גובה, גשרים, מנהרות, נסיעה לא זהירה לאחור.
* נזק שנגרם כתוצאה מנהיגה ע"י נהג שאינו מורשה לנהוג ברכב ע"פ תנאי החוזה, שימוש ברכב שלא למטרה שלמענה נשכר וכיוצ"ב.
 

חברת ההשכרה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ותנאים בכל עת.

חברת ההשכרה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להשכיר לכל אדם מכל סיבה שהיא ולסרב למסור לו את הרכב במידה והיא מחליטה שהנ"ל אינו מתאים להיות שוכר מכל סיבה שהיא. חברת ההשכרה שומרת לעצמה את הזכות להוציא את הרכב מידי השוכר בכל עת כתוצאה משימוש לא הולם, פגיעה או תאונה.

בעת החתימה על חוזה ההשכרה מתחייב השוכר באופן חוקי לכך שהוא מסכים ומקבל על עצמו את כל תנאי ההשכרה וכי הוא כפוף לחוק באנגליה שבה החוזה נחתם.


תאונות
ותקלות

במקרה של תקלה או תאונה, חברת ההשכרה מספקת שירות שזמין 24 שעות 7 ימים בשבוע.

 

שידרוג

במידה ואין רכב מהקבוצה שהוזמנה, מסיבות שאינן בשליטת החברה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין רכב  מקבוצה דומה  או גבוהה יותר עם אותו ציוד, ללא חיוב נוסף. במידה והוצע רכב מקבוצה קטנה יותר בהסכמת הלקוח, יוחזר לו ההפרש במחירים בין השניים. במידה ויהיו הוצאות נוספות בגין קבלת רכב גדול יותר כמו כבישי אגרה, מעבורות וכדומה, העלות תכוסה ע"י השוכר בלבד.

 

ביטוח חובה נוסף לנהיגה מחוץ לאנגליה - נא לציין מראש 

יציאה עם הרכב מחוץ לגבולות אנגליה כרוכה בתשלום נוסף של 10 ליש"ט ליום ועד מקסימום 140ליש"ט, עבור ביטוח מיוחד לרכב מחוץ לאנגליה. ביטוח זה הינו חובה לכל היוצאים מאנגליה למדינות אחרות. נוסעים המעונינים לצאת מתחומי אנגליה, חייבים לציין זאת מראש, בעת ההזמנה.

יש להודיע מראש לחברת ההשכרה על כל כוונה לטייל במקומות שיש בהם קור קיצוני העשוי לסכן את מערכות הרכב.

נהיגה באנגליה
חשוב:
הנהיגה באנגליה, אירלנד וסקוטלנד היא הפוכה מאשר בישראל: הנהיגה היא בצד שמאל של הכביש, והנהג באנגליה יושב בצד ימין של הרכב. הקרוואנים הם עם הילוכים ידניים.

אגרות נסיעה באנגליה

בלונדון ישנה אגרה שיש לשלם במידה ונכנסים ברכב לאזורים העמוסים (Congestion Zone)
מומלץ לא להכינס בכלל למרכז העיר עם קרוואן ! האזור מלא באלפי מצלמות ואם לא שילמתם בזמן אתם צפויים לקנסות כבדים !

 

מגבלות גיאוגרפיות

ניתן לנסוע לכל מדינות מערב אירופה החברות באיחוד האירופאי וכן אוסטריה, שויץ וסקנדינביה.

יש תוספת תשלום עבור נסיעה לאירופה.  חובה לדוח מראש אם מתכוונים  לנסוע לאירופה

אחריות ותחזוקה

על השוכר לדווח לתחנת ההשכרה בכל מקרה של נזק או תקלה מכנית שנגרמו לרכב או לציוד במהלך תקופת השכירות.

באחריות השוכר לנהוג ברכב בזהירות, לבדוק שמן מנוע, נוזלים, לחץ בצמיגים ורמת התחממות של הרכב בכל תדלוק. נזקים שיגרמו מהזנחה בדרך תפעול הרכב ואחזקתו הם באחריות הלקוח.

הסברים על אופן אחזקת הרכב ותפעולו ניתנים בתחנת האיסוף.

 

קלקולים / תיקונים / החזרים

ניתן לבצע תיקונים הכרחיים בלבד עד סכום של 50 ליש"ט ללא אישור מראש.

במקרה של קלקול או נזק הדורש תיקון של יותר מ-50 שטרלינג, יש להודיע לתחנה ולקבל אישור.

החזרים יינתנו רק מול קבלות. יש לשמור את החלקים שהוחלפו ולהחזירם לתחנה.

תיקונים שוטפים הכרחיים של צמיגים, שמן ,אנטנת רדיו, נורות חשמל - הם באחריות הלקוח.

 

במקרה של תאונה

במקרה של תאונה, שריפה, גנבה או התנגשות עם בעלי חיים,  על הלקוח לדווח מיידית למשטרה ולחברת ההשכרה  תוך 24 שעות. יש להציג דו"ח משטרה על הנזק בכתב, כולל שרטוט האירוע, שמות כל הנוסעים המעורבים באירוע, כתובותיהם, חתימה של שני הצדדים ומספר לוחית הרישוי של הרכבים המעורבים וכן פרטי עדים.  החברה לא תספק רכב חילופי במקרה של תאונה שנגרמה מתוך רשלנות או חוסר תשומת לב של השוכר. 

 

בעלי חיים

חל איסור להכניס ו/או להסיע בעלי חיים ברכב  אלא באישור מראש מחברת ההשכרה

 

עישון

חל איסור מוחלט לעשן בקרוואן . קנס של 500 ליש"ט יחול במקרה של עישון בקרוואן

חשוב - נקיטת זהירות

כנגד קיפאון - במקומות בהם הטמפרטורה יורדת מתחת לאפס מעלות, בחורף בעיקר, יש סכנה של קפיאת המים במערכות הרכב השונות. על מנת למנוע זאת יש לדאוג לחימום הרכב באופן רציף.

במידה ומשתמשים בנוזל אנטי - פריז מיוחד נגד קפיאת המים בצינורות, לא ניתן להשתמש במים לתצרוכת.

הסברים על השימוש ברכב במקרים אלו ניתנים ביום קבלת הרכב בתחנה ובמדריך התפעול.

כנגד התלקחות - בכל תדלוק או מילוי גז ולפני כל תחילת נסיעה, יש להקפיד על כיבוי המנוע וכל המערכות הפועלות על גז – מקרר, מחמם מים, כיריים, תנור וכדומה.

 

כללי

כל התמונות והמידות המופיעות בפרסום הן להמחשה בלבד. ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב או מודל ספציפי. ייתכנו שינויים הנובעים מדגמים שונים באותה קטגוריה. 

התנאים בעברית באתר מוטורהום הם תרגום חופשי של התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה, הנוסח הקובע הינו נוסח התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית, שעליהם חותם הלקוח ביום קבלת הרכב.


 

חשוב לדעת: תפקידה של מוטורהום ישראל הוא לקשר ולתווך בלבד בין השוכר לבין ספק הרכב עד לקבלת הרכב מהספק. התקשרות השוכר עם מוטורהום ישראל היא לשם יעוץ והזמנת הרכב מספק הרכב בארץ היעד בלבד. יש להדגיש כי מלבד הסכם זה, בעת לקיחת הרכב חותם השוכר על חוזה חדש מול ספק הרכב וזהו החוזה המחייב בין ספק הרכב והשוכר. עם חתימת השוכר על חוזה ההשכרה מול ספק הרכב מסתיימת אחריותה ותפקידה של מוטורהום ישראל כלפי השוכר והיא לא תהיה אחראית לכל תקלה ברכב ו/או בתיפקודו של ספק הרכב. באחריות השוכר לקרוא בעיון את התנאים הכלליים כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של מוטורהום ישראל טרם ביצוע ההזמנה ולוודא שהתנאים מקובלים עליו וכי בהתאם לתנאים לא חלה כל אחריות על מוטורהום ישראל. ספק הרכב הינו האחראי הבלעדי לביצועה התקין של ההזמנה. במקרה של תקלה או בעיה ברכב על השוכר לפנות ישירות לספק הרכב. במידה והשוכר לא קיבל מהספק מענה הולם לפנייתו, תנסה מוטורהום לסייע ע"י פנייה לספק, אולם אין בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על מוטורהום בגין אי הענות הספק.מוטורהום ישראל אינה שלוחה של ספק הרכב ולא נציגתו של ספק הרכב בישראל והיא מהווה אך ורק גורם מתווך בין הספק לשוכר. כל תפקידה הוא לייעץ לשוכר ולקשר בין הספק לשוכר וכן להעביר את הכספים שהתקבלו מהשוכר בגין השכירות לידי הספק ועל כן אינה מייצגת את הספק ואינה הכתובת לתביעות כנגד ספק הרכב. מקום השיפוט בין השוכר לספק יהיה בארץ היעד ובהתאם לחוזה שנחתם בין השוכר לספק הרכב. 

דף הבית
צרו קשר
יעדי טיול
קרוואנים להשכרה
מבצעים וחדשות
פגישות יעוץ
למטייל העצמאי עם רכב רגיל ומלונות
מכתבי מטיילים
שירותים נוספים
תפעול ומידע כללי
חניוני קמפינג
המיוחדים שלנו
מוטורהום סרטונים
מסלולי קרוואנים
ביטוח מוטורהום
קישורים לתכנון טיול
מוטורהום "טוס וסע"
קרוואנים בתקשורת
דרושים
אודותינו
תוכנה לתכנון טיולים
בניית אתרים
סייברסרב